Velkommen til skolene i Trysil kommune!

0Midt i de store skogene øst i Norge ligger Trysil kommune. Som Norges største både elg- og skogkommune, er det naturlig at primærnæringene tradisjonelt har stått sterkt her. I moderne tid er det særlig flaggskipet Trysilfjellet som har stått for næringsutviklingen i kommunen, og Norges største alpinsted sysselsetter mange av kommunens innbyggere.

I Trysil finnes flotte naturområder, som gir muligheter for friluftsutfoldelse både sommer og vinter.