0Velkommen til SEUS

Stor-Elvdal ungdomsskole ble ferdig renovert til skolestart høsten 2010 og fremstår i dag ferdig renovert med kunst.

Våre verdier og satningsområder er fellesskap, glede, kunnskap og læringslyst.