Emne Navn Beskrivelse
Fil Velkommen til 8. trinn

Her finner dere litt informasjon om oppstart og første skoleuke, samt dato for foreldremøte og diverse informasjon

Fil Inndeling av grupper

Slik ser inndelingen av 8. trinn fra skolestart. Vi ser på oss som et trinn, og de ulike gruppene er ikke faste. Elevene må regne med å bytte grupper opptil flere ganger i løpet av et skoleår. 

Fil Kontaktlærergrupper
Fil Timeplan 8A
Fil Timeplan 8B
Fil Timeplan 8C
Nettlenke Kontaktinformasjon til ansatte
Fil Viktig beskjed om VISMA
Mappe Kantinekortet

Kantinekortet

Fil Info om valgfag 2019-20

Info om valgfag 2019-20

Fil Overordnede regler for orden og oppførsel

.

Fil Vurderingskriterier for orden og oppførsel

.

Fil Informasjon om elevstyrt utviklingssamtale
Engelsk Fil Periodeplan 1

1

Fil i card

.

Nettlenke Moava - Uttale

Her kan du søke opp ord som du synes er vanskelig å uttale.

Skriv inn et ord eller en setning og lytt til forskjellige uttaler.

Nettlenke Engelsk ordbok og synonymordbok

Fin engelsk-engelsk ordbok på nett, veldig fin å bruke for å finne synonymer.

Dictionary = ordbok

Thesaurus = synonymer

Nettlenke Crossroads_grammar/tasks
Mappe Uregelrette verb

Alle verb vi har lært til nå.

Fil Vurdering av skrftlig

Vurderingsskjema.

Fil Vurdering av muntlig

Muntlig vurderingsskjema.

Kroppsøving Fil Vurderingskriterier i kroppsøving

Her er vurderingskriteriene i kroppsøving for ÅUS.

Fil Regler i kroppsøving

Husk dette!

Fil Årsplan kroppsøving 8.trinn

Her er årsplan for 2019-2020 8.trinn! Se gjennom!

Kunst og håndverk Mappe Årplan
Nettlenke Hvordan brette en eske ?
Fil Meg selv- kollasj

kollasj

Fil Steindekor


Stein

Nettlenke Hvordan legge opp.

I denne videoen får du informasjonen du trenger for å legge opp masker

Nettlenke Hvordan stikke rette masker

.

Nettlenke Hvordan strikke vrange masker

.

Nettlenke hvordan felle av da du er ferdig

.

Nettlenke Legge opp for venstrehendte

.

Nettlenke Strikke rette masker for venstrehendte

.

Nettlenke stikke varngmasker for venstrehendte

,

Nettlenke To punktsperspektiv

.

Mappe Strikking
Fil Oppgave designe

Her finner du oppgaven og vurderingskriteriene. 

Matematikk Fil Årsplan 2019/20

Årsplan 2019/20

Fil Periodeplan 1 - Tall
Nettlenke Regning med desimaltall

regning med desimaltall

Nettlenke Divisjon

Her ser du et eksempel på hvordan du regner et divisjonsstykke

Nettlenke Faktorisering - velg 1 Tall og tallforståelse så 1.4 Faktorisering

Dette er lenke til videoene, velg Tall og tallforståelse og den som heter 1.4 faktorisering. Se på og gjennomfør oppgavene.

Nettlenke Negative tall - velg 1 Tall og tallforstelse så 1.12 Negative tall

Se og gjennomfør oppgavene til filmen 1.12 Negative tall under tall og tallforståelse.

Fil Periodeplan 2 - Brøk
Nettlenke Introduksjon BRØK

introduksjon i Brøk 

Fil Periodeplan for periode 3
Fil Periodeplan, Geometri
Fil Periodeplan, Økonomi
Fil Periodeplan Algebra
Musikk Mappe Vurderingskriterier i musikk

Her vil du finne vurderingskriteriene for musikk.  

Naturfag Fil Årsplan naturfag 8. trinn 2019-20
Fil Vurderingskriterier NATURFAG

Elevene får halvårsvurdering etter disse kriteriene.

Fil Hvordan skrive naturfaglig rapport

Følg dette eksemplet når du skal skrive en rapport i naturfag.

Fil Eksempel rapport

.

Fil Vurderingskriterier - Periode 8
Fil Periodeplan 1 - Arbeid med stoffer
Fil Faresymboler
Fil Å skille stoffer
Norsk Fil Årsplan 2019-20

.

Mappe Vurderingskriterier NORSK SKRIFTLIG OG MUNTLIG

Vurderingskriteriene gjelder både i bokmål og nynorsk. Gjelder alle tre årene.

Fil Vurderingskriterier fagsamtale

.

Fil Kildekritikk - TONE

Bruk TONE for å sjekke om siden du leser er til å stole på.

Nettlenke Norsksidene

Her finner dere alt som dere trenger å vite om fortellinger; hvordan de er bygd opp med innledning, hoveddel og avslutning, språklige virkemidler, vurderingskriterier (disse er det lurt å se på når du skal skrive en tekst) mm. Det står godt forklart og viser til gode eksempler. Bruk sidene flittig i eget arbeid med skriving av tekst.

Fil Periodeplan - Å lese for å lære
KRLE Fil Årsplan 2019-2020
Fil Vurderingskriterier
Fil Periodeplan 1
Samfunnsfag Fil ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 2019/2020

Årsplan i samfunnsfag 2019/2010

Fil Kap 7. Demokrati som styreform PP

PP

Nettlenke Valgomat 2019

Valgomat

Fil Den Amerikanske revolusjonen PP
Fil Den Franske revolusjonen del 1
Fil Mål og oppgaver
Fil Oppsummering av Den Franske revolusjon"
Fil Forprøve i tema "den industrielle revolusjon"
Mappe Periodeplaner 2018-2019
VF - Fysisk aktivitet for alle Fil Gruppearbeid
VF - Utholdenhet Fil Periodeplan 1: Skolestart - høstferie

Aktivitetsplan.

Fil Tur til Hemsjøen - informasjon

Informasjon om vår tur til Hemsjøen, torsdag 4. oktober 2018.

VF - Medier og informasjon Fil Årsplan medier og informasjon

.

Fil Egenvurdering

.

VF - Teknologi i praksis Fil Vurderingskriterier TEKNOLOGI I PRAKSIS

.

Fil Orlandos oppdrag: Lag en kasteanordning
Fil Vurderingskriterier kastemaskin
Fil Oppgave 1; Lag en bro-guide
Fil Oppgave 2; Design og bygg ei bro
Fil Vurderingskriterier fagverksbro

.

Fil Bygging av Eiffeltårnet
Fil Oppgave: LAG EN MOBILHOLDER

.

Fil Vurderingskriterier plastknekking

.

Fil Design og bygg en bil

.

VF - Sal og scene Mappe Sal og scene

Her finner du informasjonene du trenger for å kunne gjennomføre de ulike oppgavene i sal og scene. Legger også ut planen for året med ulike hendelser. Følg med !!!!!

Fil Egenvurdering

S&S

2.språk - Norsk fordypning Fil Årsplan 15/16

årsplan

Fil Periodeplan 5 - muntlig framføring

5

2.språk - Spansk Fil Årsplan i spansk for 8.trinn

Årsplan i spansk for 8.trinn

Side Periode 1 (uke 34-40)

Periode 1 (uke 34-40)

Side Periode 2 (uke 42-48)

Periode 2 (uke 42-48)

2.språk - Tysk Fil Årsplan tysk 8. 2019-20

Årsplan tysk 8. 2019-20

Nettlenke Leute 8 - Elevnettsted
Fil Periode 1, uke 34-40

Periode 1, uke 34-40

VF - Ballspill Fil Årsplan VF Ballspill
Fil Plan frem til jul
VF - Ballspill Fil Årsplan ballspill 19-20
VF - Levende kulturarv Fil Årsplan i levende kulturarv 2018/2019 (I arbeid)

Årsplan i levende kulturarv

Fil Verdensarvliste - fordypningsoppgave

Selvvalgt kultursted eller natursted

Nettlenke Sway-presentasjon om Verdensarven

Sway-presentasjon om Verdensarven

Nettlenke 7000 år gammel landsby i Nildeltaet, Egypt

Nildeltaet, Egypt

VF - Turn Fil Plan til 6. des
Valgfag - Innsats for andre Fil Årsplan 2019-20