Emne Navn Beskrivelse
Fil Skjema Min Utviklingssamtale

Last ned, fyll inn og lever :-) 

Fil Velkomstbrev 10.trinn 2020-21

Velkommen til et nytt skoleår!

Fil TIMEPLAN 10A

Timeplan 10A

Fil TIMEPLAN 10B

Timeplan 10B

Fil Kontaktlærerfordeling 2020-21

Oversikt over kontaktlærerfordeling 10.trinn

Fil Åmot ungdomsråd 2020-2021
Fil Oversikt over ansatte med telefonnummer
Nettlenke KULTUR FOR LÆRING

Her kan du svare på undersøkelsen

Fil Regler for orden og oppførsel

Oversikt

Fil Vurderingskriterier i orden og oppførsel

Oversikt

Mappe Kantinekortet

Kantinekortet

Fil Invitasjon til foreldremøte 10.trinn 15.9.20

Velkommen til foreldremøte for 10.trinn, 15.september 2020.

Fil Presentasjon Foreldremøte 15.9

Presentasjonen til foreldremøte 15.september. Referat kommer.

Engelsk Fil Periodeplan 1

.

Fil The Absolute True Diary of a Part-time Indian - text

.

Nettlenke The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian - lydbok

.

Fil The Absolute True Diary of a Part-Time Indian - Tasks

.

Nettlenke Native Americans further reading

.

Nettlenke Native Americans today

lekse til tirsdag (10A), onsdag (10B).

Kroppsøving Fil Periodeplan 1 - uke 34-40
Fil Periodeplan svømming 10AB

Oversikt over datoer og temaer i svømmeperioden.

Fil Vurderingsskjema

Her er lærerens vurderingsskjema.

Fil 10B - Elevinstruksjon tidspunkt
Fil Regler for kroppsøving

Her er reglene du må forholde deg til.

Fil Mal øktplan
Fil Forslag til økt
Naturfag Fil Årsplan naturfag 10. trinn 2020/21
Fil Vurderingskriterier NATURFAG

Elevene får halvårsvurdering og standpunkt etter disse kriteriene.

Fil Huskeliste til rapport

.

Fil Måloppnåelse kap. 1
Fil Prøveforberedende spørsmål kap.1
Fil Periodeplan 1 - Arv, miljø, evolusjon og klassifisering
Fil Det genetiske hjulet; OPPGAVE
Fil Arv og miljø PP

Dette er power pointen som ble brukt under naturfagtimen 20/08-20 

Her ligger blant annet youtubevideoen som forklarer celledeling (både mitose og meiose) 

Fil PP Genteknologi og variasjon
Fil PP Evolusjon og klassifisering
Fil Arvelige egenskaper - utdyping av fagstoffet
Fil Celledeling - utdyping av fagstoffet
Mappe Celledeling; en grundigere forklaring av bildet

Her finner du en grundigere og utdypende forklaring av hvordan MITOSE og MEIOSE foregår.

Nettlenke Arv og miljø; video
Nettlenke DNA - arvestoffet
Nettlenke En forklaring av vektsdeling og reduksojnsdeling
Nettlenke Film; "Galapagos-øyene"
Nettlenke Crash Course!: arvelige egenskaper

I denne videoen snakker Hank Green om hvordan genene våre påvirker arvelige egenskaper, spesifikt fenotyper. 

Nettlenke Crash Course!: Mitose

I dette kurset lærer dere om mitose (vekstdeling av celler) fra Hank Green

Nettlenke Crash Course!: Meiose

I dette kurset lærer dere om meiose (reduksjonsdeling) av Hank Green

Nettlenke Mitose og meiose: en grundigere forklaring
Nettlenke Celledeling - meiose

Her finner dere en veldig god animasjon og forklaring på celledeling, reduksjonsdeling = MEIOSE = kjønnet formering.

Nettlenke Celledeling - mitose

Her finner dere en veldig god animasjon og skriftlig forklaring på hva som skjer ved celledeling. Her vekstdeling = mitose. Dette må kunnes.

Norsk Fil Periodeplan kapittel 8 - språk og kultur
Fil Forberedelse til kapittelprøve
Fil Språk i dag - repetisjon

Hvordan språk forandres og påvirkes.

Fil Arbeidsark - kapittel 8.1

Oppgavene besvares i kladdeboka.

Nettlenke Quiz - slang

Her kan du prøve deg :)

Fil 8.2 Diskriminerende språkbruk
Fil Arbeidsark kapittel 8
Fil Ekstraoppgaver
Fil Dialektområder - målmerker

Her er en oversikt over områder i Norge med ulike målmerker.

Nettlenke Quiz - Hva betyr dialektorda?

En uhøytydelig quiz :)

Nettlenke Oppsummering dialekter

Ryddig og godt om dialekter.

Nettlenke Kartquiz - norske dialekter

Her kan du prøve deg flere ganger. Hvor hører dialektene hjemme?

Nettlenke Pippi

Her hører du Pippi på flere nordiske språk

Nettlenke Det norske språket

Et godt skoleprosjekt om det norske språkets historie

Fil Litterære perioder - gruppeoppaver

Oppgavebeskrivelse og gruppeinndeling.

Fil Jeppe på Bjerget av Ludvig Holberg

Se fjernsynstaterets oppsetning.

Nettlenke Romantikken
Fil Oppsummering av Romantikken som periode

Fagtekst

Nettlenke Kort oversikt over romantikken
Fil Wergeland mot Welhaven

Dette er en powerpoint om romantikken i Norge

KRLE Fil KRLE prøve 10.sept
Fil Årsplan 10.trinn 2020-2021
Fil Periodeplan 1

 

Nettlenke Humanismens tjeneste
Nettlenke Til ungdommen
Nettlenke Til ungdommen
Nettlenke Bully
Samfunnsfag Nettlenke FN- klima
Fil Målene i læreplanen

Her er sentrale mål i forbindelse med arbeidet om 2. verdenskrig

Nettlenke Film 2. verdenskrig

Dette er en dokumentarserie i 6 deler. Noe vil vi se på skolen, men ikke alt. Resten er for de som vil fordype seg litt mer

Fil Krigen i Norge_pp siste
Fil Forberedelse til fagsamtale

Fra 0830-0930.

Fil 03 - Oppgaver i samfunnsfag 25.mars
Fil Periodeplan - Den kalde krigen

Periodeplan

Fil PP-presentasjon om den kalde krigen

Den kalde krigen

Fil PP-presentasjon om Berlinmuren

Berlinmuren

Fil Fordypninsoppgave: Øst og vest - fra splittelse til samarbeid

Fordypningsoppgave

Fil PP-presentasjon med oppgaver underveis: Koloniene blir selvstendige

Oppgaver

Nettlenke NRK-artikkel om Apartheid

Artikkel

Fil PP-presentasjon: Konflikter etter den kalde krigen

Konflikter 

Nettlenke Bakgrunn og beskrivelse av konflikter (FN)

Konflikter

Nettlenke Borgerkrigen i Syria på 3,5 minutter (NRK)

Borgerkrigen i Syria

Fil Vurderingskriterier - muntlige fremføringer om konflikter etter den kalde krigrn

Kriterier

Nettlenke FN - SAMMENLIGN VERDENS LAND

Sammenlign verdens land

Fil Sammenligning av Niger og Norge

Sammenligning

Fil Årsplan i samfunnsfag 2018/2019

Årsplan i samfunnsfag 2018/2019

Utdanningsvalg Fil Oppdatert info om videregående opplæring

Oppdatert info om videregående opplæring

Fil Buss- og togtider utprøving november 2019

Buss- og togtider utprøving november 2019

2.språk - Norsk fordypning Fil Årsplan i norsk fordypning 2017/2018

Årsplan i norsk fordypning

Nettlenke Prøve i kommaregler

http://norsknettskole.no/globalskolen/jpg/arnes/0708/komma/bm/prove/1_bm.htm

. Fil Årsplan i spansk - trinn 10

Årsplan

Fil Periodeplan 1

Trinn 10

VF- Teknologi i praksis Fil Oppgave 1; Lag en bro-guide
Fil Oppgave 2; Design og bygg ei bro
2.språk - Spansk Side Período 3_ semana 2-6

Periode 3_uke 2-6

Fil Oppgave La casa

 Presentación 10.12.

Side Período 2_ semana 41-49

Periode 2_uke 41-49

Side Período 1_ semana 34-40

Periode 1_uke 34-40

Fil Presentación Greta Thunberg
Nettlenke Trailer de Star Wars: el verbo TENER

Trailer de Star Wars: el verbo TENER

Fil LATINOAMERICA
Fil LATINOAMERICA
2.språk - Tysk Fil Årsplan tysk 10. 2020-21
Fil Periodeplan 1 - Durch das Jahr
Fil Periodeplan 2 - Leute, Leute
Friluftsliv Fil Dagstur til Deifjellet 15.10
Fil Periodeplan uke 34-40
Fil Bål
Fil Allemannsretten
Fil Allemannsretten - Dybdeinformasjon
Medier og informasjon Fil Årsplan

.

Fil Egenvurdering

.

VF - Innsats for andre Fil Årsplan 2019-20
VF - Utholdenhet Fil Dagstur til Deifjellet, 15. oktober

Les informasjonen nøye

Fil Periode 1: 20/8 - 29/10

Her er aktivitetene fremover.

Norsk 2 Fil Årsplan

årsp

Fil Periodeplan periode 2

Periode

Kunst og håndverk Fil Oppgave gipsmake
Fil Periodeplan timelapse
Fil Intro + oppgave
Matematikk Fil Flere geogebraoppgaver
Fil Koselig selvevalueringstest i geogebra, geometri og funksjoner
Nettlenke Geogebra - Funksjoner 1
Nettlenke Geogebra - Funksjoner 2
Fil Geogebraoppgaver
Nettlenke Geogebra - Geometri 1
Nettlenke Geogebra - Geometri 2
Mappe Tavla

Bilder fra tavla i klasserommet

VF - Sal og scene Fil Egenvurdering

S&S

Fil Informasjon

.

VF - Ballspill Fil Årsplan Ballspill 2020-21

Årsplan Ballspill 2020-21

VF - Fysak og helse for alle Fil Gruppearbeid
VF - Levende kulturarv Fil Årsplan i levende kulturarv 2018/2019 (I arbeid)
Nettlenke Nettstedet vårt i Wordpress

Wordpress

Fil Verdensarvliste - fordypningsoppgave

Selvvalgt kultursted eller natursted

Nettlenke Sway-presentasjon om Verdensarven

Sway-presentasjon om Verdensarven

Nettlenke 7000 år gammel landsby i Nildeltaet, Egypt

Nildeltaet, Egypt

Fil PP-presentasjon: Immateriell kulturarv (lenker)

Verdensarven

Fil Vikinger: Mat

Mat

VF - Turn Fil Plan til høstferien 20-21
A-fag Fil Vurderingskriterier presentasjon
Fil Årsplan 20-21
Fil Mal til søknad