Emne Navn Beskrivelse
Fil Viktig informasjon rundt skolegang på ÅUS, oppdatert 27.03.20

Viktig informasjon rundt skolegang på ÅUS, oppdatert 27.03.20

Fil Timeplan 10A, uke 20->

Timeplan 10. trinn, uke 20->

Fil Timeplan 10B, uke 20->

Timeplan 10B, uke 20->

Fil Info fra Innlandet politidistrikt
Fil Hyggelige melding til elever og foresatte
Fil Oversikt over ansatte med telefonnummer
Fil Nyttige tips til å gjøre noe sammen
Fil Grupper til prøvemuntlig
Fil Det er oppdaget hodelus
Fil Informasjon til foresatte og ungdom om ungdataundersøkelsen
Fil Barnekreftaksjonen ÅUS

Her finner foresatte informasjon om Barnekreftaksjonen 2019 ved ÅUS.

Ansvarlig lærer Mathias Eng; 92056419

Nettlenke Info til foresatte om elevundersøkelsen

Vi gjennomfører elevundersøkelsen på 10. trinn 22.10. (10A) og 24.10. (10B). Mer info finner du via lenken.

Fil Viktig melding om VISMA
Nettlenke KULTUR FOR LÆRING

Her kan du svare på undersøkelsen

Fil SI Åmot skole
Fil Viktig info om pass og ID
Fil Reisevilkår og praktisk informasjon
Fil Turregler
Fil Pakkeliste
Fil Gruppeinndeling
Fil Ungdommens kulturhus, program 21. januar
Fil Regler for orden og oppførsel

Oversikt

Fil Vurderingskriterier i orden og oppførsel

Oversikt

Fil Timeplan 10A
Fil Timeplan 10B
Mappe Kantinekortet

Kantinekortet

Fil PowerPoint fra foreldremøtet 05.03.20

PowerPoint fra foreldremøtet 05.03.20

Fil Invitasjon foreldremøte 10. trinn 05.03.20

Foreldremøte 10. trinn 05.03.20

Fil Foreldremøte 13.11.19
Fil Felles foreldremøte 13/11
Fil Foreldremøte 24.09.19

Foreldremøte 24.09.19

Fil Powerpoint fra forelderemøtet 24.09.19

Powerpoint fra forelderemøtet 24.09.10

Fil Utviklingssamtaleskjema

.

Fil Tider for utviklingssamtale høst 2019 - Emil Oppdatert
Fil Utviklingssamtaler med Sarah -HØST-2019_Oppdatert 03.11
Fil Tider for utviklingssamtaler med Stian - Høst 2019 - OPPDATERT 30.10
Fil Pressemelding/info fra Norges natur- og økologigymnas

Pressemelding/info fra Norges natur- og økologigymnas. Søknadsfrist 15. mai for de som er interessert.

Fil Informasjonsmøte om videregående opplæring 03.12.19

Informasjonsmøte om videregående opplæring 03.12.19

Fil Presentasjon fra møtet 03.12.19

Presentasjon fra møtet 03.12.19

Fil Presentasjon fra ELVIS om vgo

Presentasjon fra ELVIS om vgo

Fil Tidspkt. veiedn.samtaler videregående skole, oppdatert 27.11.19

Tidspkt. veiedn.samtaler videregående skole, oppdatert 27.11.19

Fil Informasjonskveld 11.12.19 på ELVIS

Informasjonskveld 11.12.19 på ELVIS

Engelsk Fil Periodeplan 1

.

Fil The Absolute True Diary of a Part-time Indian - text

.

Nettlenke The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian - lydbok

.

Fil The Absolute True Diary of a Part-Time Indian - Tasks

.

Nettlenke Native Americans further reading

.

Nettlenke Native Americans today

lekse til tirsdag (10A), onsdag (10B).

Kroppsøving Fil Oppgave 28.04.20

Oppgave 28.04.20

Fil Oppgave uke 17. Mandag 20.04.20
Fil Fjernundervisning Uke 16
Fil UKE 12 - Fjernundervisning

Lykke til! Kjør gjerne flere ganger hvis ønskelig. 

Fil UKE 13 - Fjernundervisning

Lykke til! :)

Fil Oppgaver i krø uke 14
Fil Svømming 2019-20

Vedlagt finner dere info om svømmeopplæringen i år. NB! Jentene begynner 04.11.

Fil Orienteringstegn
Fil Regler for kroppsøving

Her er reglene du må forholde deg til.

Fil Vurderingskriterier i kroppsøving

Se vurderingskriterier - vurder deg selv

Fil Årsplan 2019/2020
Fil Eksempel Økt, basistrening
Fil Oversikt over grupper og når dere skal gjennomføre elevinstruksjon - Oppdatert
Fil Elevinstruksjon 2019
Fil Skjema for vurdering
Fil Eksempel til øktplan
Fil Mal for øktplan
Fil Momenter å huske på.

Har dere fått med disse momentene?

Naturfag Fil Årsplan naturfag 10. trinn 2019/20
Fil Vurderingskriterier NATURFAG

Elevene får halvårsvurdering og standpunkt etter disse kriteriene.

Fil Huskeliste til rapport

.

Fil Periodeplan 1 - Arv, miljø, evolusjon og klassifisering
Fil Det genetiske hjulet; OPPGAVE
Fil PP Arv og miljø

Her finner dere PP som er brukt i undervisningen.

Fil PP Evolusjon og klassifisering

PP om emnet som er gjennomgått i klassen.

Fil Celledeling - utdyping av fagstoffet
Mappe Celledeling; en grundigere forklaring av bildet

Her finner du en grundigere og utdypende forklaring av hvordan MITOSE og MEIOSE foregår.

Fil Arvelige egenskaper - utdyping av fagstoffet
Nettlenke Arv og miljø; video
Nettlenke DNA - arvestoffet
Nettlenke Film; "Galapagos-øyene"
Fil Periodeplan 2 - Karbonatomets kjemi
Fil PP Organisk kjemi

PP brukt i undervisningen. Denne er fin å benytte repetisjon til prøver.

Fil Innleveringsoppgave uke 43
Nettlenke Molview
Fil Periodeplan 3 - Fokus på karbohydrater
Fil PP Fokus på karbohydrater

.

Fil Periodeplan 4 - Helse og livsstil
Fil Presentasjonsoppgave - Helse og livsstil
Fil Sammendrag kap. 8
Fil Periodeplan 5 - Kraft og bevegelse
Fil PP Kraft og bevegelse

Her er PP som er benyttet ved gjennomgang av fagstoffet.

Fil Prøveforberedende spørsmål

Spørsmål til forberedelser til prøven.

Fil Sammendrag kap. 9
Fil Periodeplan 6 - Energi
Fil PP; Arbeid, energi og effekt

Denne er benyttet i undervisningen. Bruk den gjerne til repetisjon til prøven. 

Fil Sammendrag kap. 10
Fil Periodeplan 7 - Elektrisitet, magnetisme og produksjon av elektrisk energi
Fil PP Elektrisitet og magnetisme

.

Fil Periodeplan - Olje og gass
Fil Periodeplan - Fossilt brensel og miljø
Norsk Fil Årsplan 2019/2020
Fil vøl-skjema
Fil Vurderingskriterier NORSK SKRIFTLIG
Fil Vurderingskriterier NORSK MUNTLIG
Fil tentamensoppgave 25 mai
Fil Forberedelsesdelen til tentamen
Fil Oppgaver uke 19
Fil Oppgaver uke 17 og 18
Fil Oppgave uke 16
Fil oppgåve uke 14
Fil uke 13 - oppgaver
Mappe uke 12 - Skildreopgave
Fil Periodeplan blogg
Fil Powerpoint 1 - Blogg, kåseri og essay
Fil Powerpoint 2 - nynorsk
Nettlenke Hva er en blogg?

.

Fil Vurderingskriterier
Fil Tips til analyse av blogg

Lurt å se nærmere på dette..

Fil Ekstra pensum ESSAY
Nettlenke dialektprøver

her kan du lytte

Nettlenke Pippi

Her hører du Pippi på flere nordiske språk

Fil Diskriminerende språkbruk

Powerpoint fra side 331 - 334 i Nye kontekst

Nettlenke Grammatikk og rettskriving

Ta først kartleggingstesten. Lag deretter ditt eget øvingsprogram. Forklaring finner du på nettsiden.

Nettlenke NYNORSK ØVING I GRAMMATIKK

HER KAN DU ØVE MEIR PÅ GRAMMATIKK I NYNORSK

Nettlenke Nynorsk VERB

http://podium.gyldendal.no/nyekontekst/elev/overom/menypunktene/nynorsk-grammatikk#menuItem_1

Gå inn på det du har fått tilbakemelding om at du bør jobbe mer med.

Nettlenke "Er ei god bok god for både barn og vaksne?"

Sjå rett kjeldevisning i førebuingsheftet nederst s. 3.

Mappe Tidligere eksamensoppgaver og vurderte elevsvar
Fil Hvordan føre kilder?
Fil Analyse av reklame
Fil Analyse av reklame; et eksempel
Fil Analyse av blogg
Fil Bindeord
Fil Ordbank synonymer
Fil Ordbank tekstbindere
Fil Tips til bedre skriving
Fil Repetisjon nynorsk grammatikk
Fil Ord som bokmålselevar ofte skriv feil
Fil Hugseliste NYNORSK
Nettlenke Tegnsetting

Dette er en ressursside med korte forklaringer og øvinger

Nettlenke Oppgaver, komma

Her er interaktive oppgaver å velge i

Nettlenke Rettskriving, grammatikk, tegnsetting og sjangerkunnskap
Nettlenke Hvordan skrive gode tekster?

Her finner du flere gode sider med tips til hvordan du kan skrive ulike tekster, samt rettskriving og grammatikk.

Nettlenke Skriveregler og råd om rettskriving og tegnsetting
Nettlenke Norsksidene - nyhetsartikkel
Nettlenke Eksempeltekster
Fil Fordypningsoppgave - mal
Fil Fordypningsoppgave
Fil Fordypningsoppgave; Ulike emner og innfallsvinkler

Her finner du de ulike emnene du kan velge mellom, samt ulike innfallsvinkler under hvert emne. I tillegg er det tips til hvordan du bør arbeide med fordypningsoppgaven

Fil Planlegging av fordypningemne
Fil Vurdering av fordypningsemne
Nettlenke Rettssak: "Diskriminerende språkbruk"
Nettlenke Analyse av språkbruk i sosiale medier

Bruk lenken ovenfor for å analysere språkbruken, og svar på oppgavene  på utdelt ark. 

Fil Språket i endring - lånord, avløserord, norvagisering

Powerpoint fra timene..

Nettlenke Mer om dialekter, etnolekter, sosiolekter og multietnolekter

Les denne!

Fil Dialektområder - målmerker

Her er en oversikt over områder i Norge med ulike målmerker.

Fil Radioprogram om språket i endring
Nettlenke Dialekter og målmerker; TEST DEG SELV

Test hva du kan om dialekter og målmerker.

Nettlenke Dokumentar om ulike dialekter

.

Nettlenke Repetisjon nynorsk
Nettlenke Lær deg nynorsk på 15 min.
Fil Grammatikkregler sidemål

.

Nettlenke Øving nokon, noko og nokre

.

Nettlenke Pronomen og determinativ

.

Nettlenke Ordliste bokmål/nynorsk

.

Nettlenke Nynorsk SUBSTANTIV

Jobb med det du har fått tilbakemelding om at du bør øve mer på.

Nettlenke Hva svarer vi sidemålsmotstanderne?

Fra Norsk målungdom.

Nettlenke Realismen og naturalismen

Gode nettsider omkring hva som kjennetegner realismen og naturalismen. Her finner du også informasjon om de ulike forfatterne knyttet til perioden. 

Nettlenke Hvordan lykkes med skriftlig eksamen i norsk?

Nyttif informasjon før eksamen.

Nettlenke Riksmålsforbundet - Hvordan skrive gode tekster?

Riksmålsforbundets sider.

Nettlenke Hjelp til rettskrivning - Korrekturavdelingen

Ta en titt. Skriv gjerne ut det viktigste.

Nettlenke Øvingsrom på Kontekst
Nettlenke Skrivekurs
Nettlenke Norsksidene

Følg lenken og jobb med oppgaver om tegnsetting og grammatikk. Les reglene nøye først slik at det ikke bare blir en "gjettekonkurranse".

Mappe Til ungdommen
Mappe Samling ulike tekster

Her finner dere en oversikt over de ulike tekstene vi har jobbet med i løpet av 10. trinn.

Fil Du må ikke sove
Fil oppgaver til du må ikke sove
Nettlenke Mellom Syria og Sagene
Fil En ekstra oppgave

Dette er en av deloppgavene fra eksamen 2018 i norsk hovedmål

KRLE Fil ÅRSPLAN 2019/20
Fil Periodeplan 1

 

Fil Skriveramme for leserinnlegg
Mappe Religiøst mangfold lydfiler til Store spørsmål kap. 4

Her finner du noen lydfiler til kapittelet. NB! Filen ligger ikke i rekkefølge. Sjekk at tittel og sidetall stemmer med den siden du skal lytte/lese til.

Fil Nyreligiøsitet og nye religioner
Fil Periodeplan 2 Kristendommen og Den norske kirke
Fil Oppgave om Den norske kirke
Fil Periodeplan 3 Filosofi og etikk

.

Nettlenke Dokumentar om dødsstraff

Dokumentar om dødsstraff

Samfunnsfag Nettlenke FN- klima
Fil Krigen i Norge_pp siste
Fil 03 - Oppgaver i samfunnsfag 25.mars
Fil Periodeplan 1 - Samfunnet - der kulturer møtes

Periodeplan 1

Nettlenke Sway-presentasjon om deler av kapittelet

Sway

Fil Møter mellom kulturer - kollisjon eller dialog (Artikkel og oppgaver)

Artikkel og oppgaver

Fil Samfunnet - der kulturer møtes - begreper (oppgave)

Begreper

Nettlenke "Jana (6) møter endelig pappaen sin igjen" - NRK

Migrasjon

Fil Oppgaver til filmen om Jana

Oppgaver til filmen om Jana

Fil Spørsmål til fagsamtalen

Fagsamtale

Fil Periodeplan 3 - Menneskerettigheter - likeverd og verdier

Menneskerettigheter - likeverd og verdier

Fil Periodeplan - Den kalde krigen

Periodeplan

Fil PP-presentasjon om den kalde krigen

Den kalde krigen

Fil PP-presentasjon om Berlinmuren

Berlinmuren

Fil Fordypninsoppgave: Øst og vest - fra splittelse til samarbeid

Fordypningsoppgave

Fil PP-presentasjon med oppgaver underveis: Koloniene blir selvstendige

Oppgaver

Nettlenke NRK-artikkel om Apartheid

Artikkel

Fil PP-presentasjon: Konflikter etter den kalde krigen

Konflikter 

Nettlenke Bakgrunn og beskrivelse av konflikter (FN)

Konflikter

Nettlenke Borgerkrigen i Syria på 3,5 minutter (NRK)

Borgerkrigen i Syria

Fil Vurderingskriterier - muntlige fremføringer om konflikter etter den kalde krigrn

Kriterier

Nettlenke FN - SAMMENLIGN VERDENS LAND

Sammenlign verdens land

Fil Sammenligning av Niger og Norge

Sammenligning

Fil Årsplan i samfunnsfag 2018/2019

Årsplan i samfunnsfag 2018/2019

Utdanningsvalg Fil Oppdatert info om videregående opplæring

Oppdatert info om videregående opplæring

Fil Buss- og togtider utprøving november 2019

Buss- og togtider utprøving november 2019

2.språk - Norsk fordypning Fil Årsplan i norsk fordypning 2017/2018

Årsplan i norsk fordypning

Nettlenke Prøve i kommaregler

http://norsknettskole.no/globalskolen/jpg/arnes/0708/komma/bm/prove/1_bm.htm

. Fil Årsplan i spansk - trinn 10

Årsplan

Fil Periodeplan 1

Trinn 10

VF- Teknologi i praksis Fil Oppgave 1; Lag en bro-guide
Fil Oppgave 2; Design og bygg ei bro
2.språk - Spansk Side Período 3_ semana 2-6

Periode 3_uke 2-6

Fil Oppgave La casa

 Presentación 10.12.

Side Período 2_ semana 41-49

Periode 2_uke 41-49

Side Período 1_ semana 34-40

Periode 1_uke 34-40

Fil Presentación Greta Thunberg
Nettlenke Trailer de Star Wars: el verbo TENER

Trailer de Star Wars: el verbo TENER

Fil LATINOAMERICA
Fil LATINOAMERICA
2.språk - Tysk Fil Oppgaver 03.06.20, tysk 10

Oppgaver 03.06.20, tysk 10

Fil Oppgaver tysk 10, 27.05.20

Oppgaver tysk 10, 27.05.20

Fil Årsplan tysk 10. 2019-20

Årsplan tysk 10. 2019-20

Mappe Periodeplaner tysk 10. 2019-20

Periodeplaner tysk 10. 2019-20

Fil Mein Traumberuf

Presenteres tirsdag 11.02.

Friluftsliv Fil Årsprosjekt friluftsliv 2019-20
Fil Periodeplan uke 42-51
Fil Tur med utholdenhets- og friluftslivgruppa høsten 2019
Fil Periodeplan uke 34-40
Fil Årsplan
Fil Bål
Fil Allemannsretten
Fil Allemannsretten - Dybdeinformasjon
Medier og informasjon Fil Årsplan

.

Fil Egenvurdering

.

VF - Innsats for andre Fil Årsplan 2019-20
VF - Utholdenhet Fil Uke 23 - Valgfag utholdenhet

Her er "ukesoppdraget".

Fil Uke 22 - Valgfag utholdenhet

Her er ukens opplegg :)

Fil Uke 21 - Valgfag utholdenhet

Her er ukens opplegg.

Fil Uke 20 - Valgfag utholdenhet

Her er ukens opplegg.

Fil Uke 19 - Valgfag utholdenhet

Her er ukens aktiviteter.

Fil Dagstur til Byringen - informasjon

Informasjon om turen

Norsk 2 Fil Årsplan

årsp

Fil Periodeplan periode 2

Periode

Kunst og håndverk Fil Periode - Portrett

Periode

Fil Oppgave gipsmake
Fil Periodeplan - timelapse

Informasjon om timelapse-perioden

Nettlenke Creative Commons.no --> lisensiere filmen din

Creative Commons.no

Nettlenke Musikk til din film

Royalty free music- husk å navngi!

Fil Diverse lenker og eksempler

Mye nyttig her..

Fil Vurderingsskjema

Skjema for vurdering av timelapse

Mappe Forelesningsnotater - TIMELAPSE

Forelesningsnotater

Fil Periode - Sveiping

.

Matematikk Fil Oppgave i naturfag og matematikk uke 20 til 22
Fil Stigs gruppe oppgaver 26. mars

Håper det smakte

Fil Prøve prøve muntlig
Fil Årsplan 10. trinn 19/20
Fil Terminprøve 10. trinn høst 2018 - del 1
Fil Terminprøve 10. trinn høst 2018 - del 2
Fil Periodeplan Tall
Fil Periodeplan Algebra

Periodeplan Algebra

Fil Innleveringsoppgave uke 44
Fil Periodeplan Funksjoner og likninger med to ukjente
Fil Periodeplan Likninger
Nettlenke 4.1 Vi løser ligninger
Nettlenke Eksamens eksempler + sammendrag m.m.
Fil Ekstra oppgaver, geometri
Nettlenke Metematikk.net
Nettlenke Campus Inkrements
Nettlenke Formlikhet, forklaring
Fil Excel sparing-lån
Fil Trekanter
Fil Eksamen Del 1
Fil Eksamen del 2
VF - Sal og scene Fil Egenvurdering

S&S

Fil Informasjon

.

VF - Ballspill Fil Ballspill uke 19

Oppgave for ballspill uke 19

Fil Årsplan ballspill 19-20
VF - Fysak og helse for alle Fil Gruppearbeid
VF - Levende kulturarv Fil Årsplan i levende kulturarv 2018/2019 (I arbeid)
Nettlenke Nettstedet vårt i Wordpress

Wordpress

Fil Verdensarvliste - fordypningsoppgave

Selvvalgt kultursted eller natursted

Nettlenke Sway-presentasjon om Verdensarven

Sway-presentasjon om Verdensarven

Nettlenke 7000 år gammel landsby i Nildeltaet, Egypt

Nildeltaet, Egypt

Fil PP-presentasjon: Immateriell kulturarv (lenker)

Verdensarven

Fil Vikinger: Mat

Mat

A-fag Fil «Reparasjonsoppgave»