| tirsdag, 25. april 2017 |
Klassehendelse
9A lekser i mat og helse
00:00
 

Lekser til uke 17. Lese side 100 til 104.

  1. Hvorfor er det viktig å spise variert?
  2. Hva er en god frokost?
  3. Hvorfor er det viktig å spise frokost?

Gå inn på nettsiden (melk.no/frokostkalkulatoren), sjekk ut om du får i deg de riktige næringsstoffene

Klassehendelse
9B lekser i KRLE
00:00
 

Lese side 160 til 165 + oppgavene på side 165

Klassehendelse
9A: Prøve i naturfag
00:00
 
Klassehendelse
Spansklekse
00:00
 

Lær deg godt hvordan fortid dannes på spansk og de forskjellige formene av hjelpeverb HABER og partisipp.

Skriv setningne i oppg. 40 (utdelt arbeidsark) og oversett skriftlig til norsk.

Klassehendelse
9B, liten gruppe: Prøve i naturfag
09:25
 
23:00
 

Her leverer du fagartikkelen din.

Du skal også svare på spørsmål til egenvurdering

Kva tror du resultatet blir?

Korleis har du jobba med artikkelen?

Kva kunne du ha gjort annleis?

iCal