Emne Navn Beskrivelse
Fil Utviklingssamtaler, høsten 2017 - Geir

Oppsett for utviklingssamtaler.

Fil Utviklingssamtaler, høsten 2017 - Bente

.

Fil Utviklingssamtaler, høsten 2017- Linda Merete
Fil Velkomstbrev

.

Mappe Ulike gruppeinndelinger

.

Fil Timeplan 9A

.

Fil Timeplan 9B

.

Fil Dugnadsinfo - høst 2017
Fil Bestillingsliste Hervik
Fil Loddsalg - høsten 2017

Se info.

Fil Påmelding Polen-tur

Se info.

Fil Dugnadsliste Birkebeinerrittet 2017

Til informasjon.

Fil Overordnende regler for orden og oppførsel

Til informasjon

Fil Vurdering av orden og oppførsel

Til informasjon

Fil PowerPoint fra foreldremøtet 18.09.17

PowerPoint fra foreldremøtet 18.09.17

Fil Invitasjon foreldremøte 18.09.17

Invitasjon foreldremøte 18.09.17

Fil Utdanningsmesse 07.11.17

Utdanningsmesse 07.11.17

Mappe Kantinekortet

Kantinekortet

Fil VIKTIG INFO ANG SMS TIL SKOLEN

Her finner dere også en oversikt over tlfnr. til faglærerne

Nettlenke ÅUS
Engelsk Nettlenke Nettlenke til Perspectives Magazine

Her kan du gå inn og høre og lese tekstene fra heftet.

Fil The 50 States TASK

.

Fil Periodeplan 2 - Move Your Body
Fil Pre-read activity_Rugby

Translate these words into Norwegian and hand it in as page 2 in your other text about rugby.

Mappe Move Your Body

Her finner du aktuelle tekster og arbeidsark til temaet Move Your Body.

Fil Presentation of a sport

sport

Nettlenke Moava - Uttale

.

Nettlenke Preposisjoner

Oversikt over ulike preposisjoner og bruken av dem

Nettlenke Phonemic Chart

Her kan du øve på fonetikk(språklyder)

Nettlenke Premier Skills

Super side for fotballinteresserte gutter hvor du kan øve på engelske ferdigheter, og lære om Premier League:)

Fil Årsplan 2017-2018

.

Kroppsøving Fil Årsplan i kroppsøving, 9. trinn 2016-17

Her er en oversikt som viser aktivitetene i løpet av skoleåret.

Fil Vurderingskriterier i kroppsøving

Her kan du se hva du vurderes etter.

Fil Regler i kroppsøving

Dette er regler du må forholde deg til i kroppsøvingsfaget

Matematikk Fil Årsplan 2017-2018
Fil Periodeplan 1
Nettlenke Gangetreneren

Her kan du øve på den lille gangetabellen.

Fil Øveark

Her finner du et exceldokument hvor du kan øve den lille gangetabellen.

Fil Periodeplan 2

Periodeplan 2, algebra

Nettlenke Video 1 i Algebra

Video 1 Algebra

Nettlenke Video 2- Algebra

Video 2-Algebra

Nettlenke Video 3- Algebra

Video 3-Algebra

Nettlenke Video om parenteser og bokstavuttrykk

Lekse i uke 44

Fil Fasit til forprøven

Fasit til forprøven.

Fil Periode 3, likninger

Periodeplan 3, likninger

Nettlenke Likninger video 1

Likninger video 1

Nettlenke Likninger video 2

Likninger video 2

Nettlenke Multiplikasjon og likninger
Nettlenke 2.gradslikninger
Nettlenke Problemløsningsoppgaver ved bruk av likning
Mat og helse Fil Periodeplan uke 34 - 40
Mappe Grupper
Fil Periodeplan uke 42-51

Periodeplan uke 42 -51

Fil Forprøve til prøven i uke 44.

Forprøve til prøven i uke 44

Musikk Mappe Årsplaner og periodeplaner

Her finner du årsplan i musikk og periodeplaner med vurderingskriterier for hvert tema. 

Vi gjør oppmerksomme på at det kan bli endringer i årsplan underveis. 

Mappe Vurderingskriterier i musikk

Her finner du vurderingskriteriene i musikkfaget.

Nettlenke undervisningstime 1

Her finner du undervisningsmateriale for første musikktime. Her finner du også flere oppgaver med lytte eksempler og målene for timen. 

Nettlenke undervisningstime 2

Her finner du dett vi gikk igjennom 2 musikktime 2017

Fil Analyseoppgave-REDIGERT

.

Fil Analyse-tilrettelagt

.

Naturfag Fil Årsplan

Årsplan i naturfag

Fil Vurderingskriterier

Her finner du kriteriene som danner grunnlaget for halvårsvurdering med karakter i naturfag.

Fil Hjelp til rapportskriving

Reaksjon mellom oksygen og karbon

Fil Periodeplan

.

Fil Pensum ØKOLOGI

Her finner du sidene du skal lese under temaet ØKOLOGI. Du har også fått dette i papirformat.

Fil Viktige fagbegrep og uttrykk

.

Fil Gruppeoppgave ØKOLOGI - UT I FELTEN

.

Fil Næringsnett Prestsjøen

.

Nettlenke Begrepskart ØKOLOGI
Nettlenke Økologi og økosystemer
Nettlenke Film; Økosystemet
Nettlenke Film; Økosystemer i endring
Nettlenke Film; undersøkelser av vann
Nettlenke Film; Fjellvann som økosystem
Fil Periodeplan

.

Fil Powerpoint om grunnstoffenes periodesystem

Her finner du PP som er brukt i undervisningen med mål og punkter for hva som er viktig å få med seg innenfor emnet

Fil Sammendrag kap. 1
Fil Forprøve
Nettlenke TV2 skole - Periodesystemet

Kjekt til repetisjon

Nettlenke Periodesystemet med bilder av grunnstoffene
Fil Periodeplan nervesystemet

.

Fil PP Nervesystemet

Bruk denne i forberedelsene til prøven.

Nettlenke Presentasjon av nervesystemet
Nettlenke Hjernen - sjefen for nervesystemet
Norsk Fil ÅRSPLAN 2017-18

Her er en oversikt over fagområder, kompetansemål og arbeidsformer for dette skoleåret.

Mappe Vurderingskriterier norsk skriftlig og muntlig

Her finner du vurderingskriteriene som danner grunnlaget for halvårsvurderingen med karakter i norsk skriftlig (bokmål og nynorsk) og muntlig.

Fil Høsten 2017; forberedelseshefte
Nettlenke Nasjonal prøve LESING - eksempeloppgave

.

Nettlenke Bruk av anførselstegn
Fil Adams epler

Se under

Fil Periodeplan

.

Nettlenke Vis - ikke fortell
Mappe Ordbank skjønnlitterær skriving

Her får dere en oversikt over ulike synonymer/tekstbindere/setningsbindere/setningsstartere dere kan benytte når dere skriver skjønnlitterære tekster.

Fil Periodeplan - saktekster, kilder og kildekritikk

Her er periodeplanen.

Fil Nynorsk gramatikk

Få oversikt over gramatikken.

Fil Fasit grammatikkprøve november

.

Nettlenke KONTEKST: Nynorsk grammatikk - øvingar

Her finn du fleire ulike oppgåver i dei ulike ordklassene; substantiv, verb, adjektiv, pronomen, determinativ. Prøv deg.

Nettlenke SPRÅKRÅDET: Øvinger nynorsk grammatikk

På lenken under finner dere mange fine øvinger til nynorsk grammatikk.

Nettlenke ØVEROM

Her kan du øve, øve, øve

Nettlenke FILM: Nynorsk repetisjon

Se denne filmen:)

Nettlenke Lær deg nynorsk på 15 minutter

Nynorsk

Mappe Saktekster

.

Mappe Skjønnlitterære tekster

.

Nettlenke Invitasjon - godta ved å klikke på lenken

Klikk på lenken for aktivering.

KRLE Fil ÅRSPLAN 2017-2018
Fil Periodeplan Uke 47-2 (2018) - Kristendommens historie
Fil PowerPoint Kirken før reformasjonen
Fil Reformasjonen + Oppgaver

Her er oppgavene dere skal gjøre ferdig til mandag. 4. desember.

Samfunnsfag Fil Årsplan i samfunnsfag 2017/2018

Her finner dere årsplanen i samfunnsfag for skoleåret 2017/2018. God lesning!

Fil PP-presentasjon i "Politiske institusjoner i Norge og i andre land", oppsummering

Hei! Her finner dere PP-presentasjonen som jeg skal gå igjennom på fredag. Gå gjennom stoffet hjemme: sjekk om du kan alle fagbegrepene, for eksempel politisk parti, mandat, forholdstallsvalg osv. Sjekk med dere selv hva dere kan, og jobb videre med det dere ikke har så god kontroll på enda. LYKKE TIL PÅ MANDAG! Med vennlig hilsen, Monika

Fil Periodeplan i samfunnsfag (Politiske institusjoner i Norge og i andre land)

Periodeplan i samfunnsfag (Politiske institusjoner i Norge og i andre land)

Fil Brosjyre om narkotika, alkohol og tobakk

Brosjyre om narkotika, alkohol og tobakk

Fil Kriminalitet og straff: rollespill RETTSSAK

Rollespill RETTSSAK

Fil Periodeplan 2 - Forbrukersamfunnet, kriminalitet og straff + alkohol, narkotika og tobakk
Fil Intervju del 1 - oppgavetekst

Her er oppgaveteksten for intervjuet dere skal gjennomføre. Hilsen, Monika

Fil Intervju del 2 - oppgavetekst

Her er oppgaven dere skal jobbe med i uke 47. Denne skal leveres inn mandag 27. november i uke 48 innen klokken 20.55 i Moodle. På baksiden finner dere vurderingskriteriene. Lykke til!

Fil PP-presentasjon Forbrukersamfunnet

PP-presentasjon Forbrukersamfunnet

Utdanningsvalg Fil Arbeidsoppgaver uke 36

Arbeidsoppgaver uke 36

VF - Utholdenhet Fil Periodeplan: Høstferie - OPPDATERT

Sjekk aktivitetene her.

Fil Periodeplan: Høstferie - jul 1

Oppdatert versjon.

Fil Periodeplan: Skolestart - høstferien

Aktivitetsoversikt

VF - Medier og informasjon Nettlenke Hvordan skrive en filmanmeldelse

.

Nettlenke Forslag til mal for filmanmeldelse

.

Fil Årsplan medier og informasjon

Med forbehold om endringer

Fil Egenvurdering

.

VF - Sal og scene Mappe Sal og scene

Her vil du finne 4 mapper som vil inneholde all informasjon rundt de ulike prosjektene vi skal jobbe med i år. 

Fil Egenvurdering

S&S

2.språk - Norsk fordypning Fil Årsplan norsk fordypning 2017/2018

Her finner dere årsplanen i norsk fordypning for skoleåret 2017/2018. God lesning!

2.språk - Spansk Side Período 1 (semana 34-37)
Side Período 2 (semana 38-48)

Periode 2 (semana 38-48)

Mappe Vurderingskriterier fremmedspråk

Vurderingskriterier fremmedspråk

2.språk - Tysk Fil Årsplan tysk 9. 2017-18

Årsplan tysk 9. 2017-18

Mappe Periodeplaner tysk 9. 2017-18

Periodeplaner tysk 9. 2017-18

Fil Oppg. om digitale verktøy

Oppg. om digitale verktøy

VF - Ballspill Fil Årsplan VF Ballspill
Fil Plan frem til jul
Fil Kompetansemål - Basketball
VF - Friluftsliv Fil Årsplan
Fil Periodeplan uke 34-40

Her er oversikt over datoer og aktivitet i faget friluftsliv frem til høstferien.

Fil Periodeplan friluftsliv uke 42-51 - Revidert
Fil Periodeplan FL uke 1-12

Periodeplan FL uke 1-12

VF - Teknologi i praksis Fil Vurderingskriterier TEKNOLOGI I PRAKSIS
Fil Vurderingskriterier kastemaskin
Fil Orlandos oppdrag: Lag en kasteanordning
Fil Lag en broguide
Fil Design og bygg ei bro
Fil Vurderingskriterier fagverksbro
Fil Eiffeltårnet
Fil Oppgave mobilholder
Fil Vurderingskriterier plastknekking
Fil Design og bygg en elektrisk bil