Emne Navn Beskrivelse
Fil Timeplan 9A - MAI-JUNI

Her er timeplanen som gjelder resten av skoleåret

Fil Timeplan 9B MAI-JUNI

Her er timeplan for 9B, gjelder resten av skoleåret

Fil Info fra Innlandet politidistrikt
Fil Viktig informasjon rundt skolegang på ÅUS, oppdatert 27.03.20

Oppdatert informasjonsskriv om fjernundervisning 27.03.20

Team 9

Fil Fjernundervisning Timeplan NY 29.04.20

Revidert timeplan

Fil Hyggelig melding til elever og foresatte
Fil Oversikt over ansatte med telefonnummer
Fil Nyttige tips til å gjøre noe sammen
Fil Valgfag 2020-21

Valgfag 2020-21

Fil Vakter Birkenkafe - oppdatert
Fil Info om valgfag 2019-20

Info om valgfag 2019-20

Fil Velkomstbrev 9.trinn 2019/20

Velkommen til nytt skoleår!

Fil Klasselister + grupper Mat & Helse 2019/20

Her finner dere klasselister og grupper til Mat & Helse for skoleåret 2019/20.

Fil Kontaktlærerfordeling 2019/20

Kontaktlærerfordeling 2019/20

Fil Skjema til utviklingssamtale

Fyll inn i timen

Fil Utviklingssamtaler høst 2019 Mathias

Informasjon og tider - Utviklingssamtaler for kontaktelevene til Mathias

Fil Utviklingssamtaler høsten 2019 Karen
Fil Utviklingssamtaler høst 2019: Olav
Fil Timeplan 9B
Fil Timeplan 9A
Fil Overordnende regler for orden og oppførsel

Til informasjon

Fil Vurdering av orden og oppførsel

Til informasjon

Fil Invitasjon til foreldremøte 24.03.2020

Her er invitasjon og saksliste til vårens foreldremøte på 9.trinn.

Vel møtt!

Fil Foreldremøte 13.11.19
Fil Felles foreldremøte 13/11
Fil Invitasjon til foreldremøte 3.9.2019

Vel møtt!

Fil Referat foreldremøte 3.9.19

Her finner dere referatet fra foreldremøtet høsten 2019.

Mappe Kantinekortet

Kantinekortet

Nettlenke ÅUS
Fil Ungdommens kulturhus, program 21 januar
Engelsk Fil Grammar task, week 13

Her er oppgaven til uke 13. Ta kontakt med Sarah og/eller Mathias via Teams i 9.trinn engelsk hvis du lurer på noe.

Leveres onsdag kl 10.05.

Fil Grammar Challenge Fasit

Til videomøte 31.03.20. 

Fil PP_An era of colourblindness

.

Fil Periodeplan_Shadows of the Past
Nettlenke Malcolm X Biography
Nettlenke Martin Luther King jr 5 minute biography

Lekse til onsdag 06.05.15 - se filmen

Fil The Government PP.
Fil Periodeplan 1 - The USA

Her er periodeplanen for periode 1 - The USA!

Fil Periodeplan 2 - Move Your Body
Fil Presentation of an American sport
Fil Vurderingsskjema SPORT_Muntlig
Nettlenke Crossroads Grammar/tasks
Nettlenke Moava - Uttale

.

Nettlenke Preposisjoner

Oversikt over ulike preposisjoner og bruken av dem

Nettlenke Phonemic Chart

Her kan du øve på fonetikk(språklyder)

Nettlenke Premier Skills

Super side for fotballinteresserte gutter hvor du kan øve på engelske ferdigheter, og lære om Premier League:)

Fil Engeksk skriftlig vurdering
Fil Engelsk muntlig vurdering
Fil Årsplan 2019-2020
Kroppsøving Fil Uke 21: Fjernundervisning - oppgave

Her er ukens opplegg.

Fil Uke 19: Fjernundervisning - oppgave

Her er ukens aktiviteter.

Fil Uke 18: Fjernundervisning - oppgave

Her kan du se ukens oppgave.

Fil Uke 17 - Styrke-/utholdenhetsbingo

Denne uken skal du jobbe med fysisk aktivitet (styrke/utholdenhet), dokumentere det og levere i Moodle. Innleveringsfristen er satt til lørdag 25. april klokken 18.00. I dette dokumentet kan du lese mer om hvordan det hele skal foregå.

Fil Uke 16 - Kroppsøving oppgave

Her finner du ukens oppgave i kroppsøving. Lykke til!

Fil Uke 14 - Fjernundervisning med dokumentasjonskrav

Her kan du se hva du skal gjennomføre av fysisk aktivitet i uke 14 - og hvordan du dokumenterer det. Lykke til!

Fil Uke 13 - Fjernundervisning

Lykke til :) 

Fil UKE 12 - Fjernundervisning

Lykke til! Kjør gjerne flere ganger hvis ønskelig. 

Fil Årsplan kroppsøving 2019-20

Årsplanen indikerer hovedaktivitetene i periodene. Endringer kan forekomme.

Fil Vurderingskriterier i kroppsøving

Her kan du se hva du vurderes etter.

Fil Regler i kroppsøving

Her er reglene du må forholde deg til.

Matematikk Fil stigs 2. april, matte
Fil Alternative videoer, Pytagoras
Fil Fasit til oppgaver 160320

Fasit

Fil Årsplan matematikk 9. trinn 2019 - 2020
Nettlenke Øvingsoppgaver til nasjonale prøver.
Fil Terminprøve matematikk høst 2017 - Del 1 og 2 (forprøve)
Fil Periodeplan 1 - Tall
Nettlenke Gangetreneren

Her kan du øve på den lille gangetabellen.

Fil Øveark

Her finner du et exceldokument hvor du kan øve den lille gangetabellen.

Nettlenke Tidligere nasjonaleprøver

Se på disse

Fil Periodeplan 2 - Algebra
Nettlenke Video 1 i Algebra

Video 1 Algebra

Nettlenke Video 2- Algebra

Video 2-Algebra

Nettlenke Video 3- Algebra

Video 3-Algebra

Nettlenke Video om parenteser og bokstavuttrykk

Lekse i uke 44

Fil Periodeplan 3 - Likninger
Nettlenke Likninger video 1

Likninger video 1

Nettlenke Likninger video 2

Likninger video 2

Nettlenke Multiplikasjon og likninger
Fil Periodeplan 4 - Funksjoner
Fil Periodeplan 5 - Matematikk i dagliglivet
Mat og helse Fil Periodeplan høsten 2019
Fil Vurderingskriterier 2019-2020
Fil Oppgaver uke 23
Fil Vurderingskriterier i gjærbakst
Nettlenke Eltfrie rundstykker
Fil Oppskrift neslesuppe
Nettlenke Hareides sukkersjokk
Fil Oppgaver"Hareides sukkersjokk" uke 18
Fil Oppskrift fiskegrateng
Fil Oppskrift bærkake
Nettlenke Tuva og Ronnys grønnsakssjokk.
Fil Rydde kjøleskapet
Fil Oppgaver uke 14
Nettlenke Hivjus sauesjokk
Nettlenke kahoot uke 14
Nettlenke Rullekake
Nettlenke Bra Godt-poteten
Nettlenke Spise sunt
Musikk Nettlenke Klappelek - instruksjon
Fil Solister
Fil Tekster til Konsert med Askil
Mappe Vurderingskriterier i musikk

Her finner du vurderingskriteriene i musikkfaget.

Fil Tidslinje oppgav e

.

Fil Tidslinje oppgav e

.

Fil Tidslinje oppgav e

.

Naturfag Fil Oppgave tirsdag 28.04 og tirsdag 05.05
Fil Årsplan i naturfag 9. trinn - 2019/2020
Fil Vurderingskriterier

Her finner du kriteriene som danner grunnlaget for halvårsvurdering med karakter i naturfag.

Fil Hjelp til rapportskriving

Reaksjon mellom oksygen og karbon

Fil Periodesystemet
Fil Powerpoint om grunnstoffenes periodesystem

Her finner du PP som er brukt i undervisningen med mål og punkter for hva som er viktig å få med seg innenfor emnet

Fil Sammendrag kap. 1
Fil Forprøve
Fil Periodeplan 2 - Kjemiske reaksjoner og egenskapene til stoffer
Fil Periodeplan 4 - Nervesystemet

.

Fil Prøveforberedende spørsmål

.

Fil PP Nervesystemet

Bruk denne i forberedelsene til prøven.

Fil Epilepsi og hjernehinnebetennelse

.

Fil Periodeplan 5 - Hormonsystemet

.

Nettlenke Hormoner og puberteten

.

Nettlenke Hormonsystemet - en animasjon
Nettlenke Hormonsystemet og nervesystemet, en animasjon med tle

En god forklaring av nerve- og hormonsystemet i korte trekk.

Nettlenke Film: Adrenalin - hvordan virker det på kroppen vår?
Fil Prøveforberedende spørsmål

Øv godt på disse spørsmålene til prøven TIRSDAG 13.02.

Fil Periodeplan 6 - Lys, syn og farge
Fil Forsøk med syn
Fil PP Lys, syn og farge

Powerpoint brukt i undervisningen. Kan brukes til repetisjon av fagstoffet.

Fil PRØVEFORBEREDENDE SPØRSMÅL
Fil Periodeplan 7 - Puberteten, sex, samliv og svangerskap
Fil PP Puberteten, sex og samliv

Her finner du PowerPoint brukt i undervisningen. Den er fin å benytte til repetisjon om emnet.

Fil Svangerskap
Fil Prøveforberedende spørsmål

.

Fil Periodeplan 8 - Metaller
Norsk Mappe Vurderingskriterier norsk skriftlig og muntlig

Her finner du vurderingskriteriene som danner grunnlaget for halvårsvurderingen med karakter i norsk skriftlig (bokmål og nynorsk) og muntlig.

Fil Uke 20-21: Forberedelseshefte til terminprøve i norsk

Må leses godt. 

Fil Uke 23 - Slang og multietnolektisk stil

Les tekstene og se videoene om slang og multietnolektisk stil.

Fil Uke 22 - språk og kultur
Fil Uke 19 - Språk og kultur

Her er ukens arbeidsoppgaver.

Fil Uke 17-18: Oppgaver i nynorsk

Dere skal denne uken jobbe med nynorsk - oppgave 19 a, b, og c i dette dokumentet.

Mappe Uke 16: Drama
Fil Uke 14
Fil Uke 13: Fredag - Drama, video-monolog

Les mer om oppgaven her.

Mappe Uke 13: Torsdag - oppgaver til drama
Fil Uke 12 - Ainas gruppe
Fil Uke 12 - Geirs gruppe

Vi jobber videre med tegnsetting og rettskrivning.

Fil Periodeplan 1
Fil Hvorfor skriver vi?
Fil Sjanger og hvordan vi skriver
Fil Skriv ditt eget dikt

Se oppgavebeskrivelse

Fil Periodeplan - lyrikk

Her er periodeplanen.

Fil Powerpoint om lyrikk

Her er presentasjonen.

Nettlenke Klassedikt - delt dokument

Samskriving

Fil Vokaler og konsonanter
Fil Powerpoint - novelle
Fil Novelleanalyse - MAL

Her har du et nyttig verktøy som kan benyttes som skriveramme når du skal analysere en novelle.

Fil Novelleskriving - skriveramme

Her er et nyttig verktøy du kan bruke når du skal skrive en novelle selv.

Fil Reklame - Powerpoint med info om virkemidler, muntlig presentasjon og vurderingskriterier.

Her finner dere informasjon om det vi har gått igjennom. Se også hva dere skal ha med i en muntlig presentasjon (lysbilde 22) og vurderingskriterier (lysbilde 23).

Fil powerpoint - blogg
Fil Tips til analyse av blogg
Fil Vurderingskriterier
Fil Rune Belsvik - Eg står her og skal slå opp med ei jente

Novelle - til fagsamtale.

Fil Roald Dahl - Vertinnen

Novelle - til fagsamtale

Fil Skildre

Finn et bilde du liker og skildre det du ser. Få med stemninger, farger, lukter, lyder, følelser. Få gjerne med detaljer. Aktiver sansene dine :)

Nettlenke Skildringer - tips og råd

Tips om hvordan skrive skildringer.

Fil Tegnsetting 1

Hvor skal vi sette punktum?

Fil Tegnsetting 2

Øvingsoppgaver, tegnsetting.

Nettlenke Tegnsetting - komma
Nettlenke Oppgaver - komma
Fil Vurderingskriterier rap/sang
Nettlenke Inspirasjon og ideer til din rap

Fra "nynorsksenteret.no"

Nettlenke Grammatiske koder
Nettlenke Ordliste - UIO

Denne kan være fin å bruke.

Nettlenke Nynorskrimordbok.no

Her kan du finne rimord på nynorsk.

Nettlenke Gratis Hip Hop Beats

Kanskje finner du en beat du kan bruke her?

Fil Sterke og svake verb - nynorsk
Nettlenke Grammatikkoppgåver frå Språkrådet - test deg sjølv

Fra Språkrådet.

Nettlenke KONTEKST: Nynorsk grammatikk - øvingar

Her finn du fleire ulike oppgåver i dei ulike ordklassene; substantiv, verb, adjektiv, pronomen, determinativ. Prøv deg.

Nettlenke ØVEROM

Her kan du øve, øve, øve

Nettlenke FILM: Nynorsk repetisjon

Se denne filmen:)

Nettlenke Lær deg nynorsk på 15 minutter

Nynorsk

KRLE Nettlenke Ekteparet Miriam og Vaqar reiser til Mekka
Fil Årsplan 2019-2010
Fil Forprøve i tema filosofi og etikk
Fil Periodeplan 1
Fil Periodeplan 2 Kristendommens historie

.

Nettlenke Tankekart om Martin Luthers liv og virke

Trykk på lenken. Her ligger et halvferdig tankekart om Martin Luthers liv og virke.Du skal legge til utfyllende fakta til noen av hendelsen i livet hans, som er skisser via tegningene i tankekartet. Bruk kap. 4,og /eller søk Internett. Du skal legge til fakta, bilder, videofiler, lydfiler,

NB Innleveringsfrist torsdag 08.11

Fil Periodeplan 4 Buddhismen

.

Fil Prosjekt Buddhismen

Gruppeinndeling + Tema

Samfunnsfag Nettlenke Dokumenter Pøbler
Fil Oppgaver til Rådebank
Fil Periodeplan - Den første verdenskrigen 1914-1918

Periodeplan

Fil Power Point - den første verdenskrigen 1914 - 1918

Den første verdenskrigen

Fil Prøveforberedende spørsmål til første verdenskrig

.

Fil Periodeplan 7 Maten på landjorda

7

Fil Power point Mat fra landbruket
Nettlenke Litt av hvert
Nettlenke Skrive oppgave tema corona
Utdanningsvalg Fil Årsplan utdanningsvalg 2019-20
Fil Arbeidsoppgaver desember 2019

Arbeidsoppgaver desember 2019

Fil Informasjon til foresatte PRYO-uka 2020

Informasjon til foresatte PRYO-uka 2020

Fil Informasjon til arbeidsgiver PRYO-uka 2020

Informasjon til arbeidsgiver PRYO-uka 2020

Fil Forberedelser/rapport PRYO-uka 2020

Forberedelser/rapport PRYO-uka 2020

VF - Utholdenhet Fil Uke 23 - Valgfag utholdenhet

Her er "ukesoppdraget".

Fil Uke 22 - Valgfag utholdenhet

Her er ukens opplegg :)

Fil Uke 21 - Valgfag utholdenhet

Her er ukens opplegg.

Fil Uke 20 - Valgfag utholdenhet

Her er ukens opplegg.

Fil Uke 19 - Valgfag utholdenhet

Her er ukens aktiviteter.

Fil Dagstur til Byringen - informasjon

Informasjon om turen.

VF - Medier og informasjon Nettlenke Hvordan skrive en filmanmeldelse

.

Nettlenke Forslag til mal for filmanmeldelse

.

Fil Årsplan medier og informasjon

Med forbehold om endringer

Fil Egenvurdering

.

VF - Sal og scene Fil Arrangørkurs i Elverum

.

2.språk - Norsk fordypning Fil Årsplan norsk fordypning 2017/2018

Her finner dere årsplanen i norsk fordypning for skoleåret 2017/2018. God lesning!

2.språk - Spansk Side Período 3_ semana 2-6

Periode 3_uke 2-6

Side Período 2_ semana 41-49

Periode 2_uke 41-49

Side Período 1_ semana 34-39

Periode 1_uke 34-39

Mappe Vurderingskriterier fremmedspråk

Vurderingskriterier fremmedspråk

2.språk - Tysk Fil Årsplan tysk for 9. trinn 2019-20
Nettlenke logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Fil Periodeplan 1 - Das ist meine Welt
Fil Periodeplan 2 - Ich hätte gern
Fil Tabell med litt informasjon om nominativ - akkusativ
Fil Periodeplan 3 - Das haben wir erfunden
Fil Muntlig presentasjon om en oppfinnelse, 14. jan. 2020
Fil Periodeplan 4 - Ich liebe dich
Fil Periodeplan 5 - Schneller, höher, weiter!
Fil Adjektiv
VF - Ballspill Fil Ballspill uke 19

Oppgave til Ballspill uke 19

Fil Årsplan ballspill 19-20

.

VF - Friluftsliv Fil Årsprosjekt friluftsliv 2019-20
Fil Periodeplan uke 42-51
Fil Tur med utholdenhets- og friluftslivgruppa høsten 2019
Fil Periodeplan uke 34-40
Fil Årsplan
Fil Bål
Fil Allemannsretten
Fil Allemannsretten - Dybdeinformasjon
VF - Teknologi i praksis Fil Vurderingskriterier TEKNOLOGI I PRAKSIS
Fil Vurderingskriterier kastemaskin
Fil Orlandos oppdrag: Lag en kasteanordning
Fil Lag en broguide
Fil Design og bygg ei bro
Fil Vurderingskriterier fagverksbro
Fil Eiffeltårnet
Fil Oppgave mobilholder
Fil Vurderingskriterier plastknekking
Fil Design og bygg en elektrisk bil
VF - Levende kulturarv Fil Årsplan i levende kulturarv 2018/2019 (I arbeid)

Årsplan

Fil Verdensarvliste - fordypningsarbeid

Selvvalgt kultursted eller natursted

Nettlenke Sway-presentasjon om Verdensarven

Sway-presentasjon om Verdensarven

Nettlenke 7000 år gammel landsby i Nildeltaet, Egypt

Nildeltaet, Egypt

VF - Turn Fil Plan til høstferien
Fil Plan til 6. des
VF - Innsats for andre Fil Årsplan 2019-20
Arbeidslivsfag Fil A-fag 9.trinn MAI-JUNI

Her er årets siste oppgave i Arbeidslivsfag. Start mandag 18.mai. Husk å lese oppgaven nøye for du begynner.

Mathias

Fil Arbeidslivsfag 8.mai

Oppgaven til dagens a-fag. Er du ferdig før tiden tar du helg :-)

Fil Arbeidslivsfag uke 16-17

Bingobrett med tjenester og aktiviteter! Her har dere oppgaven for denne uken og neste. 

Klarer du å krysse av alle? Husk å ta bilder med telefonen slik at du kan legge alt inn i et word-dok neste uke.

Mathias

Fil Arbeidslivsfag uke 13
Fil Arbeidslivsfag uke 12

Her er opplegg til økten på fredag i uke 12 :-) 

Send meg melding hvis du lurer på noe: 92056419 eller på Messenger.

Fil Innhold og kriterier EL-BIL

Her er kriteriene vi skrev sammen i timen.