| torsdag, 27. april 2017 |
Klassehendelse
Spansklekse
00:00
 

Lær deg godt de nye glosene om familien. Bruk QUIZLET som ligger ute under "Periode 6" og bruk 3  av de forskjellige læringsmodi (flashcards, speller, match, learn, gravity).

Klassehendelse
Turneorganisasjonen
00:00
 

Forestillingen "Ord som råkker" på Kulturhuset kl. 12.30

20:00
 

Her leverer du inn rapporten din om egenskaper ved sure løsninger. I rapporten må du huske nr. på rapporten (7), navnet på forsøket (Egenskaper ved sure løsninger), dato for gjennomføringen av rapporten (20.04.17) og navnet ditt. Deretter må du huske på hensikten med rapporten, hypotese, utstyrsliste, framgangsmåte, observasjon, bilde, forklaring av resultat og konklusjon (stemte hypotesen din). Forklaring av resultatet ble gjennomgått i timen, ellers så finner du mye av forklaringen på s. 130. Få også fram hvordan vi kan bevise at det er karbondioksidgass og hydrogengass som dannes i de to ulike testene med saltsyre. Dette finner du fram til i kap. 7. Ellers står hensikten, utstyrsliste og framgangsmåte på s. 142 i læreboka. Husk å skrive framgangsmåte som en sammenhengende tekst.

Pågående hendelser

Klassehendelse
Norsk - husk nynorskboka
fredag, 31. mars, 12:25 » fredag, 28. april, 12:25
 
iCal