Emne Navn Beskrivelse
Fil Timeplan 8A, MAI-JUNI

Timeplanen gjelder f.o.m. TORSDAG 14 . MAI. Frem til da gjelder tidligere øktplan for fjernundervisning. 

Fil Timeplan 8B, MAI-JUNI

Timeplanen gjelder f.o.m. TORSDAG 14 . MAI. Frem til da gjelder tidligere øktplan for fjernundervisning. 

Fil Timeplan 8C, MAI-JUNI

Timeplanen gjelder f.o.m. TORSDAG 14 . MAI. Frem til da gjelder tidligere øktplan for fjernundervisning. 

Fil Ny gruppeinndeling

For å ivareta smittervernveiledningen så har vi gjort noen få endringer i gruppeinndelingen for å opprettholde anbefalingen på 20 elever i hver gruppe. Dette innebærer at det er litt færre elever i 8A og 8B, mens noen flere i 8C.

Fil Info fra innlandet politidistrikt
Fil Viktig informasjon rundt skolegang på ÅUS, oppdatert 27.03.20
Fil Timeplan fjernundervisning 8. trinn, oppdatert 29.04.20
Fil Hyggelig melding til elever og foresatte
Fil Oversikt over ansatte med telefonnummer
Fil Nyttige tips til å gjøre noe sammen
Fil Det er oppdaget hodelus
Fil Informasjon til foresatte og ungdom om ungdataundersøkelsen
Fil Velkommen til 8. trinn

Her finner dere litt informasjon om oppstart og første skoleuke, samt dato for foreldremøte og diverse informasjon

Fil Barnekreftaksjonen ÅUS

Her finner foresatte informasjon om Barnekreftløpet ved ÅUS 24.oktober 2019. 

Ansvarlig lærer: Mathias Eng, 92056419

Fil Invitasjon foreldremøte VÅREN 2020
Fil Foreldremøte 13.11.19
Fil Felles foreldremøte 13/11
Fil Inndeling av grupper

Slik ser inndelingen av 8. trinn gjeldende etter høstferien. Vi ser på oss som et trinn, og de ulike gruppene er ikke faste. Elevene må regne med å bytte grupper opptil flere ganger i løpet av et skoleår. 

Fil Kontaktlærergrupper
Fil Timeplan 8A
Fil Timeplan 8B
Fil Timeplan 8C
Fil Valgfag 2020-21

Valgfag 2020-21

Fil Informasjon om PRYO-dag 10.06.20

Informasjon om PRYO-dag 10.06.20

Fil Ungdommens kulturhus, Program 21. januar.
Fil BIRKENDUGNAD MARS 2020
Fil Solidaritetsdag - skjema til arbeidsgiver
Fil DUGNAD TIL POLENTUREN

Infoskriv

Nettlenke Kontaktinformasjon til ansatte
Fil Viktig beskjed om VISMA
Mappe Kantinekortet

Kantinekortet

Nettlenke Innlogging elevundersøkelsen

Her logger du inn for å gjennomføre elevundersøkelsen. Bruk passordet du får utdelt av lærer. 

Nettlenke Elevundersøkelsen - info til foresatte
Nettlenke Elevundersøkelsen - info til elevene
Fil Overordnede regler for orden og oppførsel

.

Fil Vurderingskriterier for orden og oppførsel

.

Fil Utviklingssamtaler VÅREN 2020 - Bente
Fil Utviklingssamtaler VÅREN 2020 - Monika
Fil Utviklingssamtale VÅREN 2020 Linda Merete

Utviklingssamtale VÅREN 2020 Linda Meret

Fil Informasjon om elevstyrt utviklingssamtale
Nettlenke Logg inn

Her kan du logge inn ved hjelp av brukernavnet og passordet ditt i Feide. 

Nettlenke Hva er nasjonale prøver?
Nettlenke Prøvetid, gjennomføring og hjelpemidler
Engelsk Fil Oppgavene digitalt

Her er oppgavene digitale, så du kan selv få høre på de med bruk av App Writer.

Fil Periodeplan 1

1

Fil PP lots of Islands
Fil i card

.

Fil TEA PARTY 2019
Nettlenke Moava - Uttale

Her kan du søke opp ord som du synes er vanskelig å uttale.

Skriv inn et ord eller en setning og lytt til forskjellige uttaler.

Nettlenke Engelsk ordbok og synonymordbok

Fin engelsk-engelsk ordbok på nett, veldig fin å bruke for å finne synonymer.

Dictionary = ordbok

Thesaurus = synonymer

Nettlenke Crossroads_grammar/tasks
Mappe Uregelrette verb

Alle verb vi har lært til nå.

Fil Vurdering av skrftlig

Vurderingsskjema.

Fil Vurdering av muntlig

Muntlig vurderingsskjema.

Kroppsøving Fil Uke 19: Fjernundervisning - oppgave

Her er ukens aktiviteter.

Fil Uke 18: Fjernundervisning - oppgave

Her kan du se ukens oppgave.

Fil Uke 17 - Fjernundervisning - oppgave

Vi skal på "tur"

Fil Uke 16 - Fjernundervisning oppgave

Her er oppgavene for ukens kroppsøving

Fil Uke 14 - Fjernundervisning med dokumentasjonskrav

Her kan du se hva du må gjennomføre i kroppsøving i løpet av uka og hvordan du dokumenterer det. Lykke til!

Fil Uke 13 - Fjernundervisning

Lykke til! :) 

Fil UKE 12 - Fjernundervisning

Lykke til! Kjør gjerne flere ganger hvis ønskelig. 

Fil Vurderingskriterier i kroppsøving

Her er vurderingskriteriene i kroppsøving for ÅUS.

Fil Regler i kroppsøving

Husk dette!

Fil Årsplan kroppsøving 8.trinn

Her er årsplan for 2019-2020 8.trinn! Se gjennom!

Fil 8B 8C To-deling kroppsøving grupper

Her er oversikt over to-deling i grupper for 8B og 8C i kroppsøving. 

Kunst og håndverk Fil Periodeplan og oppgavebeskrivelse

Krav til oppgaven.

Fil Informasjon om hvordan du bruker Lunapic

Les nøye.

Fil Eksempel på ferdig bildemontasje

Eksempel

Fil Vurderingsskjema

Her kan du se hva du blir vurdert etter

Nettlenke Hvordan brette en eske ?
Matematikk Fil Øve til tentamen! Her finner du tidligere oppgaver som er gitt til tentamen.

Øve til tentamen. Her finner du tidligere oppgaver som er gitt til tentamen.

Fil Årsplan 2019/20

Årsplan 2019/20

Fil Tentamen del 2

Tentamen del 2

Fil Periodeplan 1 - Tall
Nettlenke Regning med desimaltall

regning med desimaltall

Nettlenke Divisjon

Her ser du et eksempel på hvordan du regner et divisjonsstykke

Nettlenke Faktorisering - velg 1 Tall og tallforståelse så 1.4 Faktorisering

Dette er lenke til videoene, velg Tall og tallforståelse og den som heter 1.4 faktorisering. Se på og gjennomfør oppgavene.

Nettlenke Negative tall - velg 1 Tall og tallforstelse så 1.12 Negative tall

Se og gjennomfør oppgavene til filmen 1.12 Negative tall under tall og tallforståelse.

Fil Periodeplan 2 - Brøk
Fil Periodeplan

Dette skal du kunne

Nettlenke Introduksjon BRØK

introduksjon i Brøk 

Nettlenke Brøk - velg 2.2 Størrel eller mindre enn en

Se filmen og gjør oppgavene

Fil Lekse brøk
Nettlenke Multiplikasjon av brøk - velk 2 brøk og 2.13 Brøk om multiplikasjon

Se video

Musikk Nettlenke Musikkhistorien
Fil Hva skal vi gjøre juledagene. Sang til Lucia konsert
Fil Sanger til Lucia
Mappe Vurderingskriterier i musikk

Her vil du finne vurderingskriteriene for musikk.  

Nettlenke musikkhistorie PP
Naturfag Fil Årsplan naturfag 8. trinn 2019-20
Fil Vurderingskriterier NATURFAG

Elevene får halvårsvurdering etter disse kriteriene.

Fil Hvordan skrive naturfaglig rapport

Følg dette eksemplet når du skal skrive en rapport i naturfag.

Fil Eksempel rapport

.

Fil Gruppeoppgave

.

Fil Vurderingskriterier gruppearbeid

.

Fil Periodeplan 6 - Syrer og baser
Fil Prøveforberedende spørsmål kap. 8 SYRER OG BASER
Fil Sammendrag kap. 8
Fil Hjemmeforsøk SYRER OG BASER
Fil Demoforsøk SYRER OG BASER
Fil Lydfil s. 132-135

Her kan du få teksten opplest fra s. 132-135.

Fil Periodeplan 5 - Stoffers byggesteiner og modeller

.

Fil PP; Stoffers byggesteiner og modeller

.

Fil Prøveforberedende spørsmål periode 5

.

Nettlenke Karbonets kretsløp; animasjon

.

Fil Periodeplan 3 - Plante- og dyreceller
Fil PP Planteceller og planter
Fil Prøveforberedende spørsmål kap. 4
Fil Sammendrag kap. 4
Fil PRØVE KAP. 4 - tilpasset
Fil PP Dyreceller
Fil Prøveforberedende spørsmål kap. 5
Fil Sammendrag kap. 5
Fil Periodeplan 2 - Celler og bakterier
Fil Bakterier
Fil Prøveforberedende spørsmål

.

Fil PP Fra celler til flercellet organisme

Her finner dere PP  brukt i undervisningen

Nettlenke Prøve kap. 1

Trykk på lenken og svar på spørsmålene. Bruk AppWriter for å få lest opp spørsmålene. Trykk send når du er ferdig.

Fil Periodeplan 1 - Arbeid med stoffer
Fil Prøveforberedende spørsmål

Bruk disse spørsmålene når du skal forberede deg til prøven i naturfag. 

Fil PP Kap. 1: Arbeid med stoffer

Bruk powerpointen som repetisjon og oppsummering av kapittelet når du f.eks. skal øve til prøve. 

Nettlenke Oppsummering kap. 1

Her finner du lenken til fagstoffet som er gjennomgått i timen.

Fil Faresymboler
Fil Å skille stoffer
Norsk Fil Årsplan 2019-20

.

Mappe Vurderingskriterier NORSK SKRIFTLIG OG MUNTLIG

Vurderingskriteriene gjelder både i bokmål og nynorsk. Gjelder alle tre årene.

Fil Vurderingskriterier fagsamtale

.

Fil Oppgave uke 14 - PÅSKEKRIM
Nettlenke Lenke til oppgaven i Creaza

Hvis dere følger lenken ovenfor, så kommer dere direkte inn i verktøyet Audio Editor. Dere trykker da bare "Løs oppgaven". Deretter følger dere instruksjonene for å lage et hørespill. Husk å lagre det med riktig navn - PÅSKEKRIM + NAVNENE PÅ DERE SOM SAMARBEIDER. Det er viktig for å kunne finne lydfilen deres igjen i "Mitt innhold". For å dele må dere trykke "Mitt innhold", finne igjen lydfilen deres, trykk "Mer" og da vil dere finne en knapp som heter "Del". Legg inn navnene på de du samarbeider med. Når dere er ferdig med hørespillet og er fornøyd med resultatet, kan dere trykke "Lever inn". Alternativt er å sende linken til en faglærerne dine, eller laste den/eksportere den til en mp3-fil, og sende filen på mail. Du kan også dele filen med Bente og Monika. 

Nettlenke Slik lager du hørespill i Creaza - Audioeditor
Nettlenke Slik leverer du en lydfil i Creaza

Se også nærmere beskrivelse ovenfor: Lenke til oppgaven i Creaza - Audioeditor 

Fil Oppgave UKE 16 - sammensatte ord og tegnsetting
Fil Tegnsetting - BRUK TEGN!
Fil Power Point: TEGNESERIE
Fil Fagsamtale TEGNESERIE

...

Fil TERMINPRØVE VÅREN 2020 - REPETISJON

Power Point

Fil Skrivehjelp NYNORSK

Her har du en liste over noen av de ordene som elever ofte skriver feil i nynorsk. Bruk den i arbeid med din egen tekst. 

Fil Periodeplan periode 2: Saktekster - nyhetsartikkel og nynorsk

.

Fil PP: Kurs 4.2 + 4.3

blablabla

Fil ORDVALG OG TEKSTBINDING

Jajaja

Fil Skriveramme nyhetsartikkel

Skriveramme

Fil PP, Kurs 3.3: Tekstbinding og godt språk

Ja

Fil Fagsamtale - TEGNESERIE

Oppgaveteksten

Fil Periodeplan 3: Skjønnlitteratur - fortellinger

.

Fil "Bråte" av Johan B. Mjønes
Fil Fagsamtale i norsk - Bråte

Oppgaveteksten til fagsamtalen 

Fil Power point kurs 5.4 og 5.5 - Skrivemåter, synsvinkel, tid og spenning i fortellinger
Fil Skriveoppgave "Bråte"
Fil Digital tegneserie

.

Fil Vurderingsskjema til tegneserie

.

Fil Mal til tegneserie - velg sider

Skriv ned sidetallene du trenger og antall.

Fil Tegneseriemal - med snakkebobler ol.

Velg deg ut de sidene/rutene du vil bruke. Fjern sider som ikke passer.

Fil Eksempel digital tegneserie
Mappe Å PUGGE NYNORSK ER GØY

Vi pugger nynorsk. Du må sjølv finne ut korleis dei blir bøygde ved å nytte Ordnett. 

Fil Power Point - Norsk språkhistorie

Språkhistorie

Nettlenke Nynorsk - øvingsrom

Nynorsk - øvingsrom

Fil NYNORSK grammatikk

Kort oversikt over alle grammatikkregler i dei ulike ordklassene. 

Fil Power Point-presentasjon om svake verb (a-verb og e-verb) + oppgave

PP-presentasjon og gruppeoppgave (to og to)

Fil Kildekritikk - TONE

Bruk TONE for å sjekke om siden du leser er til å stole på.

Nettlenke Norsksidene

Her finner dere alt som dere trenger å vite om fortellinger; hvordan de er bygd opp med innledning, hoveddel og avslutning, språklige virkemidler, vurderingskriterier (disse er det lurt å se på når du skal skrive en tekst) mm. Det står godt forklart og viser til gode eksempler. Bruk sidene flittig i eget arbeid med skriving av tekst.

Fil Periodeplan - Å lese for å lære
Fil POWER POINT KURS 2.3 + 2.4

Kurs 2.3 og 2.4

Nettlenke Øverom grammatikk

grammatikk

KRLE Fil Årsplan 2019-2020
Fil Vurderingskriterier
Fil Periodeplan 1
Fil PP kapittel 1
Fil Periodeplan
Fil Profetiske bøker
Fil Historiske bøker
Fil Jødedommens historie PP
Mappe Gruppearbeid: Jødisk tro og tradisjon
Samfunnsfag Fil ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 2019/2020

Årsplan i samfunnsfag 2019/2010

Fil Forprøve i tema "den industrielle revolusjon"
Fil LIVE FAGSAMTALE - Samfunnsfag

Fagsamtale. Vær pålogget i Teams mellom 12.00-14-00.

Fil Oppgaver grunnloven

HEr er oppgavene om grunnloven. Lever de i mappen i moodle

Fil PP om Grunnloven

Grunnloven 1814

Fil Den industrielle revolusjonen Del 1
Nettlenke Filmen på slutten av power pointen
Fil Industrielle revolusjonen Del 2

Industrielle revolusjonen Del 2

Nettlenke Video Dampmaskin

Samd del 2 Dampmaskin

Fil Industrielle revolusjonene del 3

Industrielle revolusjonene del 3

Fil FORPRØVE - Den industrielle revolusjonen

Den industrielle revolusjonen

Mappe Periodeplaner 2018-2019
VF - Fysisk aktivitet for alle Fil Gruppearbeid
VF - Utholdenhet Fil Uke 23 - Valgfag utholdenhet

Her er "ukesoppdraget".

Fil Uke 22 - Valgfag - utholdenhet

Her er ukens opplegg :)

Fil Uke 21 - Valgfag utholdenhet

Her er ukens opplegg.

Fil Uke 20 - Valgfag utholdenhet

Her er ukens opplegg.

Fil Uke 19 - Valgfag utholdenhet

Her er ukens aktiviteter.

Fil Dagstur til Byringen - informasjon

Info om turen

VF - Friluftsliv Fil Årsprosjekt friluftsliv 2019-20
Fil Periodeplan uke 42-51
Fil Tur med utholdenhets- og friluftslivgruppa høsten 2019
Fil Periodeplan uke 34-40
Fil Årsplan
Fil Bål
Fil Allemannsretten
Fil Allemannsretten - Dybdeinformasjon
VF - Medier og informasjon Fil Årsplan medier og informasjon

.

Fil Egenvurdering

.

VF - Teknologi i praksis Fil Vurderingskriterier TEKNOLOGI I PRAKSIS

.

Fil Orlandos oppdrag: Lag en kasteanordning
Fil Vurderingskriterier kastemaskin
Fil Oppgave 1; Lag en bro-guide
Fil Oppgave 2; Design og bygg ei bro
Fil Vurderingskriterier fagverksbro

.

Fil Bygging av Eiffeltårnet
Fil Oppgave: LAG EN MOBILHOLDER

.

Fil Vurderingskriterier plastknekking

.

Fil Design og bygg en bil

.

VF - Sal og scene Fil Info om arrangørkurs i Elverum

.

Mappe Sal og scene

Her finner du informasjonene du trenger for å kunne gjennomføre de ulike oppgavene i sal og scene. Legger også ut planen for året med ulike hendelser. Følg med !!!!!

Fil Egenvurdering

S&S

2.språk - Norsk fordypning Fil Årsplan 15/16

årsplan

Fil Periodeplan 5 - muntlig framføring

5

2.språk - Spansk Side Periode 3 (uke 2-6)

Periode 3 (uke 2-6)

Side Periode 2 (uke 39-48)

Periode 2 (uke 39-48)

Side Periode 1 (uke 34-38)

Periode 1 (uke 34-38)

Fil Årsplan i spansk for 8.trinn

Årsplan i spansk for 8.trinn

Side Periode 2 (uke 42-48)

Periode 2 (uke 42-48)

2.språk - Tysk Fil Oppgaver 09.06.20

Oppgaver 09.06.20

Fil Oppgaver 02.06.20, tysk 8.

Oppgaver 02.06., tysk 8.

Fil Årsplan tysk 8. 2019-20

Årsplan tysk 8. 2019-20

Nettlenke Leute 8 - Elevnettsted
Fil Periode 1, uke 34-40

Periode 1, uke 34-40

Fil Periode 2, das ist Deutsch

Periode 2, das ist Deutsch

Fil Periodeplan 3 - Das mache ich gern

Periodeplan 3 - Das mache ich gern

Fil Periodeplan 4, Das finde ich gut

Periodeplan 4, Das finde ich gut

Fil Innlevering tysk febr. 2020

Innlevering tysk febr. 2020

Fil Periodeplan 5, uke 9-14

Periode 5, uke 9-14

Fil Periode 6, uke 18-25

Periode 6, uke 18-25

VF - Ballspill Fil Årsplan VF Ballspill
Fil Plan frem til jul
VF - Ballspill Fil Ballspill uke 19

Oppgave for ballspill uke 19

Fil Årsplan ballspill 19-20
VF - Levende kulturarv Fil Årsplan i levende kulturarv 2018/2019 (I arbeid)

Årsplan i levende kulturarv

Fil Verdensarvliste - fordypningsoppgave

Selvvalgt kultursted eller natursted

Nettlenke Sway-presentasjon om Verdensarven

Sway-presentasjon om Verdensarven

Nettlenke 7000 år gammel landsby i Nildeltaet, Egypt

Nildeltaet, Egypt

VF - Turn Fil Plan til 6. des
Arbeidslivsfag 8.trinn Fil Periodeplan

Periodeplan

Valgfag - Innsats for andre Fil Årsplan 2019-20