Emne Navn Beskrivelse
Fil Til deg som har søkt videregående opplæring

Brosjyre fra Hedmark fylkeskommune

Fil Invitasjon til avslutning for 10.trinn

.

Fil Infoskriv om eksamen 2017

.

Fil Konkurranse: Motiv til skolegensere

Konkurranse: Motiv til skolegensere

Fil Birken dugnad

.

Fil Samtykke til kartlegging Kultur for læring

Vedlagt finner dere samtykkeerklæring til kartlegging i Kultur for læring. Denne kan dere printe ut, signere og returnere til skolen.

Mappe Utviklingssamtaler_Tidspunkt og fordeling

Her finner dere en oversikt over hvem som har samtaler når.

Mappe Utviklingssamtale: Vurdering i fag

.

Fil Velkommen til nytt skoleår.

.

Fil VIKTIG INFO ANG SMS TIL SKOLEN

Viktig info til alle foreldre/foresatte.

Mappe Kantinekortet

Kantinekortet

Fil Foreldre som skal være med til Polen

Her finner dere en oppdatert liste på hvilke foreldre som skal være med til Polen.

Fil Temaarbeid - Oppgave til Polen

.

Mappe PRAKTISK INFORMASJON ANG. POLENTUR

Her finner dere alt dere trenger av informasjon til reisen med Hvite Busser.

Fil Innkalling til foreldremøte om videregånde skole 14.03.17

Se saksliste og info her

Fil Foreldremøte 21.03.17

.

Fil Referat fra foreldremøte 23.08

.

Fil Referat fra foreldremøtet 9. trinn 05.04 2016

.

Engelsk Fil Eksamensveiledning 2017

veiledning

Fil Eksamens prep.

.

Mappe Periodeplaner

Her finner du periodeplaner.

Nettlenke Shakespeare oversetter

.

Nettlenke Mini Bio: Gandhi

.

Mappe Muntlig presentasjon info

.

Nettlenke The Commonwealth of Nations - LINK

.

Fil The Commonwealth of Nations ASSIGNMENT

Husk frist for innlevering: 25/10-16 klokken 21:00.

Nettlenke Perspectives Magazine

Her ligger forberedelsen til vårtentamen 2016

Logg på med Feide.

Kroppsøving Fil Tidsplan elevinstruksjon, ny

Tidsplan elevinstruksjon

Fil Elevinstruksjon - informasjon

Viktige opplysninger om elevinstruksjonen

Fil Momenter å huske på

Har dere sjekket følgende:

Fil Skjema for vurdering

Dette er skjemaet dere blir vurdert etter.

Fil Øktplan

Denne kan dere benytte  og levere lærer i forkant av økta.

Fil Informasjon om fjelltur, 22. september

Leses nøye!

Fil Årsplan kroppsøving 10. trinn, 2016-17

Årsplan kroppsøving 10. trinn, 2016-17

Fil Vurderingskriterier i kroppsøving

Se vurderingskriterier - vurder deg selv

Fil Regler i kroppsøving

Dette er momenter du må forholde deg til i kroppsøving.

Naturfag Mappe Powerpoint fra 9.kl

.

Fil Nyttige formler til prøva. "ENERGI"

.

Nettlenke Sol til lyspære

.

Fil Vurderingskriterier NATURFAG

Elevene får halvårsvurdering og standpunkt etter disse kriteriene.

Fil Huskeliste til rapport

.

Fil PP Fokus på karbohydrater

.

Fil PP Kraft og bevegelse

Her er PP som er benyttet ved gjennomgang av fagstoffet.

Fil Periodeplan

Her finner du periodeplanen med målene for emnet. Bruk den flittig i arbeid med temaet.

Fil PP Karbonatomets kjemi

PP brukt i undervisningen. Denne er fin å benytte repetisjon til prøver.

Fil Periodeplan

Her finner dere målene for perioden.

Fil Prøveforberedende spørsmål

Svar på disse oppg. når du forbereder deg til prøve TORSDAG 03.12.15

Fil PP Arv og miljø

Her finner dere PP som er brukt i undervisningen.

Fil PP Evolusjon og klassifisering

PP om emnet som er gjennomgått i klassen.

Nettlenke Celledeling - mitose

Her finner dere en veldig god animasjon og skriftlig forklaring på hva som skjer ved celledeling. Her vekstdeling = mitose. Dette må kunnes.

Nettlenke Celledeling - meiose

Her finner dere en veldig god animasjon og forklaring på celledeling, reduksjonsdeling = MEIOSE = kjønnet formering.

Nettlenke Kromozoom

En fin animasjon av blant annet meiose og mitose.

Fil PP Elektrisitet og magnetisme

.

Norsk Fil 3. og 4. april: Hele trinnet: Oppgaver til En folkefiende

Gjøres av alle, selv om du har valgt en annen tekst til fordypningsoppgaven.

Fil Oppgavetekst til litterært emne (2. fordypning)

Brukt punktene i oppgaven når du jobber med boka og filmen. Ikke vent med å begynne å skrive til du er ferdig med boka/filmen, ta notater underveis. Husk at du ikke skal levere en tekst om dette, men ha muntlig framlegg.

Fil Oppgåvetekst drøftande artikkel

.

Fil Presentasjon om saktekstar veke 9

.

Fil Årsplan i norsk 2016-2017

Årsplanen er veiledende, justeringer kan skje underveis.

Fil Kildehenvisninger - hvordan oppgi kilder?

Her er en mal for hvordan du bør føre kilder.

Fil Vurderingskriterier NORSK SKRIFTLIG

Elevene får halvårsvurdering og standpunkt i faget etter disse kriteriene.

Fil Vurderingskriterier NORSK MUNTLIG

.

Fil Periodeplan dansk/svensk/samisk

.

Nettlenke Nordiske språk

.

Nettlenke Internatskolene og samene

Hele teksten er pensum

Nettlenke Att döda ett barn - kortfilm av Alexander Skarsgård

Lekse: Se filmen Att döda ett barn som ligger i moodle. Sammenlikn anslaget i kortfilmen med innledninga til novella. Hva er likt? Hva er forskjellig? Hvilken gjorde mest inntrykk på deg? Filmen eller teksten? Forklar hvorfor.

Fil PUGGELEKSE VEKE 5

Verba som dykk skal øve på i veke 5

Fil PUGGELEKSE VEKE 6

Hugs å repetere verba fra veke 5 :)

Fil Nynorsk og microtekstar

.

Nettlenke Nynorsk SUBSTANTIV

Jobb med det du har fått tilbakemelding om at du bør øve mer på.

Nettlenke Nynorsk BRUKEN AV "DEN"

Her finner du oppgaver der du kan øve på rett bruk av "den".

Nettlenke Nynorsk VERB

http://podium.gyldendal.no/nyekontekst/elev/overom/menypunktene/nynorsk-grammatikk#menuItem_1

Gå inn på det du har fått tilbakemelding om at du bør jobbe mer med.

Nettlenke Personleg pronomen 2 Nynorsk

.

Nettlenke Personleg pronomen Nynorsk

.

Nettlenke Ordliste bokmål/nynorsk

.

Mappe Kåseri oppgavetekst og vurderingsskjema

Frist for levering er 27. januar kl. 21.00

Skjemaet brukes for å vurdere det muntlige framlegget.

Kåseriet leveres i egen innleveringsmappe, merket "Innlevering av kåseri"

Fil Periodeplan dialekt og kåseri
Nettlenke Dokumentar om ulike dialekter

.

Nettlenke Dialekter og målmerker; TEST DEG SELV

Test hva du kan om dialekter og målmerker.

Fil Vurderingsmatrise skriftlige oppgaver

.

Nettlenke Tips til hvordan jobbe med fordypningsoppgaven

.

Mappe Fordypningsoppgave i norsk

Her finner du praktisk informasjon om fordypningsoppgavene i norsk. Følg også med i kalenderen for undervisningstid som blir satt av til å jobbe med oppgavene på skolen, og frister underveis i arbeidet. Du må påberegne en del jobbing med oppgaven utenom skoletid.  Lykke til!

Mappe Periodeplan norsk språkhistorie høst 2016

språk

Nettlenke Språkutvikling film del 1

Filem skal sees hjemme i lekse.

Nettlenke Språkutvikling film del 2

Denne skal sees hjemme i lekse.

Nettlenke Norsk Språkhistorie; ei tidslinje

Her får dere en oversikt over språkhistorien fra ca. år 200-2005.

Fil Reklame

Nyttig info om reklame

Nettlenke Mer om reklame

Les her

Fil Virkemidler i sammensatte tekster

.

Nettlenke Drøftende artikkel

Her får du en repetisjon, eksempel og viktige ting å huske på når du skal skrive en drøftende artikkel.

Nettlenke God nettside med eksempler på kåseri

Nettside hvor virkemidler i et kåseri beskrives, samt eksempler på elevtekster.

Fil PP Ibsen

.

Fil Sjangerlære - novelle

Dette er en oppsummering av sjangerlære med hovedvekt på novellesjangeren.

Fil Virkemidler i novelle

Dette bør du tenke på når du skriver novelle.

Fil Novelle - Powerpoint m/tips

Her er noen elementer å huske på..

Fil Eksempeltekst; Analyse av skjønnlitterære tekster

Denne teksten kan du bruke som hjelp i all analyse av skjønnlitterære tekster. Det er en analyse av novellen "Karen" av Alexander Kielland, og er skrevet av en elev på ungdomstrinnet. Lykke til med analysen.

Nettlenke Sjangerkunnskap - novelle

Her er mange gode tips!

Fil Periodeplan

.

Mappe Blogg

.

Nettlenke Hva er en blogg?

.

Fil Innleveringsoppgave blogg

10

Mappe Periode 1; Med Hvite busser til Auschwitz

Her finner du periodeplan, temaoppgaven, samt ulike oppgaver, linker, tekster o.l. som er brukt i undervisningen.

 

 

Nettlenke Norsksidene

Følg lenken og jobb med oppgaver om tegnsetting og grammatikk. Les reglene nøye først slik at det ikke bare blir en "gjettekonkurranse".

Nettlenke Hjelp til rettskrivning

Ta en titt. Skriv gjerne ut det viktigste.

Fil Grammatikkregler sidemål

.

Nettlenke Grammatikk og rettskriving

Ta først kartleggingstesten. Lag deretter ditt eget øvingsprogram. Forklaring finner du på nettsiden.

Nettlenke Øving nokon, noko og nokre

.

Nettlenke Pronomen og determinativ

.

RLE Fil Årsplan RLE 10. trinn 15-16
Fil Periodeplan 1 RLE Nazismen og jødene

n

Fil Periode 2 - Valg og verdier

Valg og verdier

Fil FORPRØVE TIL VALG OG VERDIER

FORPRØVE

Fil Periodeplan Kristendommen

paulus

Fil Periodeplan 3 kulturarven
Fil Muntlig fremføring 10 A

Muntlig fremføring 10A

Fil Muntlig fremføring 10B

Muntlig fremføring 10B

Nettlenke Israel-Palestina-konflikten

På denne nettsiden vil dere finne mer enn nok informasjon om Israel-Palestina-konflikten som dere kan bruke i oppgaven deres i KRLE. NB: Vær kritisk til kildene og sammenligne informasjonen med andre kilder (andre nettsider, bøker osv...). Hilsen, Monika

Fil Gruppefordeling av oppgavene i kap. Kristendommen

Gruppefordeling av oppgavene i kap. Kristendommen

Fil Innleveringsoppgave i KRLE (KULTURARV, OPPGAVETEKST)

Kuturarv

Fil Forprøve i KRLE (På samme jord)

Forprøve

Samfunnsfag Fil Årsplan Samfunnsfag 2016/2017
Fil Periode 6 Befolkningsvekst/Verdenshandel

6

Fil Løsningsforslag til "Konflikter etter den kalde krigen"

L

Fil Forprøve om Fattigdom kap 6-8

6

Utdanningsvalg Fil Årsplan utdanningsvalg

Årsplan utdanningsvalg

Fil Presentasjonen- informasjon om videregående opplæring i Hedmark 2016/17

Presentasjonen- informasjon om videregående opplæring i Hedmark 2016/17

Fil Oversikt utprøving

.

Fil Oppgaver 29. august

Oppgaver 29. august

2.språk - Norsk fordypning Fil Årsplan vår 2016

Årsplan vår 2016

Fil Filmsjangere- kort presentasjon

Filmsjangere- kort presentasjon

. Fil Årsplan i spansk - trinn 10
Fil Periodeplan 1

Trinn 10

VF- Teknologi i praksis Fil Oppgave 1; Lag en bro-guide
Fil Oppgave 2; Design og bygg ei bro
2.språk - Spansk Fil Årsplan i spansk for 10. trinn

Årsplan i spansk for 10. trinn

Side Período 6 (semana 17-20)

Período 6 (17-20)

Side Período 5 (semana 9-14)

Período 5 (9-14)

Side Período 4 (semana 2-7)

Período 4 (2-7)

Side Período 2 (semana 42-47)

Período 2 (42-47)

Side Período 1 (semana 35-40)

Período 1 (35-40)

Side La Navidad

Semana 50-51

Nettlenke Trailer de Star Wars: el verbo TENER

Trailer de Star Wars: el verbo TENER

2.språk - Tysk Fil Årsplan tysk 10. trinn, 2016-17

Årsplan tysk 10. trinn, 2016-17

Mappe Periodeplaner tysk 10. trinn, 2016-17

Periodeplaner tysk 10. trinn, 2016-17

Fil Innlevering tysk 27.01.17

Innlevering tysk 27.01.17

Fil Muntlig oppgave 17.02.17

Muntlig oppgave 17.02.17

Medier og informasjon Fil Årsplan

.

Fil Egenvurdering

.

VF - Innsats for andre Fil Muffinsartikkel under arbeid til webside

Artikkel under arbeid til  ungdomsskolens webside

Mappe Årsplan 2014-2015

Årsplan for Innsats for andre

Mappe Artikler fra aviser

Presseoppslag om aktivitet i faget

Mappe UKM-timeplan

Plan for rigging og forberedelse 23. og 24. januar

Mappe Oppgavetekst til rapport fra eget IFA-prosjekt
VF - Fysisk aktivitet og helse Fil Egentreningsskjema - valgfag utholdenhet

Leveres lærer før timen.

Fil Årsplan ballspill 2015-16

Årsplan ballspill 2015-16

Norsk 2 Fil Årsplan

årsp

Fil Periodeplan periode 2

Periode

Kunst og håndverk Fil Kjennetegn på måloppnåelse

Vurderingskriterier timelapse

Nettlenke Creative Commons.no

Creative Commons.no

Nettlenke Musikk til din timelapse

Her kan du finne "lovlig" musikk.

Nettlenke Musikk til din timelapse

Her kan du finne "lovlig" musikk.

Fil Hefte 1 - timelapse

Arbeidsoppgave, vurderingskriterier og dreiebok

Mappe Forelesningsnotater - TIMELAPSE

Forelesningsnotater

Fil Beregning av filmtid - EXCELdokument

Her finner du et regneark slik at du enkelt kan regne ut hvor lenge du må filme for å få lang nok film.

Fil Periode 1: Gipsmaske 2016-17

Beksrivelse og gjennomføring

Fil Periode - Sveiping

.

Fil Periode - Portrett

Periode

Matematikk Fil Prøvemuntligoppgave

.

Fil Årsplan 10.trinn

Årsplan 10.trinn

Fil Periodeplan 2 - Tall

.

VF: Sal og scene Fil Egenvurdering

S&S