Kalender

| fredag, 3 november 2017 |
Klassehendelse

Spansk 8.

00:00

Repetere ord og uttrykk fra timen.

Oppgavebok s. 16  oppg. 8 + 10

Klassehendelse

8AB lekser i naturfag uke 45

11:10 » fredag, 10 november, 14:15

Til onsdag (8A) og fredag (8B): Gjør ferdig forsøksrapporten og lever i mappen på moodle.

Pågående hendelser
Klassehendelse

8AB lekser i naturfag uke 44

fredag, 27 oktober, 12:40 » 12:20
  • Til tirsdag (begge klassene): Les s. 60 - 61 og svar på nøkkelspørsmålene på s. 61.
  • Til onsdag (8A) og fredag (8B): Gjør oppgave 1 og 2 på s. 70.