Kalender

Klassehendelse

9. Spansklekse

torsdag, 24 august, 12:10

Repetere ord og uttrykk fra timen.

Viderefør tabellen fra timen (verb, substantiv, adjektiv, setninger) og legg til flere ord som du husker fra forrige skoleår.

Klassehendelse

Tysklekse 9.

torsdag, 24 august, 12:25

Gjør ferdig "postkortet", min. 4 setninger (se s. 6 for eksempler)

Klassehendelse

Lekse KRLE

mandag, 28 august, 08:30

Kapittel 5 - Etikk og filosofi

Les s. 180-184.

Vi skal diskutere tekstene i neste KRLE-time (mandag 28. august).

God lesning! :-)