Kalender

| torsdag, 9 november 2017 |
Klassehendelse

Tysk 8.

00:00

Lær deg glosene til s. 48

Klassehendelse

Spansk 8.

00:00

Gjør ferdig oppgavebok s. 17 oppg. 13 a+b. Les s. 25 i elevbok og oversett dialogen skriftlig.

Klassehendelse

8B Matematikkprøve

11:00

Tema er brøk, se planen for perioden for nærmere informasjon om hva vi har vært gjennom.

Pågående hendelser
Klassehendelse

8AB lekser i naturfag uke 45

fredag, 3 november, 11:10 » fredag, 10 november, 14:15

Til onsdag (8A) og fredag (8B): Gjør ferdig forsøksrapporten og lever i mappen på moodle.