Kalender

| torsdag, 15 februar 2018 |
Klassehendelse

9B lekse i mat og helse

00:00

Lese side 97 til 99 + oppgavene 1 og 2 side 102.

Klassehendelse

Test 9. spansk

00:00

Dette må du kunne: navn på klesplagg + farger (se Quizlet under Periode 4 på Moodle), pekeord, fremtid (ir+a+infinitiv)--> elevbok s. 107

Klassehendelse

Engelsk 9A

00:00

Ferdig med The Film Review. Husk å ta med arket, felles gjennomgang.

Klassehendelse

Tysk 9.

00:00

Skriv alle ordene/substantivene på s. 91 på norsk, tysk entall og tysk flertall.