Kalender

| fredag, 27 april 2018 |
Klassehendelse

Prøve tysk 8.

00:00

Prøve tysk 8., se periodeplanen for pensum til prøva.

Grupperapport vintertur

14:00

Her er innleveringsmappe til grupperapporten til vintertur!

Pågående hendelser
Klassehendelse

8AB lekser i naturfag uke 17

08:30 » 12:10

Til onsdag (8A) og fredag (8B):

  • Les s. 194 - 195, svar på nøkkelspørsmålene og gjør oppgave 1, 4 og 5 på s. 198.