Emne Navn Beskrivelse
Fil Velkomstbrev
Fil Elevundersøkelsen

Les gjennom spørsmålene

Fil Grupper i Mat og helse 2018-19
Fil Timeplan 9A
Fil Timeplan 9B
Fil Overordnende regler for orden og oppførsel

Til informasjon

Fil Vurdering av orden og oppførsel

Til informasjon

Fil Valgfag 2018-19, påmeldingsskjema

Valgfag 2018-19, påmeldingsskjema

Fil Valgfag 2018-19

Valgfag 2018-19

Fil Aktivitetsdag 16.03.18

Fredag 16.03. er det aktivitetsdag i Digeråsen for alle som ikke er med på Birkenprosjektet.

Mappe Kantinekortet

Kantinekortet

Fil VIKTIG INFO ANG SMS TIL SKOLEN

Her finner dere også en oversikt over tlfnr. til faglærerne

Nettlenke ÅUS
Engelsk Fil Perspectives Magazine: Connections
Fil Periodeplan_Shadows of the Past
Fil PP_ Shadows of the Past
Nettlenke The Debate on Slavery

.

Nettlenke The Atlantic slave trade

Slave trade

Fil The 50 States TASK

.

Fil Periodeplan 2 - Move Your Body
Fil Pre-read activity_Rugby

Translate these words into Norwegian and hand it in as page 2 in your other text about rugby.

Mappe Move Your Body

Her finner du aktuelle tekster og arbeidsark til temaet Move Your Body.

Fil Presentation of a sport

sport

Nettlenke Crossroads Grammar/tasks
Nettlenke Moava - Uttale

.

Nettlenke Preposisjoner

Oversikt over ulike preposisjoner og bruken av dem

Nettlenke Phonemic Chart

Her kan du øve på fonetikk(språklyder)

Nettlenke Premier Skills

Super side for fotballinteresserte gutter hvor du kan øve på engelske ferdigheter, og lære om Premier League:)

Fil Årsplan 2017-2018

.

Kroppsøving Fil Årsplan i kroppsøving, 9. trinn 2018-2019

Her er en oversikt som viser aktivitetene i løpet av skoleåret.

Fil Vurderingskriterier i kroppsøving

Her kan du se hva du vurderes etter.

Fil Regler i kroppsøving

Dette er regler du må forholde deg til i kroppsøvingsfaget

Fil Treningsdagbok - egentrening april-mai 2018

Informasjon om egentrening, treningsdagboka og hvordan denne skal føres.

Fil Eksempel på bruk av treningsapp

Endomondo

Fil Øktskjema

Dette øktskjemaet kan du bruke i treningsdagboka om du ønsker det.

Fil Vurderingsskjema

Dette skjemaet vil bli brukt i forbindelse med vurdering.

Matematikk Fil Årsplan matematikk 9. trinn 2018 - 2019
Musikk Mappe Vurderingskriterier i musikk

Her finner du vurderingskriteriene i musikkfaget.

Naturfag Fil Årsplan i naturfag 9. trinn - 2018/2019
Fil Vurderingskriterier

Her finner du kriteriene som danner grunnlaget for halvårsvurdering med karakter i naturfag.

Fil Hjelp til rapportskriving

Reaksjon mellom oksygen og karbon

Norsk Fil ÅRSPLAN 2017-18

Her er en oversikt over fagområder, kompetansemål og arbeidsformer for dette skoleåret.

Mappe Vurderingskriterier norsk skriftlig og muntlig

Her finner du vurderingskriteriene som danner grunnlaget for halvårsvurderingen med karakter i norsk skriftlig (bokmål og nynorsk) og muntlig.

Nettlenke Norsksidene

Her finner du flere gode sider i forhold til rettskriving og grammatikk. Både regler og øvingsoppgaver du kan jobbe med.

Nettlenke Skriveregler og råd om rettskriving og tegnsetting

.

Nettlenke Drillpro - intensiv lese- og rettskrivingsoppgaver

Her finner du et stort utvalg av digitale oppgaver, både lese-, skrive- og lytteoppgaver som kan være til hjelp ved rettskriving.

Nettlenke Bruk av anførselstegn
Fil Våren 2018; forberedelseshefte
Mappe Nyttige dokumenter til terminprøven

Her finner du flere nyttige dokumenter du kan bruke under terminprøven i norsk, både i hovedmål og sidemål.

Nettlenke Nasjonal prøve LESING - eksempeloppgave

.

Fil Adams epler

Se under

Fil Periodeplan

.

Nettlenke Vis - ikke fortell
Mappe Ordbank skjønnlitterær skriving

Her får dere en oversikt over ulike synonymer/tekstbindere/setningsbindere/setningsstartere dere kan benytte når dere skriver skjønnlitterære tekster.

Fil Periodeplan - saktekster, kilder og kildekritikk

Her er periodeplanen.

Fil Periodeplan

Her finner dere periodeplan med mål for dette emnet.

Fil PP - Estetiske virkemidler i sammensatte tekster

.

Fil REKLAME
Fil Farger som virkemiddel

.

Fil Analyseskjema sammensatte tekster

.

Fil Analyseskjema - reklame

.

Fil Eksempel på analyse av reklame: Freias Kvikk Lunsj

.

Fil Oppbygging analyse av en reklame - avsnittsstartere

.

Fil Periodeplan noveller

.

Fil Novelleskriving - skriveramme

Her er et nyttig verktøy du kan bruke når du skal skrive en novelle selv.

Fil Novelleanalyse - MAL

Her har du et nyttig verktøy som kan benyttes som skriveramme når du skal analysere en novelle.

Fil Til ungdommen - tekst

Her kan teksten lastes ned.

Fil Sommerfuggel i vinterland - tekst

Her kan dere laste ned teksten

Fil Styggen på ryggen - tekst

Her er tekstene - last ned om ønskelig

Fil Tyven tyven - tekst

Last ned om ønskelig

Fil Periodeplan

.

Fil Lyrikk - virkemidler, m.m.

Her finner du informasjon om lyrikk, virkemidler samt ulike typer dikt. 

Fil Nynorsk gramatikk

Få oversikt over gramatikken.

Fil Fasit grammatikkprøve november

.

Nettlenke Grammatikkoppgåver frå Språkrådet - test deg sjølv

Fra Språkrådet.

Nettlenke KONTEKST: Nynorsk grammatikk - øvingar

Her finn du fleire ulike oppgåver i dei ulike ordklassene; substantiv, verb, adjektiv, pronomen, determinativ. Prøv deg.

Nettlenke ØVEROM

Her kan du øve, øve, øve

Nettlenke FILM: Nynorsk repetisjon

Se denne filmen:)

Nettlenke Lær deg nynorsk på 15 minutter

Nynorsk

Mappe Saktekster

.

Mappe Skjønnlitterære tekster

.

KRLE Fil ÅRSPLAN 2017-2018
Samfunnsfag Fil Årsplan i samfunnsfag 2017/2018

Her finner dere årsplanen i samfunnsfag for skoleåret 2017/2018. God lesning!

Fil Periodeplan - Den første verdenskrigen 1914-1918
Fil Power Point - den første verdenskrigen 1914 - 1918

Den første verdenskrigen

Fil Den første verdenskrigen 1914-1918 - muntlige fremføringer

Muntlig fremføring om den første verdenskrigen

Fil Periodeplan - "Europa erobrer verden"
Fil PP-presentasjon med oppgaver - "Europa erobrer verden"

PP-presentasjon med oppgaver

Fil PP-presentasjon i "Politiske institusjoner i Norge og i andre land", oppsummering

Hei! Her finner dere PP-presentasjonen som jeg skal gå igjennom på fredag. Gå gjennom stoffet hjemme: sjekk om du kan alle fagbegrepene, for eksempel politisk parti, mandat, forholdstallsvalg osv. Sjekk med dere selv hva dere kan, og jobb videre med det dere ikke har så god kontroll på enda. LYKKE TIL PÅ MANDAG! Med vennlig hilsen, Monika

Fil Periodeplan i samfunnsfag (Politiske institusjoner i Norge og i andre land)

Periodeplan i samfunnsfag (Politiske institusjoner i Norge og i andre land)

Fil Den russiske revolusjonen

Den russiske revolusjonen: det russiske keiserriket, Lenin, Stalin, kommunisme...

Fil Fordypningsoppgave - "Adolf Hitlers vei til makten" - oppgavetekst - minimunskrav 500 ord!

Oppgavetekst

Nettlenke Lenken til "Mein Kampf" av Adolf Hitler

Lenken til "Mein Kampf" av Adolf Hitler

Fil Brosjyre om narkotika, alkohol og tobakk

Brosjyre om narkotika, alkohol og tobakk

Fil Kriminalitet og straff: rollespill RETTSSAK

Rollespill RETTSSAK

Fil Periodeplan 2 - Forbrukersamfunnet, kriminalitet og straff + alkohol, narkotika og tobakk
Fil Intervju del 1 - oppgavetekst

Her er oppgaveteksten for intervjuet dere skal gjennomføre. Hilsen, Monika

Fil Intervju del 2 - oppgavetekst

Her er oppgaven dere skal jobbe med i uke 47. Denne skal leveres inn mandag 27. november i uke 48 innen klokken 20.55 i Moodle. På baksiden finner dere vurderingskriteriene. Lykke til!

Fil PP-presentasjon Forbrukersamfunnet

PP-presentasjon Forbrukersamfunnet

VF - Utholdenhet Fil Periodeplan: Høstferie - OPPDATERT

Sjekk aktivitetene her.

Fil Periodeplan: Høstferie - jul 1

Oppdatert versjon.

Fil Periodeplan: Skolestart - høstferien

Aktivitetsoversikt

VF - Medier og informasjon Nettlenke Hvordan skrive en filmanmeldelse

.

Nettlenke Forslag til mal for filmanmeldelse

.

Fil Årsplan medier og informasjon

Med forbehold om endringer

Fil Egenvurdering

.

2.språk - Norsk fordypning Fil Årsplan norsk fordypning 2017/2018

Her finner dere årsplanen i norsk fordypning for skoleåret 2017/2018. God lesning!

2.språk - Spansk Side Período 5 (semana 7-11)

Periode 5 (semana 7-11)

Side Período 4 (semana 1-7)

Periode 4 (semana 1- 7)

Side Período 3 (semana 49-1)

Periode 3 (semana 49-1)

Side Período 2 (semana 38-48)

Periode 2 (semana 38-48)

Side Período 1 (semana 34-37)
Mappe Vurderingskriterier fremmedspråk

Vurderingskriterier fremmedspråk

2.språk - Tysk Fil Årsplan tysk for 9. trinn 2018-19

Årsplan tysk for 9. trinn 2018-19

Mappe Periodeplaner tysk 9. trinn, 2018-19

Periodeplaner tysk 9. trinn, 2016-17

VF - Ballspill Fil Plan frem mot sommeren
Fil Årsplan VF Ballspill
Fil Plan frem til jul
Fil Kompetansemål - Basketball
VF - Teknologi i praksis Fil Vurderingskriterier TEKNOLOGI I PRAKSIS
Fil Vurderingskriterier kastemaskin
Fil Orlandos oppdrag: Lag en kasteanordning
Fil Lag en broguide
Fil Design og bygg ei bro
Fil Vurderingskriterier fagverksbro
Fil Eiffeltårnet
Fil Oppgave mobilholder
Fil Vurderingskriterier plastknekking
Fil Design og bygg en elektrisk bil