Kalender

Klassehendelse

Matte, dette gjelder frem til prøven i uke 12

torsdag, 8 mars, 00:00 » fredag, 23 mars, 14:30

Dette er det dere skal jobbe med frem til prøven i uke 12. Dobbelt-timen blir brukt til prøve.

Viktig at dere ser videofiler som ligger ute under kap 5

Hele kap er prøve så jobb med oppgaver der jevnt og trutt

Det ligger en lite førprøve i mattefanen, fasiten på den vil bli tilgjengelig i uke 11.

Klassehendelse

"Nyhetstimen" i 9B

I morgen, 00:00

Eminda og Halvor har i lekse å presentere tre nyheter hver i 7. time. Det skal være en lokal, en nasjonal og en internasjonal nyhet. De andre elevene skal være med å reflektere rundt/diskutere disse nyhetene i timen.

Klassehendelse

9B Engelsk lekse

I morgen, 08:30

Ferdig oppgaver (When, why, where+++) i OneNote.

Fylle ut ord/oversettelse fra "The Triangle Trade". (Last ned, aktiver redigering, kopier, lim inn i ditt område "Shadows..." Kall dette "The Triangle Trade").

Klassehendelse

Foreldremøte 9. trinn

onsdag, 21 mars, 00:00

Foreldremøte 9. trinn kl. 18.00-20.00. Mer info kommer.

Klassehendelse

Prøve i matte, gr. 9B

onsdag, 21 mars, 00:00

2 timers prøve i matematikk, kap. 5. Hjelpeark er tillatt. Husk passer, linjal og kalkulator til prøva.

Klassehendelse

Prøve i matte, gr. 9B

torsdag, 22 mars, 00:00

2 timers prøve i matematikk, kap. 5. Hjelpeark er tillatt. Husk passer, linjal og kalkulator til prøva.

Klassehendelse

Prøve tysk 9.

torsdag, 22 mars, 00:00

Kapittelprøve. Se periodeplanen for tema/pensum

Klassehendelse

NORSK; Innleveringsfrist REKLAMEFILM

fredag, 23 mars, 00:00

Alt som har med reklamefilmen skal være ferdigstilt i løpet av fredag; dvs.

  • Reklamefilmen skal være ferdig redigert og levert på minnepenn eller lastet opp i Youtube
  • Storyboard og manus skal være ferdig
  • Loggbok
  • Muntlig presentasjon

Første norsktime etter påske (onsdag for 9B/torsdag for 9A) starter framføring!

Klassehendelse

Prøve i matte, gr. 9A

fredag, 23 mars, 00:00

2 timers prøve i matematikk, kap. 5. Hjelpeark er tillatt. Husk passer, linjal og kalkulator til prøva.