Emne Navn Beskrivelse
Fil Timeplan 8A

.

Fil Timeplan 8B

.

Fil Kontaktlærerfordeling 8. trinn 2018-2019

Oversikt over kontaktlærere

Mappe Kantinekortet

Kantinekortet

Fil Vurderingskriterier for orden og oppførsel

.

Fil Overordnede regler for orden og oppførsel

.

Nettlenke Logg inn

Her kan du logge inn

Fil Invitasjon til foreldremøte

.

Engelsk Fil Periodeplan 1

1

Fil Hvordan logge inn i Going Places

En liten video om hvordan du logger inn i Going Places

Fil Skriveramme til avsnitt om skoleuniform

Her er det tips til hvodan du kan skrive avsnittet ditt om skoleuniform. Du må velge en av radene (for eller mot). 

Fil uregelrette verb

ukas verb

Fil i card

.

Nettlenke Moava - Uttale

Her kan du søke opp ord som du synes er vanskelig å uttale.

Skriv inn et ord eller en setning og lytt til forskjellige uttaler.

Nettlenke Engelsk ordbok og synonymordbok

Fin engelsk-engelsk ordbok på nett, veldig fin å bruke for å finne synonymer.

Dictionary = ordbok

Thesaurus = synonymer

Nettlenke All about British life and Culture

Her finner du mue interessant om britisk kultur og tradisjoner, skole, styresett og mye mer

Nettlenke Crossroads_grammar/tasks
Fil Vurdering av skrftlig

Vurderingsskjema.

Fil Vurdering av muntlig

Muntlig vurderingsskjema.

Fil Årsplan 2018-2019

.

Kroppsøving Fil Årsplan
Fil Vurderingskriterier i kroppsøving

Her er vurderingskriteriene i kroppsøving for ÅUS.

Fil Regler i kroppsøving

Husk dette!

Kunst og håndverk Mappe Årplan
Nettlenke Hvordan brette en eske ?
Fil Meg selv- kollasj

kollasj

Fil Steindekor


Stein

Nettlenke Hvordan legge opp.

I denne videoen får du informasjonen du trenger for å legge opp masker

Nettlenke Hvordan stikke rette masker

.

Nettlenke Hvordan strikke vrange masker

.

Nettlenke hvordan felle av da du er ferdig

.

Nettlenke Legge opp for venstrehendte

.

Nettlenke Strikke rette masker for venstrehendte

.

Nettlenke stikke varngmasker for venstrehendte

,

Nettlenke To punktsperspektiv

.

Mappe Strikking
Fil Oppgave designe

Her finner du oppgaven og vurderingskriteriene. 

Matematikk Fil Periodeplan 1 - Tall
Fil Periodeplan 2 - Brøk
Nettlenke Introduksjon BRØK

introduksjon i Brøk 

Fil Periodeplan for periode 3
Fil Periodeplan, Geometri
Fil Muntlig oppgave i tegning og konstruksjon
Fil Periodeplan, Økonomi
Fil Månedsbudsjett
Fil Gruppeoppgaver uke 11
Fil 8A - Gruppeoversikt - Økonomiprosjekt
Fil 8B - Gruppeoversikt - Økonomiprosjekt
Fil Gruppeoppgave - Statistikk
Fil Periodeplan Algebra
Musikk Nettlenke Ipad og teori

Skalaer, dur og moll 

Nettlenke Akkorder

 Undervisningsmateriell fra timene akkorder. 

Mappe Gitar

All things guitar!

Mappe Vurderingskriterier i musikk

Her vil du finne vurderingskriteriene for musikk.  

Naturfag Fil Årsplan naturfag 8. trinn 2018-19 - Revidert august 2018
Fil Vurderingskriterier NATURFAG

Elevene får halvårsvurdering etter disse kriteriene.

Fil Hvordan skrive naturfaglig rapport

Følg dette eksemplet når du skal skrive en rapport i naturfag.

Fil Eksempel rapport

.

Fil Periodeplan 7 - Stjerner og galakser
Fil Periodeplan 2 - Celler og bakterier
Fil Periodeplan 1 - Arbeid med stoffer
Fil Faresymboler
Fil Å skille stoffer
Norsk Nettlenke Ukas tekst

Les eller lytt til ukas tekst her.

Fil Periodeplan 1: Skjønnlitteratur - fortellinger

.

Mappe Vurderingskriterier NORSK SKRIFTLIG OG MUNTLIG

Vurderingskriteriene gjelder både i bokmål og nynorsk. Gjelder alle tre årene.

Fil Årsplan 2018-2019

.

Fil Kildekritikk - TONE

Bruk TONE for å sjekke om siden du leser er til å stole på.

Nettlenke Øvingsopggaver fra Kontekst

Kontekst

Nettlenke Norsksidene

Her finner dere alt som dere trenger å vite om fortellinger; hvordan de er bygd opp med innledning, hoveddel og avslutning, språklige virkemidler, vurderingskriterier (disse er det lurt å se på når du skal skrive en tekst) mm. Det står godt forklart og viser til gode eksempler. Bruk sidene flittig i eget arbeid med skriving av tekst.

KRLE Nettlenke Verdt å vite om jødedommen

Nrk sin kortversjon av jødedommen

Nettlenke Jødiske tekster
Nettlenke Om templene i Jerusalem
Nettlenke Test deg selv

Øv på disse oppgavene, så kan du det viktigste om jødedommen.

Nettlenke Hvorfor er Jerusalem viktig for så mange?
Fil Periodeplan 2: Hinduismen
Samfunnsfag Mappe Periodeplaner 2018-2019
VF - Fysisk aktivitet for alle Fil Gruppearbeid
VF - Utholdenhet Fil Periodeplan 1: Skolestart - høstferie

Aktivitetsplan.

Fil Tur til Hemsjøen - informasjon

Informasjon om vår tur til Hemsjøen, torsdag 4. oktober 2018.

VF - Friluftsliv Fil Årsplan
Fil Periodeplan uke 34-40

Her er en oversikt over datoer og aktivitet i faget friluftsliv frem til høstferien.

Fil Tur til Hemsjøen - informasjon

Informasjon om vår tur til Hemsjøen, torsdag 4. oktober 2018.

VF - Medier og informasjon Fil Årsplan medier og informasjon

.

Fil Egenvurdering

.

VF - Teknologi i praksis Fil Vurderingskriterier TEKNOLOGI I PRAKSIS

.

Fil Orlandos oppdrag: Lag en kasteanordning
Fil Vurderingskriterier kastemaskin
Fil Oppgave 1; Lag en bro-guide
Fil Oppgave 2; Design og bygg ei bro
Fil Vurderingskriterier fagverksbro

.

Fil Bygging av Eiffeltårnet
Fil Oppgave: LAG EN MOBILHOLDER

.

Fil Vurderingskriterier plastknekking

.

Fil Design og bygg en bil

.

VF - Sal og scene Mappe Sal og scene

Her finner du informasjonene du trenger for å kunne gjennomføre de ulike oppgavene i sal og scene. Legger også ut planen for året med ulike hendelser. Følg med !!!!!

Fil Egenvurdering

S&S

2.språk - Norsk fordypning Fil Årsplan 15/16
Fil Periodeplan 5 - muntlig framføring

5

2.språk - Spansk Fil Årsplan i spansk for 8.trinn

Årsplan i spansk for 8.trinn

Side Periode 1 (uke 34-40)

Periode 1 (uke 34-40)

Side Periode 2 (uke 39-48)

Periode 2 (uke 39-48)

2.språk - Tysk Fil Årsplan tysk for 8. trinn 2018-19
Fil Periodeplan 1 - Das bin ich
Fil Periodeplan 2 - Das ist Deutsch
VF - Ballspill Fil Årsplan VF Ballspill
Fil Plan frem til jul
VF - Ballspill Fil Årsplan ballspill 2018-19

Årsplan ballspill 2018-19

VF - Levende kulturarv Fil Årsplan i levende kulturarv 2018/2019 (I arbeid)

Årsplan i levende kulturarv

Fil Verdensarvliste - fordypningsoppgave

Selvvalgt kultursted eller natursted

Nettlenke Sway-presentasjon om Verdensarven

Sway-presentasjon om Verdensarven

Nettlenke 7000 år gammel landsby i Nildeltaet, Egypt

Nildeltaet, Egypt

VF - Turn Fil Plan til 6. des