Kalender

| tirsdag, 16 januar 2018 |
Klassehendelse

10 B lekse i samfunnsfag

00:00

 

Les sidene28- 37. Du skal kunne forklare hva vi mener med urbanisering. Hva er fordeler og ulemper med urbanisering?

Klassehendelse

10A lekse i samfunnsfag

00:00

Les sidene 28- 37. Du skal kunne forklare hva vi mener med urbanisering. Hva er fordeler og ulemper med urbanisering?

Klassehendelse

Tysk 10.

00:00

Oppg. 1 og 2,s. 275 (skriv hele setninger)

Klassehendelse

Spansk 10.

00:00

Jobbe videre med manus til gruppeoppgaven.