Velkommen til skolene i Åmot kommune og Moodlesidene!

Bilde fra Åmot kommunes hjemmeside

Åmot kommune har tre barneskoler og en ungdomsskole. Alle barneskolene har SFO (skolefritidsordning), og barnehager innenfor sin virksomhet.