Emne Navn Beskrivelse
Fil Info om skidag

.

Fil Birkendugnad 2019

.

Fil Timeplan 8A

.

Fil Timeplan 8B

.

Fil Kontaktlærerfordeling 8. trinn 2018-2019

Oversikt over kontaktlærere

Mappe Kantinekortet

Kantinekortet

Fil 8A klasseliste
Fil 8B klasseliste

.

Fil Vurderingskriterier for orden og oppførsel

.

Fil Overordnede regler for orden og oppførsel

.

Fil Det er oppdaget hodelus
Fil Skjema til utviklingssamtale

Dette skjemaet skal du laste ned til pc'en din og lagre. Fyll inn svar med begrunnelser. Lever den i Moodle.

Fil Informasjon om elevstyrt utviklingssamtale
Fil Mathias - Utviklingsamtaler vår 2019

Her er tidsskjema for utviklingsamtaler vår 2019

Kontaktlærer Mathias

Fil Karen-Utviklingssamtaler våren 2019
Fil Kristine - utviklingssamtaler våren 2019

.

Fil Referat fra foreldremøtet 11.03.19

.

Fil Power Point fra foreldremøtet 13.03.19

.

Fil Referat fra foreldremøtet 16.10.2018

.

Fil Informasjon til foresatte vedr. PRYO-dag 14.06.19

Informasjon til foresatte vedr. PRYO-dag 14.06.19

Engelsk Fil Periodeplan 3 - Music That Matters

.

Fil Eksempel musikk/engelsk fremføring

Husk at dette er et eksempel, IKKE en fasit på hvordan det gjøres. Følg oppgaveteksten som ligger under "Musikk" i Moodle. I dette eksempelet er ikke alle musikkelementene med. 

Mathias

Fil Periodeplan 2 - Comics

.

Fil Krav til tegneserien

.

Fil Periodeplan 1

1

Nettlenke All about British life and Culture

Her finner du mue interessant om britisk kultur og tradisjoner, skole, styresett og mye mer

Nettlenke Moava - Uttale

Her kan du søke opp ord som du synes er vanskelig å uttale.

Skriv inn et ord eller en setning og lytt til forskjellige uttaler.

Nettlenke Engelsk ordbok og synonymordbok

Fin engelsk-engelsk ordbok på nett, veldig fin å bruke for å finne synonymer.

Dictionary = ordbok

Thesaurus = synonymer

Nettlenke Crossroads_grammar/tasks
Mappe Uregelrette verb

Alle verb vi har lært til nå.

Fil Vurdering av skrftlig

Vurderingsskjema.

Fil Vurdering av muntlig

Muntlig vurderingsskjema.

Fil Årsplan 2018-2019

.

Kroppsøving Fil Årsplan
Fil Vurderingskriterier i kroppsøving

Her er vurderingskriteriene i kroppsøving for ÅUS.

Fil Regler i kroppsøving

Husk dette!

Kunst og håndverk Mappe Årplan
Nettlenke Hvordan brette en eske ?
Fil Meg selv- kollasj

kollasj

Fil Steindekor


Stein

Nettlenke Hvordan legge opp.

I denne videoen får du informasjonen du trenger for å legge opp masker

Nettlenke Hvordan stikke rette masker

.

Nettlenke Hvordan strikke vrange masker

.

Nettlenke hvordan felle av da du er ferdig

.

Nettlenke Legge opp for venstrehendte

.

Nettlenke Strikke rette masker for venstrehendte

.

Nettlenke stikke varngmasker for venstrehendte

,

Nettlenke To punktsperspektiv

.

Mappe Strikking
Fil Oppgave designe

Her finner du oppgaven og vurderingskriteriene. 

Matematikk Fil Periodeplan 1 - Tall
Fil Periodeplan 2 - Brøk
Nettlenke Introduksjon BRØK

introduksjon i Brøk 

Fil Periodeplan for periode 3
Fil Periodeplan, Geometri
Fil Muntlig oppgave i tegning og konstruksjon
Fil Periodeplan, Økonomi
Fil Månedsbudsjett
Fil Gruppeoppgaver uke 11
Fil 8A - Gruppeoversikt - Økonomiprosjekt
Fil 8B - Gruppeoversikt - Økonomiprosjekt
Fil Gruppeoppgave - Statistikk
Fil Periodeplan Algebra
Musikk Fil Engelsk-/musikkoppgave
Fil Periodeplan tverrfaglig musikk- engelsk

Vi skal nå i 7 uker jobbe tverrfaglig med engelsk. Det vil bli en presentasjon i engelsken, som musikklærerne vurderer etter gitte kriterier.

Nettlenke Beats
Nettlenke Ipad og teori

Skalaer, dur og moll 

Nettlenke Akkorder

 Undervisningsmateriell fra timene akkorder. 

Mappe Gitar

All things guitar!

Mappe Vurderingskriterier i musikk

Her vil du finne vurderingskriteriene for musikk.  

Naturfag Fil Årsplan naturfag 8. trinn 2018-19 - Revidert august 2018
Fil Vurderingskriterier NATURFAG

Elevene får halvårsvurdering etter disse kriteriene.

Fil Hvordan skrive naturfaglig rapport

Følg dette eksemplet når du skal skrive en rapport i naturfag.

Fil Eksempel rapport

.

Fil Periodeplan 7 - Stjerner og galakser
Fil Periodeplan 6 - Syrer og baser
Fil Periodeplan 3 - Plante- og dyreceller
Fil Forsøk - Stivelse i potet
Fil PP Planteceller

.

Fil Periodeplan 2 - Celler og bakterier
Fil Periodeplan 1 - Arbeid med stoffer
Fil Faresymboler
Fil Å skille stoffer
Norsk Nettlenke Ukas tekst

Les ukas tekst her.

Fil Periodeplan periode 4: Saktekster - nyhetsartikkel

.

Fil Periodeplan - tegneserier

Oversikt over hva du skal lære og hva du blir vurdert i denne perioden.

Fil Vurderingsskjema til tegneserie

.

Fil Vurderingsskjema til muntlig framføring av tegneserie

.

Fil Digital tegneserie

.

Fil Tegneseriemal - med snakkebobler ol.

Velg deg ut de sidene/rutene du vil bruke. Fjern sider som ikke passer.

Nettlenke Tegneseriekurs

Her kan dere få god hjelp i hvordan du kan gå fram for å tegne tegneseriefigurer; kropp og ansikt.

Fil Power Point om tegneserier

.

Fil Periodeplan periode 2 - NYNORSK

.

Fil Sterke verb

verb som må puggast til verbprøve

Nettlenke Bokmål-nynorsk oversetter

.

Nettlenke Personleg Pronomen

.

Nettlenke Nynorsk - øvingsrom

Nynorsk - øvingsrom

Fil Periodeplan 1: Skjønnlitteratur - fortellinger

.

Mappe Vurderingskriterier NORSK SKRIFTLIG OG MUNTLIG

Vurderingskriteriene gjelder både i bokmål og nynorsk. Gjelder alle tre årene.

Fil Årsplan 2018-2019

.

Nettlenke Norsksidene

Her finner dere alt som dere trenger å vite om fortellinger; hvordan de er bygd opp med innledning, hoveddel og avslutning, språklige virkemidler, vurderingskriterier (disse er det lurt å se på når du skal skrive en tekst) mm. Det står godt forklart og viser til gode eksempler. Bruk sidene flittig i eget arbeid med skriving av tekst.

KRLE Fil Vurderingskriterier

Disse gjelder for alle tre årene. 

Fil Årsplan
Fil Periodeplan I begynnelsen var fortellingen
Fil Power Point uke 33
Fil Periodeplan 2: Hinduismen
Fil HINDUISMEN
Fil Hinduismen power poitn
Samfunnsfag Fil Den Amerikanske revolusjonen PP
Fil Den Franske revolusjonen del 1
Fil Mål og oppgaver
Fil Oppsummering av Den Franske revolusjon"
Fil Forprøve i tema "den industrielle revolusjon"
Mappe Periodeplaner 2018-2019
VF - Fysisk aktivitet for alle Fil Gruppearbeid
VF - Utholdenhet Fil Periodeplan 1: Skolestart - høstferie

Aktivitetsplan.

Fil Tur til Hemsjøen - informasjon

Informasjon om vår tur til Hemsjøen, torsdag 4. oktober 2018.

VF - Friluftsliv Fil Årsplan
Fil Periodeplan uke 34-40

Her er en oversikt over datoer og aktivitet i faget friluftsliv frem til høstferien.

Fil Periodeplan uke 42 - 51
Fil Sammendrag før underveistest
Fil Miljødebatt 31.01.19
Fil Tur til Hemsjøen - informasjon

Informasjon om vår tur til Hemsjøen, torsdag 4. oktober 2018.

VF - Medier og informasjon Fil Årsplan medier og informasjon

.

Fil Egenvurdering

.

VF - Teknologi i praksis Fil Vurderingskriterier TEKNOLOGI I PRAKSIS

.

Fil Orlandos oppdrag: Lag en kasteanordning
Fil Vurderingskriterier kastemaskin
Fil Oppgave 1; Lag en bro-guide
Fil Oppgave 2; Design og bygg ei bro
Fil Vurderingskriterier fagverksbro

.

Fil Bygging av Eiffeltårnet
Fil Oppgave: LAG EN MOBILHOLDER

.

Fil Vurderingskriterier plastknekking

.

Fil Design og bygg en bil

.

VF - Sal og scene Mappe Sal og scene

Her finner du informasjonene du trenger for å kunne gjennomføre de ulike oppgavene i sal og scene. Legger også ut planen for året med ulike hendelser. Følg med !!!!!

Fil Egenvurdering

S&S

2.språk - Norsk fordypning Fil Årsplan 15/16
Fil Periodeplan 5 - muntlig framføring

5

2.språk - Spansk Fil Årsplan i spansk for 8.trinn

Årsplan i spansk for 8.trinn

Side Periode 1 (uke 34-40)

Periode 1 (uke 34-40)

Side Periode 2 (uke 42-48)

Periode 2 (uke 42-48)

2.språk - Tysk Fil Årsplan tysk for 8. trinn 2018-19
Nettlenke Leute 8 - Elevnettsted
Fil Periodeplan 1 - Das bin ich
Fil Periodeplan 2 - Das ist Deutsch
Fil Uttrykk fra timen 30.10.18
Fil Periodeplan 3 - Das mache ich gern
Fil Periodeplan 4 - Das finde ich gut
Fil Kapittelprøve 4
Fil Periodeplan 5 - Das sind meine Leute
VF - Ballspill Fil Årsplan VF Ballspill
Fil Plan frem til jul
VF - Ballspill Fil Årsplan ballspill 2018-19

Årsplan ballspill 2018-19

VF - Levende kulturarv Fil Årsplan i levende kulturarv 2018/2019 (I arbeid)

Årsplan i levende kulturarv

Fil Verdensarvliste - fordypningsoppgave

Selvvalgt kultursted eller natursted

Nettlenke Sway-presentasjon om Verdensarven

Sway-presentasjon om Verdensarven

Nettlenke 7000 år gammel landsby i Nildeltaet, Egypt

Nildeltaet, Egypt

VF - Turn Fil Plan til 6. des
Arbeidslivsfag 8.trinn Fil Eksempel på CV

Her har dere et enkelt eksempel på CV. Spør i timen hvis dere har spørsmål.