Emne Navn Beskrivelse
Fil Velkommen til 8. trinn

Her finner dere litt informasjon om oppstart og første skoleuke, samt dato for foreldremøte og diverse informasjon

Fil Invitasjon foreldremøte 8. trinn HØSTEN 2019
Fil PP fra foreldremøtet 03.09.19
Fil Inndeling av grupper

Slik ser inndelingen av 8. trinn gjeldende etter høstferien. Vi ser på oss som et trinn, og de ulike gruppene er ikke faste. Elevene må regne med å bytte grupper opptil flere ganger i løpet av et skoleår. 

Fil Kontaktlærergrupper
Fil Timeplan 8A
Fil Timeplan 8B
Fil Timeplan 8C
Nettlenke Kontaktinformasjon til ansatte
Fil Viktig beskjed om VISMA
Mappe Kantinekortet

Kantinekortet

Fil Info om valgfag 2019-20

Info om valgfag 2019-20

Nettlenke Elevundersøkelsen - info til foresatte
Nettlenke Elevundersøkelsen - info til elevene
Fil Overordnede regler for orden og oppførsel

.

Fil Vurderingskriterier for orden og oppførsel

.

Fil Utviklingssamtaler Linda Merete

Utviklingssamtaler Linda Merete

Fil Utviklingssamtaler Bente
Fil Utviklingssamtaler Monika

Utviklingssamtaler

Fil Informasjon om elevstyrt utviklingssamtale
Nettlenke Logg inn

Her kan du logge inn ved hjelp av brukernavnet og passordet ditt i Feide. 

Nettlenke Hva er nasjonale prøver?
Nettlenke Prøvetid, gjennomføring og hjelpemidler
Engelsk Fil Periodeplan 1

1

Fil PP lots of Islands
Fil i card

.

Nettlenke Moava - Uttale

Her kan du søke opp ord som du synes er vanskelig å uttale.

Skriv inn et ord eller en setning og lytt til forskjellige uttaler.

Nettlenke Engelsk ordbok og synonymordbok

Fin engelsk-engelsk ordbok på nett, veldig fin å bruke for å finne synonymer.

Dictionary = ordbok

Thesaurus = synonymer

Nettlenke Crossroads_grammar/tasks
Mappe Uregelrette verb

Alle verb vi har lært til nå.

Fil Vurdering av skrftlig
Fil Vurdering av muntlig
Kroppsøving Fil Vurderingskriterier i kroppsøving

Her er vurderingskriteriene i kroppsøving for ÅUS.

Fil Regler i kroppsøving

Husk dette!

Fil Årsplan kroppsøving 8.trinn

Her er årsplan for 2019-2020 8.trinn! Se gjennom!

Fil 8B 8C To-deling kroppsøving grupper

Her er oversikt over to-deling i grupper for 8B og 8C i kroppsøving. 

Kunst og håndverk Nettlenke Hvordan brette en eske ?
Fil Meg selv- kollasj

kollasj

Fil Periodeplan og oppgavebeskrivelse

Krav til oppgaven.

Fil Aktuelle funksjoner i Lunapic

For å gjøre det lettere å finne frem.

Fil Vurderingsskjema

Her kan du se hva du blir vurdert etter

Fil Testbilde

Bruk dette

Fil Steindekor


Stein

Matematikk Fil Årsplan 2019/20

Årsplan 2019/20

Fil Periodeplan 1 - Tall
Nettlenke Regning med desimaltall

regning med desimaltall

Nettlenke Divisjon

Her ser du et eksempel på hvordan du regner et divisjonsstykke

Nettlenke Faktorisering - velg 1 Tall og tallforståelse så 1.4 Faktorisering

Dette er lenke til videoene, velg Tall og tallforståelse og den som heter 1.4 faktorisering. Se på og gjennomfør oppgavene.

Nettlenke Negative tall - velg 1 Tall og tallforstelse så 1.12 Negative tall

Se og gjennomfør oppgavene til filmen 1.12 Negative tall under tall og tallforståelse.

Fil Periodeplan 2 - Brøk
Nettlenke Introduksjon BRØK

introduksjon i Brøk 

Fil Periodeplan for periode 3
Fil Periodeplan, Geometri
Fil Periodeplan, Økonomi
Fil Periodeplan Algebra
Musikk Mappe Vurderingskriterier i musikk

Her vil du finne vurderingskriteriene for musikk.  

Naturfag Fil Årsplan naturfag 8. trinn 2019-20
Fil Vurderingskriterier NATURFAG

Elevene får halvårsvurdering etter disse kriteriene.

Fil Hvordan skrive naturfaglig rapport

Følg dette eksemplet når du skal skrive en rapport i naturfag.

Fil Eksempel rapport

.

Fil Vurderingskriterier - Periode 8
Fil Periodeplan 2 - Celler og bakterier
Fil Bakterier
Fil Prøveforberedende spørsmål

.

Fil PP Fra celler til flercellet organisme

Her finner dere PP  brukt i undervisningen

Nettlenke Prøve kap. 1

Trykk på lenken og svar på spørsmålene. Bruk AppWriter for å få lest opp spørsmålene. Trykk send når du er ferdig.

Fil Periodeplan 1 - Arbeid med stoffer
Fil Prøveforberedende spørsmål

Bruk disse spørsmålene når du skal forberede deg til prøven i naturfag. 

Fil PP Kap. 1: Arbeid med stoffer

Bruk powerpointen som repetisjon og oppsummering av kapittelet når du f.eks. skal øve til prøve. 

Fil Faresymboler
Fil Å skille stoffer
Norsk Fil Årsplan 2019-20

.

Mappe Vurderingskriterier NORSK SKRIFTLIG OG MUNTLIG

Vurderingskriteriene gjelder både i bokmål og nynorsk. Gjelder alle tre årene.

Fil Vurderingskriterier fagsamtale

.

Fil Periodeplan periode 2: Saktekster - nyhetsartikkel og nynorsk

.

Fil Power Point - Norsk språkhistorie

Språkhistorie

Fil Repetisjon nynorsk grammatikk

kort repetisjon

Fil Power Point-presentasjon om svake verb (a-verb og e-verb) + oppgave

PP-presentasjon og gruppeoppgave (to og to)

Fil Kildekritikk - TONE

Bruk TONE for å sjekke om siden du leser er til å stole på.

Nettlenke Norsksidene

Her finner dere alt som dere trenger å vite om fortellinger; hvordan de er bygd opp med innledning, hoveddel og avslutning, språklige virkemidler, vurderingskriterier (disse er det lurt å se på når du skal skrive en tekst) mm. Det står godt forklart og viser til gode eksempler. Bruk sidene flittig i eget arbeid med skriving av tekst.

Fil Periodeplan - Å lese for å lære
Fil POWER POINT KURS 2.3 + 2.4

Kurs 2.3 og 2.4

Nettlenke Øverom grammatikk

grammatikk

KRLE Fil Årsplan 2019-2020
Fil Vurderingskriterier
Fil Periodeplan 1
Fil PP kapittel 1
Fil Periodeplan
Samfunnsfag Fil ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 2019/2020

Årsplan i samfunnsfag 2019/2010

Fil Periodeplan 2- Den fjerde statsmakta

Periodeplan 2-Den fjerde statsmakta

Fil Kap 7. Demokrati som styreform PP

PP

Nettlenke Valgomat 2019

Valgomat

Fil PROSJEKT - AVIS

Oppgavetekst

Fil Forprøve i tema "den industrielle revolusjon"
Mappe Periodeplaner 2018-2019
VF - Fysisk aktivitet for alle Fil Gruppearbeid
VF - Utholdenhet Fil Periodeplan 1 - 2019/2020

Her er aktivitetsplanen for periode 1

Fil Dagstur til Byringen - informasjon

Info om turen

VF - Friluftsliv Fil Tur med utholdenhets- og friluftslivgruppa høsten 2019
VF - Medier og informasjon Fil Årsplan medier og informasjon

.

Fil Egenvurdering

.

VF - Teknologi i praksis Fil Vurderingskriterier TEKNOLOGI I PRAKSIS

.

Fil Orlandos oppdrag: Lag en kasteanordning
Fil Vurderingskriterier kastemaskin
Fil Oppgave 1; Lag en bro-guide
Fil Oppgave 2; Design og bygg ei bro
Fil Vurderingskriterier fagverksbro

.

Fil Bygging av Eiffeltårnet
Fil Oppgave: LAG EN MOBILHOLDER

.

Fil Vurderingskriterier plastknekking

.

Fil Design og bygg en bil

.

VF - Sal og scene Fil Info om arrangørkurs i Elverum

.

Mappe Sal og scene

Her finner du informasjonene du trenger for å kunne gjennomføre de ulike oppgavene i sal og scene. Legger også ut planen for året med ulike hendelser. Følg med !!!!!

Fil Egenvurdering

S&S

2.språk - Norsk fordypning Fil Årsplan 15/16

årsplan

Fil Periodeplan 5 - muntlig framføring

5

2.språk - Spansk Side Periode 1 (uke 34-38)

Periode 1 (uke 34-38)

Side Periode 2 (uke 39-43)

Periode 2 (uke 39-43)

Fil Årsplan i spansk for 8.trinn

Årsplan i spansk for 8.trinn

Side Periode 2 (uke 42-48)

Periode 2 (uke 42-48)

2.språk - Tysk Fil Årsplan tysk 8. 2019-20

Årsplan tysk 8. 2019-20

Nettlenke Leute 8 - Elevnettsted
Fil Periode 1, uke 34-40

Periode 1, uke 34-40

Fil Periode 2, das ist Deutsch

Periode 2, das ist Deutsch

VF - Ballspill Fil Årsplan VF Ballspill
Fil Plan frem til jul
VF - Ballspill Fil Årsplan ballspill 19-20
VF - Levende kulturarv Fil Årsplan i levende kulturarv 2018/2019 (I arbeid)

Årsplan i levende kulturarv

Fil Verdensarvliste - fordypningsoppgave

Selvvalgt kultursted eller natursted

Nettlenke Sway-presentasjon om Verdensarven

Sway-presentasjon om Verdensarven

Nettlenke 7000 år gammel landsby i Nildeltaet, Egypt

Nildeltaet, Egypt

VF - Turn Fil Plan til 6. des
Arbeidslivsfag 8.trinn Fil Periodeplan
Valgfag - Innsats for andre Fil Årsplan 2019-20