Kalender

| onsdag, 17 januar 2018 |
Klassehendelse

Musikk

00:00

- Fyll inn akkordskjema ved å sette ring rundt de akkordene du kan fra tidligere.

- svare på spm: Hvordan er en akkord bygd opp? Bruk uttrykkene vi jobbet med i forbindelse med oppbygningen av en skala. 

Vi tar en samtale om hvilke akkorder hver og en  skal ha fokus på resten av perioden. 

Klassehendelse

Prøve i matematikk 8A

00:00

Konstruksjon av vinkler, normaler og paralleller

Klassehendelse

8B engelsk

08:30

Ta med bøker 8A boka og 8B boka.

Klassehendelse

8B musikk DANS

08:30

Ta med tøy til å danse i.

Klassehendelse

8B samfunnsfag lekse

09:20

Ferdig power point om gitt tema.

Pågående hendelser
Klassehendelse

8AB lekser i matematikk uke 2

fredag, 12 januar, 14:00 » torsdag, 18 januar, 14:00

Til onsdag (8A) og torsdag (8B):

Gjør oppgave 4.11, 4.12 og 4.17. Dette er oppgaver som dere kanskje har gjort før. I så fall; gjør de en gang til ettersom det er oppgaver som dere kommer til å få på prøva denne uka. De andre oppgavene (4.13, 4.14, 4.15, 4.18, 4.19 og 4.20) er også veldig relevante med tanke på prøva.

Klassehendelse

8AB lekser i naturfag uke 2

fredag, 12 januar, 14:00 » fredag, 19 januar, 13:00

Til tirsdag (Begge klassene):

  • Les s. 96 - 97 og svar på nøkkelspørsmålene.

Til onsdag (8A) og fredag (8B):

  • Gjør oppgave 8, 9 og 10 på s. 113.