Kalender

| mandag, 13 november 2017 |
Klassehendelse

8B samfunnsfag info

08:30

Innleveringsoppgave om DEN AMERIKANSKE REVOLUSJONEN. Gjøres i 1. time på skolen.

Klassehendelse

8A Samfunnsfag

08:30

Oppgaver som skal gjøres finner du i power point under den amerikanske revolusjonen. Disse skal være ferdig til idag da vi skal gå gjennom dem.

Pågående hendelser
Klassehendelse

8AB Matematikk uke 46

fredag, 10 november, 11:05 » fredag, 17 november, 11:30

Dere får ingen vanlige lekser i matematikk denne uka, men det er del 1 av matematikktentamen på fredag (de tre siste timene), så "leksa" blir å forberede dere så godt som mulig til den.