Emne Navn Beskrivelse
Fil Forslag til kostymeliste
Fil Info om SKIDAG
Nettlenke Elevundersøkelsen
Nettlenke KULTUR FOR LÆRING

Her kan du svare på undersøkelsen

Fil SANGTEKSTER til låtskriverkurs
Fil Velkomstbrev
Fil Elevundersøkelsen

Les gjennom spørsmålene

Fil Grupper i Mat og helse 2018-19
Fil Tider for utviklingssamtaler med Sarah - VÅR19_oppdatert 3/4-19
Fil Tider for utviklingssamtaler med Stian - Vår 2019 - Oppdatert 12.04
Fil Tider for utviklingssamtaler med Emil - Vår 2019 - Oppdatert 07.04
Fil Info om Camp Nybusjøen
Fil Infoskriv overnattingstur uke 37
Fil Timeplan 9A_NY 21/01-19
Fil Timeplan 9B_NY 21/01-19
Fil Dugnadsliste for Birken 2018
Fil Overordnende regler for orden og oppførsel

Til informasjon

Fil Vurdering av orden og oppførsel

Til informasjon

Fil Saksliste til foreldremøte 11.april 2019
Fil Invitasjon til foreldremøte/saksliste september 2018
Fil Referat og Powerpoint fra foreldremøtet september 2018
Fil Info foresatte PRYO-uka 2019

Info foresatte PRYO-uka 2019

Fil Det er oppdaget hodelus
Fil Valgfag 2018-19, påmeldingsskjema

Valgfag 2018-19, påmeldingsskjema

Fil Valgfag 2018-19

Valgfag 2018-19

Mappe Kantinekortet

Kantinekortet

Fil VIKTIG INFO ANG SMS TIL SKOLEN

Her finner dere også en oversikt over tlfnr. til faglærerne

Nettlenke ÅUS
Engelsk Fil Periodeplan_Shadows of the Past
Fil PP_ Shadows of the Past
Nettlenke The Debate on Slavery

.

Nettlenke The Atlantic slave trade

Slave trade

Fil The 50 States TASK

.

Fil Periodeplan - USA

.

Fil Periodeplan 2 - Move Your Body
Fil Presentation of an American sport
Fil Presentation_LIST
Fil Vurderingsskjema SPORT_Muntlig
Mappe Move Your Body

Her finner du aktuelle tekster og arbeidsark til temaet Move Your Body.

Nettlenke Crossroads Grammar/tasks
Nettlenke Moava - Uttale

.

Nettlenke Preposisjoner

Oversikt over ulike preposisjoner og bruken av dem

Nettlenke Phonemic Chart

Her kan du øve på fonetikk(språklyder)

Nettlenke Premier Skills

Super side for fotballinteresserte gutter hvor du kan øve på engelske ferdigheter, og lære om Premier League:)

Fil Årsplan 2018-2019
Kroppsøving Fil Årsplan i kroppsøving, 9. trinn 2018-2019

Her er en oversikt som viser aktivitetene i løpet av skoleåret.

Fil Vurderingskriterier i kroppsøving

Her kan du se hva du vurderes etter.

Fil Regler i kroppsøving

Her er reglene du må forholde deg til.

Matematikk Fil Årsplan matematikk 9. trinn 2018 - 2019
Fil Terminprøve matematikk høst 2017 - Del 1
Fil Terminprøve matematikk høst 2017 - Del 2
Fil Terminprøve matematikk høst 2018 - Del 1
Fil Terminprøve matematikk høst 2018 - Del 2
Fil Periodeplan 1 - Tall
Fil Kapittelprøve 1 (Den vi hadde på skolen er endret litt i forhold til denne)

For de som vil gjennomgå prøven hjemme, så ligger den nå tilgjengelig her med fasit. Prøven som ble gitt på skolen er endret noe i forhold til den som ligger her.

Fil Fasit til kapittelprøve 1
Fil Periodeplan 2 - Algebra
Fil Periodeplan 3 - Likninger
Fil Periodeplan 4 - Funksjoner
Fil Periodeplan 5 - Matematikk i dagliglivet
Fil Prosjekt - Matematikk i dagliglivet
Nettlenke Link til forbrukskalkulator (SIFO)
Mat og helse Fil Vurderingskriterier i gjærbakst
Fil Halvårsplan våren 2019
Fil Vurderingskriterier 2019-2020
Fil Praktisk prøve uke 17-20
Musikk Mappe Vurderingskriterier i musikk

Her finner du vurderingskriteriene i musikkfaget.

Fil Tidslinje oppgav e

.

Fil Tidslinje oppgav e

.

Fil Tidslinje oppgav e

.

Naturfag Fil Årsplan i naturfag 9. trinn - 2018/2019
Fil Vurderingskriterier

Her finner du kriteriene som danner grunnlaget for halvårsvurdering med karakter i naturfag.

Fil Hjelp til rapportskriving

Reaksjon mellom oksygen og karbon

Fil Fordypningsprosjekt i naturfag
Fil Periodeplan 1 - Økologi

.

Fil Pensum ØKOLOGI

Her finner du sidene du skal lese under temaet ØKOLOGI. Du har også fått dette i papirformat.

Fil Viktige fagbegrep og uttrykk

.

Fil Næringsnett Prestsjøen

.

Fil Periodeplan 2 - Grunnstoffene og periodesystemet
Fil Periodesystemet
Fil Periodeplan 3 - Kjemiske reaksjoner og egenskapene til stoffer
Fil Prøveforberedende spørsmål til kapittel 1 og 2
Fil Periodeplan 4 - Nervesystemet

.

Fil Prøveforberedende spørsmål

.

Fil Periodeplan 5 - Hormonsystemet

.

Nettlenke Hormoner og puberteten

.

Nettlenke Hormonsystemet - en animasjon
Nettlenke Hormonsystemet og nervesystemet, en animasjon med tle

En god forklaring av nerve- og hormonsystemet i korte trekk.

Nettlenke Film: Adrenalin - hvordan virker det på kroppen vår?
Fil Prøveforberedende spørsmål

Øv godt på disse spørsmålene til prøven TIRSDAG 13.02.

Fil Periodeplan 6 - Lys, syn og farge
Fil Forsøk med syn
Fil Periodeplan 7 - Puberteten, sex, samliv og svangerskap
Fil Gruppeoppgave uke 10 - 13
Fil Periodeplan 8 - Metaller
Norsk Fil Oppgaver til filmen "Gåten Ragnarok"

Oppgaver

Fil Årsplanen i norsk 2018/1019

Årsplan i norsk 18/19

Mappe Vurderingskriterier norsk skriftlig og muntlig

Her finner du vurderingskriteriene som danner grunnlaget for halvårsvurderingen med karakter i norsk skriftlig (bokmål og nynorsk) og muntlig.

Fil Språklig bilder

Oversikt og eksempler på språklig bilder i dikt

Fil Dikt- kjennetegn

Dikt- kjennetegn

Fil Lyrikk - virkemidler, m.m.

Her finner du informasjon om lyrikk, virkemidler samt ulike typer dikt. 

Fil LIMERICK

limerick

Nettlenke Norsksidene

Her finner du flere gode sider i forhold til rettskriving og grammatikk. Både regler og øvingsoppgaver du kan jobbe med.

Nettlenke Skriveregler og råd om rettskriving og tegnsetting

.

Nettlenke Drillpro - intensiv lese- og rettskrivingsoppgaver

Her finner du et stort utvalg av digitale oppgaver, både lese-, skrive- og lytteoppgaver som kan være til hjelp ved rettskriving.

Nettlenke Kontekst- øvingsrom
Nettlenke Bruk av anførselstegn
Fil Periodeplan 2: Fortelling
Mappe Ordbank skjønnlitterær skriving

Her får dere en oversikt over ulike synonymer/tekstbindere/setningsbindere/setningsstartere dere kan benytte når dere skriver skjønnlitterære tekster.

Fil Fordypningsoppgave - litterært emne

Litterært emne

Nettlenke Bøker som er filmatisert.

Her finner du kanskje noen tips til bøker du kan lese.

Fil Sommerfuggel i vinterland - tekst

Her kan dere laste ned teksten

Fil Periodeplan

Her finner dere periodeplan med mål for dette emnet.

Fil Oppgavetekst: Produksjon av reklamefilm (2019)
Fil PP - Estetiske virkemidler i sammensatte tekster

.

Fil REKLAME
Fil Farger som virkemiddel

.

Fil Analyseskjema sammensatte tekster

.

Mappe Reklame og film - nyttige dokumenter

Her finner du det du trenger til arbeid med reklame og film

Fil Periodeplan Reklame og film

.

Fil Oppgavetekst HØYRESPEL
Fil Nynorsk gramatikk

Få oversikt over gramatikken.

Fil Fasit grammatikkprøve november

.

Nettlenke Grammatikkoppgåver frå Språkrådet - test deg sjølv

Fra Språkrådet.

Nettlenke KONTEKST: Nynorsk grammatikk - øvingar

Her finn du fleire ulike oppgåver i dei ulike ordklassene; substantiv, verb, adjektiv, pronomen, determinativ. Prøv deg.

Nettlenke ØVEROM

Her kan du øve, øve, øve

Nettlenke FILM: Nynorsk repetisjon

Se denne filmen:)

Nettlenke Lær deg nynorsk på 15 minutter

Nynorsk

KRLE Fil Årsplan 2018-2019
Fil Periodeplan 1
Fil Periodeplan 2 Kristendommens historie

.

Nettlenke Tankekart om Martin Luthers liv og virke

Trykk på lenken. Her ligger et halvferdig tankekart om Martin Luthers liv og virke.Du skal legge til utfyllende fakta til noen av hendelsen i livet hans, som er skisser via tegningene i tankekartet. Bruk kap. 4,og /eller søk Internett. Du skal legge til fakta, bilder, videofiler, lydfiler,

NB Innleveringsfrist torsdag 08.11

Fil Periode 3 Jesus og evangeliene
Mappe Presentasjoner om tema Jesus 9A

Her finner dere presenatsjonene som ble vist i 9A om tema Jesus

Mappe Presentasjoner om Jesus av 9B

Her finner dere presentasjonene som ble vist i 9B, om tema Jesus

Fil Periodeplan 3 Islam
Nettlenke Felles tankekart i Creaza

Klikk på lenken!

Samfunnsfag Fil Årsplan 2018-2019
Fil Periodeplan: Fra union til selvstendig nasjon
Fil Periodeplan (2) Kriminalitet og straff
Utdanningsvalg Fil Info til foresatte vedr. PRYO-uka 2019

Info til foresatte vedr. PRYO-uka 2019

Fil Presentasjon av PRYO-uka 2019

Presentasjon av PRYO-uka 2019

Fil PRYO-uke i Forsvaret

Vedlagt finner dere info om PRYO-uke i Forsvaret for dere som er interesserte. Søknadsfrist er 18.03.19.

Fil Årsplan utdanningsvalg 2018-19

Årsplan utdanningsvalg 2018-19

Fil Buss- og togtider i fbm. utprøving uke 13

Buss- og togtider i fbm. utprøving uke 13

VF - Utholdenhet Fil Periodeplan 1: Skolestart - høstferie

Aktivitetsplan.

VF - Medier og informasjon Nettlenke Hvordan skrive en filmanmeldelse

.

Nettlenke Forslag til mal for filmanmeldelse

.

Fil Årsplan medier og informasjon

Med forbehold om endringer

Fil Egenvurdering

.

2.språk - Norsk fordypning Fil Årsplan norsk fordypning 2017/2018

Her finner dere årsplanen i norsk fordypning for skoleåret 2017/2018. God lesning!

2.språk - Spansk Mappe Vurderingskriterier fremmedspråk

Vurderingskriterier fremmedspråk

2.språk - Tysk Fil Årsplan tysk for 9. trinn 2018-19

Årsplan tysk for 9. trinn 2018-19

Mappe Periodeplaner tysk 9. trinn, 2018-19

Periodeplaner tysk 9. trinn, 2016-17

Fil Gruppeoppg. tysk muntlig

Gruppeoppg. tysk muntlig

VF - Ballspill Fil Årsplan ballspill 2018-19

Årsplan ballspill 2018-19

VF - Friluftsliv Fil Årsplan
Fil Periodeplan uke 34-40

Her er oversikt over datoer og aktivitet i faget friluftsliv frem til høstferien.

Fil Periodeplan uke 42 - 51
Fil Sammendrag før underveistest
Fil Miljødebatt 31.01.19
VF - Teknologi i praksis Fil Vurderingskriterier TEKNOLOGI I PRAKSIS
Fil Vurderingskriterier kastemaskin
Fil Orlandos oppdrag: Lag en kasteanordning
Fil Lag en broguide
Fil Design og bygg ei bro
Fil Vurderingskriterier fagverksbro
Fil Eiffeltårnet
Fil Oppgave mobilholder
Fil Vurderingskriterier plastknekking
Fil Design og bygg en elektrisk bil
VF - Levende kulturarv Fil Årsplan i levende kulturarv 2018/2019 (I arbeid)
Fil Verdensarvliste - fordypningsarbeid

Selvvalgt kultursted eller natursted

Nettlenke Sway-presentasjon om Verdensarven

Sway-presentasjon om Verdensarven

Nettlenke 7000 år gammel landsby i Nildeltaet, Egypt

Nildeltaet, Egypt

VF - Turn Fil Plan til høstferien
Fil Plan til 6. des