Emne Navn Beskrivelse
Fil Vakter Birkenkafe - høst 2019

Her er lister over hvem som skal gjøre hva

Fil Info om valgfag 2019-20

Info om valgfag 2019-20

Fil Velkomstbrev 9.trinn 2019/20

Velkommen til nytt skoleår!

Fil Klasselister + grupper Mat & Helse 2019/20

Her finner dere klasselister og grupper til Mat & Helse for skoleåret 2019/20.

Fil Kontaktlærerfordeling 2019/20

Kontaktlærerfordeling 2019/20

Fil Timeplan 9B
Fil Timeplan 9A
Fil Overordnende regler for orden og oppførsel

Til informasjon

Fil Vurdering av orden og oppførsel

Til informasjon

Fil Invitasjon til foreldremøte 3.9.2019

Vel møtt!

Mappe Kantinekortet

Kantinekortet

Nettlenke ÅUS
Engelsk Fil Periodeplan_Shadows of the Past
Fil PP_ Shadows of the Past
Nettlenke The Debate on Slavery

.

Nettlenke The Atlantic slave trade

Slave trade

Fil Periodeplan 1 - The USA

Her er periodeplanen for periode 1 - The USA!

Fil The 50 States TASK

.

Fil Periodeplan 2 - Move Your Body
Fil Presentation of an American sport
Fil Presentation_LIST
Fil Vurderingsskjema SPORT_Muntlig
Mappe Move Your Body

Her finner du aktuelle tekster og arbeidsark til temaet Move Your Body.

Nettlenke Crossroads Grammar/tasks
Nettlenke Moava - Uttale

.

Nettlenke Preposisjoner

Oversikt over ulike preposisjoner og bruken av dem

Nettlenke Phonemic Chart

Her kan du øve på fonetikk(språklyder)

Nettlenke Premier Skills

Super side for fotballinteresserte gutter hvor du kan øve på engelske ferdigheter, og lære om Premier League:)

Fil Engeksk skriftlig vurdering
Fil Engelsk muntlig vurdering
Fil Årsplan 2019-2020
Kroppsøving Fil Årsplan kroppsøving 2019-20

Årsplanen indikerer hovedaktivitetene i periodene. Endringer kan forekomme.

Fil Vurderingskriterier i kroppsøving

Her kan du se hva du vurderes etter.

Fil Regler i kroppsøving

Her er reglene du må forholde deg til.

Matematikk Fil Årsplan matematikk 9. trinn 2019 - 2020
Fil Terminprøve matematikk vår 2018 - Del 1
Fil Terminprøve matematikk vår 2018 - Del 2
Fil Periodeplan 1 - Tall
Fil Kapittelprøve 1 (Den vi hadde på skolen er endret litt i forhold til denne)

For de som vil gjennomgå prøven hjemme, så ligger den nå tilgjengelig her med fasit. Prøven som ble gitt på skolen er endret noe i forhold til den som ligger her.

Fil Fasit til kapittelprøve 1
Fil Periodeplan 2 - Algebra
Fil Periodeplan 3 - Likninger
Fil Periodeplan 4 - Funksjoner
Fil Periodeplan 5 - Matematikk i dagliglivet
Fil Prosjekt - Matematikk i dagliglivet
Nettlenke Link til forbrukskalkulator (SIFO)
Mat og helse Fil Vurderingskriterier i gjærbakst
Fil Halvårsplan våren 2019
Fil Praktisk prøve uke 17-20
Fil Vurderingskriterier 2019-2020
Fil Forprøve til prøven 3.juni
Musikk Mappe Vurderingskriterier i musikk

Her finner du vurderingskriteriene i musikkfaget.

Fil Tidslinje oppgav e

.

Fil Tidslinje oppgav e

.

Fil Tidslinje oppgav e

.

Naturfag Fil Årsplan i naturfag 9. trinn - 2019/2020
Fil Vurderingskriterier

Her finner du kriteriene som danner grunnlaget for halvårsvurdering med karakter i naturfag.

Fil Hjelp til rapportskriving

Reaksjon mellom oksygen og karbon

Fil Næringsnett Prestsjøen

.

Fil Periodesystemet
Fil Periodeplan 3 - Kjemiske reaksjoner og egenskapene til stoffer
Fil Prøveforberedende spørsmål til kapittel 1 og 2
Fil Periodeplan 4 - Nervesystemet

.

Fil Prøveforberedende spørsmål

.

Fil Periodeplan 5 - Hormonsystemet

.

Nettlenke Hormoner og puberteten

.

Nettlenke Hormonsystemet - en animasjon
Nettlenke Hormonsystemet og nervesystemet, en animasjon med tle

En god forklaring av nerve- og hormonsystemet i korte trekk.

Nettlenke Film: Adrenalin - hvordan virker det på kroppen vår?
Fil Prøveforberedende spørsmål

Øv godt på disse spørsmålene til prøven TIRSDAG 13.02.

Fil Periodeplan 6 - Lys, syn og farge
Fil Forsøk med syn
Fil Periodeplan 7 - Puberteten, sex, samliv og svangerskap
Fil Gruppeoppgave uke 10 - 13
Fil Periodeplan 8 - Metaller
Norsk Fil Periodeplan 1
Nettlenke Norsksidene

Her finner du flere gode sider i forhold til rettskriving og grammatikk. Både regler og øvingsoppgaver du kan jobbe med.

Nettlenke Skriveregler og råd om rettskriving og tegnsetting

.

Nettlenke Drillpro - intensiv lese- og rettskrivingsoppgaver

Her finner du et stort utvalg av digitale oppgaver, både lese-, skrive- og lytteoppgaver som kan være til hjelp ved rettskriving.

Nettlenke Kontekst- øvingsrom
Nettlenke Bruk av anførselstegn
Nettlenke Grammatikkoppgåver frå Språkrådet - test deg sjølv

Fra Språkrådet.

Nettlenke KONTEKST: Nynorsk grammatikk - øvingar

Her finn du fleire ulike oppgåver i dei ulike ordklassene; substantiv, verb, adjektiv, pronomen, determinativ. Prøv deg.

Nettlenke ØVEROM

Her kan du øve, øve, øve

Nettlenke FILM: Nynorsk repetisjon

Se denne filmen:)

Nettlenke Lær deg nynorsk på 15 minutter

Nynorsk

KRLE Fil Årsplan 2018-2019
Fil Periodeplan 1
Fil Periodeplan 2 Kristendommens historie

.

Nettlenke Tankekart om Martin Luthers liv og virke

Trykk på lenken. Her ligger et halvferdig tankekart om Martin Luthers liv og virke.Du skal legge til utfyllende fakta til noen av hendelsen i livet hans, som er skisser via tegningene i tankekartet. Bruk kap. 4,og /eller søk Internett. Du skal legge til fakta, bilder, videofiler, lydfiler,

NB Innleveringsfrist torsdag 08.11

Fil Periode 3 Jesus og evangeliene
Mappe Presentasjoner om tema Jesus 9A

Her finner dere presenatsjonene som ble vist i 9A om tema Jesus

Mappe Presentasjoner om Jesus av 9B

Her finner dere presentasjonene som ble vist i 9B, om tema Jesus

Fil Periodeplan 3 Islam
Fil Periodeplan 4 Buddhismen

.

Samfunnsfag Fil Årsplan 2018-2019
Fil Periodeplan: Fra union til selvstendig nasjon
Fil Periodeplan (2) Kriminalitet og straff
Utdanningsvalg Fil Årsplan utdanningsvalg 2019-20
VF - Utholdenhet Fil Periodeplan 1: Skolestart - høstferie

Aktivitetsplan.

VF - Medier og informasjon Nettlenke Hvordan skrive en filmanmeldelse

.

Nettlenke Forslag til mal for filmanmeldelse

.

Fil Årsplan medier og informasjon

Med forbehold om endringer

Fil Egenvurdering

.

2.språk - Norsk fordypning Fil Årsplan norsk fordypning 2017/2018

Her finner dere årsplanen i norsk fordypning for skoleåret 2017/2018. God lesning!

2.språk - Spansk Mappe Vurderingskriterier fremmedspråk

Vurderingskriterier fremmedspråk

2.språk - Tysk Fil Årsplan tysk for 9. trinn 2019-20
VF - Ballspill Fil Årsplan ballspill 19-20

.

VF - Teknologi i praksis Fil Vurderingskriterier TEKNOLOGI I PRAKSIS
Fil Vurderingskriterier kastemaskin
Fil Orlandos oppdrag: Lag en kasteanordning
Fil Lag en broguide
Fil Design og bygg ei bro
Fil Vurderingskriterier fagverksbro
Fil Eiffeltårnet
Fil Oppgave mobilholder
Fil Vurderingskriterier plastknekking
Fil Design og bygg en elektrisk bil
VF - Levende kulturarv Fil Årsplan i levende kulturarv 2018/2019 (I arbeid)

Årsplan

Fil Verdensarvliste - fordypningsarbeid

Selvvalgt kultursted eller natursted

Nettlenke Sway-presentasjon om Verdensarven

Sway-presentasjon om Verdensarven

Nettlenke 7000 år gammel landsby i Nildeltaet, Egypt

Nildeltaet, Egypt

VF - Turn Fil Plan til høstferien
Fil Plan til 6. des
VF - Innsats for andre Fil Årsplan 2019-20