0Velkommen til skolene i Stor-Elvdal kommune

Stor-Elvdal kommune har grunnskoler på Koppang og i Sollia. På Koppang er det både barneskole og ungdomsskole. I Sollia er barne- og ungdomsskolen samlokalisert. Barneskolene har SFO, (skolefritidsordning) og barnehager innenfor sin virksomhet, og kalles derfor oppvekstområde. Kulturskolen er organisert under Koppang skole. Rektorene er virksomhetsledere med ansvar for pedagogisk ledelse, samt økonomi-, resultat- og personalansvar.

Skolene har ansvar for å legge til rette for følgende tjenester og oppgaver:
•Et godt og tjenlig grunnskoletilbud til elever fra 6- 16 år 
•Tilpasset og tjenlig grunnskoletilbud til funksjonshemmede elever i grunnskolen 
•Tilbud om skolefritidsordning (SFO)