Kalender

| tirsdag, 24 april 2018 |
Klassehendelse

10A Samfunnsfag lekse

00:00

Les i Ksmos s. 224- 232.

Du skal kunne forklare begreper: Samfunn, samhandling, normer, toleranse, hovedkultur, subkultur, flerkulturel

Klassehendelse

Tysk presentasjon 10.

00:00

Muntlig presentasjon i tysk. Se mer info under tyskfaget i Moodle.

Klassehendelse

Foreldremøte

17:30 » 18:30

17.30-18.30 i klasserommet til 10 A. Se invitasjon her.