Emne Navn Beskrivelse
Fil Barnekreftaksjonen ÅUS

Her finner foresatte informasjon om Barnekreftaksjonen 2019 ved ÅUS.

Ansvarlig lærer Mathias Eng; 92056419

Nettlenke Info til foresatte om elevundersøkelsen

Vi gjennomfører elevundersøkelsen på 10. trinn 22.10. (10A) og 24.10. (10B). Mer info finner du via lenken.

Fil Viktig melding om VISMA
Nettlenke KULTUR FOR LÆRING

Her kan du svare på undersøkelsen

Fil SI Åmot skole
Fil Viktig info om pass og ID
Fil Reisevilkår og praktisk informasjon
Fil Turregler
Fil Pakkeliste
Fil Gruppeinndeling
Fil Regler for orden og oppførsel

Oversikt

Fil Vurderingskriterier i orden og oppførsel

Oversikt

Fil Timeplan 10A
Fil Timeplan 10B
Mappe Kantinekortet

Kantinekortet

Fil Foreldremøte 13.11.19
Fil Felles foreldremøte 13/11
Fil Foreldremøte 24.09.19

Foreldremøte 24.09.19

Fil Powerpoint fra forelderemøtet 24.09.19

Powerpoint fra forelderemøtet 24.09.10

Fil Utviklingssamtaleskjema

.

Fil Tider for utviklingssamtale høst 2019 - Emil Oppdatert
Fil Utviklingssamtaler med Sarah -HØST-2019_Oppdatert 03.11
Fil Tider for utviklingssamtaler med Stian - Høst 2019 - OPPDATERT 30.10
Fil Informasjonsmøte om videregående opplæring 03.12.19

Informasjonsmøte om videregående opplæring 03.12.19

Fil Presentasjon fra møtet 03.12.19

Presentasjon fra møtet 03.12.19

Fil Presentasjon fra ELVIS om vgo

Presentasjon fra ELVIS om vgo

Fil Tidspkt. veiedn.samtaler videregående skole, oppdatert 27.11.19

Tidspkt. veiedn.samtaler videregående skole, oppdatert 27.11.19

Fil Informasjonskveld 11.12.19 på ELVIS

Informasjonskveld 11.12.19 på ELVIS

Engelsk Fil Terminprøve - appwriter
Fil Periodeplan 1

.

Fil The Absolute True Diary of a Part-time Indian - text

.

Nettlenke The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian - lydbok

.

Fil The Absolute True Diary of a Part-Time Indian - Tasks

.

Nettlenke Native Americans further reading

.

Nettlenke Native Americans today

lekse til tirsdag (10A), onsdag (10B).

Kroppsøving Fil Svømming 2019-20

Vedlagt finner dere info om svømmeopplæringen i år. NB! Jentene begynner 04.11.

Fil Orienteringstegn
Fil Regler for kroppsøving

Her er reglene du må forholde deg til.

Fil Vurderingskriterier i kroppsøving

Se vurderingskriterier - vurder deg selv

Fil Årsplan 2019/2020
Fil Oversikt over grupper og når dere skal gjennomføre elevinstruksjon
Fil Elevinstruksjon 2019
Fil Skjema for vurdering
Fil Eksempel til øktplan
Fil Mal for øktplan
Fil Momenter å huske på.

Har dere fått med disse momentene?

Naturfag Fil Årsplan naturfag 10. trinn 2019/20
Fil Vurderingskriterier NATURFAG

Elevene får halvårsvurdering og standpunkt etter disse kriteriene.

Fil Huskeliste til rapport

.

Fil Periodeplan 1 - Arv, miljø, evolusjon og klassifisering
Fil Det genetiske hjulet; OPPGAVE
Nettlenke Arv og miljø; video
Nettlenke DNA - arvestoffet
Nettlenke Film; "Galapagos-øyene"
Fil Periodeplan 2 - Karbonatomets kjemi
Fil PP Organisk kjemi

PP brukt i undervisningen. Denne er fin å benytte repetisjon til prøver.

Fil Innleveringsoppgave uke 43
Nettlenke Molview
Fil Periodeplan 3 - Fokus på karbohydrater
Fil Periodeplan 4 - Helse og livsstil
Fil Presentasjonsoppgave - Helse og livsstil
Norsk Fil idemyldring, tale

Nå er stikkordene fra idemyldring, tale lagt ut under norsk

Nettlenke Tale

Martin Luther Kings tale: I have a dream

"Demonstrasjoner mot raselover i Usa"

Nettlenke BOKOMSLAGET, BOBLA, Siri Pettersen

Kritikk av bokomslaget i A2

Nettlenke Bobla

Bobla - tentamen

Fil Årsplan 2019/2020
Fil vøl-skjema
Fil Vurderingskriterier NORSK SKRIFTLIG
Fil Vurderingskriterier NORSK MUNTLIG
Fil Periodeplan blogg
Fil Powerpoint 1 - Blogg, kåseri og essay
Fil Powerpoint 2 - nynorsk
Nettlenke Hva er en blogg?

.

Fil Vurderingskriterier
Fil Tips til analyse av blogg

Lurt å se nærmere på dette..

Fil Ekstra pensum ESSAY
Fil Lekse til 18.10

Til deg som ikke ble ferdig på skolen

Nettlenke dialektprøver

her kan du lytte

Nettlenke Pippi

Her hører du Pippi på flere nordiske språk

Fil Diskriminerende språkbruk

Powerpoint fra side 331 - 334 i Nye kontekst

Fil Oppgave språkhistorie
Nettlenke Grammatikk og rettskriving

Ta først kartleggingstesten. Lag deretter ditt eget øvingsprogram. Forklaring finner du på nettsiden.

Nettlenke NYNORSK ØVING I GRAMMATIKK

HER KAN DU ØVE MEIR PÅ GRAMMATIKK I NYNORSK

Nettlenke Nynorsk VERB

http://podium.gyldendal.no/nyekontekst/elev/overom/menypunktene/nynorsk-grammatikk#menuItem_1

Gå inn på det du har fått tilbakemelding om at du bør jobbe mer med.

Nettlenke "Er ei god bok god for både barn og vaksne?"

Sjå rett kjeldevisning i førebuingsheftet nederst s. 3.

Fil Hvordan føre kilder?
Fil Bindeord
Fil Ordbank synonymer
Fil Ordbank tekstbindere
Fil Repetisjon nynorsk grammatikk
Fil Ord som bokmålselevar ofte skriv feil
Fil Hugseliste NYNORSK
Nettlenke Hvordan skrive gode tekster?

Her finner du flere gode sider med tips til hvordan du kan skrive ulike tekster, samt rettskriving og grammatikk.

Nettlenke Rettskriving, grammatikk, tegnsetting og sjangerkunnskap
Nettlenke Skriveregler og råd om rettskriving og tegnsetting
Nettlenke Repetisjon nynorsk
Nettlenke Lær deg nynorsk på 15 min.
Nettlenke Øving nokon, noko og nokre

.

Nettlenke Pronomen og determinativ

.

Nettlenke Ordliste bokmål/nynorsk

.

Nettlenke Nynorsk SUBSTANTIV

Jobb med det du har fått tilbakemelding om at du bør øve mer på.

Nettlenke Hva svarer vi sidemålsmotstanderne?

Fra Norsk målungdom.

Nettlenke Realismen og naturalismen

Gode nettsider omkring hva som kjennetegner realismen og naturalismen. Her finner du også informasjon om de ulike forfatterne knyttet til perioden. 

Nettlenke Hvordan lykkes med skriftlig eksamen i norsk?

Nyttif informasjon før eksamen.

Nettlenke Riksmålsforbundet - Hvordan skrive gode tekster?

Riksmålsforbundets sider.

Nettlenke Hjelp til rettskrivning - Korrekturavdelingen

Ta en titt. Skriv gjerne ut det viktigste.

Nettlenke Øvingsrom på Kontekst
Nettlenke Skrivekurs
Nettlenke Norsksidene

Følg lenken og jobb med oppgaver om tegnsetting og grammatikk. Les reglene nøye først slik at det ikke bare blir en "gjettekonkurranse".

Mappe Samling ulike tekster

Her finner dere en oversikt over de ulike tekstene vi har jobbet med i løpet av 10. trinn.

Fil Lekse til 18.10

Til deg som ikke ble ferdig på skolen

Nettlenke Forberedelseshefte
KRLE Fil ÅRSPLAN 2019/20
Fil Periodeplan 1

 

Fil Skriveramme for leserinnlegg
Nettlenke Dokumentar om dødsstraff

Dokumentar om dødsstraff

Samfunnsfag Fil Årsplan i samfunnsfag 2018/2019

Årsplan i samfunnsfag 2018/2019

Fil Periodeplan 1 - Samfunnet - der kulturer møtes
Nettlenke Sway-presentasjon om deler av kapittelet

Sway

Fil Møter mellom kulturer - kollisjon eller dialog (Artikkel og oppgaver)

Artikkel og oppgaver

Fil Samfunnet - der kulturer møtes - begreper (oppgave)

Begreper

Nettlenke "Jana (6) møter endelig pappaen sin igjen" - NRK

Migrasjon

Fil Oppgaver til filmen om Jana

Oppgaver til filmen om Jana

Fil Spørsmål til fagsamtalen

Fagsamtale

Fil Periodeplan 3 - Menneskerettigheter - likeverd og verdier

Menneskerettigheter - likeverd og verdier

Fil FN - Verdenserklæring om menneskerettigheter

Verdenserklæring om menneskerettigheter

Fil Oppgaver til "Nord-Korea og menneskerettigheter"

Artiklene elevene har jobbet med i forkant: 

https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/e1ppR/Skrekkens-Nord-Korea

https://www.nrk.no/urix/fn-fordommer-nord-korea-for-grove-brudd-pa-menneskerettighetene-1.13778846

Fil Periodeplan - Den kalde krigen

Periodeplan

Fil PP-presentasjon om den kalde krigen

Den kalde krigen

Fil PP-presentasjon om Berlinmuren

Berlinmuren

Fil Fordypninsoppgave: Øst og vest - fra splittelse til samarbeid

Fordypningsoppgave

Fil PP-presentasjon med oppgaver underveis: Koloniene blir selvstendige

Oppgaver

Nettlenke NRK-artikkel om Apartheid

Artikkel

Fil PP-presentasjon: Konflikter etter den kalde krigen

Konflikter 

Nettlenke Bakgrunn og beskrivelse av konflikter (FN)

Konflikter

Nettlenke Borgerkrigen i Syria på 3,5 minutter (NRK)

Borgerkrigen i Syria

Fil Vurderingskriterier - muntlige fremføringer om konflikter etter den kalde krigrn

Kriterier

Nettlenke FN - SAMMENLIGN VERDENS LAND

Sammenlign verdens land

Fil Sammenligning av Niger og Norge

Sammenligning

Utdanningsvalg Fil Oppdatert info om videregående opplæring

Oppdatert info om videregående opplæring

Fil Buss- og togtider utprøving november 2019

Buss- og togtider utprøving november 2019

2.språk - Norsk fordypning Fil Årsplan i norsk fordypning 2017/2018

Årsplan i norsk fordypning

Nettlenke Prøve i kommaregler

http://norsknettskole.no/globalskolen/jpg/arnes/0708/komma/bm/prove/1_bm.htm

. Fil Årsplan i spansk - trinn 10
Fil Periodeplan 1

Trinn 10

VF- Teknologi i praksis Fil Oppgave 1; Lag en bro-guide
Fil Oppgave 2; Design og bygg ei bro
2.språk - Spansk Fil Oppgave La casa

 Presentación 10.12.

Side Período 1_ semana 34-40

Periode 1_uke 34-40

Side Período 2_ semana 41-49

Periode 2_uke 41-49

Fil Presentación Greta Thunberg
Nettlenke Trailer de Star Wars: el verbo TENER

Trailer de Star Wars: el verbo TENER

Fil LATINOAMERICA
Fil LATINOAMERICA
2.språk - Tysk Fil Årsplan tysk 10. 2019-20

Årsplan tysk 10. 2019-20

Mappe Periodeplaner tysk 10. 2019-20

Periodeplaner tysk 10. 2019-20

Fil Miniforedrag kjente personer 19.11.

Miniforedrag kjente personer 19.11.

Friluftsliv Fil Årsprosjekt friluftsliv 2019-20
Fil Periodeplan uke 42-51
Fil Tur med utholdenhets- og friluftslivgruppa høsten 2019
Fil Periodeplan uke 34-40
Fil Årsplan
Fil Bål
Fil Allemannsretten
Fil Allemannsretten - Dybdeinformasjon
Medier og informasjon Fil Årsplan

.

Fil Egenvurdering

.

VF - Innsats for andre Fil Årsplan 2019-20
VF - Utholdenhet Fil Periodeplan 1 - 2019/2020

Her er aktivitetsplanen for periode 1

Fil Dagstur til Byringen - informasjon

Informasjon om turen

Norsk 2 Fil Årsplan

årsp

Fil Periodeplan periode 2

Periode

Kunst og håndverk Fil Oppgave gipsmake
Fil Periodeplan - timelapse

Informasjon om timelapse-perioden

Nettlenke Creative Commons.no --> lisensiere filmen din

Creative Commons.no

Nettlenke Musikk til din film

Royalty free music- husk å navngi!

Fil Diverse lenker og eksempler

Mye nyttig her..

Fil Vurderingsskjema
Mappe Forelesningsnotater - TIMELAPSE

Forelesningsnotater

Fil Periode - Sveiping

.

Fil Periode - Portrett

Periode

Matematikk Fil Årsplan 10. trinn 19/20
Fil Terminprøve 10. trinn høst 2018 - del 1
Fil Terminprøve 10. trinn høst 2018 - del 2
Fil Periodeplan Tall
Fil Periodeplan Algebra

Periodeplan Algebra

Fil Innleveringsoppgave uke 44
Nettlenke 4.1 Vi løser ligninger
Nettlenke Eksamens eksempler + sammendrag m.m.
Fil Ekstra oppgaver, geometri
Nettlenke Metematikk.net
Nettlenke Campus Inkrements
Nettlenke Formlikhet, forklaring
Fil Excel sparing-lån
Fil Trekanter
Fil Eksamen Del 1
Fil Eksamen del 2
VF - Sal og scene Fil Egenvurdering

S&S

Fil Informasjon

.

VF - Ballspill Fil Årsplan ballspill 19-20
VF - Fysak og helse for alle Fil Gruppearbeid
VF - Levende kulturarv Fil Årsplan i levende kulturarv 2018/2019 (I arbeid)
Nettlenke Nettstedet vårt i Wordpress

Wordpress

Fil Verdensarvliste - fordypningsoppgave

Selvvalgt kultursted eller natursted

Nettlenke Sway-presentasjon om Verdensarven

Sway-presentasjon om Verdensarven

Nettlenke 7000 år gammel landsby i Nildeltaet, Egypt

Nildeltaet, Egypt

Fil PP-presentasjon: Immateriell kulturarv (lenker)

Verdensarven

Fil Vikinger: Mat

Mat