Her kan du finne veiledninger og annet over elevens digitale verktøy.

Et rom der FYRtårnene i SÅTE kan prøve ut og leke seg.

Et rom for lærere som underviser Norsk som andrespråk og Grunnleggende Norsk i SÅTE-kommunene. Rommet er for felles benyttelse og til ressursdeling mellom lærere (skolevis, kommunevis  eller regionvis). Det er et rom bare for lærere. Helt fritt for elever.

Et felles rom for alle lærere i SÅTE. Her finner du veiledninger, informasjon, nyttige lenker og gode ressurser.