Emne Navn Beskrivelse
Fil Informasjon om elevledet utviklingssamtaler

 

Fil Utviklingssamtaler - Bente

.

Fil Utviklingssamtaler - Geir

Informasjon om vårens samtaler

Fil Utviklingssamtaler -Linda

Utviklingssamtaler- Linda

Fil Dugnadsliste Birkebeinerrennet 2017

Dine arbeidsoppgaver

Fil Dugnad for Polentur

Informasjon - må lese.

Fil Viktig informasjon om PRYO-dagen 16.06

Viktig informasjon om PRYO-dagen 16.06

Fil Oppgave PRYO-dag

Se innhold i oppgaven her.

Mappe Kantinekortet

Kantinekortet

Fil INFO ANG SMS TIL SKOLEN

Viktig info til alle foreldre/foresatte.

Fil Invitasjon til foreldremøte 09.03.

Invitasjon til foreldremøte 09.03.

Fil Informasjon fra ledelsen foreldremøte 27.09.16

Ledelsens presentasjon

Fil Referat foreldremøte 13.09.16

.

Fil Powerpoint fra rektor

Presentert under foreldremøtet.

Fil Foreldremøte 13.09 - invitasjon

Foreldremøte 13.09

Fil Foreldreskole - matematikk

Kjetils presentasjon.

Fil Velkommen til Åmot ungdomsskole

Rektors presentasjon fra foreldremøtet 1. juni 2016

Fil Timeplan 8A

.

Fil Timeplan 8B

.

Mappe Ulike gruppeinndelinger

Her finner dere blant annet kontaktlærergruppene, gruppene som benyttes i todeling og tredeling, grupper i 2. språk og arbeidslivsfag. Etter hvert kommer også valgfaggruppene på plass. Vi vil presisere at gruppene ikke er faste, og at det vil bli gjort endringer dersom det er nødvendig, men også for å variere. Læringsmiljøet i gruppene vil bli vektlagt.

Fil Mal - velg sider

Skriv ned sidetallene du vil bruke og antall

Fil Overordnede regler for orden og oppførsel

.

Fil Vurderingskriterier for orden og oppførsel

.

Engelsk Fil Tea Party INFO

.

Mappe Periodeplaner

Her finner du periodeplaner.

Nettlenke Lydfil til Diary of the Wimpy Kid

Her finner du dagboka med lydfil

Fil PLANNING A WEEKEND IN LONDON

.

Fil Periodeplan 1

1

Nettlenke Moava - Uttale

Her kan du søke opp ord som du synes er vanskelig å uttale.

Skriv inn et ord eller en setning og lytt til forskjellige uttaler.

Nettlenke Engelsk ordbok og synonymordbok

Fin engelsk-engelsk ordbok på nett, veldig fin å bruke for å finne synonymer.

Dictionary = ordbok

Thesaurus = synonymer

Nettlenke All about British life and Culture

Her finner du mue interessant om britisk kultur og tradisjoner, skole, styresett og mye mer

Mappe Uregelrette verb

Alle verb vi har lært til nå.

Mappe Grammar

.

Nettlenke Adverbs1

.

Fil Årsplan 2016/17

Årsplan

Fil Vurdering av skrftlig

Vurderingsskjema.

Fil Vurdering av muntlig

Muntlig vurderingsskjema.

Kroppsøving Fil Årsplan i kroppsøving, 8. trinn 2016-17

Her er årsplanen for skoleåret 2016-2017

Fil Regler i kroppsøving

Her er regler du må forholde deg til i kroppsøvingsfaget

Fil Vurderingskriterier i kroppsøving

Her er vurderingskriteriene i kroppsøving for ÅUS.

Kunst og håndverk Fil Kunst: arkitektur

kunst

Nettlenke Hvordan lage vinduer og dører på hus

.

Fil Steindekor


Stein

Mappe Strikkeprosjekt

Her finner du stikkeoppskrifter og stikkevideoer  

Nettlenke Hvordan legge opp.

I denne videoen får du informasjonen du trenger for å legge opp masker

Nettlenke Hvordan stikke rette masker

.

Nettlenke Hvordan strikke vrange masker

.

Nettlenke hvordan felle av da du er ferdig

.

Nettlenke Legge opp for venstrehendte

.

Nettlenke Strikke rette masker for venstrehendte

.

Nettlenke stikke varngmasker for venstrehendte

,

Nettlenke To punktsperspektiv

.

Matematikk Fil Årsplan matematikk 8. trinn 2016-17

Årsplan matematikk 8. trinn 2016-17

Nettlenke SE HER!!!

Se her!!!!!!!!! Dette er en god nettside dere kan bruke i arbeidet med matte.

Her finner dere videoer, oppgaver mm.

Fil Periodeplan 1, tall
Nettlenke Regning med desimaltall

regning med desimaltall

Nettlenke Divisjon

Her ser du et eksempel på hvordan du regner et divisjonsstykke

Fil Periodeplan

Dette skal du kunne

Nettlenke Introduksjon BRØK

introduksjon i Brøk 

Fil Periodeplan 3, prosent

Periodeplan 3, prosent

Nettlenke Filmsnutter om prosent - velg kap 3

Se gjennom disse filmene om prosent, her er det nyttige tips

Fil Periodeplan 4, geometri

Periodeplan 4, geometri

Nettlenke Video konstruksjon av vinkler

Video om konstruksjon av vinkler

Nettlenke Video om konstruksjoner

Se disse videoene for hjelp. Logg dere gjerne på å gjør oppgave i campus

Nettlenke halvering av vinkler

Her får du en ekstra forklaring på hvordan halvere vinkler

Nettlenke Om du vil øve mer ligger det nettoppgaver HER :)

Her er det mulighet for å øve på oppgaver om vinkler osv

Fil Periodeplan

Dette skal du kunne

Nettlenke Algebra repetisjon av timen 4/4.17

Algebra repetisjon av timen 4/4.17

Nettlenke Algebra repetisjon fra timen 4/4.17

Algebra repetisjon fra timen 4/4.17

Nettlenke Repetisjon av timen 18/4.17

Algebra med parenteser

Nettlenke Hvordan trekke sammen bokstavuttrykk Video 2

Video 2, trekke sammen bokstavuttrykk

Musikk Mappe Vurderingskriterier i musikk

Her vil du finne vurderingskriteriene for musikk.  

Naturfag Fil Årsplan 2016-17

Årsplanen er et veiledende dokument, og det kan forekomme endringer.

Fil Vurderingskriterier NATURFAG

Elevene får halvårsvurdering etter disse kriteriene.

Fil Hvordan skrive naturfaglig rapport

Følg dette eksemplet når du skal skrive en rapport i naturfag.

Fil Eksempel rapport

.

Fil Gruppeoppgave

.

Fil Vurderingskriterier gruppearbeid

.

Fil Gruppeinndeling presentasjon

Her finner du hvem du skal jobbe med under presentasjonen i naturfag. Dere gjennomfører i den rekkefølgen det står på arket.

Fil Periodeplan

.

Fil Spørsmål til s. 136-139

Svar på spørsmålene enten i kladdebok eller i OneNote. Du finner spørsmålene også i innholdsbiblioteket i naturfagmappa i OneNote.

Fil Praktisk prøve kap. 8

.

Fil Praktisk prøve - GRUPPER

Her finner du oversikten over når du sånn ca. skal ha praktisk prøve i naturfag, men alle må være klare til å gjennomføre TORSDAG 4. MAI. Dette er i tilfelle noen er borte.

Fil Oppgave SYRER OG BASER

Her finner du oppgavene du skal jobbe med mens du venter på praktisk prøve.

Fil Periodeplan

.

Fil PP; Stoffers byggesteiner og modeller

.

Fil Prøveforberedende spørsmål

.

Fil Prøveforberedende spørsmål - FASIT

Her kan du sjekke om du har svart korrekt og utfyllende på de prøveforberedende spørsmålene du har jobbet med i timen og i lekse. Bruk gjerne den + dine egne svar når du forbereder deg til prøven på tirsdag. Se også PP, periodeplan og nettlenke som ligger under temaet vi har jobbet med i naturfag den siste tiden

NB! Dette blir ikke en vane, så du får ikke lov til å lene deg tilbake og tenke: "Jeg trenger jo ikke å jobbe fordi jeg får jo svarene av Bente allikevel". Dette er gjort nå fordi det er et stort og omfattende kapittel og ganske vanskelig.

Lykke til med forberedelsene.

Nettlenke Karbonets kretsløp; animasjon

.

Nettlenke Fakta om CO2-kretsløpet; film

Newton

Nettlenke Forklaring av tilstander og faseoverganger

.

Nettlenke Partikkelmodellen - animasjon

.

Nettlenke Partikkelmodellen - oppgaver

.

Nettlenke Stoffers byggesteiner og modeller - oppgaver

.

Fil Periodeplan

.

Fil PP; Dyreceller

.

Nettlenke Blodet som transportsystem

Her finner dere en forklaring på hvordan blodet blir transport mellom kroppen, lungene og hjertet.

Fil Valg av vurderingsform DYRECELLER

Her finner dere det dere har valgt som vurderingsform for emnet "Dyreceller".

Fil Innlevering DYRECELLER

Her finner dere oppgaven for dere som har valgt å ha innlevering.

Fil Presentasjon DYRECELLER

Her finner dere oppgaven til PRESENTASJON OM DYRECELLER

Fil Prøveforberende spørsmål DYRECELLER

.

Fil Prøveforberedende spørsmål PLANTE- OG DYRECELLER

Bruk spørsmålene aktivt i forberedelsene.

Fil PP Planteceller

.

Nettlenke Tegneserie Fotosyntesen

.

Nettlenke Oppgaver om fotosyntese

.

Nettlenke Oppgaver om celleånding

.

Nettlenke Oppsummering Celleånding og fotosyntese

.

Nettlenke Oppgaver dyrecellen

.

Norsk Fil Årsplan 2016/17

.

Mappe Vurderingskriterier NORSK SKRIFTLIG OG MUNTLIG

Vurderingskriteriene gjelder både i bokmål og nynorsk.

Fil Kildekritikk - TONE

Bruk TONE for å sjekke om siden du leser er til å stole på.

Nettlenke Øvingsoppgaver nasjonal prøve i lesing

Her kan du øve før prøvene.

Nettlenke Oppgaver ADJEKTIV

Trykk på lenken

Nettlenke Oppgaver SUBSTANTIV

.

Nettlenke Øvingsopggaver fra Kontekst

Kontekst

Nettlenke Norsksidene

Her finner dere alt som dere trenger å vite om fortellinger; hvordan de er bygd opp med innledning, hoveddel og avslutning, språklige virkemidler, vurderingskriterier (disse er det lurt å se på når du skal skrive en tekst) mm. Det står godt forklart og viser til gode eksempler. Bruk sidene flittig i eget arbeid med skriving av tekst.

Fil Periodeplan

.

Fil Oppgave - test av innlevering

Les oppgaven her.

Fil Periodeplan

.

Fil Tegneserier

Historien - virkemidler, m.m.

Fil Digital tegneserie

Krav til tegneserien din.

Fil Mal til tegneserie - velg sider

Skriv ned sidetallene du trenger og antall.

Fil Tegneseriemal

Velg deg ut de sidene/rutene du vil bruke. Fjern sider som ikke passer.

Fil Periodeplan

Skriftlige tekster, artikkel og nynorsk

Fil Oppgave fagartikkel; NORSKE JULETRADISJONER

.

Fil Vurderingskriterier; Hjemstedet mitt

.

Fil Artikkel om hjemstedet

Her finner du oppgaven.

Fil Skrivepartnere; Skriveoppgave i norsk

.

Nettlenke TANKEKART; ulike sjangere

.

Fil Å snakke om fagartikler; FAGSAMTALE

Veiledning for hva dere skal snakke om og må legge vekt på i fagsamtalen.

Fil Egenvurdering av fagsamtale

Her finner du vurderingsskjema.

Fil Periodeplan

Periode 1: LESING FOR Å LÆRE

Nettlenke Tekst til "Før du leser": Hvor er deres indre fighter?

Aktuell tekst.

Nettlenke Tekst til "Før du leser": Tusenvis vil på utekino i Slottsparken

Bruk Bison-overblikk og refleksjonsnotat.

Side Boktips fra biblioteket - sjekk ut!

Tips til lesestoff! :)

Fil Periodeplan

.

Mappe Ordbank NYNORSK

Her finner du liste over ulike ord du skal kunne. De er merket med ukenummer.

Fil Grammatikk; ulike ordklasser og bøying

.

Nettlenke Nynorsk grammatikk-quiz

Prøv deg på verb og substantiv..

Fil Pugg bøyingsmønsteret for desse verba

Merk deg desse!

Fil Substantiv med "Ho Rakel"

Åpne fila, lagre ho på maskina di (i riktig mappe: Norsk/nynorsk) og fyll inn reglar og døme for substantiv i snakkeboblane. For å skrive lagar de tekstboksar. Levèr ferdig resultat i eiga mappe.

Fil Verb med Ho Rakel

Åpne fila, lagre ho på maskina di (i riktig mappe: Norsk/nynorsk) og fyll inn reglar og døme for verb i snakkeboblane. For å skrive lagar de tekstboksar. Levèr ferdig resultat i eiga mappe.

Nettlenke Verb 1

A- og e-verb

Nettlenke Øvingsrom

Her kan du øve på ulike oppgåver om nynorsk grammatikk. Ta kartleggingstesten først for å sjå kva du bør øve på.

KRLE Fil Bibelen

Et sammendrag om emnet

Fil Profetiske bøker

Oversikt over det viktigste fra de profetiske bøkene

Fil Poetiske bøker

Oversikt over det viktigste fra de poetiske bøkene i Bibelen

Mappe Det gamle testamentet

Her vil du finne undervisningsmateriale om Kristendommen. 

Fil Årspaln RLE

Her finner du årsplan for faget RLE.  Her finner du ut hvilke temaer vi jobber med til en hver tid. Her får du også Informasjon om hvordan vi skal jobbe med teamet. Som du vil se er kompetansemålene lagt med.

NB: Det kan komme noen endringer i løper av året. 

Mappe Periodeplaner

Her finner du periodeplaner for faget RLE. 

Bruk disse aktivt for å sjekke at du kan det som skal kunnes under hvert tema. Dette er et hjelpemiddel og en veileder for deg som elev. 

Fil Vurderingskriterier i RLE

Her finner du vurderingskriteriene til ÅUS i RLE.

Disse gjelder for alle tre årene. 

Samfunnsfag Fil Årsplan i samfunnsfag 2015-2016

årsplan

Mappe Periodeplaner 2015-2016
Fil Periodeplan jordens indre krefter mm

Jordens inder krefter mm

Fil Periodeplan uke 1-3

Periodeplan uke 1-3

Fil Muntlig fremføring i samfunnsfag (geografi)

Muntlig fremføring i samfunnsfag (geografi)

Fil Innleveringsoppgave i samfunnsfag (kap. 5 Rettigheter og plikter for barn og ungdom)

Her finner dere oppgaveteksten til innleveringsoppgaven... :-)

Fil Forprøve i kap. 1, 5 og 6 (samfunnsfag)

Forprøve i kap. 1, 5 og 6 (samfunnsfag)

Fil Kapittel 6 - begreper

Her er filen med alle begrepene dere skal øve på til mandag. Jeg har med korte forklaringen på noen av dem, men les det som står om begrepene i Kosmos 8. Vennlig hilsen, Monika

Fil Innleveringsoppgave (Norges stilling i Norden fra flåteranet i 1807 til 14. januar 1814 (Kielfreden)

Vedlagt ligger oppgaveteksten! :-)

VF - Fysisk aktivitet og helse Fil Egentreningsskjema - valgfag utholdenhet

Fylles ut og leveres lærer.

Fil Årsplan ballspill 2015-16

Årsplan ballspill 2015-16

VF - Medier og informasjon Fil Årsplan medier og informasjon

.

Fil Egenvurdering

.

VF - Teknologi i praksis Fil Vurderingskriterier

.

Fil Oppgave 1; Lag en bro-guide
Fil Oppgave 2; Design og bygg ei bro
VF - Sal og scene Mappe Sal og scene

Her finner du informasjonene du trenger for å kunne gjennomføre de ulike oppgavene i sal og scene. Legger også ut planen for året med ulike hendelser. Følg med !!!!!

Fil Egenvurdering

S&S

2.språk - Norsk fordypning Fil Årsplan 15/16

årsplan

Fil Periodeplan 5 - muntlig framføring

5

2.språk - Spansk Fil Årsplan i spansk for 8.trinn

Årsplan i spansk for 8.trinn

Side Periode 1 (semana 34-39)

Periode 1 uke 34-39

Side Periode 2 (semana 39-44)

Periode 2

Side Periode 3 (semana 45-50)

Periode 3

Side Periode 4 (semana 2-6)

Periode 4

Side Periode 5 (semana 9-14)

Periode 5

Side Periode 6 (semana 16-21)

Periode 6

Nettlenke Trailer de Star Wars: Å HA -TENER / Å VÆRE - SER

Trailer de Star Wars: el verbo TENER

2.språk - Tysk Fil Årsplan tysk 8. trinn 2016-17

Årsplan tysk 8. trinn 2016-17

Mappe Periodeplaner tysk 8. trinn 2016-17

Periodeplaner tysk 8. trinn 2016-17

Fil Innlevering om 17. mai, frist 01.06.17

Innlevering om 17. mai, frist 01.06.17