Et rom for lærere som underviser Norsk som andrespråk og Grunnleggende Norsk i SÅTE-kommunene. Rommet er for felles benyttelse og til ressursdeling mellom lærere (skolevis, kommunevis  eller regionvis). Det er et rom bare for lærere. Helt fritt for elever.