Kalender

| onsdag, 22 november 2017 |
Klassehendelse

Matte 9.

00:00

Les periodeplan 3 og se begge videoene om likninger som ligger under "matte" i Moodle. 

Klassehendelse

9B: Lekse NORSK - husk forberedelsesheftet

00:00

Les ferdig tekstene i forberedesesheftet "Frihet" (utdelt på mandag - finner det også som pdf-fil under terminprøve). Skriv ned stikkord på hva det har med temaet frihet å gjøre.

Klassehendelse

9A: Lekse NORSK - husk forberedelsesheftet

00:00

Les ferdig de fire første tekstene i forberedesesheftet "Frihet" (utdelt på mandag - finner det også som pdf-fil under terminprøve). Skriv ned stikkord på hva det har med temaet frihet å gjøre.

Klassehendelse

9A/B: Husk å øve litt hver dag til NATURFAGPRØVA på TIRSDAG 28.11

00:00