Engerdalsskolen - stor nok til å favne alle, liten nok 

til å se hver enkelt

•Vi sikrer alle elever et godt læringsmiljø og et helhetlig læringsutbytte både faglig og sosialt.
 
•Vi er en inkluderende skole som sikrer utviklingen av den enkelte elevs egenart og muligheter innenfor et opplevd fellesskap.
 
•Vi bidrar til at elevene blir gagns mennesker i dagens og morgendagens samfunn.