Emne Navn Beskrivelse
Fil Velkomstbrev

.

Fil TIMEPLAN 10A HØST 2017

.

Fil TIMEPLAN 10B HØST 2017

.

Fil Klasseliste

.

Fil Kontaktlærergrupper

Oversikt over elever og kontaktlærere for 10. trinn.

Fil VIKTIG INFO ANG SMS TIL SKOLEN

Viktig info til alle foreldre/foresatte.

Mappe Kantinekortet

Kantinekortet

Fil Karaktersetting og klagebehandling

Informasjon fra Fylkesmannen

Fil Info om Polentur

.

Fil Velkommen til foreldremøte 29.08.17

Invitasjon

Engelsk Fil Periodeplan 1

.

Fil The Absolute True Diary of a Part-Time Indian - Tasks

.

Kroppsøving Fil Tidsplan elevinstruksjon, ny

Tidsplan elevinstruksjon

Fil Elevinstruksjon - informasjon

Viktige opplysninger om elevinstruksjonen

Fil Momenter å huske på

Har dere sjekket følgende:

Fil Skjema for vurdering

Dette er skjemaet dere blir vurdert etter.

Fil Øktplan

Denne kan dere benytte  og levere lærer i forkant av økta.

Fil Informasjon om fjelltur, 22. september

Leses nøye!

Fil Årsplan kroppsøving 10. trinn, 2016-17

Årsplan kroppsøving 10. trinn, 2016-17

Fil Vurderingskriterier i kroppsøving

Se vurderingskriterier - vurder deg selv

Fil Regler i kroppsøving

Dette er momenter du må forholde deg til i kroppsøving.

Norsk Fil Periodeplan 1 Blogg

.

Nettlenke Hva er en blogg?

.

RLE Fil Periodeplan 1 RLE Nazismen og jødene

n

Nettlenke Israel-Palestina-konflikten

På denne nettsiden vil dere finne mer enn nok informasjon om Israel-Palestina-konflikten som dere kan bruke i oppgaven deres i KRLE. NB: Vær kritisk til kildene og sammenligne informasjonen med andre kilder (andre nettsider, bøker osv...). Hilsen, Monika

Fil Innleveringsoppgave i KRLE (KULTURARV, OPPGAVETEKST)

Kuturarv

Samfunnsfag Fil Årsplan Samfunnsfag 2016/2017
Fil Periode 6 Befolkningsvekst/Verdenshandel

6

Fil Løsningsforslag til "Konflikter etter den kalde krigen"

L

Fil Forprøve om Fattigdom kap 6-8

6

Utdanningsvalg Fil Årsplan utdanningsvalg

Årsplan utdanningsvalg

Fil Presentasjonen- informasjon om videregående opplæring i Hedmark 2016/17

Presentasjonen- informasjon om videregående opplæring i Hedmark 2016/17

Fil Oversikt utprøving

.

Fil Oppgaver 29. august

Oppgaver 29. august

2.språk - Norsk fordypning Fil Årsplan vår 2016

Årsplan vår 2016

Fil Filmsjangere- kort presentasjon

Filmsjangere- kort presentasjon

. Fil Årsplan i spansk - trinn 10
Fil Periodeplan 1

Trinn 10

VF- Teknologi i praksis Fil Oppgave 1; Lag en bro-guide
Fil Oppgave 2; Design og bygg ei bro
2.språk - Spansk Fil Årsplan i spansk for 10. trinn

Årsplan i spansk for 10. trinn

Side Período 6 (semana 17-20)

Período 6 (17-20)

Side Período 5 (semana 9-14)

Período 5 (9-14)

Side Período 4 (semana 2-7)

Período 4 (2-7)

Side Período 2 (semana 42-47)

Período 2 (42-47)

Side Período 1 (semana 35-40)

Período 1 (35-40)

Side La Navidad

Semana 50-51

Nettlenke Trailer de Star Wars: el verbo TENER

Trailer de Star Wars: el verbo TENER

2.språk - Tysk Fil Årsplan tysk 2017-18

Årsplan tysk 2017-19

Mappe Periodeplaner tysk 10. trinn, 2017-18

Periodeplaner tysk 10. trinn, 2016-17

Friluftsliv Fil Periodeplan uke 34-40

Her er oversikt over hva som skjer hver uke frem til høstferie.

Medier og informasjon Fil Årsplan

.

Fil Egenvurdering

.

VF - Innsats for andre Fil Muffinsartikkel under arbeid til webside

Artikkel under arbeid til  ungdomsskolens webside

Mappe Årsplan 2014-2015

Årsplan for Innsats for andre

Mappe Artikler fra aviser

Presseoppslag om aktivitet i faget

Mappe UKM-timeplan

Plan for rigging og forberedelse 23. og 24. januar

Mappe Oppgavetekst til rapport fra eget IFA-prosjekt
VF - Utholdenhet Fil Periodeplan: Skolestart - høstferien

Aktivitetsoversikt

Norsk 2 Fil Årsplan

årsp

Fil Periodeplan periode 2

Periode

Kunst og håndverk Fil Oppgave gipsmake
Fil Kjennetegn på måloppnåelse

Vurderingskriterier timelapse

Nettlenke Creative Commons.no

Creative Commons.no

Nettlenke Musikk til din timelapse

Her kan du finne "lovlig" musikk.

Nettlenke Musikk til din timelapse

Her kan du finne "lovlig" musikk.

Fil Hefte 1 - timelapse

Arbeidsoppgave, vurderingskriterier og dreiebok

Mappe Forelesningsnotater - TIMELAPSE

Forelesningsnotater

Fil Beregning av filmtid - EXCELdokument

Her finner du et regneark slik at du enkelt kan regne ut hvor lenge du må filme for å få lang nok film.

Fil Periode - Sveiping

.

Fil Periode - Portrett

Periode

Matematikk Fil Prøvemuntligoppgave

.

Fil Årsplan 10.trinn

Årsplan 10.trinn

Fil Periodeplan 2 - Tall

.

VF: Sal og scene Fil Egenvurdering

S&S

VF - Ballspill Fil Årsplan