Kalender

| fredag, 17 november 2017 |
Klassehendelse

9A lekser i mat og helse

00:00

Lese side 63 til 65  + oppgavene 1,2, og 3 side 65.

Klassehendelse

9B: Lekse i norsk

00:00

Gjør ferdig oppgave 4 og 5 s. 142 i Basisboka. Skriv i OneNote.

Klassehendelse

Matteprøve 9AB

00:00

Algebra