Kalender

| onsdag, 11 april 2018 |
Klassehendelse

Norsk 10AB

00:00
Klassehendelse

10AB lekse i KRLE

00:00

Dere skal lese sidene 185 til 203, se spørsmålene på side 194 og 203.

Klassehendelse

10A/B: Levere innføring i matematikk

00:00
Klassehendelse

10B Engelsk skriveprøve om Macbeth

12:00

Refleksjonsoppgave om Macbeth. Forbered deg ved å lese stykket og se over oppgavene du har gjort i OneNote. Husk tilbakemeldingen fra terminprøve og målet du har satt deg for skriftlig. Viktig at du vet hva det vil si å reflektere!