Velkommen til Rena skoles Moodlesider !

Rena skole ligger på Kirkeberget sentralt i forhold til boligfelt. Skolen ligger en snau kilometer nordvest for Rena sentrum i et hyggelig, rolig naturområde med godt opparbeidet uteområde for elevene.

Skolen har et grunnskoletilbud for ca. 350 elever på 1. - 7. trinn og er en barneskole med skolefritidsordning (SFO Bikuben).

Trykk her for skolens hjemmeside

Beskrivelse
Beskrivelse
Beskrivelse
Beskrivelse
Beskrivelse
Beskrivelse
Beskrivelse
Lukket side