Emne Navn Beskrivelse
Fil Elevundersøkelsen

Les gjennom spørsmålene

Fil Utviklingssamtaler, VÅREN 2018 - Bente

.

Fil Utviklingssamtaler VÅREN 2018 - Geir

Informasjon om vårens utviklingssamtaler

Fil Utviklingssamtaler, VÅREN 2018- Linda

Utviklingssamtaler, VÅREN 2018- Linda

Mappe Ulike gruppeinndelinger

.

Fil Timeplan 9A

.

Fil Timeplan 9B

.

Fil Dugnadsinfo - høst 2017
Fil Bestillingsliste Hervik
Fil Loddsalg - høsten 2017

Se info.

Fil Påmelding Polen-tur

Se info.

Fil Dugnadsliste Birkebeinerrittet 2017

Til informasjon.

Fil Overordnende regler for orden og oppførsel

Til informasjon

Fil Vurdering av orden og oppførsel

Til informasjon

Fil PowerPoint fra foreldremøtet 21.03.18

PowerPoint fra foreldremøtet 21.03.18

Fil PowerPoint fra foreldremøtet 18.09.17

PowerPoint fra foreldremøtet 18.09.17

Fil Valgfag 2018-19, påmeldingsskjema

Valgfag 2018-19, påmeldingsskjema

Fil Valgfag 2018-19

Valgfag 2018-19

Fil Busstider i fbm. utprøving på videregående skole

Busstider i fbm. utprøving på videregående skole

Fil Aktivitetsdag 16.03.18

Fredag 16.03. er det aktivitetsdag i Digeråsen for alle som ikke er med på Birkenprosjektet.

Mappe Kantinekortet

Kantinekortet

Fil VIKTIG INFO ANG SMS TIL SKOLEN

Her finner dere også en oversikt over tlfnr. til faglærerne

Nettlenke ÅUS
Fil Info til arbeidsgiver om PRYO-uka

Info til arbeidsgiver om PRYO-uka

Fil Info presentasjonen i fbm. PRYO-uka

Info presentasjonen i fbm. PRYO-uka

Fil Info foresatte PRYO-uka

Info foresatte PRYO-uka

Engelsk Fil Periodeplan_Shadows of the Past
Fil PP_ Shadows of the Past
Nettlenke The Debate on Slavery

.

Nettlenke The Atlantic slave trade

Slave trade

Fil The 50 States TASK

.

Fil Periodeplan 2 - Move Your Body
Fil Pre-read activity_Rugby

Translate these words into Norwegian and hand it in as page 2 in your other text about rugby.

Mappe Move Your Body

Her finner du aktuelle tekster og arbeidsark til temaet Move Your Body.

Fil Presentation of a sport

sport

Nettlenke Crossroads Grammar/tasks
Nettlenke Moava - Uttale

.

Nettlenke Preposisjoner

Oversikt over ulike preposisjoner og bruken av dem

Nettlenke Phonemic Chart

Her kan du øve på fonetikk(språklyder)

Nettlenke Premier Skills

Super side for fotballinteresserte gutter hvor du kan øve på engelske ferdigheter, og lære om Premier League:)

Fil Årsplan 2017-2018

.

Kroppsøving Fil Årsplan i kroppsøving, 9. trinn 2016-17

Her er en oversikt som viser aktivitetene i løpet av skoleåret.

Fil Vurderingskriterier i kroppsøving

Her kan du se hva du vurderes etter.

Fil Regler i kroppsøving

Dette er regler du må forholde deg til i kroppsøvingsfaget

Fil Treningsdagbok - egentrening april-mai 2018

Informasjon om egentrening, treningsdagboka og hvordan denne skal føres.

Fil Eksempel på bruk av treningsapp

Endomondo

Fil Øktskjema

Dette øktskjemaet kan du bruke i treningsdagboka om du ønsker det.

Fil Vurderingsskjema

Dette skjemaet vil bli brukt i forbindelse med vurdering.

Matematikk Fil Årsplan 2017-2018
Fil Periodeplan 1
Nettlenke Gangetreneren

Her kan du øve på den lille gangetabellen.

Fil Øveark

Her finner du et exceldokument hvor du kan øve den lille gangetabellen.

Fil Periodeplan 2

Periodeplan 2, algebra

Nettlenke Video 1 i Algebra

Video 1 Algebra

Nettlenke Video 2- Algebra

Video 2-Algebra

Nettlenke Video 3- Algebra

Video 3-Algebra

Nettlenke Video om parenteser og bokstavuttrykk

Lekse i uke 44

Fil Fasit til forprøven

Fasit til forprøven.

Fil Periode 3, likninger

Periodeplan 3, likninger

Nettlenke Likninger video 1

Likninger video 1

Nettlenke Likninger video 2

Likninger video 2

Nettlenke Multiplikasjon og likninger
Nettlenke 2.gradslikninger
Nettlenke Problemløsningsoppgaver ved bruk av likning
Fil FASIT FØRPRØVE KAP

Fasit førprøve kap 5

Fil Førprøve i kap 5

Førprøve i kap 5

Nettlenke Pytagoras-campus
Nettlenke Pytagoras
Nettlenke Veiledning konstruksjoner

Her får du hjelp til å konstruere ulike vinkler og figurer. Bruk den flittig dersom du er usikker.

Fil temp-plan matte kap 6-Funkjsoner
Fil Førprøve i kap 6

Førprøve i kap 6

Mat og helse Fil Vurderingskriterier i mat og helse skoleåret 2018.
Fil Vurderingskriterier i praktisk prøve
Fil Periodeplan uke 1 til 25.
Fil Entreprenørskap
Fil Teoriprøve i mat og helse 5.juni
Musikk Mappe Band

All things band!

Mappe iPad fordypning

her finner du det du trenger for å løse oppgaven:-) 

Mappe Årsplaner og periodeplaner

Her finner du årsplan i musikk og periodeplaner med vurderingskriterier for hvert tema. 

Vi gjør oppmerksomme på at det kan bli endringer i årsplan underveis. 

Mappe Vurderingskriterier i musikk

Her finner du vurderingskriteriene i musikkfaget.

Nettlenke undervisningstime 1

Her finner du undervisningsmateriale for første musikktime. Her finner du også flere oppgaver med lytte eksempler og målene for timen. 

Nettlenke undervisningstime 2

Her finner du dett vi gikk igjennom 2 musikktime 2017

Fil Analyseoppgave-REDIGERT

.

Fil Analyse-tilrettelagt

.

Naturfag Fil Årsplan

Årsplan i naturfag

Fil Vurderingskriterier

Her finner du kriteriene som danner grunnlaget for halvårsvurdering med karakter i naturfag.

Fil Hjelp til rapportskriving

Reaksjon mellom oksygen og karbon

Fil Periodeplan hormonsystemet

.

Fil PP Hormonsystemet

Her finner du PowerPoint som er brukt i undervisningen.

Nettlenke Hormoner og puberteten

.

Nettlenke Hormonsystemet - en animasjon
Nettlenke Hormonsystemet og nervesystemet, en animasjon med tle

En god forklaring av nerve- og hormonsystemet i korte trekk.

Nettlenke Film: Adrenalin - hvordan virker det på kroppen vår?
Nettlenke Frykt og adrenalin

Her får du en kort og tydelig forklaring på hva som skjer i kroppen når du blir redd, og hvilken sammenheng det har med adrenalinet i kroppen.

Nettlenke Film: Hva er diabetes?
Nettlenke Oppsummering HORMONSYSTEMET
Fil Oppgavetekst RAPPORT - Måling av blodsukker

.

Fil Måleverdier blodsukker

Her finner dere de ulike måleverdiene når vi målte blodsukkernivået.

Fil Prøveforberedende spørsmål

Øv godt på disse spørsmålene til prøven TIRSDAG 13.02.

Fil Periodeplan

1

Fil PP Puberteten, sex og samliv

Her finner du PowerPoint brukt i undervisningen. Den er fin å benytte til repetisjon om emnet.

Fil Svangerskap
Fil Prøveforberedende spørsmål

.

Mappe PREVENSJON OG KJØNNSSYKDOMMER

Her finner du både oppgaveteksten og vurderingskriteriene for den muntlige presentasjonen.

Nettlenke Menstruasjonssyklusens hormoner; østrogen og progesteron
Nettlenke Menstruasjonssyklusen

Se på filmen og forklar menstruasjonssyklusen på norsk. Bruk begreper som livmor, vagina, eggstokker, eggledere og livmorslimhinne. Koble det til hormonene østrogen og progesteron.

Nettlenke Hvordan er det egentlig å ha mensen?
Nettlenke Seksualitet
Nettlenke Fosterutvikling uke for uke
Nettlenke De ulike periodene i et svangerskap
Nettlenke Fødsel - animasjon

.

Norsk Fil ÅRSPLAN 2017-18

Her er en oversikt over fagområder, kompetansemål og arbeidsformer for dette skoleåret.

Mappe Vurderingskriterier norsk skriftlig og muntlig

Her finner du vurderingskriteriene som danner grunnlaget for halvårsvurderingen med karakter i norsk skriftlig (bokmål og nynorsk) og muntlig.

Nettlenke Norsksidene

Her finner du flere gode sider i forhold til rettskriving og grammatikk. Både regler og øvingsoppgaver du kan jobbe med.

Nettlenke Skriveregler og råd om rettskriving og tegnsetting

.

Nettlenke Drillpro - intensiv lese- og rettskrivingsoppgaver

Her finner du et stort utvalg av digitale oppgaver, både lese-, skrive- og lytteoppgaver som kan være til hjelp ved rettskriving.

Nettlenke Bruk av anførselstegn
Fil Våren 2018; forberedelseshefte
Mappe Nyttige dokumenter til terminprøven

Her finner du flere nyttige dokumenter du kan bruke under terminprøven i norsk, både i hovedmål og sidemål.

Nettlenke Nasjonal prøve LESING - eksempeloppgave

.

Fil Adams epler

Se under

Fil Periodeplan

.

Nettlenke Vis - ikke fortell
Mappe Ordbank skjønnlitterær skriving

Her får dere en oversikt over ulike synonymer/tekstbindere/setningsbindere/setningsstartere dere kan benytte når dere skriver skjønnlitterære tekster.

Fil Periodeplan - saktekster, kilder og kildekritikk

Her er periodeplanen.

Fil Periodeplan

Her finner dere periodeplan med mål for dette emnet.

Fil PP - Estetiske virkemidler i sammensatte tekster

.

Fil REKLAME
Fil Farger som virkemiddel

.

Fil Analyseskjema sammensatte tekster

.

Fil Analyseskjema - reklame

.

Fil Eksempel på analyse av reklame: Freias Kvikk Lunsj

.

Fil Oppbygging analyse av en reklame - avsnittsstartere

.

Fil Periodeplan noveller

.

Fil Novelleskriving - skriveramme

Her er et nyttig verktøy du kan bruke når du skal skrive en novelle selv.

Fil Novelleanalyse - MAL

Her har du et nyttig verktøy som kan benyttes som skriveramme når du skal analysere en novelle.

Fil Nynorsk gramatikk

Få oversikt over gramatikken.

Fil Fasit grammatikkprøve november

.

Nettlenke Grammatikkoppgåver frå Språkrådet - test deg sjølv

Fra Språkrådet.

Nettlenke KONTEKST: Nynorsk grammatikk - øvingar

Her finn du fleire ulike oppgåver i dei ulike ordklassene; substantiv, verb, adjektiv, pronomen, determinativ. Prøv deg.

Nettlenke ØVEROM

Her kan du øve, øve, øve

Nettlenke FILM: Nynorsk repetisjon

Se denne filmen:)

Nettlenke Lær deg nynorsk på 15 minutter

Nynorsk

Mappe Saktekster

.

Mappe Skjønnlitterære tekster

.

KRLE Fil ÅRSPLAN 2017-2018
Fil Prosjekt Buddhismen

Gruppeinndeling + Tema

Fil Periodeplan uke 5-17 - Islam
Fil Prøveforberedende spørsmål - Islam

Prøveforberedende spørsmål til kapittel 3 - Islam

Prøve mandag 16. april 

Fil Tradisjon og tro - Forelesning

Tirsdag 3. april

Samfunnsfag Fil Årsplan i samfunnsfag 2017/2018

Her finner dere årsplanen i samfunnsfag for skoleåret 2017/2018. God lesning!

Fil Periodeplan - Den første verdenskrigen 1914-1918
Fil Power Point - den første verdenskrigen 1914 - 1918

Den første verdenskrigen

Fil Den første verdenskrigen 1914-1918 - muntlige fremføringer

Muntlig fremføring om den første verdenskrigen

Fil Periodeplan - "Europa erobrer verden"
Fil PP-presentasjon med oppgaver - "Europa erobrer verden"

PP-presentasjon med oppgaver

Fil PP-presentasjon i "Politiske institusjoner i Norge og i andre land", oppsummering

Hei! Her finner dere PP-presentasjonen som jeg skal gå igjennom på fredag. Gå gjennom stoffet hjemme: sjekk om du kan alle fagbegrepene, for eksempel politisk parti, mandat, forholdstallsvalg osv. Sjekk med dere selv hva dere kan, og jobb videre med det dere ikke har så god kontroll på enda. LYKKE TIL PÅ MANDAG! Med vennlig hilsen, Monika

Fil Periodeplan i samfunnsfag (Politiske institusjoner i Norge og i andre land)

Periodeplan i samfunnsfag (Politiske institusjoner i Norge og i andre land)

Fil Den russiske revolusjonen

Den russiske revolusjonen: det russiske keiserriket, Lenin, Stalin, kommunisme...

Fil Fordypningsoppgave - "Adolf Hitlers vei til makten" - oppgavetekst - minimunskrav 500 ord!

Oppgavetekst

Nettlenke Lenken til "Mein Kampf" av Adolf Hitler

Lenken til "Mein Kampf" av Adolf Hitler

Fil Brosjyre om narkotika, alkohol og tobakk

Brosjyre om narkotika, alkohol og tobakk

Fil Kriminalitet og straff: rollespill RETTSSAK

Rollespill RETTSSAK

Fil Periodeplan 2 - Forbrukersamfunnet, kriminalitet og straff + alkohol, narkotika og tobakk
Fil Intervju del 1 - oppgavetekst

Her er oppgaveteksten for intervjuet dere skal gjennomføre. Hilsen, Monika

Fil Intervju del 2 - oppgavetekst

Her er oppgaven dere skal jobbe med i uke 47. Denne skal leveres inn mandag 27. november i uke 48 innen klokken 20.55 i Moodle. På baksiden finner dere vurderingskriteriene. Lykke til!

Fil PP-presentasjon Forbrukersamfunnet

PP-presentasjon Forbrukersamfunnet

Utdanningsvalg Fil Arbeidsoppgaver uke 36

Arbeidsoppgaver uke 36

VF - Utholdenhet Fil Periodeplan: Høstferie - OPPDATERT

Sjekk aktivitetene her.

Fil Periodeplan: Høstferie - jul 1

Oppdatert versjon.

Fil Periodeplan: Skolestart - høstferien

Aktivitetsoversikt

VF - Medier og informasjon Nettlenke Hvordan skrive en filmanmeldelse

.

Nettlenke Forslag til mal for filmanmeldelse

.

Fil Årsplan medier og informasjon

Med forbehold om endringer

Fil Egenvurdering

.

VF - Sal og scene Mappe Sal og scene

Her vil du finne 4 mapper som vil inneholde all informasjon rundt de ulike prosjektene vi skal jobbe med i år. 

Fil Egenvurdering

S&S

2.språk - Norsk fordypning Fil Årsplan norsk fordypning 2017/2018

Her finner dere årsplanen i norsk fordypning for skoleåret 2017/2018. God lesning!

2.språk - Spansk Side Período 5 (semana 7-11)

Periode 5 (semana 7-11)

Side Período 4 (semana 1-7)

Periode 4 (semana 1- 7)

Side Período 3 (semana 49-1)

Periode 3 (semana 49-1)

Side Período 2 (semana 38-48)

Periode 2 (semana 38-48)

Side Período 1 (semana 34-37)
Mappe Vurderingskriterier fremmedspråk

Vurderingskriterier fremmedspråk

2.språk - Tysk Fil Årsplan tysk 9. 2017-18

Årsplan tysk 9. 2017-18

Mappe Periodeplaner tysk 9. 2017-18

Periodeplaner tysk 9. 2017-18

Fil Oppgave om konfirmasjon

Oppgave om konfirmasjon

Fil Alternativ oppgave om konfirmasjon
VF - Ballspill Fil Plan frem mot sommeren
Fil Årsplan VF Ballspill
Fil Plan frem til jul
Fil Kompetansemål - Basketball
VF - Friluftsliv Fil Årsplan
Fil Periodeplan uke 34-40

Her er oversikt over datoer og aktivitet i faget friluftsliv frem til høstferien.

Fil Periodeplan friluftsliv uke 42-51 - Revidert
Fil Periodeplan FL uke 1-12

Periodeplan FL uke 1-12

Fil Infoskriv overnattingstur uke 15
Fil Oppgaveark til rapport

Huskeliste til rapporten

VF - Teknologi i praksis Fil Vurderingskriterier TEKNOLOGI I PRAKSIS
Fil Vurderingskriterier kastemaskin
Fil Orlandos oppdrag: Lag en kasteanordning
Fil Lag en broguide
Fil Design og bygg ei bro
Fil Vurderingskriterier fagverksbro
Fil Eiffeltårnet
Fil Oppgave mobilholder
Fil Vurderingskriterier plastknekking
Fil Design og bygg en elektrisk bil