Kalender

Klassehendelse

10B norsk

I morgen, 08:45

Les utdelt tekst "Stolt av meg sjæl" Gjør oppgave 2 - 8

Klassehendelse

10. Spansklekse

torsdag, 24 august, 00:00

Repeter og uttrykk fra timen.

Les høyt navn til byene på kartet s. 6 og 7.

Klassehendelse

Foreldremøte kl 18.00-19.30

tirsdag, 29 august, 18:00

Vi møtes i auditoriet. Se invitasjon for saksliste.