Kalender

| tirsdag, 14 november 2017 |
Klassehendelse

8B Engelsk lekse

08:30

Gjøre ferdig to-kolonneskjema om positive og negative sider ved det å spille videospill.

Klassehendelse

8A Samfunnsfag info

10:10

Innleveringsoppgave om DEN AMERIKANSKE REVOLUSJONEN. Gjøres i 3. time på skolen.

Pågående hendelser
Klassehendelse

8AB Matematikk uke 46

fredag, 10 november, 11:05 » fredag, 17 november, 11:30

Dere får ingen vanlige lekser i matematikk denne uka, men det er del 1 av matematikktentamen på fredag (de tre siste timene), så "leksa" blir å forberede dere så godt som mulig til den.