Emne Navn Beskrivelse
Fil Velkomstbrev

.

Mappe Ulike gruppeinndelinger

.

Fil Timeplan 9A

.

Fil Timeplan 9B

.

Fil Dugnadsliste Birkebeinerrittet 2017

Til informasjon.

Fil Overordnende regler for orden og oppførsel

Til informasjon

Fil Vurdering av orden og oppførsel

Til informasjon

Mappe Kantinekortet

Kantinekortet

Fil VIKTIG INFO ANG SMS TIL SKOLEN

Her finner dere også en oversikt over tlfnr. til faglærerne

Engelsk Nettlenke Moava - Uttale

.

Nettlenke Preposisjoner

Oversikt over ulike preposisjoner og bruken av dem

Nettlenke Phonemic Chart

Her kan du øve på fonetikk(språklyder)

Nettlenke Premier Skills

Super side for fotballinteresserte gutter hvor du kan øve på engelske ferdigheter, og lære om Premier League:)

Fil Årsplan 2017-2018

.

Kroppsøving Fil Årsplan i kroppsøving, 9. trinn 2016-17

Her er en oversikt som viser aktivitetene i løpet av skoleåret.

Fil Vurderingskriterier i kroppsøving

Her kan du se hva du vurderes etter.

Fil Regler i kroppsøving

Dette er regler du må forholde deg til i kroppsøvingsfaget

Matematikk Fil Årsplan 2017-2018
Fil Periodeplan 1
Nettlenke Gangetreneren

Her kan du øve på den lille gangetabellen.

Fil Øveark

Her finner du et exceldokument hvor du kan øve den lille gangetabellen.

Nettlenke Tidligere nasjonaleprøver

Se på disse

Mat og helse Fil Periodeplan uke 34 - 40
Mappe Grupper
Musikk Fil GRUPPER I MUSIKK

Gjelder fra uke 4.

Fil Egenvurdering musikk

.

Fil Periodeplan 1

Periodeplan for musikkoppgave

Fil Analyseoppgave-REDIGERT

.

Fil Analyse-tilrettelagt

.

Mappe Vurderingskriterier i musikk

Her finner du vurderingskriteriene i musikkfaget.

Mappe I pad fordypning

Her finner du oppgave teksten og vurderingskriterier for perioden med fordypning. 

Naturfag Fil Årsplan

Årsplan i naturfag

Fil Vurderingskriterier

Her finner du kriteriene som danner grunnlaget for halvårsvurdering med karakter i naturfag.

Fil Hjelp til rapportskriving

Reaksjon mellom oksygen og karbon

Fil Periodeplan

.

Nettlenke Økologi og økosystemer
Nettlenke Film; Økosystemet
Nettlenke Film; Økosystemer i endring
Nettlenke Film; undersøkelser av vann
Nettlenke Film; Fjellvann som økosystem
Norsk Fil ÅRSPLAN 2017-18

Her er en oversikt over fagområder, kompetansemål og arbeidsformer for dette skoleåret.

Mappe Vurderingskriterier norsk skriftlig og muntlig

Her finner du vurderingskriteriene som danner grunnlaget for halvårsvurderingen med karakter i norsk skriftlig (bokmål og nynorsk) og muntlig.

Fil Periodeplan

.

KRLE Fil Periodeplan Uke 34-39
Samfunnsfag Fil Årsplan i samfunnsfag 2017/2018

Her finner dere årsplanen i samfunnsfag for skoleåret 2017/2018. God lesning!

Utdanningsvalg Fil Årsplan utdanningsvalg 2016-17

Årsplan utdanningsvalg 2016-17

Fil Oppgaver 03.19

Oppgaver 03.19

VF - Utholdenhet Fil Periodeplan: Skolestart - høstferien

Aktivitetsoversikt

VF - Medier og informasjon Nettlenke Hvordan skrive en filmanmeldelse

.

Nettlenke Forslag til mal for filmanmeldelse

.

Fil Årsplan medier og informasjon

Med forbehold om endringer

Fil Egenvurdering

.

VF - Sal og scene Mappe Sal og scene

Her vil du finne 4 mapper som vil inneholde all informasjon rundt de ulike prosjektene vi skal jobbe med i år. 

Fil Egenvurdering

S&S

2.språk - Norsk fordypning Fil Årsplan norsk fordypning 2017/2018

Her finner dere årsplanen i norsk fordypning for skoleåret 2017/2018. God lesning!

2.språk - Spansk Fil Periodeplan uke 34-36
2.språk - Tysk Fil Årsplan tysk 9. 2017-18

Årsplan tysk 9. 2017-18

Mappe Periodeplaner tysk 9. 2017-18

Periodeplaner tysk 9. 2017-18

VF - Ballspill Fil Årsplan
VF - Friluftsliv Fil Periodeplan uke 34-40

Her er oversikt over datoer og aktivitet i faget friluftsliv frem til høstferien.