Kalender

| torsdag, 15 mars 2018 |
Klassehendelse

Tysk 9.

00:00

Oppg. A6, s. 152 (svar med hele setninger på tysk)

Klassehendelse

Spansk 9.

00:00

1. Les teksten på utdelt arbeidsark (-> finner du også i elevboka s. 60) og gjør så oppg. 2

der må du skrive om påstandene er sanne eller feil (verdadero o falso)

2. Oppgavebok s. 37 opp. 1 NB! Slå opp ordene dersom du ikke vet hva de betyr. Bruk helst ORDNETT, ikke Google(!)

Pågående hendelser
Klassehendelse

Matte, dette gjelder frem til prøven i uke 12

torsdag, 8 mars, 00:00 » fredag, 23 mars, 14:30

Dette er det dere skal jobbe med frem til prøven i uke 12. Dobbelt-timen blir brukt til prøve.

Viktig at dere ser videofiler som ligger ute under kap 5

Hele kap er prøve så jobb med oppgaver der jevnt og trutt

Det ligger en lite førprøve i mattefanen, fasiten på den vil bli tilgjengelig i uke 11.

Klassehendelse

NORSK UKE 11; NYNORSK HELE UKA

mandag, 12 mars, 00:00 » fredag, 16 mars, 11:40

Det er nynorsk i alle timene i uke 11; 12.-16. april. HUSK NYNORSKBOKA!

Klassehendelse

Utprøving videregående 9. trinn

tirsdag, 13 mars, 00:00 » 13:05

Utprøving videregående for 9. trinn. Tirsd., onsd. eller torsd. avh. av hvor elevene skal