Emne Navn Beskrivelse
Fil Velkomstbrev

.

Mappe Ulike gruppeinndelinger

.

Fil Timeplan 9A

.

Fil Timeplan 9B

.

Fil Loddsalg - høsten 2017

Se info.

Fil Påmelding Polen-tur

Se info.

Fil Dugnadsliste Birkebeinerrittet 2017

Til informasjon.

Fil Overordnende regler for orden og oppførsel

Til informasjon

Fil Vurdering av orden og oppførsel

Til informasjon

Fil PowerPoint fra foreldremøtet 18.09.17

PowerPoint fra foreldremøtet 18.09.17

Fil Invitasjon foreldremøte 18.09.17

Invitasjon foreldremøte 18.09.17

Mappe Kantinekortet

Kantinekortet

Fil VIKTIG INFO ANG SMS TIL SKOLEN

Her finner dere også en oversikt over tlfnr. til faglærerne

Nettlenke ÅUS
Engelsk Fil The 50 States TASK

.

Nettlenke Moava - Uttale

.

Nettlenke Preposisjoner

Oversikt over ulike preposisjoner og bruken av dem

Nettlenke Phonemic Chart

Her kan du øve på fonetikk(språklyder)

Nettlenke Premier Skills

Super side for fotballinteresserte gutter hvor du kan øve på engelske ferdigheter, og lære om Premier League:)

Fil Årsplan 2017-2018

.

Kroppsøving Fil Årsplan i kroppsøving, 9. trinn 2016-17

Her er en oversikt som viser aktivitetene i løpet av skoleåret.

Fil Vurderingskriterier i kroppsøving

Her kan du se hva du vurderes etter.

Fil Regler i kroppsøving

Dette er regler du må forholde deg til i kroppsøvingsfaget

Matematikk Fil Årsplan 2017-2018
Fil Periodeplan 1
Nettlenke Gangetreneren

Her kan du øve på den lille gangetabellen.

Fil Øveark

Her finner du et exceldokument hvor du kan øve den lille gangetabellen.

Fil Periodeplan 2

Periodeplan 2, algebra

Nettlenke Video 1 i Algebra

Video 1 Algebra

Nettlenke Video 2- Algebra

Video 2-Algebra

Nettlenke Video 3- Algebra

Video 3-Algebra

Mat og helse Fil Periodeplan uke 34 - 40
Mappe Grupper
Fil Periodeplan uke 42-51

Periodeplan uke 42 -51

Musikk Fil Analyseoppgave - første bit

Her finner du eksempel på spenningskurve og spørsmålene som skal besvares.

Mappe Årsplaner og periodeplaner

Her finner du årsplan i musikk og periodeplaner med vurderingskriterier for hvert tema. 

Vi gjør oppmerksomme på at det kan bli endringer i årsplan underveis. 

Mappe Vurderingskriterier i musikk

Her finner du vurderingskriteriene i musikkfaget.

Nettlenke undervisningstime 1

Her finner du undervisningsmateriale for første musikktime. Her finner du også flere oppgaver med lytte eksempler og målene for timen. 

Nettlenke undervisningstime 2

Her finner du dett vi gikk igjennom 2 musikktime 2017

Fil Analyseoppgave-REDIGERT

.

Fil Analyse-tilrettelagt

.

Naturfag Fil Årsplan

Årsplan i naturfag

Fil Vurderingskriterier

Her finner du kriteriene som danner grunnlaget for halvårsvurdering med karakter i naturfag.

Fil Hjelp til rapportskriving

Reaksjon mellom oksygen og karbon

Fil Periodeplan

.

Fil Pensum ØKOLOGI

Her finner du sidene du skal lese under temaet ØKOLOGI. Du har også fått dette i papirformat.

Fil Viktige fagbegrep og uttrykk

.

Fil Gruppeoppgave ØKOLOGI - UT I FELTEN

.

Fil Næringsnett Prestsjøen

.

Nettlenke Begrepskart ØKOLOGI
Nettlenke Økologi og økosystemer
Nettlenke Film; Økosystemet
Nettlenke Film; Økosystemer i endring
Nettlenke Film; undersøkelser av vann
Nettlenke Film; Fjellvann som økosystem
Norsk Fil ÅRSPLAN 2017-18

Her er en oversikt over fagområder, kompetansemål og arbeidsformer for dette skoleåret.

Mappe Vurderingskriterier norsk skriftlig og muntlig

Her finner du vurderingskriteriene som danner grunnlaget for halvårsvurderingen med karakter i norsk skriftlig (bokmål og nynorsk) og muntlig.

Nettlenke Nasjonal prøve LESING - eksempeloppgave

.

Nettlenke Bruk av anførselstegn
Fil Adams epler

Se under

Fil Periodeplan

.

Nettlenke Vis - ikke fortell
Fil Nynorsk gramatikk

Få oversikt over gramatikken.

Nettlenke Pronomen. Øvingar.

Prøv deg.

Nettlenke Determinativer. Øvingar.

Prøv deg.

KRLE Fil Periodeplan uke 42-48 - Jødedommen
Fil Jødedommens historie
Mappe Jødedommens historie (s. 127-131) LEKSE
Fil Jødisk tro og tradisjon
Samfunnsfag Fil Årsplan i samfunnsfag 2017/2018

Her finner dere årsplanen i samfunnsfag for skoleåret 2017/2018. God lesning!

Fil PP-presentasjon i "Politiske institusjoner i Norge og i andre land", oppsummering

Hei! Her finner dere PP-presentasjonen som jeg skal gå igjennom på fredag. Gå gjennom stoffet hjemme: sjekk om du kan alle fagbegrepene, for eksempel politisk parti, mandat, forholdstallsvalg osv. Sjekk med dere selv hva dere kan, og jobb videre med det dere ikke har så god kontroll på enda. LYKKE TIL PÅ MANDAG! Med vennlig hilsen, Monika

Fil Periodeplan i samfunnsfag (Politiske institusjoner i Norge og i andre land)

Periodeplan i samfunnsfag (Politiske institusjoner i Norge og i andre land)

Fil Forbrukssamfunnet - intervju med en eldre person

Forbrukssamfunnet - intervju med en eldre person

Fil Brosjyre om narkotika, alkohol og tobakk

Brosjyre om narkotika, alkohol og tobakk

Utdanningsvalg Fil Arbeidsoppgaver uke 36

Arbeidsoppgaver uke 36

VF - Utholdenhet Fil Periodeplan: Skolestart - høstferien

Aktivitetsoversikt

VF - Medier og informasjon Nettlenke Hvordan skrive en filmanmeldelse

.

Nettlenke Forslag til mal for filmanmeldelse

.

Fil Årsplan medier og informasjon

Med forbehold om endringer

Fil Egenvurdering

.

VF - Sal og scene Mappe Sal og scene

Her vil du finne 4 mapper som vil inneholde all informasjon rundt de ulike prosjektene vi skal jobbe med i år. 

Fil Egenvurdering

S&S

2.språk - Norsk fordypning Fil Årsplan norsk fordypning 2017/2018

Her finner dere årsplanen i norsk fordypning for skoleåret 2017/2018. God lesning!

2.språk - Spansk Side Período 1 (semana 34-37)
Side Período 2 (semana 38-44)
2.språk - Tysk Fil Årsplan tysk 9. 2017-18

Årsplan tysk 9. 2017-18

Mappe Periodeplaner tysk 9. 2017-18

Periodeplaner tysk 9. 2017-18

VF - Ballspill Fil Årsplan
VF - Friluftsliv Fil Periodeplan uke 34-40

Her er oversikt over datoer og aktivitet i faget friluftsliv frem til høstferien.

Fil Årsplan