Emne Navn Beskrivelse
Fil Klasseliste høst 2017

Det er gjort noen endringer på klassene fra høsten av.

Fil Info om skogdag og overnatting

.

Fil viktige datoer

.

Fil Informasjonsbrev 1

Her finner dere nyttig informasjon i forbindelse med turen til Polen og Tyskland høsten 2017. Etter hvert som turen nærmer seg vil det fortløpende komme mer informasjon.

Fil Innvitasjon til foreldremøte 3. april

Saksliste

Fil PowerPoint presentasjon

Her er det som ble vist på foreldremøtet

Fil Referat

Referat fra foreldremøte 060916

Fil PRYO-UKA, info til foresatte

PRYO-UKA, info til foresatte

Fil PRYO-UKA, info til arbeidsgiver

PRYO-UKA, info til arbeidsgiver

Fil Forberedelser og gjennomføring av PRYO-uka

Forberedelser og gjennomføring av PRYO-uka

Fil TIMEPLAN 9A

.

Fil TIMEPLAN 9B

Her er timeplanen

Fil Klasselister 9AB vår 2017

 Slik blir klassene frem til sommerferien 2017

Fil VIKTIG INFO ANG SMS TIL SKOLEN

Her finner dere også en oversikt over tlfnr. til faglærerne

Fil Kontaktlærergrupper

grupper

Mappe Dugnadsinformasjon

Vedlagt ligger tre ulike dokumenter i forbindelse med dopapirsalg på 9.trinn.

Mappe Kantinekortet

Kantinekortet

Mappe Dugnad Birken

.

Fil Samtykke til kartlegging Kultur for læring

Vedlagt finner dere samtykkeerklæringen til kartlegging. Denne kan dere printe ut, signere og levere til skolen.

Fil Infobrev fra første skoleuke

Delt ut som sekkepost fredag 26.08.16

Fil Info om skifte av matematikklærer

Truls og Mats tar over som matematikklærere for Hege fra uke 40.

Fil Velkomstbrev

brev

Fil Aktivitetsdag 16.mai

Aktivitetsdag 16.mai

Engelsk Fil Hefte til skrivedag.

Hefte med tekster som dere trenger til skrivedagen.

Fil Forberedelse til skrivedag 2. juni

Denne skal vi jobbe med på skolen.

Fil How to write an essay

.

Nettlenke Martin Luther King jr 5 minute biography

Lekse til onsdag 06.05.15 - se filmen

Fil Martin Luther king and Malcolm X

.

Nettlenke Rosa Parks and the Montgomery Bus Boycott

Lekse til onsdag 06.05.15 - se filmen

Nettlenke Civil rights Movement Overview

Lekse til onsdag 06.05.15 - se filmen

Fil Major Events of the Civil rights Movement

.

Fil Periodeplan

.

Fil An era of colourblindness

.

Nettlenke The Debate Over Slavery

Here is a selection of documents from both sides of the slavery debate. In this exercise we are asking you to read the documents, then come to class prepared to argue one of the two sides--either for or against slavery. It is easy to argue against slavery--no modern American would have any trouble arguing against slavery. it is harder to recapture how Americans defended slavery. It is also suprising how abolitionists argued against slavery. Again, read the arguments on both sides, and come to class prepapred to debate both positions.

Nettlenke The Debate on Slavery

.

Nettlenke The Atlantic slave trade

Slave trade

Nettlenke Make your own puzzle

.

Nettlenke The top 10 Most Startling Facts about People of Color

.

Fil Periodeplan Literature

.

Fil Presentation about a book

.

Fil Book review

.

Fil How to write a book review

.

Fil Narratives

.

Fil Defenition of a Plot

.

Nettlenke Diary of a Wimpy Kid 1

.

Fil Periodeplan - USA

.

Fil Lekse uke 4

.

Fil Hvordan spille inn lyd i OneNote

Instruksjonsvideo om hvordan du spiller innlyd i OneNote.

Fil Old Fashioned Thanksgiving

.

Nettlenke Explore USA

Side for barn, men som fungerer fint for dere som vil ha litt mer info om USA på en enkel måte.

Fil Periodeplan 1
Mappe Move Your Body

Her finner du aktuelle tekster og arbeidsark til temaet Move Your Body.

Nettlenke Moava - Uttale

.

Nettlenke Preposisjoner

Oversikt over ulike preposisjoner og bruken av dem

Nettlenke Phonemic Chart

Her kan du øve på fonetikk(språklyder)

Nettlenke Premier Skills

Super side for fotballinteresserte gutter hvor du kan øve på engelske ferdigheter, og lære om Premier League:)

Fil Årsplan 16/17

Med forbehold om endringer.

Kroppsøving Fil Årsplan i kroppsøving, 9. trinn 2016-17

Her er en oversikt som viser aktivitetene i løpet av skoleåret.

Fil Vurderingskriterier i kroppsøving

Her kan du se hva du vurderes etter.

Fil Regler i kroppsøving

Dette er regler du må forholde deg til i kroppsøvingsfaget

Fil Treningsdagbok/egentrening april - mai 2017

Informasjon om opplegget og hvordan føre treningsdagbok.

Fil Eksempel på treningsøkt/skjema

Eksempel på utfylling av skjema.

Fil Eksempel på bruk av treningsapp

Her Endomondo

Fil Vurderingsskjema for treningsdagbok

Dette er skjemaet vi vil bruke når vi vurderer treningsdagboken din.

Mat og helse Mappe Leksjoner våren 2017

Leksjoner våren 2017

Mappe Grupper i mat og helse for 9A og 9B våren 2017

Grupper i mat & helse for 9A og 9B våren 2017.

Fil Grupper i praktisk prøve for 9A og 9B

Grupper i praktisk prøve for 9A og 9B

Fil Forprøve til prøven fredag

Forprøve til prøven fredag 7.april

Musikk Fil GRUPPER I MUSIKK

Gjelder fra uke 4.

Fil Egenvurdering musikk

.

Fil Periodeplan 1

Periodeplan for musikkoppgave

Fil Analyseoppgave-REDIGERT

.

Fil Analyse-tilrettelagt

.

Mappe Vurderingskriterier i musikk

Her finner du vurderingskriteriene i musikkfaget.

Mappe I pad fordypning

Her finner du oppgave teksten og vurderingskriterier for perioden med fordypning. 

Naturfag Fil Årsplan

Årsplan i naturfag

Fil Hjelp til rapportskriving

Reaksjon mellom oksygen og karbon

Fil Periodeplan

.

Fil Periodeplan kjemiske reaksjoner og stoffers egenskaper

Periodeplan for perioden der vi jobber med stoffet i kap. 2 i Eureka!

Fil PP Kjemiske reaksjoner og egenskaper til stoffer

PP brukt i undervisningen. Denne er fin å benytte i repetisjon til prøver.

Fil PowerPoint om vann

.

Fil Prøveforberedende spørsmål

Kan du svare på disse spørsmålene er du godt forberedt til prøven på fredag.

Fil Periodeplan 3

Laget av dere elever :)

Fil Periodeplan

1

Norsk Fil Punkter til analysen

Her er punktene du bør ha med i analysen av bok og film

Nettlenke Bøker som er filmatisert.

Her finner du kanskje noen tips til bøker du kan lese.

Fil Oppgåve til fagartikkel

Innlevering 25. april

Fil Fagartikkel Skriveramme

.

Fil Periodeplan noveller

.

Nettlenke Øving i nynorsk

Klikk på lenka, velg ordklassa du treng å øve meir på.

Fil ÅRSPLAN I NORSK 9 1617
Fil Periodeplan - Film
Nettlenke Gjør ferdig tankekart om filmhistorie

Du skal lage ferdig tankekartet om filmhistorie. Tankekartet er laget i mindomo. Klikk på lenken og forsett

Bok Hvordan lage en boktrailer

Lag din egen boktrailer

  1. Hvorfor og hvordan

Fil Periodeplan Lyrikk og nynorsk

.

Fil Oppgavetekst - diktantologi

Her kan du se hva diktantologien din skal inneholde.

Fil Dikt- kjennetegn

Dikt- kjennetegn

Fil Mal til dikt med bilder

Finn den malen du vil bruke. Kopier sidene du vil bruke til en egen Powerpoint.
I tvil? Spør!

Fil Klassedikt 9A

Her finner du klassediktet vi skrev torsdag 08.09

Fil Klassedikt 9B

Her finner du klassediktet 9B skrev 07.09.16

Nettlenke Språkhistoria på 11 minutter

Film

Nettlenke Lær deg nynorsk på 15 minutter

Nynorsk

Nettlenke Nynorsk repetisjon

Se denne filmen:)

Nettlenke Verb - prøv deg 2

Fyll inn rett svar.

Nettlenke Lexin ordbok.

Her kan du slå opp ordet på bokmål for å få det på nynorsk. 

Nettlenke Ordboka

Denne er fin til å sjekke bøyning av ordene på nynorsk.

Fil Nynorsk og microtekstar Halv gruppe

PowerPointen frå timane veke 3 og 4

Nettlenke Bøker som er filmatisert.

Her finner du kanskje noen tips til bøker du kan lese.

RLE Mappe Periodeplaner 2016-2017
Fil Forprøve i tema valg og verdier

Forprøve i tema valg og verdier

Fil Fagartikkel i tema ISLAM
Samfunnsfag Fil Årsplan samfunnsfag 9. trinn 2016/17

Årsplan samfunnsfag 9. trinn  2016/17

Fil Periodeplan for andre verdenskrig

.

Fil Presentasjon om andre verdenskrig

Her ligger oppgaven og tips til tema

Fil Vurderingsskriterier til presentasjonen

Her finner dere kriterier for presentasjonen

Fil Periodeplan- Mellomkrigstiden

.

Fil Periodeplan- Første verdenskrig

.

Fil Prøveforberedende spørsmål til første verdenskrig

.

Nettlenke Tankekart i Creaza
Klikk på lenken. Da skal du få tilgang til en oppgave- tankekart( Mindomo) om første verdenskrig.
Fil Første verdenskrig årsaker og konsekvenser

.

Fil 9A - Versaillesavtalen

Her er de viktigste resultatene av Versaillesavtalen

Fil 9A: Årsaker til 1. verdenskrig

De viktigste årsakene til 1. verdenskrig. Årsakene er sammensatte.

Fil Periodeplan- Europa erobrer verden

.

Fil oppgaver til Europa erobrer verden

Europa

Fil Vurderingskriterier til oppgaven Europa erobrer verdenen

.

Fil Presentasjon

Europa

Fil Periodeplan 1

Historie: Fra union til selvstendighet

Fil Oppgaver til s. 92-97

Oppgaver

Fil Periodeplan 2

Samfunnskunnskap: Politiske institusjoner i Norge og andre land

Fil Prøveforberedende spørsmål til samfunnsfagprøven uke 44

Tema: Politiske institusjoner s. 280-297

Fil Prøve i samfunnsfag 9AB

Her finner du oppgaven til fagartikkel og muntlig presentasjon

Fil Årsplan 2015/2016
Fil Periodeplan- Europa erobrer verdenen
Utdanningsvalg Fil Årsplan utdanningsvalg 2016-17

Årsplan utdanningsvalg 2016-17

Fil Oppgaver 03.19

Oppgaver 03.19

VF - Fysisk aktivitet og helse Fil Egentreningsskjema - valgfag utholdenhet

Fylles ut og leveres lærer.

Fil Årsplan ballspill 2015-16

Årsplan ballspill 2015-16

VF - Innsats for andre Mappe Årsplan 2014-2015

Årsplan for Innsats for andre

Mappe Artikler fra aviser

Presseoppslag om aktivitet i faget

Mappe UKM-timeplan

Plan for rigging og forberedelse 23. og 24. januar

Mappe Oppgavetekst til rapport fra eget IFA-prosjekt
VF - Medier og informasjon Nettlenke Hvordan skrive en filmanmeldelse

.

Nettlenke Forslag til mal for filmanmeldelse

.

Fil Årsplan medier og informasjon

Med forbehold om endringer

Fil Egenvurdering

.

VF - Sal og scene Mappe Sal og scene

Her vil du finne 4 mapper som vil inneholde all informasjon rundt de ulike prosjektene vi skal jobbe med i år. 

Fil Egenvurdering

S&S

2.språk - Norsk fordypning Fil Årsplan 16/17

9.trinn

Fil Periodeplan 3 skriftlig oppgave

3

2.språk - Spansk Fil Årsplan i spansk for 9. trinn

Årsplan i spansk for 9. trinn

Side Período 1 (semana 34-38)

Período 1 (semana 34-38)

Side Período 2 (semana 40-44)

Período 2 (semana 40-44)

Side Período 3 (semana 45-49)

Período 3 (semana 45-49)

Side Período 4 (semana 2 - 7)

Período 4 (semana 2 - 7)

Side Período 5 (semana 9-13)

Período 5 (semana 9 -13)

Side Período 6 (semana 16-20)

Período 6 (semana 16-20)

Mappe Vurderingskriterier fremmedspråk

Vurderingskriterier fremmedspråk

2.språk - Tysk Fil Årsplan tysk 9. trinn 2016-17

Årsplan tysk 9. trinn 2016-17

Mappe Periodeplaner tysk 9. trinn, 2016-17

Periodeplaner tysk 9. trinn, 2016-17

Fil Oppgave om konfirmasjon 04.05.17

Oppgave om konfirmasjon 04.05.17

VF - Reiseliv Fil Info om faget "Reiseliv"

Info om faget "Reiseliv"

Fil Oppgave i mars/april om Åmot

Oppgave i mars/april om Åmot