Velkommen til Deset oppveksenters Moodlesider !

Deset oppvekstsenter ligger på Deset, 25 km. nord for Rena sentrum. Her er barnehage, skole (1.-7.trinn) og SFO samlet i et felles bygg. Naturen og skogen er vår nærmeste nabo og gir oss rolige og trygge omgivelser med mange muligheter.