Emne Navn Beskrivelse
Fil Birkendugnad 2019

.

Fil Timeplan 8A

.

Fil Timeplan 8B

.

Fil Kontaktlærerfordeling 8. trinn 2018-2019

Oversikt over kontaktlærere

Mappe Kantinekortet

Kantinekortet

Fil 8A klasseliste
Fil 8B klasseliste

.

Fil Vurderingskriterier for orden og oppførsel

.

Fil Overordnede regler for orden og oppførsel

.

Fil Det er oppdaget hodelus
Fil Kristine - utviklingssamtaler HØSTEN 2018

.

Fil Karen-utviklingssamtaler høst 2018

.

Fil Mathias - Utviklingssamtaler høst 2018

Informasjon og tider for utviklingssamtaler høst 2018

Fil Informasjon om elevstyrt utviklingssamtale
Fil Skjema til utviklingssamtale

Dette skjemaet skal du laste ned til pc'en din og lagre. Fyll inn svar med begrunnelser. Lever den i Moodle.

Fil Referat fra foreldremøtet 16.10.2018

.

Engelsk Fil Periodeplan 2 - Comics

.

Fil Krav til tegneserien

.

Fil Periodeplan 1

1

Nettlenke All about British life and Culture

Her finner du mue interessant om britisk kultur og tradisjoner, skole, styresett og mye mer

Nettlenke Moava - Uttale

Her kan du søke opp ord som du synes er vanskelig å uttale.

Skriv inn et ord eller en setning og lytt til forskjellige uttaler.

Nettlenke Engelsk ordbok og synonymordbok

Fin engelsk-engelsk ordbok på nett, veldig fin å bruke for å finne synonymer.

Dictionary = ordbok

Thesaurus = synonymer

Nettlenke Crossroads_grammar/tasks
Mappe Uregelrette verb

Alle verb vi har lært til nå.

Fil Vurdering av skrftlig

Vurderingsskjema.

Fil Vurdering av muntlig

Muntlig vurderingsskjema.

Fil Årsplan 2018-2019

.

Kroppsøving Fil Årsplan
Fil Vurderingskriterier i kroppsøving

Her er vurderingskriteriene i kroppsøving for ÅUS.

Fil Regler i kroppsøving

Husk dette!

Kunst og håndverk Mappe Årplan
Nettlenke Hvordan brette en eske ?
Fil Meg selv- kollasj

kollasj

Fil Steindekor


Stein

Nettlenke Hvordan legge opp.

I denne videoen får du informasjonen du trenger for å legge opp masker

Nettlenke Hvordan stikke rette masker

.

Nettlenke Hvordan strikke vrange masker

.

Nettlenke hvordan felle av da du er ferdig

.

Nettlenke Legge opp for venstrehendte

.

Nettlenke Strikke rette masker for venstrehendte

.

Nettlenke stikke varngmasker for venstrehendte

,

Nettlenke To punktsperspektiv

.

Mappe Strikking
Fil Oppgave designe

Her finner du oppgaven og vurderingskriteriene. 

Matematikk Fil Periodeplan 1 - Tall
Fil Periodeplan 2 - Brøk
Nettlenke Introduksjon BRØK

introduksjon i Brøk 

Fil Periodeplan for periode 3
Fil Periodeplan, Geometri
Fil Muntlig oppgave i tegning og konstruksjon
Fil Periodeplan, Økonomi
Fil Månedsbudsjett
Fil Gruppeoppgaver uke 11
Fil 8A - Gruppeoversikt - Økonomiprosjekt
Fil 8B - Gruppeoversikt - Økonomiprosjekt
Fil Gruppeoppgave - Statistikk
Fil Periodeplan Algebra
Musikk Nettlenke Beats
Nettlenke Ipad og teori

Skalaer, dur og moll 

Nettlenke Akkorder

 Undervisningsmateriell fra timene akkorder. 

Mappe Gitar

All things guitar!

Mappe Vurderingskriterier i musikk

Her vil du finne vurderingskriteriene for musikk.  

Naturfag Fil Årsplan naturfag 8. trinn 2018-19 - Revidert august 2018
Fil Vurderingskriterier NATURFAG

Elevene får halvårsvurdering etter disse kriteriene.

Fil Hvordan skrive naturfaglig rapport

Følg dette eksemplet når du skal skrive en rapport i naturfag.

Fil Eksempel rapport

.

Fil Periodeplan 7 - Stjerner og galakser
Fil Periodeplan 3 - Plante- og dyreceller
Fil Forsøk - Stivelse i potet
Fil PP Planteceller

.

Fil Periodeplan 2 - Celler og bakterier
Fil Periodeplan 1 - Arbeid med stoffer
Fil Faresymboler
Fil Å skille stoffer
Norsk Nettlenke Ukas tekst

Les eller lytt til ukas tekst her.

Fil Oppgaver til UKAS TEKST

.

Fil Periodeplan - tegneserier

Oversikt over hva du skal lære og hva du blir vurdert i denne perioden.

Fil Vurderingsskjema til tegneserie

.

Fil Vurderingsskjema til muntlig framføring av tegneserie

.

Fil Digital tegneserie

.

Fil Tegneseriemal - med snakkebobler ol.

Velg deg ut de sidene/rutene du vil bruke. Fjern sider som ikke passer.

Nettlenke Tegneseriekurs

Her kan dere få god hjelp i hvordan du kan gå fram for å tegne tegneseriefigurer; kropp og ansikt.

Fil Power Point om tegneserier

.

Fil Periodeplan periode 2 - NYNORSK

.

Fil Sterke verb

verb som må puggast til verbprøve

Nettlenke Bokmål-nynorsk oversetter

.

Nettlenke Personleg Pronomen

.

Nettlenke Nynorsk - øvingsrom

Nynorsk - øvingsrom

Fil Periodeplan 1: Skjønnlitteratur - fortellinger

.

Mappe Vurderingskriterier NORSK SKRIFTLIG OG MUNTLIG

Vurderingskriteriene gjelder både i bokmål og nynorsk. Gjelder alle tre årene.

Fil Årsplan 2018-2019

.

Nettlenke Norsksidene

Her finner dere alt som dere trenger å vite om fortellinger; hvordan de er bygd opp med innledning, hoveddel og avslutning, språklige virkemidler, vurderingskriterier (disse er det lurt å se på når du skal skrive en tekst) mm. Det står godt forklart og viser til gode eksempler. Bruk sidene flittig i eget arbeid med skriving av tekst.

KRLE Fil Vurderingskriterier

Disse gjelder for alle tre årene. 

Fil Årsplan
Fil Periodeplan I begynnelsen var fortellingen
Fil Power Point uke 33
Fil Periodeplan 2: Hinduismen
Fil HINDUISMEN
Fil Hinduismen power poitn
Samfunnsfag Fil Den Amerikanske revolusjonen PP
Fil Den Franske revolusjonen del 1
Fil Mål og oppgaver
Fil Oppsummering av Den Franske revolusjon"
Mappe Periodeplaner 2018-2019
VF - Fysisk aktivitet for alle Fil Gruppearbeid
VF - Utholdenhet Fil Periodeplan 1: Skolestart - høstferie

Aktivitetsplan.

Fil Tur til Hemsjøen - informasjon

Informasjon om vår tur til Hemsjøen, torsdag 4. oktober 2018.

VF - Friluftsliv Fil Årsplan
Fil Periodeplan uke 34-40

Her er en oversikt over datoer og aktivitet i faget friluftsliv frem til høstferien.

Fil Periodeplan uke 42 - 51
Fil Sammendrag før underveistest
Fil Miljødebatt 31.01.19
Fil Tur til Hemsjøen - informasjon

Informasjon om vår tur til Hemsjøen, torsdag 4. oktober 2018.

VF - Medier og informasjon Fil Årsplan medier og informasjon

.

Fil Egenvurdering

.

VF - Teknologi i praksis Fil Vurderingskriterier TEKNOLOGI I PRAKSIS

.

Fil Orlandos oppdrag: Lag en kasteanordning
Fil Vurderingskriterier kastemaskin
Fil Oppgave 1; Lag en bro-guide
Fil Oppgave 2; Design og bygg ei bro
Fil Vurderingskriterier fagverksbro

.

Fil Bygging av Eiffeltårnet
Fil Oppgave: LAG EN MOBILHOLDER

.

Fil Vurderingskriterier plastknekking

.

Fil Design og bygg en bil

.

VF - Sal og scene Mappe Sal og scene

Her finner du informasjonene du trenger for å kunne gjennomføre de ulike oppgavene i sal og scene. Legger også ut planen for året med ulike hendelser. Følg med !!!!!

Fil Egenvurdering

S&S

2.språk - Norsk fordypning Fil Årsplan 15/16
Fil Periodeplan 5 - muntlig framføring

5

2.språk - Spansk Fil Årsplan i spansk for 8.trinn

Årsplan i spansk for 8.trinn

Side Periode 1 (uke 34-40)

Periode 1 (uke 34-40)

Side Periode 2 (uke 42-48)

Periode 2 (uke 42-48)

2.språk - Tysk Fil Årsplan tysk for 8. trinn 2018-19
Fil Periodeplan 1 - Das bin ich
Fil Periodeplan 2 - Das ist Deutsch
Fil Uttrykk fra timen 30.10.18
Fil Periodeplan 3 - Das mache ich gern
Fil Periodeplan 4 - Das finde ich gut
VF - Ballspill Fil Årsplan VF Ballspill
Fil Plan frem til jul
VF - Ballspill Fil Årsplan ballspill 2018-19

Årsplan ballspill 2018-19

VF - Levende kulturarv Fil Årsplan i levende kulturarv 2018/2019 (I arbeid)

Årsplan i levende kulturarv

Fil Verdensarvliste - fordypningsoppgave

Selvvalgt kultursted eller natursted

Nettlenke Sway-presentasjon om Verdensarven

Sway-presentasjon om Verdensarven

Nettlenke 7000 år gammel landsby i Nildeltaet, Egypt

Nildeltaet, Egypt

VF - Turn Fil Plan til 6. des
Arbeidslivsfag 8.trinn Fil Eksempel på CV

Her har dere et enkelt eksempel på CV. Spør i timen hvis dere har spørsmål.