Emne Navn Beskrivelse
Fil Velkomstbrev
Fil Elevundersøkelsen

Les gjennom spørsmålene

Fil Grupper i Mat og helse 2018-19
Fil Info om Camp Nybusjøen
Fil Infoskriv overnattingstur uke 37
Fil Timeplan 9A_NY
Fil Timeplan 9B_NY
Fil Dugnadsliste for Birken 2018
Fil Overordnende regler for orden og oppførsel

Til informasjon

Fil Vurdering av orden og oppførsel

Til informasjon

Fil Invitasjon til foreldremøte/saksliste
Fil Referat og Powerpoint fra foreldremøtet september 2018
Fil Valgfag 2018-19, påmeldingsskjema

Valgfag 2018-19, påmeldingsskjema

Fil Valgfag 2018-19

Valgfag 2018-19

Mappe Kantinekortet

Kantinekortet

Fil VIKTIG INFO ANG SMS TIL SKOLEN

Her finner dere også en oversikt over tlfnr. til faglærerne

Nettlenke ÅUS
Engelsk Fil Perspectives Magazine: Connections
Fil Periodeplan_Shadows of the Past
Fil PP_ Shadows of the Past
Nettlenke The Debate on Slavery

.

Nettlenke The Atlantic slave trade

Slave trade

Fil The 50 States TASK

.

Fil Periodeplan 2 - Move Your Body
Fil Pre-read activity_Rugby

Translate these words into Norwegian and hand it in as page 2 in your other text about rugby.

Mappe Move Your Body

Her finner du aktuelle tekster og arbeidsark til temaet Move Your Body.

Fil Presentation of a sport

sport

Nettlenke Crossroads Grammar/tasks
Nettlenke Moava - Uttale

.

Nettlenke Preposisjoner

Oversikt over ulike preposisjoner og bruken av dem

Nettlenke Phonemic Chart

Her kan du øve på fonetikk(språklyder)

Nettlenke Premier Skills

Super side for fotballinteresserte gutter hvor du kan øve på engelske ferdigheter, og lære om Premier League:)

Fil Årsplan 2017-2018

.

Kroppsøving Fil Årsplan i kroppsøving, 9. trinn 2018-2019

Her er en oversikt som viser aktivitetene i løpet av skoleåret.

Fil Vurderingskriterier i kroppsøving

Her kan du se hva du vurderes etter.

Fil Regler i kroppsøving

Her er reglene du må forholde deg til.

Matematikk Fil Årsplan matematikk 9. trinn 2018 - 2019
Fil Periodeplan 1 - Tall
Fil Kapittelprøve 1 (Den vi hadde på skolen er endret litt i forhold til denne)

For de som vil gjennomgå prøven hjemme, så ligger den nå tilgjengelig her med fasit. Prøven som ble gitt på skolen er endret noe i forhold til den som ligger her.

Fil Fasit til kapittelprøve 1
Fil Periodeplan 2 - Algebra
Mat og helse Fil Periodeplan uke 34 til 41
Fil Periodeplan uke 42 til 51
Musikk Mappe Vurderingskriterier i musikk

Her finner du vurderingskriteriene i musikkfaget.

Fil Tidslinje oppgav e

.

Fil Tidslinje oppgav e

.

Fil Tidslinje oppgav e

.

Naturfag Fil Årsplan i naturfag 9. trinn - 2018/2019
Fil Vurderingskriterier

Her finner du kriteriene som danner grunnlaget for halvårsvurdering med karakter i naturfag.

Fil Hjelp til rapportskriving

Reaksjon mellom oksygen og karbon

Fil Periodeplan 1 - Økologi

.

Fil Pensum ØKOLOGI

Her finner du sidene du skal lese under temaet ØKOLOGI. Du har også fått dette i papirformat.

Fil Viktige fagbegrep og uttrykk

.

Fil Næringsnett Prestsjøen

.

Fil Periodeplan 2 - Grunnstoffene og periodesystemet
Fil Periodesystemet
Norsk Fil Årsplanen i norsk 2018/1019

Årsplan i norsk 18/19

Mappe Vurderingskriterier norsk skriftlig og muntlig

Her finner du vurderingskriteriene som danner grunnlaget for halvårsvurderingen med karakter i norsk skriftlig (bokmål og nynorsk) og muntlig.

Fil Språklig bilder

Oversikt og eksempler på språklig bilder i dikt

Fil Dikt- kjennetegn

Dikt- kjennetegn

Fil Lyrikk - virkemidler, m.m.

Her finner du informasjon om lyrikk, virkemidler samt ulike typer dikt. 

Fil LIMERICK

limerick

Nettlenke Norsksidene

Her finner du flere gode sider i forhold til rettskriving og grammatikk. Både regler og øvingsoppgaver du kan jobbe med.

Nettlenke Skriveregler og råd om rettskriving og tegnsetting

.

Nettlenke Drillpro - intensiv lese- og rettskrivingsoppgaver

Her finner du et stort utvalg av digitale oppgaver, både lese-, skrive- og lytteoppgaver som kan være til hjelp ved rettskriving.

Nettlenke Kontekst- øvingsrom
Nettlenke Bruk av anførselstegn
Nettlenke Nasjonal prøve LESING - eksempeloppgave

.

Fil Sommerfuggel i vinterland - tekst

Her kan dere laste ned teksten

Fil Analyseskjema sammensatte tekster

.

Fil Nynorsk gramatikk

Få oversikt over gramatikken.

Fil Fasit grammatikkprøve november

.

Nettlenke Grammatikkoppgåver frå Språkrådet - test deg sjølv

Fra Språkrådet.

Nettlenke KONTEKST: Nynorsk grammatikk - øvingar

Her finn du fleire ulike oppgåver i dei ulike ordklassene; substantiv, verb, adjektiv, pronomen, determinativ. Prøv deg.

Nettlenke ØVEROM

Her kan du øve, øve, øve

Nettlenke FILM: Nynorsk repetisjon

Se denne filmen:)

Nettlenke Lær deg nynorsk på 15 minutter

Nynorsk

KRLE Fil Årsplan 2018-2019
Fil Periodeplan 1
Utdanningsvalg Fil Årsplan utdanningsvalg 2018-19

Årsplan utdanningsvalg 2018-19

VF - Utholdenhet Fil Periodeplan 1: Skolestart - høstferie

Aktivitetsplan.

VF - Medier og informasjon Nettlenke Hvordan skrive en filmanmeldelse

.

Nettlenke Forslag til mal for filmanmeldelse

.

Fil Årsplan medier og informasjon

Med forbehold om endringer

Fil Egenvurdering

.

2.språk - Norsk fordypning Fil Årsplan norsk fordypning 2017/2018

Her finner dere årsplanen i norsk fordypning for skoleåret 2017/2018. God lesning!

2.språk - Spansk Side Período 5 (semana 7-11)

Periode 5 (semana 7-11)

Side Período 4 (semana 1-7)

Periode 4 (semana 1- 7)

Side Período 3 (semana 49-1)

Periode 3 (semana 49-1)

Side Período 2 (semana 38-48)

Periode 2 (semana 38-48)

Side Período 1 (semana 34-37)
Mappe Vurderingskriterier fremmedspråk

Vurderingskriterier fremmedspråk

2.språk - Tysk Fil Årsplan tysk for 9. trinn 2018-19

Årsplan tysk for 9. trinn 2018-19

Mappe Periodeplaner tysk 9. trinn, 2018-19

Periodeplaner tysk 9. trinn, 2016-17

VF - Ballspill Fil Årsplan ballspill 2018-19

Årsplan ballspill 2018-19

VF - Friluftsliv Fil Årsplan
Fil Periodeplan uke 34-40

Her er oversikt over datoer og aktivitet i faget friluftsliv frem til høstferien.

VF - Teknologi i praksis Fil Vurderingskriterier TEKNOLOGI I PRAKSIS
Fil Vurderingskriterier kastemaskin
Fil Orlandos oppdrag: Lag en kasteanordning
Fil Lag en broguide
Fil Design og bygg ei bro
Fil Vurderingskriterier fagverksbro
Fil Eiffeltårnet
Fil Oppgave mobilholder
Fil Vurderingskriterier plastknekking
Fil Design og bygg en elektrisk bil
VF - Levende kulturarv Fil Årsplan i levende kulturarv 2018/2019 (I arbeid)
Fil Verdensarvliste - fordypningsarbeid

Selvvalgt kultursted eller natursted

Nettlenke Sway-presentasjon om Verdensarven

Sway-presentasjon om Verdensarven

Nettlenke 7000 år gammel landsby i Nildeltaet, Egypt

Nildeltaet, Egypt

VF - Turn Fil Plan til høstferien
Fil Plan til 6. des