Kalender

| onsdag, 29 november 2017 |
Klassehendelse

Engelsk 8B

00:00

I timen på onsdag skal vi snakke om Nord Irland. Fint om dere kan lese side 39. Vi skal også gå gjennom oppgave 1 og 2 på side 40.