Kalender

| torsdag, 15 mars 2018 |
Klassehendelse

Prøve spansk 8.

00:00

Dette må du kunne: navn på skolesaker og farger, skolefag og verb (-AR,-ER og -IR)

Du må kunne bøye og vite hva følgende verb betyr: escuchar, mirar, bailar, leer, cantar,escriibr, vivir, hablar, cocinar, tocar, estudiar, comer, trabajar

Klassehendelse

Prøve tysk 8.

12:50

Kapittelprøve. Se periodeplanen for tema/pensum

Pågående hendelser
Klassehendelse

8AB lekser i matematikk uke 11

mandag, 12 mars, 08:00 » 10:00

Til tirsdag (Begge klassene):

  • Gjør oppgave 5.60, 5.61, 5.62 og 5.63.

Til onsdag (8A) og torsdag (8B):

  • Gjør oppgave 5.64, 5.65, 5.66 og 5.67.
Klassehendelse

8AB lekser i naturfag uke 11

mandag, 12 mars, 08:15 » fredag, 16 mars, 12:15

Til tirsdag (Begge klassene):

  • Gjør oppgave 4 og 5 på s. 184. For å gjøre disse oppgavene bør dere repetere begrepene bølgelengdefrekvens og det elektromagnetiske spekteret på s. 166 - 167.

Til onsdag (8A) og fredag (8B):

  • Les s. 172 - 173 og svar på nøkkelspørsmålene.