Emne Navn Beskrivelse
Fil Velkomstbrev 10. trinn

Velkomstbrev 10. trinn

Fil Viktige datoer
Fil Regler for orden og oppførsel

Oversikt

Fil Vurderingskriterier i orden og oppførsel

Oversikt

Fil Timeplan 10A
Fil Timeplan 10B
Mappe Ulike gruppeinndelinger

Her finner du gruppeinndeling i 2-deling og 3-deling.

Engelsk Fil Evaluering av engelsk 2017-2018

.

Fil Periodeplan - Shakespeare

.

Fil MACBETH

Hele teksten, skrevet for barn.

Fil Å reflektere

Power Point om hva det vil si å reflektere.

Nettlenke Shakespeare oversetter

.

Fil How to write a 5 paragraph essay

.

Fil Periodeplan - The English Speaking World

Oversikt over hva du skal lære i perioden.

Nettlenke The Commonwealth of Nations - LINK

.

Mappe AUSTRALIA

Her finner du alt som aktuelt for Australia.

Mappe India

.

Nettlenke Mini Bio: Gandhi

.

Mappe Sør Afrika

.

Nettlenke Peter Gabriels song about Steven Biko

Steven Biko

Fil Group task, Songs with a message

.

Mappe CANADA

.

Fil Periodeplan 1

.

Fil The Absolute True Diary of a Part-time Indian - text

.

Nettlenke The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian - lydbok

.

Fil The Absolute True Diary of a Part-Time Indian - Tasks

.

Nettlenke Native Americans further reading

.

Nettlenke Native Americans today

lekse til tirsdag (10A), onsdag (10B).

Kroppsøving Fil SVØMMING 2017/2018

Plan for svømming 2017/18 for 10.trinn.

MERK: 10A starter med svømming i uke 45. 10B har svømming fra uke 3.
Husk svømmetøy på mandager!

Mathias

Fil Elevinstruksjon - informasjon

Viktige opplysninger om elevinstruksjonen

Fil Momenter å huske på

Har dere sjekket følgende:

Fil Skjema for vurdering

Dette er skjemaet dere blir vurdert etter.

Fil Øktplan

Denne kan dere benytte  og levere lærer i forkant av økta.

Fil Årsplan kroppsøving 10. trinn, 2017-18

Årsplan kroppsøving 10. trinn, 2017-18

Fil Vurderingskriterier i kroppsøving

Se vurderingskriterier - vurder deg selv

Fil Regler i kroppsøving

Dette er momenter du må forholde deg til i kroppsøving.

Naturfag Fil Årsplan 2018-19

Her finner du en oversikt over tema med mål som skal gjennomgås i løpet av 10. trinn.

Fil Vurderingskriterier NATURFAG

Elevene får halvårsvurdering og standpunkt etter disse kriteriene.

Fil Huskeliste til rapport

.

Fil Periodeplan

Her finner dere målene for perioden.

Fil Prøveforberedende spørsmål

Svar på disse oppg. når du forbereder deg til prøve TORSDAG 03.12.15

Fil PP Arv og miljø

Her finner dere PP som er brukt i undervisningen.

Fil PP Evolusjon og klassifisering

PP om emnet som er gjennomgått i klassen.

Nettlenke Celledeling - mitose

Her finner dere en veldig god animasjon og skriftlig forklaring på hva som skjer ved celledeling. Her vekstdeling = mitose. Dette må kunnes.

Nettlenke Celledeling - meiose

Her finner dere en veldig god animasjon og forklaring på celledeling, reduksjonsdeling = MEIOSE = kjønnet formering.

Nettlenke Kromozoom

En fin animasjon av blant annet meiose og mitose.

Norsk Fil Årsplan norsk 2018/19

Årsplanen er veiledende og endringer kan forekomme.

Fil Vurderingskriterier NORSK SKRIFTLIG
Fil Vurderingskriterier NORSK MUNTLIG
Fil Periodeplan
Nettlenke Skrivekurs
Nettlenke Øvingsrom på Kontekst
Nettlenke Hjelp til rettskrivning

Ta en titt. Skriv gjerne ut det viktigste.

Mappe Blogg

.

Nettlenke NYNORSK ØVING I GRAMMATIKK

HER KAN DU ØVE MEIR PÅ GRAMMATIKK I NYNORSK

Fil Grammatikkregler sidemål

.

Nettlenke Øving nokon, noko og nokre

.

Nettlenke Pronomen og determinativ

.

Nettlenke Ordliste bokmål/nynorsk

.

Nettlenke Hvordan lykkes med skriftlig eksamen i norsk?

Nyttif informasjon før eksamen.

RLE Fil Årsplan 2018/2019

Her er årsplanen, den vil bli oppdatert på arbeidsmåter før hver periode da jeg vil at dere selv skal være med å si hva dere ønsker.

Samfunnsfag Fil Periodeplan- befolkningsutvikling
Utdanningsvalg Fil Oppdatert info om videregående opplæring

Oppdatert info om videregående opplæring

2.språk - Norsk fordypning Fil Årsplan i norsk fordypning 2017/2018

Årsplan i norsk fordypning

Nettlenke Prøve i kommaregler

http://norsknettskole.no/globalskolen/jpg/arnes/0708/komma/bm/prove/1_bm.htm

. Fil Årsplan i spansk - trinn 10
Fil Periodeplan 1

Trinn 10

VF- Teknologi i praksis Fil Oppgave 1; Lag en bro-guide
Fil Oppgave 2; Design og bygg ei bro
2.språk - Spansk Side Período 4 (semana 6- 11)

Periode 4 (uke 6-11)

Side Período 3 (semana 47- 5)

Periode 3 (uke 47-5)

Side Período 2 (semana 39-46)
Side Período 1 (semana 34-38)
Nettlenke Trailer de Star Wars: el verbo TENER

Trailer de Star Wars: el verbo TENER

2.språk - Tysk Fil Årsplan tysk 10. trinn 2018-19

Årsplan tysk 10. trinn 2018-19

Mappe Periodeplaner tysk 10. trinn, 2018-19

Periodeplaner tysk 10. trinn, 2016-17

Medier og informasjon Fil Årsplan

.

Fil Egenvurdering

.

VF - Innsats for andre Fil Muffinsartikkel under arbeid til webside

Artikkel under arbeid til  ungdomsskolens webside

Mappe Årsplan 2014-2015

Årsplan for Innsats for andre

Mappe Artikler fra aviser

Presseoppslag om aktivitet i faget

Mappe UKM-timeplan

Plan for rigging og forberedelse 23. og 24. januar

Mappe Oppgavetekst til rapport fra eget IFA-prosjekt
VF - Utholdenhet Fil Periodeplan: Høstferie - jul, OPPDATERT!

Oppdatert versjon

Fil Periodeplan: Høstferie - jul

Sjekk aktivtetene her.

Fil Periodeplan: Skolestart - høstferien

Aktivitetsoversikt

Norsk 2 Fil Årsplan

årsp

Fil Periodeplan periode 2

Periode

Kunst og håndverk Fil Oppgave gipsmake
Fil Dreiebok Timelapse MAL

Mal dreiebok

Fil Kjennetegn på måloppnåelse

Vurderingskriterier timelapse

Nettlenke Creative Commons.no

Creative Commons.no

Nettlenke Musikk til din timelapse

Her kan du finne "lovlig" musikk.

Fil Beregning av filmtid - EXCELdokument

Her finner du et regneark slik at du enkelt kan regne ut hvor lenge du må filme for å få lang nok film.

Fil Periode - Sveiping

.

Fil Periode - Portrett

Periode

Matematikk Nettlenke Eksamens eksempler + sammendrag m.m.
Nettlenke Campus Inkrements
Nettlenke Metematikk.net
Fil Excel sparing-lån
Fil Ekstra oppgaver, geometri
VF - Sal og scene Fil Egenvurdering

S&S

VF - Fysak og helse for alle Fil Gruppearbeid