Kalender

| onsdag, 1 november 2017 |
Klassehendelse

9B Teori prøve i mat & helse

00:00

Lese side 7 til 47 i teoriboka.

forprøve ligger i moodle

Klassehendelse

Matte

00:00

Alle skal logge seg inn i campus med kurskode: NADA.

Se video og gjør oppgavene, er spesielt viktig at dere gjør de siste evalueringsoppgavene!!!

Link til videoen ligger i mattefanen.

Temaet er algebra og parenteser.