Emne Navn Beskrivelse
Nettlenke Hva er nasjonale prøver?
Nettlenke Prøvetid, gjennomføring og hjelpemidler
Fil Velkomstbrev 9.trinn 2021/22

Velkommen til nytt skoleår!

Fil Klasseliste
Fil Mat og Helse Grupper
Fil Timeplan 9A
Fil Timeplan 9B
Fil Oversikt over ansatte med telefonnummer
Mappe Kantinekortet

Kantinekortet

Fil Skjema til utviklingssamtale

Fyll inn i timen

Fil Overordnende regler for orden og oppførsel

Til informasjon

Fil Vurdering av orden og oppførsel

Til informasjon

Fil Presentasjon foreldremøte 21.09.21
Fil Foreldremøte 9. trinn 21.09.21 (NY DATO!)

Foreldremøte 9. trinn 31.08.21

Engelsk Fil Periodeplan_Shadows of the Past
Fil PP_ Shadows of the Past
Nettlenke The Atlantic slave trade

Slave trade

Fil The Government PP.
Fil Periodeplan 1 - The USA

Her er periodeplanen for periode 1 - The USA!

Fil The 50 States TASK

.

Fil Periodeplan 2 - Move Your Body
Nettlenke Crossroads Grammar/tasks
Nettlenke Moava - Uttale

.

Nettlenke Preposisjoner

Oversikt over ulike preposisjoner og bruken av dem

Nettlenke Phonemic Chart

Her kan du øve på fonetikk(språklyder)

Nettlenke Premier Skills

Super side for fotballinteresserte gutter hvor du kan øve på engelske ferdigheter, og lære om Premier League:)

Fil Engeksk skriftlig vurdering
Fil Engelsk muntlig vurdering
Kroppsøving Fil Vurderingskriterier i kroppsøving

Her kan du se hva du vurderes etter.

Fil Regler i kroppsøving

Her er reglene du må forholde deg til.

Matematikk Nettlenke Terminprøve vår 2021 del 1

Fil Termine prøve del 3 Statistikk oppgave

Fil Muntlig fremlegg mitt drømmehus
Nettlenke Mini prøve i geometri
Nettlenke Kodetimen
Nettlenke Gangetreneren

Her kan du øve på den lille gangetabellen.

Fil Øveark

Her finner du et exceldokument hvor du kan øve den lille gangetabellen.

Nettlenke Tidligere nasjonaleprøver

Se på disse

Nettlenke Video 3- Algebra

Video 3-Algebra

Nettlenke Video om parenteser og bokstavuttrykk

Lekse i uke 44

Fil Periodeplan 3 - Likninger
Nettlenke Likninger video 1

Likninger video 1

Nettlenke Likninger video 2

Likninger video 2

Nettlenke Multiplikasjon og likninger
Fil Periodeplan 4 - Funksjoner
Fil Periodeplan 5 - Matematikk i dagliglivet
Nettlenke Pytagoras
Nettlenke Video Pytagoras

Video Pytagoras

Nettlenke 60grader i geogebra

60grader i geogebra

Nettlenke Konstruere 90 grader

Konstruere 90 grader

Nettlenke Halvere 90 grader

Halvere 90 grader

Nettlenke Konstruksjon av normaler

Konstruksjon av normaler

Mat og helse Nettlenke Tuva og Ronnys grønnsakssjokk.
Fil Rydde kjøleskapet
Fil Grupper i selvvalgt meny
Fil Periodeplan høsten2020
Nettlenke Spise sunt
Fil Årsplan 2020-2021
Naturfag Fil Årsplan 2020-2021
Fil Vurderingskriterier

Her finner du kriteriene som danner grunnlaget for halvårsvurdering med karakter i naturfag.

Fil Huskeliste til rapportskriving

1

Fil Forslag til skriving av rapport

Her er en liten hjelp til skriving av rapporten om reaksjonen mellom oksygen og karbon. Dette er det vi gjennomgikk i timen. Den er ikke ferdig, så det er ikke bare å klippe og lime.... Skriv med deres egne ord, og utfyllende setninger, ikke punkter. Husk også tegning. Ta gjerne med forklaring av elektronpardeling.

Nettlenke 1 - Periodeplan "Grunnstoffenes periodesystem og kjemiske reaksjoner"

Periode 1

Fil 1 - Powerpoint om grunnstoffenes periodesystem

Her finner du PP som er brukt i undervisningen med mål og punkter for hva som er viktig å få med seg innenfor emnet

Fil 1 - Periodesystemet
Fil 1 - PP Kjemiske reaksjoner og egenskaper til stoffer

PP brukt i undervisningen. Denne er fin å benytte i repetisjon til prøver.

Fil 1 - Sammendrag kap. 1
Fil 1 - Prøveforberedende spørsmål til kapittel 1
Nettlenke 1 - Periodesystemet med bilder av grunnstoffene
Nettlenke 1 - TV2 skole - Periodesystemet

Kjekt til repetisjon

Fil 2 - Periodeplan "Nervesystemet"

.

Fil 2 - Periodeplan "Hormonsystemet"

.

Fil 2 - PP Nervesystemet

Bruk denne i forberedelsene til prøven, og underveis i arbeidet med fagstoffet. 

Fil 2 - Epilepsi og hjernehinnebetennelse

.

Fil 2 - PP Hormonsystemet

Her finner du PowerPoint som er brukt i undervisningen.

Fil 2 - Prøveforberedende spørsmål kap. 3

.

Fil 2 - Prøveforberedende spørsmål kap. 4

Øv godt på disse spørsmålene til prøven TIRSDAG 13.02.

Fil 2 - Oppgavetekst RAPPORT - Måling av blodsukker

.

Nettlenke 2 - Film: Hva er diabetes?
Nettlenke 2 - Oppsummering HORMONSYSTEMET
Nettlenke 2 - Frykt og adrenalin

Her får du en kort og tydelig forklaring på hva som skjer i kroppen når du blir redd, og hvilken sammenheng det har med adrenalinet i kroppen.

Nettlenke 2 - Film: Adrenalin - hvordan virker det på kroppen vår?
Nettlenke 2 - Hormonsystemet og nervesystemet, en animasjon med tle

En god forklaring av nerve- og hormonsystemet i korte trekk.

Nettlenke 2 - Hormonsystemet - en animasjon
Nettlenke 2 - Hjernen - sjefen for nervesystemet
Nettlenke PRØVE: LYS, SYN OG FARGER

What do you want to do ?
New mail
Fil 3 - Periodeplan "Lys, syn og farge"
Fil 3 - PP Lys, syn og farge

Powerpoint brukt i undervisningen. Kan brukes til repetisjon av fagstoffet.

Fil 3 - Prøveforberedende spørsmål "Lys, syn og farge"
Side 3 - Filmer om øyet og lysbrytning

Se filmene, stopp underveis og ta notater. :)

Filmene er pensum.

Nettlenke 3 - Film om øyet
Fil 4 - Oppgave fagartikkel; FRA BEFRUKTNING TIL BARN

Fil 4 - Periodeplan "Puberteten, sex, samliv og svangerskap"

What do you want to do ?
New mail
Fil 4 - PP Puberteten, sex og samliv

Her finner du PowerPoint brukt i undervisningen. Den er fin å benytte til repetisjon om emnet.

What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
Fil 4 - PP Svangerskap

What do you want to do ?
New mail
Nettlenke 4 - Digitalt Escape Room - Puberteten, sex og samliv

Kopier lenken og legg den inn i egen browser/fane. Må bruke Crome som nettleser. 

What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
Fil 4 - Prøveforberedende spørsmål "Prevensjon, sex, samliv og svangerskap"

.

What do you want to do ?
New mail
Nettlenke 4 - Hormoner og puberteten

.

What do you want to do ?
New mail
Nettlenke 4 - Menstruasjonssyklusen

Se på filmen og forklar menstruasjonssyklusen på norsk. Bruk begreper som livmor, vagina, eggstokker, eggledere og livmorslimhinne. Koble det til hormonene østrogen og progesteron.

What do you want to do ?
New mail
Nettlenke 4 - Hvordan er det egentlig å ha mensen?

What do you want to do ?
New mail
Nettlenke 4 - Fosterutvikling uke for uke

What do you want to do ?
New mail
Nettlenke 4 - Livets første øyeblikk - fosterutvikling

Nettlenke 4 - De ulike periodene i et svangerskap

What do you want to do ?
New mail
Nettlenke 4 - Fosterets utvikling uke for uke - animasjon

Nettlenke 4 - Livets mirakel

Nettlenke 4 - Fra unnfangelse til fødsel

Nettlenke 4 - Giving birth to a child

Nettlenke 4 - Fødsel - animasjon

Nettlenke 4 - Line føder babyen sin

Nettlenke 4 - Så vondt er det for en mann å føde

Fil 7 - Periodeplan "Økologi"

.

Fil 7 - Pensum ØKOLOGI

Her finner du sidene du skal lese under temaet ØKOLOGI. Du har også fått dette i papirformat.

Fil 7 - Viktige fagbegrep og uttrykk

.

Nettlenke Økologi og økosystemer
Nettlenke Film; Økosystemet
Nettlenke Film; Økosystemer i endring
Nettlenke Film; undersøkelser av vann
Nettlenke Film; Fjellvann som økosystem
Norsk Mappe Vurderingskriterier norsk skriftlig og muntlig

Her finner du vurderingskriteriene som danner grunnlaget for halvårsvurderingen med karakter i norsk skriftlig (bokmål og nynorsk) og muntlig.

Fil 6 - Vær kritisk - PP
Mappe 6 - Ulike skriverammer

Her finner du ulike skriverammer som kan hjelpe deg til å planlegge og strukturere teksten din. 

Fil Retoriske grep - ulike argumenter
Fil Tekstbinderarkiv- ord som skaper sammenheng
Fil Tegnsetting og regler da/når, og/å
Fil Hvordan føre kilder

Her får du hjelp til hvordan du skal føre kilder på en korrekt måte. Bruk den!

Nettlenke Norsksidene

Her finner du flere gode sider i forhold til rettskriving og grammatikk. Både regler og øvingsoppgaver du kan jobbe med.

Nettlenke Skriveregler og råd om rettskriving og tegnsetting

.

Nettlenke Drillpro - intensiv lese- og rettskrivingsoppgaver

Her finner du et stort utvalg av digitale oppgaver, både lese-, skrive- og lytteoppgaver som kan være til hjelp ved rettskriving.

Nettlenke Kontekst- øvingsrom
Nettlenke Bruk av anførselstegn
Mappe Tekstbinding
Fil Tegnsetting 1

Hvor skal vi sette punktum?

Fil Tegnsetting 2

Øvingsoppgaver, tegnsetting.

Fil Tegnsetting 3

Vi jobber videre med tegnsetting.

Nettlenke Tegnsetting - komma
Nettlenke Oppgaver - komma
Fil Vokaler og konsonanter
KRLE Fil Årsplan 2020/2021

Årsplan 2020/2021

Nettlenke Periodeplan Buddhismen
Fil PP Buddhismen

PP Buddhismen

Fil Oppgave 1-Buddha

Oppgave 1-Buddha

Fil Oppgave 2-Buddhas lære

Oppgave 2-Buddhas lære

Fil Oppgave 3-Leve som buddhist

Oppgave 3-Leve som buddhist

Fil Oppgave 4-Buddhismen i Norge

Oppgave 4-Buddhismen i Norge

Fil Oppgave 5-Buddhismen sprer seg

Oppgave 5-Buddhismen sprer seg

Fil Periodeplan

Periodeplan

Fil Filosofioppgave

Fil Oppgave Islam uke 4,5 og 6.

Oppgave Islam uke 4,5 og 6.

Samfunnsfag Fil Årsplan 2020-2021
Mappe Periode 1. Powerpointer

Her finner dere powerpointer som er brukt i undervisningen i periode 1.

Fil Vurderingskriterier sammendrag
Fil PowerPoint - debatt
Fil Power Point - den første verdenskrigen 1914 - 1918

Den første verdenskrigen

Fil Powerpoint Mellomkrigstida
Nettlenke Mellomkrigstiden
Fil Powerpoint 2. verdenskrig
Fil Fagsamtale - andre verdenskrig
Fil PP-presentasjon Forbrukersamfunnet

PP-presentasjon Forbrukersamfunnet

Nettlenke Etisk forbruk
Nettlenke Dokumenter Pøbler
VF - Medier og informasjon Nettlenke Hvordan skrive en filmanmeldelse

.

Nettlenke Forslag til mal for filmanmeldelse

.

Fil Årsplan medier og informasjon

Med forbehold om endringer

Fil Egenvurdering

.

VF - Sal og scene Fil Arrangørkurs i Elverum

.

2.språk - Norsk fordypning Fil Årsplan norsk fordypning 2017/2018

Her finner dere årsplanen i norsk fordypning for skoleåret 2017/2018. God lesning!

2.språk - Spansk Side Período 3_ semana 2-6

Periode 3_uke 2-6

Side Período 2_ semana 41-49

Periode 2_uke 41-49

Side Período 1_ semana 34-39

Periode 1_uke 34-39

Mappe Vurderingskriterier fremmedspråk

Vurderingskriterier fremmedspråk

Fil Adjetivos

adjektiv på spansk, komplett aktivitet med adjektiv i flertall og entall, hankjønn og hunkjønn

2.språk - Tysk Fil Årsplan i tysk 9. trinn, 2021-22

Årsplan i tysk 9. trinn, 2021-22

Fil Periode 1, uke 33-40

Periode 1, uke 33-40

Fil Adjektiv
VF - Ballspill Fil Årsplan Ballspill 2020-21

Årsplan Ballspill 2020-21

VF - Friluftsliv Fil Turplanlegging oppgave
Fil Turplanlegging PP
Fil Dagstur til Deifjellet 15.10
Fil Periodeplan uke 34-40
Fil Periodeplan uke 42-51
Fil Bål
Fil Allemannsretten
Fil Allemannsretten - Dybdeinformasjon
VF - Teknologi i praksis Fil Vurderingskriterier TEKNOLOGI I PRAKSIS
Fil Vurderingskriterier kastemaskin
Fil Orlandos oppdrag: Lag en kasteanordning
Fil Lag en broguide
Fil Design og bygg ei bro
Fil Vurderingskriterier fagverksbro
Fil Eiffeltårnet
Fil Oppgave mobilholder
Fil Vurderingskriterier plastknekking
Fil Design og bygg en elektrisk bil
VF - Levende kulturarv Fil Årsplan i levende kulturarv 2018/2019 (I arbeid)

Årsplan

Fil Verdensarvliste - fordypningsarbeid

Selvvalgt kultursted eller natursted

Nettlenke Sway-presentasjon om Verdensarven

Sway-presentasjon om Verdensarven

Nettlenke 7000 år gammel landsby i Nildeltaet, Egypt

Nildeltaet, Egypt

VF - Turn Fil Plan til høstferien 20-21
VF - Innsats for andre Fil Årsplan 2019-20
Arbeidslivsfag Fil Årsplan 2020/2021
Praktisk håndverksfag Fil Årsplan 2020-2021
Fil Periode 1