Kalender

| mandag, 24 april 2017 |
Klassehendelse

8B; Lekse i nynorsk

00:00

Lær deg korleis dei fem første sterke verba i tabell 11 på arket du fekk delt ut, blir bøyde i infinitiv, presens, preteriturm og presens perfektum. Du finn arket også på moodle/norsk under sidemål (lengst nede på siden). Dei fem verba du skal lære deg er:

å be, å bere, å binde, å bite, å bli

Repeter også dei åtte uregelrette svake verba i tabell 10.

Pågående hendelser
Klassehendelse

Norsk - husk nynorskboka

fredag, 31 mars, 12:25 » fredag, 28 april, 12:25