Emne Navn Beskrivelse
Fil Spørreundersøkelse
Fil Overnattingstur 8.trinn vår 2022

Informasjon om overnattingsturen 

Fil Valgfag 2022-23

Valgfag 2022-23

Fil Birken: Foreldrespons

Oversikt fra Birken-komitee

Fil PRYO 8.trinn info

Informasjonsark om vårens PRYO-dag. 

Fil Dugnadsliste Birken 22
Fil Infoskriv fra Helsestasjon høst 2021

Infoskriv fra Helsestasjon om samtalegrupper etter høstferien. 

Fil Gruppeinndeling 8A og 8B_Oppdatert 110821
Fil Kontaktlærergrupper
Fil Timeplan 8a
Fil Timeplan 8b
Fil Vår 2022: Tider for utviklingssamtaler Mathias

Her finner dere tidene til utviklingssamtaler.

Fil Tider for utviklingssamtaler med Karen vår 22.
Fil Tider for utviklingssamtale med Sarah_Vår 22 - OPPDATERT
Fil Informasjon om elevstyrt utviklingssamtale
Fil Invitasjon foreldremøte 8.trinn vår 2022

Vel møtt!

Fil Presentasjon foreldremøte 22.09.21

Her kan dere se presentasjonen fra foreldremøte 22.september 2021.

Fil Referat Foreldremøte høst 2021

Ref 

Fil Invitasjon Foreldremøte 07.09.21

Invitasjon til foreldremøte høst 2021

Fil Viktig beskjed om VISMA
Mappe Kantinekortet

Kantinekortet

Fil Overordnede regler for orden og oppførsel

.

Fil Vurderingskriterier for orden og oppførsel

.

Nettlenke Perfekt
Engelsk Fil iCard Mathias - example

Her er et eksempel til iCard-oppgaven. 

Fil Periodeplan 1

1

Fil PP lots of Islands
Fil i card

.

Nettlenke Moava - Uttale

Her kan du søke opp ord som du synes er vanskelig å uttale.

Skriv inn et ord eller en setning og lytt til forskjellige uttaler.

Nettlenke Engelsk ordbok og synonymordbok

Fin engelsk-engelsk ordbok på nett, veldig fin å bruke for å finne synonymer.

Dictionary = ordbok

Thesaurus = synonymer

Nettlenke Crossroads_grammar/tasks
Mappe Uregelrette verb

Alle verb vi har lært til nå.

Fil Vurdering av skrftlig

Vurderingsskjema.

Fil Vurdering av muntlig

Muntlig vurderingsskjema.

Kroppsøving Fil Regler i kroppsøving

Her finner du regler og rutiner for kroppsøving ved Åmot ungdomsskole

Fil Basistrening - Hva er det?

Informasjon om basistrening og hvorfor vi lærer om denne type aktivitet. 

God lesning!

Kunst og håndverk Fil Periodeplan og oppgavebeskrivelse

Krav til oppgaven.

Fil Informasjon om hvordan du bruker Lunapic

Les nøye.

Fil Eksempel på ferdig bildemontasje

Eksempel

Fil Vurderingsskjema

Her kan du se hva du blir vurdert etter

Nettlenke Hvordan brette en eske ?
Matematikk Nettlenke Terminprøve del 1 vår 21

Nettlenke Kodetime
Fil Fasit til førprøveoppgavene

Fil Førprøveoppgaver Vår 2021

Nettlenke Regne med Klokka (sekstitallssystemet)
Nettlenke Gjennomgang av divisjon uten desimaltall
Nettlenke Spilleliste med øvingsvideoer til mange temaer i matematikken
Nettlenke Divisjon med desimaltall
Fil Årsplan matematikk 8. trinn 2020-2021
Fil Periodeplan 1 - Tall
Fil Lekse i matematikk uke 37

De fire regnearter.

Nettlenke Regning med desimaltall

regning med desimaltall

Nettlenke Divisjon

Her ser du et eksempel på hvordan du regner et divisjonsstykke

Nettlenke Faktorisering - velg 1 Tall og tallforståelse så 1.4 Faktorisering

Dette er lenke til videoene, velg Tall og tallforståelse og den som heter 1.4 faktorisering. Se på og gjennomfør oppgavene.

Nettlenke Negative tall - velg 1 Tall og tallforstelse så 1.12 Negative tall

Se og gjennomfør oppgavene til filmen 1.12 Negative tall under tall og tallforståelse.

Fil Periodeplan 2 - Brøk
Fil Periodeplan

Dette skal du kunne

Nettlenke Introduksjon BRØK

introduksjon i Brøk 

Nettlenke Brøk - velg 2.2 Størrel eller mindre enn en

Se filmen og gjør oppgavene

Fil Lekse brøk
Nettlenke Multiplikasjon av brøk - velk 2 brøk og 2.13 Brøk om multiplikasjon

Se video

Naturfag Fil Årsplan naturfag 8. trinn 2020-21
Fil Vurderingskriterier NATURFAG

Elevene får halvårsvurdering etter disse kriteriene.

Fil Hvordan skrive naturfaglig rapport

Følg dette eksemplet når du skal skrive en rapport i naturfag.

Fil Eksempel rapport

.

Nettlenke Periodeplan 6 - Bare luft
Nettlenke Periodeplan 5 - Jordas indre krefter
Fil Periodeplan 6 - Syrer og baser

What do you want to do ?
New mail
Fil Prøveforberedende spørsmål periode 4 - Stoffers oppbygning
Fil PP; Stoffers byggesteiner og modeller

.

Nettlenke Periodeplan 4 - Stoffers oppbygning
Nettlenke Universets skala

Her er nettsiden vi brukte i timen for å sammenligne størrelsen på forskjellige ting i universet.

Nettlenke Periodeplan 3 - Plante- og dyreceller
Fil Presentasjonsoppgave i naturfag uke 46-47
Fil Forsøk: Påvisning av stivelse i potet
Fil PP Planteceller og planter
Fil PP Dyreceller
Nettlenke C02 - Venn eller fiende?
Nettlenke Celleånding
Nettlenke Cellens oppbygning
Nettlenke Fotosyntese
Nettlenke Blodet som transportsystem

Her finner dere en forklaring på hvordan blodet blir transport mellom kroppen, lungene og hjertet.

Nettlenke Periodeplan 2 - Celler og bakterier
Fil Bakterier
Fil PP Fra celler til flercellet organisme

Her finner dere PP  brukt i undervisningen

Nettlenke Periodeplan 1 - Arbeid med stoffer
Fil Prøveforberedende spørsmål 1

Bruk disse spørsmålene når du skal forberede deg til prøven i naturfag. 

Fil PP Kap. 1: Arbeid med stoffer

Bruk powerpointen som repetisjon og oppsummering av kapittelet når du f.eks. skal øve til prøve. 

Fil Faresymboler
Fil Å skille stoffer
Norsk Fil Tegneseriemal - med snakkebobler ol.

Velg deg ut de sidene/rutene du vil bruke. Fjern sider som ikke passer.

Fil Norsk årsplan 2020-21
Mappe Vurderingskriterier NORSK SKRIFTLIG OG MUNTLIG

Vurderingskriteriene gjelder både i bokmål og nynorsk. Gjelder alle tre årene.

KRLE Nettlenke Bibelen
Nettlenke Selma og den perfekte tro
Nettlenke Jødedommen
Nettlenke Hinduismen
Nettlenke Kvinner
Nettlenke Gudene i hinduismen
Fil Periodeplan2 - Hinduismen
Fil HINDUISMEN
Fil Hinduismen power poitn
Nettlenke Hva husker du om hinduismen?

Dette er en liten test om hinduismen

Nettlenke Moses
Samfunnsfag Nettlenke Homofilienes kamp
Nettlenke Amerikanske revolusjon
Nettlenke Opplysningstiden
Nettlenke Rasisme
Nettlenke Rasisme 2
Fil Samf prøve fredag 18 februar
Nettlenke De glemte guttene
Nettlenke youtube
Nettlenke Lik meg
Nettlenke Gutter
Nettlenke Catrine 3. des
Nettlenke Sykt perfekt
Nettlenke Identitet
Nettlenke Leos reiser i India
Nettlenke Tou tube
Nettlenke Influensere
Nettlenke Periodeplan 2 Demokrati som styreform
Fil Demokratiske partiet og Republikanske partiet
Fil PP om Grunnloven

Grunnloven 1814

Fil Den amerikanske revolusjonen PP
Nettlenke Tankekart om den franske revolusjonen

Klikk på lenken- da får du tilgang på tankekartet om den franske revolusjonen. Fortsett å jobbe i tankekartet. Innleveringsfrist 17.11.20

Fil Den Franske revolusjonen del 1
Nettlenke Periodeplan 3 Jordas indre og ytre krefter
Fil Temaarbeid i naturfag og samfunnsfag: Jordas indre krefter

Fil Skriveoppgave i naturfag og samfunnsfag om jordas indre og ytre krefter

Her finner du den individuelle oppgaven i naturfag, samfunnsfag og norsk

Fil Den industrielle revolusjonen Del 1
Nettlenke Filmen på slutten av power pointen
Fil Industrielle revolusjonen Del 2

Industrielle revolusjonen Del 2

Nettlenke Video Dampmaskin

Samd del 2 Dampmaskin

Fil Industrielle revolusjonene del 3

Industrielle revolusjonene del 3

Fil Ideer fra antikken
Nettlenke Flykninger
Nettlenke Idrett
Nettlenke Menneske
Nettlenke Fattig i Norge
Nettlenke Skole vansker
Nettlenke I forsvar for oss
Nettlenke syk
VF - Fysisk aktivitet for alle Fil Gruppearbeid
VF - Friluftsliv Fil Turplanlegging - oppgave
Fil Dagstur til Deifjellet 15.10
Fil Periodeplan uke 34-40
Fil Periodeplan uke 42-51
Fil Bål
Fil Allemannsretten
Fil Allemannsretten - Dybdeinformasjon
VF - Medier og informasjon Fil Årsplan medier og informasjon

.

Fil Egenvurdering

.

VF - Teknologi i praksis Fil Vurderingskriterier TEKNOLOGI I PRAKSIS

.

Fil Orlandos oppdrag: Lag en kasteanordning
Fil Vurderingskriterier kastemaskin
Fil Oppgave 1; Lag en bro-guide
Fil Oppgave 2; Design og bygg ei bro
Fil Vurderingskriterier fagverksbro

.

Fil Bygging av Eiffeltårnet
Fil Oppgave: LAG EN MOBILHOLDER

.

Fil Vurderingskriterier plastknekking

.

Fil Design og bygg en bil

.

VF - Sal og scene Fil Info om arrangørkurs i Elverum

.

Mappe Sal og scene

Her finner du informasjonene du trenger for å kunne gjennomføre de ulike oppgavene i sal og scene. Legger også ut planen for året med ulike hendelser. Følg med !!!!!

Fil Egenvurdering

S&S

2.språk - Norsk fordypning Fil Årsplan 15/16

årsplan

Fil Periodeplan 5 - muntlig framføring

5

2.språk - Spansk Fil La hora en español
Fil Muntlig oppgave

Her er oppgavedokumentet til den muntlige oppgaven. Lykke til med skriving av manus til film/presentasjon! 

Side Periode 3 (uke 2-6)

Periode 3 (uke 2-6)

Side Periode 2 (uke 39-48)

Periode 2 (uke 39-48)

Side Periode 1 (uke 34-38)

Periode 1 (uke 34-38)

Fil Årsplan i spansk for 8.trinn

Årsplan i spansk for 8.trinn

Side Periode 2 (uke 42-48)

Periode 2 (uke 42-48)

2.språk - Tysk Fil Årsplan i tysk for 8. trinn, 2021-22

Årsplan i tysk for 8. trinn, 2021-22

Nettlenke Leute 8 - Elevnettsted
Fil Periode 1, uke 33-40

Periode 1, uke 33-40

Fil Periode 2 - uke 42-47

Periode 2 - uke 42-47

Fil Periodeplan 3 - uke 48-2

Periodeplan 3 - uke 48-2

Fil Periode 4, uke 3-8

Periode 4, uke 3-8

Fil Periode 5, uke 10-16

Periode 5, uke 10-16

VF - Ballspill Fil Årsplan VF Ballspill
Fil Plan frem til jul
VF - Ballspill Fil Årsplan Ballspill 2020-21

Årsplan Ballspill 2020-21

VF - Levende kulturarv Fil Årsplan i levende kulturarv 2018/2019 (I arbeid)

Årsplan i levende kulturarv

Fil Verdensarvliste - fordypningsoppgave

Selvvalgt kultursted eller natursted

Nettlenke Sway-presentasjon om Verdensarven

Sway-presentasjon om Verdensarven

Nettlenke 7000 år gammel landsby i Nildeltaet, Egypt

Nildeltaet, Egypt

VF - Turn Fil Plan til høstferien 20-21
Arbeidslivsfag 8.trinn Fil Eksempel på CV

Her har dere et enkelt eksempel på CV. Spør i timen hvis dere har spørsmål.

Valgfag - Innsats for andre Fil Årsplan 2019-20