Emne Navn Beskrivelse
Fil Velkomstbrev

.

Fil Elever fordelt på grupper

Klasse/gruppeinndeling

Nettlenke Logg inn

Her kan du logge inn

Mappe Kantinekortet

Kantinekortet

Fil INFO ANG SMS TIL SKOLEN

Viktig info til alle foreldre/foresatte.

Fil Timeplan 8A

.

Fil Timeplan 8B

.

Fil Overordnede regler for orden og oppførsel

.

Fil Vurderingskriterier for orden og oppførsel

.

Nettlenke Kontaktinformasjon til ansatte
Engelsk Fil Periodeplan 1

1

Nettlenke Moava - Uttale

Her kan du søke opp ord som du synes er vanskelig å uttale.

Skriv inn et ord eller en setning og lytt til forskjellige uttaler.

Nettlenke Engelsk ordbok og synonymordbok

Fin engelsk-engelsk ordbok på nett, veldig fin å bruke for å finne synonymer.

Dictionary = ordbok

Thesaurus = synonymer

Nettlenke All about British life and Culture

Her finner du mue interessant om britisk kultur og tradisjoner, skole, styresett og mye mer

Mappe Uregelrette verb

Alle verb vi har lært til nå.

Mappe Grammar

.

Nettlenke Adverbs1

.

Fil Årsplan 2017-2018

.

Fil Vurdering av skrftlig

Vurderingsskjema.

Fil Vurdering av muntlig

Muntlig vurderingsskjema.

Kroppsøving Fil Årsplan 8. trinn 2017-2018

Her er en oversikts over aktivitetene.

Fil Vurderingskriterier i kroppsøving

Her er vurderingskriteriene i kroppsøving for ÅUS.

Fil Regler i kroppsøving

Husk dette!

Kunst og håndverk Mappe Årplan
Fil Meg selv- kollasj

kollasj

Fil Steindekor


Stein

Mappe Strikkeprosjekt

Her finner du stikkeoppskrifter og stikkevideoer  

Nettlenke Hvordan legge opp.

I denne videoen får du informasjonen du trenger for å legge opp masker

Nettlenke Hvordan stikke rette masker

.

Nettlenke Hvordan strikke vrange masker

.

Nettlenke hvordan felle av da du er ferdig

.

Nettlenke Legge opp for venstrehendte

.

Nettlenke Strikke rette masker for venstrehendte

.

Nettlenke stikke varngmasker for venstrehendte

,

Nettlenke To punktsperspektiv

.

Matematikk Fil Årsplan matematikk 8. trinn 2017-18

Her finner dere en foreløpig framdriftsplan for matematikk. Den kan komme endringer underveis, men det vil dere i så fall få beskjed om =)

Fil Periodeplan 1 - Tall
Musikk Mappe Vurderingskriterier i musikk

Her vil du finne vurderingskriteriene for musikk.  

Naturfag Fil Årsplan naturfag 8. trinn 2017-18

Her finner dere en foreløpig framdriftsplan for naturfag dette skoleåret. Denne kan bli endret underveis.

Fil Vurderingskriterier NATURFAG

Elevene får halvårsvurdering etter disse kriteriene.

Fil Hvordan skrive naturfaglig rapport

Følg dette eksemplet når du skal skrive en rapport i naturfag.

Fil Eksempel rapport

.

Fil Periodeplan 1 - Arbeid med stoffer
Norsk Mappe Vurderingskriterier NORSK SKRIFTLIG OG MUNTLIG

Vurderingskriteriene gjelder både i bokmål og nynorsk.

Fil Kildekritikk - TONE

Bruk TONE for å sjekke om siden du leser er til å stole på.

Nettlenke Øvingsoppgaver nasjonal prøve i lesing

Her kan du øve før prøvene.

Nettlenke Øvingsopggaver fra Kontekst

Kontekst

Nettlenke Norsksidene

Her finner dere alt som dere trenger å vite om fortellinger; hvordan de er bygd opp med innledning, hoveddel og avslutning, språklige virkemidler, vurderingskriterier (disse er det lurt å se på når du skal skrive en tekst) mm. Det står godt forklart og viser til gode eksempler. Bruk sidene flittig i eget arbeid med skriving av tekst.

Fil Periodeplan

Periode 1: LESING FOR Å LÆRE

Nettlenke Tekst til "Før du leser": Hvor er deres indre fighter?

Aktuell tekst.

Nettlenke Tekst til "Før du leser": Tusenvis vil på utekino i Slottsparken

Bruk Bison-overblikk og refleksjonsnotat.

Side Boktips fra biblioteket - sjekk ut!

Tips til lesestoff! :)

Nettlenke Nynorsk grammatikk-quiz

Prøv deg på verb og substantiv..

Fil Pugg bøyingsmønsteret for desse verba

Merk deg desse!

Fil Substantiv med "Ho Rakel"

Åpne fila, lagre ho på maskina di (i riktig mappe: Norsk/nynorsk) og fyll inn reglar og døme for substantiv i snakkeboblane. For å skrive lagar de tekstboksar. Levèr ferdig resultat i eiga mappe.

Fil Verb med Ho Rakel

Åpne fila, lagre ho på maskina di (i riktig mappe: Norsk/nynorsk) og fyll inn reglar og døme for verb i snakkeboblane. For å skrive lagar de tekstboksar. Levèr ferdig resultat i eiga mappe.

Nettlenke Verb 1

A- og e-verb

Nettlenke Øvingsrom

Her kan du øve på ulike oppgåver om nynorsk grammatikk. Ta kartleggingstesten først for å sjå kva du bør øve på.

KRLE Fil Vurderingskriterier

Disse gjelder for alle tre årene. 

Fil Årsplan 2017/2018
Fil Periodeplan I begynnelsen var fortellingen
Fil Power Point uke 33
Fil Bibelen

Et sammendrag om emnet

Fil Profetiske bøker

Oversikt over det viktigste fra de profetiske bøkene

Fil Poetiske bøker

Oversikt over det viktigste fra de poetiske bøkene i Bibelen

Samfunnsfag Mappe Periodeplaner 2017-2018
Nettlenke valgomat

valghjelp

Nettlenke nrk valgomat

nrk

Fil Årsplan 2017-2018

.

VF - Utholdenhet Fil Periodeplan: Skolestart - høstferien

Aktivitetsoversikt

VF - Friluftsliv Fil Periodeplan uke 34-40

Her er en oversikt over datoer og aktivitet i faget friluftsliv frem til høstferien.

VF - Medier og informasjon Fil Årsplan medier og informasjon

.

Fil Egenvurdering

.

VF - Teknologi i praksis Fil Vurderingskriterier

.

Fil Oppgave 1; Lag en bro-guide
Fil Oppgave 2; Design og bygg ei bro
VF - Sal og scene Mappe Sal og scene

Her finner du informasjonene du trenger for å kunne gjennomføre de ulike oppgavene i sal og scene. Legger også ut planen for året med ulike hendelser. Følg med !!!!!

Fil Egenvurdering

S&S

2.språk - Norsk fordypning Fil Årsplan 15/16
Fil Periodeplan 5 - muntlig framføring

5

2.språk - Spansk Fil Årsplan i spansk for 8.trinn

Årsplan i spansk for 8.trinn

Side Periode 1 (semana 34-39)

Periode 1 uke 34-39

Side Periode 2 (semana 39-44)

Periode 2

Side Periode 3 (semana 45-50)

Periode 3

Side Periode 4 (semana 2-6)

Periode 4

Side Periode 5 (semana 9-14)

Periode 5

Side Periode 6 (semana 16-21)

Periode 6

Nettlenke Trailer de Star Wars: Å HA -TENER / Å VÆRE - SER

Trailer de Star Wars: el verbo TENER

2.språk - Tysk Fil Årsplan tysk 8. 2017-18

Årsplan tysk 8. 2017-18

Mappe Periodeplaner tysk 8. 2017-18

Periodeplaner tysk 8. 2017-18

VF - Ballspill Fil Årsplan