Kalender

| torsdag, 16 november 2017 |
Klassehendelse

Spansk 10.

00:00

Jobb med utdelt ark FAGSAMTALE SPANSK

Repetere det vi har gjennomgått, øv på ordforråd og se både i boka og kladdebok.

Klassehendelse

10B Norsk

00:00

Les s. 325- 327. Gjør oppg. 1 s. 328. I tillegg skal du intervjuet noen hjemme/eller andre som er eldre enn deg  og spør hvilke slangord de brukte da de var unge. Samle ordene i på samme side som dialektordene osv.