Emne Navn Beskrivelse
Fil Velkommen til 8. trinn!

Velkommen til 8. trinn!

Fil Klasseliste 8A

Slik ser inndelingen av 8. trinn høst 2020. Vi ser på oss som et trinn, og de ulike gruppene er ikke faste. Elevene må regne med å bytte grupper opptil flere ganger i løpet av et skoleår. 

Fil Klasseliste 8B

Slik ser inndelingen av 8. trinn høst 2020. Vi ser på oss som et trinn, og de ulike gruppene er ikke faste. Elevene må regne med å bytte grupper opptil flere ganger i løpet av et skoleår. 

Fil Kontaktlærergrupper
Fil Timeplan 8a
Fil Timeplan 8b
Fil Tider for utviklingssamtaler med Stian, høst 2020
Fil Tider for utviklingssamtaler med Emil, Høst 2020
Fil Tider for utviklingssamtaler med Ellen, høst 2020
Fil Skjema for utfylling til utviklingssamtalen
Fil Informasjon om elevstyrt utviklingssamtale
Fil Presentasjon foreldremøte 25.08.20

Presentasjon foreldremøte 25.08.20

Fil Invitasjon til foreldremøte 25.08.20

Invitasjon til foreldremøte 25.08.20

Fil Åmot ungdomsråd 2020-2021
Fil Valgfag 2020-21

Valgfag 2020-21

Fil Infoskriv fra helsetjenesten om grupper på 8. trinn, høst 2020
Fil Viktig beskjed om VISMA
Mappe Kantinekortet

Kantinekortet

Fil Overordnede regler for orden og oppførsel

.

Fil Vurderingskriterier for orden og oppførsel

.

Nettlenke Logg inn

Her kan du logge inn ved hjelp av brukernavnet og passordet ditt i Feide. 

Nettlenke Hva er nasjonale prøver?
Nettlenke Prøvetid, gjennomføring og hjelpemidler
Engelsk Fil Periodeplan 1

1

Fil PP lots of Islands
Fil i card

.

Fil TEA PARTY 2019
Nettlenke Moava - Uttale

Her kan du søke opp ord som du synes er vanskelig å uttale.

Skriv inn et ord eller en setning og lytt til forskjellige uttaler.

Nettlenke Engelsk ordbok og synonymordbok

Fin engelsk-engelsk ordbok på nett, veldig fin å bruke for å finne synonymer.

Dictionary = ordbok

Thesaurus = synonymer

Nettlenke Crossroads_grammar/tasks
Mappe Uregelrette verb

Alle verb vi har lært til nå.

Fil Vurdering av skrftlig

Vurderingsskjema.

Fil Vurdering av muntlig

Muntlig vurderingsskjema.

Kroppsøving Fil Uke 19: Fjernundervisning - oppgave

Her er ukens aktiviteter.

Fil Uke 18: Fjernundervisning - oppgave

Her kan du se ukens oppgave.

Fil Uke 17 - Fjernundervisning - oppgave

Vi skal på "tur"

Fil Uke 16 - Fjernundervisning oppgave

Her er oppgavene for ukens kroppsøving

Fil Uke 14 - Fjernundervisning med dokumentasjonskrav

Her kan du se hva du må gjennomføre i kroppsøving i løpet av uka og hvordan du dokumenterer det. Lykke til!

Fil Uke 13 - Fjernundervisning

Lykke til! :) 

Fil UKE 12 - Fjernundervisning

Lykke til! Kjør gjerne flere ganger hvis ønskelig. 

Fil Vurderingskriterier i kroppsøving

Her er vurderingskriteriene i kroppsøving for ÅUS.

Fil Regler i kroppsøving

Husk dette!

Fil Årsplan kroppsøving 8.trinn

Her er årsplan for 2019-2020 8.trinn! Se gjennom!

Fil 8B 8C To-deling kroppsøving grupper

Her er oversikt over to-deling i grupper for 8B og 8C i kroppsøving. 

Kunst og håndverk Fil Periodeplan og oppgavebeskrivelse

Krav til oppgaven.

Fil Informasjon om hvordan du bruker Lunapic

Les nøye.

Fil Eksempel på ferdig bildemontasje

Eksempel

Fil Vurderingsskjema

Her kan du se hva du blir vurdert etter

Nettlenke Hvordan brette en eske ?
Matematikk Fil Årsplan matematikk 8. trinn 2020-2021
Fil Periodeplan 1 - Tall
Fil Lekse i matematikk uke 37

De fire regnearter.

Nettlenke Regning med desimaltall

regning med desimaltall

Nettlenke Divisjon

Her ser du et eksempel på hvordan du regner et divisjonsstykke

Nettlenke Faktorisering - velg 1 Tall og tallforståelse så 1.4 Faktorisering

Dette er lenke til videoene, velg Tall og tallforståelse og den som heter 1.4 faktorisering. Se på og gjennomfør oppgavene.

Nettlenke Negative tall - velg 1 Tall og tallforstelse så 1.12 Negative tall

Se og gjennomfør oppgavene til filmen 1.12 Negative tall under tall og tallforståelse.

Fil Periodeplan 2 - Brøk
Fil Periodeplan

Dette skal du kunne

Nettlenke Introduksjon BRØK

introduksjon i Brøk 

Nettlenke Brøk - velg 2.2 Størrel eller mindre enn en

Se filmen og gjør oppgavene

Fil Lekse brøk
Nettlenke Multiplikasjon av brøk - velk 2 brøk og 2.13 Brøk om multiplikasjon

Se video

Naturfag Fil Årsplan naturfag 8. trinn 2020-21
Fil Vurderingskriterier NATURFAG

Elevene får halvårsvurdering etter disse kriteriene.

Fil Hvordan skrive naturfaglig rapport

Følg dette eksemplet når du skal skrive en rapport i naturfag.

Fil Eksempel rapport

.

Nettlenke Periodeplan 3 - Plante- og dyreceller
Fil Forsøk: Påvisning av stivelse i potet
Nettlenke Periodeplan 2 - Celler og bakterier
Fil Bakterier
Fil PP Fra celler til flercellet organisme

Her finner dere PP  brukt i undervisningen

Nettlenke Periodeplan 1 - Arbeid med stoffer
Fil Prøveforberedende spørsmål 1

Bruk disse spørsmålene når du skal forberede deg til prøven i naturfag. 

Fil PP Kap. 1: Arbeid med stoffer

Bruk powerpointen som repetisjon og oppsummering av kapittelet når du f.eks. skal øve til prøve. 

Fil Faresymboler
Fil Å skille stoffer
Norsk Fil Bokaanmeldelse

Noen tips på hvordan du skriver en bokanmeldelse finner du her

Fil Skrivehjelp NYNORSK

Her har du en liste over noen av de ordene som elever ofte skriver feil i nynorsk. Bruk den i arbeid med din egen tekst. 

Nettlenke Verb 1

A- og e-verb

Fil Vurderingskriterier fagsamtale

.

Mappe Vurderingskriterier NORSK SKRIFTLIG OG MUNTLIG

Vurderingskriteriene gjelder både i bokmål og nynorsk. Gjelder alle tre årene.

Fil Vurderingsskjema til tegneserie

.

Fil Mal til tegneserie - velg sider

Skriv ned sidetallene du trenger og antall.

Fil Digital tegneserie

.

Fil Tegneseriemal - med snakkebobler ol.

Velg deg ut de sidene/rutene du vil bruke. Fjern sider som ikke passer.

Fil Eksempel digital tegneserie
Mappe Å PUGGE NYNORSK ER GØY

Vi pugger nynorsk. Du må sjølv finne ut korleis dei blir bøygde ved å nytte Ordnett. 

Fil Power Point - Norsk språkhistorie

Språkhistorie

Nettlenke Nynorsk - øvingsrom

Nynorsk - øvingsrom

Nettlenke Norsksidene

Her finner dere alt som dere trenger å vite om fortellinger; hvordan de er bygd opp med innledning, hoveddel og avslutning, språklige virkemidler, vurderingskriterier (disse er det lurt å se på når du skal skrive en tekst) mm. Det står godt forklart og viser til gode eksempler. Bruk sidene flittig i eget arbeid med skriving av tekst.

Fil NYNORSK grammatikk

Kort oversikt over alle grammatikkregler i dei ulike ordklassene. 

Fil Power Point-presentasjon om svake verb (a-verb og e-verb) + oppgave

PP-presentasjon og gruppeoppgave (to og to)

Mappe Ordbank NYNORSK

Her finner du liste over ulike ord du skal kunne. De er merket med ukenummer.

Nettlenke Øverom grammatikk

grammatikk

Fil Fremføringsteknikker - TIPS

Fremføringsteknikker - TIPS

Fil Grammatikk; ulike ordklasser og bøying

.

Fil Kildekritikk - TONE

Bruk TONE for å sjekke om siden du leser er til å stole på.

Fil Tegnsetting - BRUK TEGN!
Fil ORDVALG OG TEKSTBINDING

Jajaja

Fil PP, Kurs 3.3: Tekstbinding og godt språk

Ja

Fil Fagsamtale - TEGNESERIE

Oppgaveteksten

KRLE Fil Årsplan 2020- 2021
Fil Vurderingskriterier
Fil Periodeplan 1
Fil PP kapittel 1
Fil Periodeplan2 - Hinduismen
Samfunnsfag Fil ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 2019/2020

Årsplan i samfunnsfag 2019/2010

Nettlenke Periodeplan 1 Kildekritikk
Fil Demokratiske partiet og Republikanske partiet
Fil Forprøve i tema "den industrielle revolusjon"
VF - Fysisk aktivitet for alle Fil Gruppearbeid
VF - Utholdenhet Fil Dagstur til Deifjellet, 15. oktober

Les informasjonen nøye.

Fil Periode 1: 20/8 - 29/10

Her er aktivitetene fremover.

VF - Friluftsliv Fil Dagstur til Deifjellet 15.10
Fil Periodeplan uke 34-40
Fil Bål
Fil Allemannsretten
Fil Allemannsretten - Dybdeinformasjon
VF - Medier og informasjon Fil Årsplan medier og informasjon

.

Fil Egenvurdering

.

VF - Teknologi i praksis Fil Vurderingskriterier TEKNOLOGI I PRAKSIS

.

Fil Orlandos oppdrag: Lag en kasteanordning
Fil Vurderingskriterier kastemaskin
Fil Oppgave 1; Lag en bro-guide
Fil Oppgave 2; Design og bygg ei bro
Fil Vurderingskriterier fagverksbro

.

Fil Bygging av Eiffeltårnet
Fil Oppgave: LAG EN MOBILHOLDER

.

Fil Vurderingskriterier plastknekking

.

Fil Design og bygg en bil

.

VF - Sal og scene Fil Info om arrangørkurs i Elverum

.

Mappe Sal og scene

Her finner du informasjonene du trenger for å kunne gjennomføre de ulike oppgavene i sal og scene. Legger også ut planen for året med ulike hendelser. Følg med !!!!!

Fil Egenvurdering

S&S

2.språk - Norsk fordypning Fil Årsplan 15/16

årsplan

Fil Periodeplan 5 - muntlig framføring

5

2.språk - Spansk Fil Muntlig oppgave

Her er oppgavedokumentet til den muntlige oppgaven. Lykke til med skriving av manus til film/presentasjon! 

Side Periode 3 (uke 2-6)

Periode 3 (uke 2-6)

Side Periode 2 (uke 39-48)

Periode 2 (uke 39-48)

Side Periode 1 (uke 34-38)

Periode 1 (uke 34-38)

Fil Årsplan i spansk for 8.trinn

Årsplan i spansk for 8.trinn

Side Periode 2 (uke 42-48)

Periode 2 (uke 42-48)

2.språk - Tysk Fil Årsplan tysk 8. trinn, 2020-21

Årsplan tysk 8. trinn, 2020-21

Nettlenke Leute 8 - Elevnettsted
Fil Periode 1, uke 34-40

Periode 1, uke 34-40

Fil Periode 2, Das ist Deutsch

Periode 2, Das ist Deutsch

VF - Ballspill Fil Årsplan VF Ballspill
Fil Plan frem til jul
VF - Ballspill Fil Årsplan Ballspill 2020-21

Årsplan Ballspill 2020-21

VF - Levende kulturarv Fil Årsplan i levende kulturarv 2018/2019 (I arbeid)

Årsplan i levende kulturarv

Fil Verdensarvliste - fordypningsoppgave

Selvvalgt kultursted eller natursted

Nettlenke Sway-presentasjon om Verdensarven

Sway-presentasjon om Verdensarven

Nettlenke 7000 år gammel landsby i Nildeltaet, Egypt

Nildeltaet, Egypt

VF - Turn Fil Plan til høstferien 20-21
Valgfag - Innsats for andre Fil Årsplan 2019-20