Kalender

| tirsdag, 17 april 2018 |
Klassehendelse

Innlevering spansk

00:00

Skriv og les inn teksten din i OneNote (under "Prøver")

Klassehendelse

10A Leskse i samfunnsfag

00:00

Les i heftet "Identitet og påvirkning" s. 25- 30 svar på spm 1-4 skriv svarerne i Onenote - notater fra timen 2018/2 Roller

1. Hva betyr sosialisering?

2. Forklar forskjellen på en sosial identitet og en personlig identitet.

3. Hvilke to hensikter har sosialisering?

4. Hva menes med å være seg selv nok?