Kalender

| tirsdag, 21 november 2017 |
Klassehendelse

Framføring tysk 10.

00:00

Framføring tysk 10. grupper

Klassehendelse

10A engelsk

12:15

Gjør deg kjent med side 5-03 og 5-04 i OneNote under Commonwealth of Nations. Skriv en kort tekst på side 5-04 om forskjeller og likheter mellom Australian Aborigines og Native Americans.