Emne Navn Beskrivelse
Fil Informasjon om skidag
Fil Dugnadsliste, Birken
Fil Innkalling til foreldremøte 7. februar
Fil Informasjon til foreldre om jentesnakk/guttesnakk
Nettlenke Kontaktinformasjon til ansatte
Fil Velkomstbrev

.

Fil Elever fordelt på grupper

Klasse/gruppeinndeling

Fil Informasjon om elevstyrt utviklingssamtale
Fil Tider for utviklingssamtaler med Sarah-ny 30/11
Fil Tider for utviklingssamtaler med Stian - Ny 28.11
Fil Tider for utviklingssamtaler med Ylva

.

Nettlenke Logg inn

Her kan du logge inn

Mappe Kantinekortet

Kantinekortet

Fil INFO ANG SMS TIL SKOLEN

Viktig info til alle foreldre/foresatte.

Fil Foreldremøte 12. september
Fil Referat fra foreldremøtet 12.09.17
Fil Referat fra ekstra foreldremøte 07.02.18
Fil PP fra ekstra foreldremøte 07.02.18
Mappe Power Pointer fra foreldremøtet 12.september 2017
Fil Timeplan 8A (Gjelder fra 25. september)
Fil Timeplan 8B (Gjelder fra 25. september)
Fil Overordnede regler for orden og oppførsel

.

Fil Vurderingskriterier for orden og oppførsel

.

Fil Informasjon om Elevundersøkelsen
Engelsk Nettlenke Crossroads_grammar/tasks
Fil Hvem tar med hva - oversikt

Husk å gi beskjed senest dagen før (TIRSDAG 12/12) om du mangler noe.

Nettlenke Diary of a Wimpy Kid

Here you can read the diary of a wimpy kid.

Nettlenke Lydfil til Diary of the Wimpy Kid

Her finner du dagboka med lydfil

Fil Periodeplan 1

1

Nettlenke Moava - Uttale

Her kan du søke opp ord som du synes er vanskelig å uttale.

Skriv inn et ord eller en setning og lytt til forskjellige uttaler.

Nettlenke Engelsk ordbok og synonymordbok

Fin engelsk-engelsk ordbok på nett, veldig fin å bruke for å finne synonymer.

Dictionary = ordbok

Thesaurus = synonymer

Nettlenke All about British life and Culture

Her finner du mue interessant om britisk kultur og tradisjoner, skole, styresett og mye mer

Mappe Uregelrette verb

Alle verb vi har lært til nå.

Mappe Grammar

.

Nettlenke Adverbs1

.

Fil Årsplan 2017-2018

.

Fil Vurdering av skrftlig

Vurderingsskjema.

Fil Vurdering av muntlig

Muntlig vurderingsskjema.

Kroppsøving Fil Årsplan 8. trinn 2017-2018

Her er en oversikts over aktivitetene.

Fil Vurderingskriterier i kroppsøving

Her er vurderingskriteriene i kroppsøving for ÅUS.

Fil Regler i kroppsøving

Husk dette!

Kunst og håndverk Mappe Årplan
Fil Meg selv- kollasj

kollasj

Fil Steindekor


Stein

Nettlenke Hvordan legge opp.

I denne videoen får du informasjonen du trenger for å legge opp masker

Nettlenke Hvordan stikke rette masker

.

Nettlenke Hvordan strikke vrange masker

.

Nettlenke hvordan felle av da du er ferdig

.

Nettlenke Legge opp for venstrehendte

.

Nettlenke Strikke rette masker for venstrehendte

.

Nettlenke stikke varngmasker for venstrehendte

,

Nettlenke To punktsperspektiv

.

Mappe Strikking
Fil Oppgave designe

Her finner du oppgaven og vurderingskriteriene. 

Matematikk Nettlenke Kartleggeren
Fil Årsplan matematikk 8. trinn 2017-18

Her finner dere en foreløpig framdriftsplan for matematikk. Den kan komme endringer underveis, men det vil dere i så fall få beskjed om =)

Nettlenke Nasjonal prøve 2016 - Regning
Nettlenke Nasjonal prøve 2015 - Regning
Fil Periodeplan 1 - Tall
Fil Periodeplan 2 - Brøk
Nettlenke Introduksjon BRØK

introduksjon i Brøk 

Fil Periodeplan for periode 3
Fil Periodeplan, Geometri
Fil Muntlig oppgave i tegning og konstruksjon
Fil Periodeplan, Økonomi
Fil Månedsbudsjett
Fil Gruppeoppgaver uke 11
Fil 8A - Gruppeoversikt - Økonomiprosjekt
Fil 8B - Gruppeoversikt - Økonomiprosjekt
Musikk Fil Låtanalyse liten del

Husk å dele dokumentet med meg.

Fil Julesangene - ØVE ØVE ØVE - Happy Times
Fil Oppgave i musikk - Komposisjon med lyder
Fil Vurderingsskjema av oppgave i komposisjon
Mappe Vurderingskriterier i musikk

Her vil du finne vurderingskriteriene for musikk.  

Naturfag Fil Årsplan naturfag 8. trinn 2017-18 - Revidert februar 2018
Fil Vurderingskriterier NATURFAG

Elevene får halvårsvurdering etter disse kriteriene.

Fil Hvordan skrive naturfaglig rapport

Følg dette eksemplet når du skal skrive en rapport i naturfag.

Fil Eksempel rapport

.

Fil Periodeplan 7 - Stjerner og galakser
Fil Periodeplan 6 - Syrer og baser
Fil Periodeplan 5 - Stoffers byggesteiner og modeller
Nettlenke Universets skala

Her er nettsiden vi brukte i timen for å sammenligne størrelsen på forskjellige ting i universet.

Fil Periodeplan 4 - Bare luft
Fil Periodeplan 3 - Plante- og dyreceller
Fil Forsøk - Stivelse i potet
Fil Planteceller og planter
Fil Dyreceller
Fil Periodeplan 2 - Celler og bakterier
Fil Bakterier
Fil Periodeplan 1 - Arbeid med stoffer
Fil Faresymboler
Fil Å skille stoffer
Norsk Nettlenke Nynorsk - øvingsrom

Nynorsk - øvingsrom

Fil Artikkel - individuelt

Artikkel - individuelt

Mappe NynorskPugg

Her finner ukas puggeord i nynorsk. Det blir test hver mandag. 

Fil Terminprøve høst 2017

Terminprøve høst 2017

Mappe Vurderingskriterier NORSK SKRIFTLIG OG MUNTLIG

Vurderingskriteriene gjelder både i bokmål og nynorsk.

Fil Årsplan 2017-2018
Fil Kildekritikk - TONE

Bruk TONE for å sjekke om siden du leser er til å stole på.

Nettlenke Øvingsoppgaver nasjonal prøve i lesing

Her kan du øve før prøvene.

Nettlenke Øvingsopggaver fra Kontekst

Kontekst

Nettlenke Norsksidene

Her finner dere alt som dere trenger å vite om fortellinger; hvordan de er bygd opp med innledning, hoveddel og avslutning, språklige virkemidler, vurderingskriterier (disse er det lurt å se på når du skal skrive en tekst) mm. Det står godt forklart og viser til gode eksempler. Bruk sidene flittig i eget arbeid med skriving av tekst.

Fil Periodeplan 4: Skrivekløe
Fil Vurderingskriterier fagsamtale

.

Fil PP-presentasjon om tegneserienes historie

PP-presentasjon om tegneserienes historie

Fil Mal til tegneserie - velg sider

Skriv ned sidetallene du trenger og antall.

Fil Tegneseriemal

Velg deg ut de sidene/rutene du vil bruke. Fjern sider som ikke passer.

Fil Periodeplan: artikkel og nynorsk

Periodeplan i norsk

Fil Periodeplan

Periode 1: LESING FOR Å LÆRE

Nettlenke Tekst til "Før du leser": Hvor er deres indre fighter?

Aktuell tekst.

Nettlenke Tekst til "Før du leser": Tusenvis vil på utekino i Slottsparken

Bruk Bison-overblikk og refleksjonsnotat.

Side Boktips fra biblioteket - sjekk ut!

Tips til lesestoff! :)

Fil Power Point-presentasjon om svake verb (a-verb og e-verb) + oppgave

PP-presentasjon og gruppeoppgave (to og to)

Nettlenke Verb 1

A- og e-verb

Nettlenke Øvingsrom

Her kan du øve på ulike oppgåver om nynorsk grammatikk. Ta kartleggingstesten først for å sjå kva du bør øve på.

Fil Fremføringsteknikker - TIPS

Fremføringsteknikker - TIPS

KRLE Fil Vurderingskriterier

Disse gjelder for alle tre årene. 

Fil Årsplan 2017/2018
Fil Periodeplan I begynnelsen var fortellingen
Fil Power Point uke 33
Fil Bibelen

Et sammendrag om emnet

Fil Profetiske bøker

Oversikt over det viktigste fra de profetiske bøkene

Fil Poetiske bøker

Oversikt over det viktigste fra de poetiske bøkene i Bibelen

Fil Periodeplan 2: Hinduismen
Nettlenke Introduksjon om Hinduismen

Bli med to ungdommer som skal be i tempelet

Nettlenke Innføring i hinduistisk tro

Noen sentrale emner innenfor hinduismen

Nettlenke Hinduenes hellige Ganges

Elva Ganges er helt sentral i hinduenes Gudsdyrkelse.

Nettlenke Test deg selv

Prøv deg frem til du kan dette

Samfunnsfag Mappe Periodeplaner 2017-2018


Periodeplaner

Fil Demokrati som styreform pp.
Fil Kommunen og fylkeskommunen pp.
Nettlenke valgomat

valghjelp

Nettlenke nrk valgomat

nrk

Fil Den Amerikanske revolusjonen PP
Fil Den Franske revolusjonen del 1
Fil Napoleon - en krigsglad herre_PP
Fil Årsplan i samfunnsfag_Ny
VF - Fysisk aktivitet for alle Fil Gruppearbeid
VF - Utholdenhet Fil Periodeplan: Høstferie - jul, OPPDATERT!

Oppdatert versjon.

Fil Periodeplan: Høstferie - jul

Følg med på aktivitetene.

Fil Periodeplan: Skolestart - høstferien

Aktivitetsoversikt

VF - Friluftsliv Fil Årsplan
Fil Periodeplan uke 34-40

Her er en oversikt over datoer og aktivitet i faget friluftsliv frem til høstferien.

Fil Periodeplan friluftsliv uke 42-51 - Revidert
Fil Periodeplan FL uke 1-12

Periodeplan FL uke 1-12

VF - Medier og informasjon Fil Årsplan medier og informasjon

.

Fil Egenvurdering

.

VF - Teknologi i praksis Fil Vurderingskriterier TEKNOLOGI I PRAKSIS

.

Fil Orlandos oppdrag: Lag en kasteanordning
Fil Vurderingskriterier kastemaskin
Fil Oppgave 1; Lag en bro-guide
Fil Oppgave 2; Design og bygg ei bro
Fil Vurderingskriterier fagverksbro

.

Fil Bygging av Eiffeltårnet
Fil Oppgave: LAG EN MOBILHOLDER

.

Fil Vurderingskriterier plastknekking

.

Fil Design og bygg en bil

.

VF - Sal og scene Mappe Sal og scene

Her finner du informasjonene du trenger for å kunne gjennomføre de ulike oppgavene i sal og scene. Legger også ut planen for året med ulike hendelser. Følg med !!!!!

Fil Egenvurdering

S&S

2.språk - Norsk fordypning Fil Årsplan 15/16
Fil Periodeplan 5 - muntlig framføring

5

2.språk - Spansk Fil Årsplan i spansk for 8.trinn

Årsplan i spansk for 8.trinn

Side Periode 4 (uke 7-11)

Periode 4 (uke 7 - 11)

Side Periode 3 (uke 1-7)

Periode 3 (uke 1-7)

Side La Navidad - julen (uke 49-1)

La Navidad

Side Periode 2 (uke 39-48)

Periode 2 (uke 39-48)

Side Periode 1 (uke 34-38)

Periode 1 (uke 34-38)

2.språk - Tysk Fil Årsplan tysk 8. 2017-18

Årsplan tysk 8. 2017-18

Mappe Periodeplaner tysk 8. 2017-18

Periodeplaner tysk 8. 2017-18

VF - Ballspill Fil Årsplan VF Ballspill
Fil Plan frem til jul
VF Ballspill Fil Årsplan VF ballspill
Fil Plan fram til jul
Fil Kompetansemål - Basketball