Kalender

| onsdag, 9 mai 2018 |
Klassehendelse

10AB lekse i KRLE

00:00

Dere skal sammenligne to religioner, finne likheter og ulikheter.

Klassehendelse

10B Lekse i samfunnsfag

00:00

Les s. 274- 280

Klassehendelse

Offentliggjøring av trekkfag til skriftlig eksamen

09:00

kl 09.00 i auditoriet

Klassehendelse

10A engelsklekse

12:00

Gjør ferdig S3E3 i OneNote, dette skal diskuteres i timen.