Kalender

| onsdag, 18 april 2018 |
Klassehendelse

10 AB Norsk: Presentasjon av norsk fordypningoppgave

00:00

Se annen info mandag 16.04

Klassehendelse

10 A/B: Lekse i matematikk

00:00

Gjør oppgave: 8.14, 8,15

Les s. 321-322

Klassehendelse

10B Lekse i samfunnsfag

00:00

Les i heftet "Identitet og påvirkning" s. 25- 30 svar på spm 1-4 skriv svarerne i Onenote - notater fra timen 2018/2 Roller

1. Hva betyr sosialisering?

2. Forklar forskjellen på en sosial identitet og en personlig identitet.

3. Hvilke to hensikter har sosialisering?

4. Hva menes med å være seg selv nok?