Kalender

| torsdag, 24 mai 2018 |
Klassehendelse

PRYO-uke

00:00 » onsdag, 30 mai, 10:40

PRYO-uke (fri i helgen). Husk å kontakte arbeidsgiver i forkant for å avklare oppmøtetid og -sted, hva dere trenger å ha med dere osv. Ta gjerne med skrivet dere har fått (ligger også i Moodle) om presentasjonen dere skal ha i etterkant, slik at dere husker oppgavene dere har gjennom uka (intervju, "dagboksnotater m.m.).

Klassehendelse

Kroppsøving: Innlevering av treningsdagbok

00:00

Innleveringsfrist i Moodle, innen kl. 21.00.