Emne Navn Beskrivelse
Fil Viktig melding om VISMA
Nettlenke KULTUR FOR LÆRING

Her kan du svare på undersøkelsen

Fil Regler for orden og oppførsel

Oversikt

Fil Vurderingskriterier i orden og oppførsel

Oversikt

Fil Timeplan 10A
Fil Timeplan 10B
Mappe Kantinekortet

Kantinekortet

Fil Utviklingssamtaleskjema

.

Engelsk Fil Periodeplan 1

.

Fil The Absolute True Diary of a Part-time Indian - text

.

Nettlenke The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian - lydbok

.

Fil The Absolute True Diary of a Part-Time Indian - Tasks

.

Nettlenke Native Americans further reading

.

Nettlenke Native Americans today

lekse til tirsdag (10A), onsdag (10B).

Kroppsøving Fil Regler for kroppsøving

Her er reglene du må forholde deg til.

Fil Vurderingskriterier i kroppsøving

Se vurderingskriterier - vurder deg selv

Fil Årsplan 2019/2020
Naturfag Fil Vurderingskriterier NATURFAG

Elevene får halvårsvurdering og standpunkt etter disse kriteriene.

Fil Huskeliste til rapport

.

Norsk Fil Årsplan 2019/2020
Fil vøl-skjema
Nettlenke "Er ei god bok god for både barn og vaksne?"

Sjå rett kjeldevisning i førebuingsheftet nederst s. 3.

Fil Hvordan føre kilder?
Fil Bindeord
Fil Ordbank synonymer
Fil Ordbank tekstbindere
Fil Repetisjon nynorsk grammatikk
Fil Ord som bokmålselevar ofte skriv feil
Fil Hugseliste NYNORSK
Nettlenke Hvordan skrive gode tekster?

Her finner du flere gode sider med tips til hvordan du kan skrive ulike tekster, samt rettskriving og grammatikk.

Nettlenke Rettskriving, grammatikk, tegnsetting og sjangerkunnskap
Nettlenke Skriveregler og råd om rettskriving og tegnsetting
Fil Periodeplan
Fil Mal nyhetsartikkel/brev
Nettlenke Hva svarer vi sidemålsmotstanderne?

Fra Norsk målungdom.

Nettlenke Realismen og naturalismen

Gode nettsider omkring hva som kjennetegner realismen og naturalismen. Her finner du også informasjon om de ulike forfatterne knyttet til perioden. 

Nettlenke Hvordan lykkes med skriftlig eksamen i norsk?

Nyttif informasjon før eksamen.

Nettlenke Riksmålsforbundet - Hvordan skrive gode tekster?

Riksmålsforbundets sider.

Nettlenke Hjelp til rettskrivning - Korrekturavdelingen

Ta en titt. Skriv gjerne ut det viktigste.

Nettlenke Øvingsrom på Kontekst
Nettlenke Skrivekurs
Nettlenke Norsksidene

Følg lenken og jobb med oppgaver om tegnsetting og grammatikk. Les reglene nøye først slik at det ikke bare blir en "gjettekonkurranse".

Mappe Samling ulike tekster

Her finner dere en oversikt over de ulike tekstene vi har jobbet med i løpet av 10. trinn.

RLE Nettlenke Dokumentar om dødsstraff

Dokumentar om dødsstraff

Samfunnsfag Fil Årsplan i samfunnsfag 2018/2019

Årsplan i samfunnsfag 2018/2019

Fil Periodeplan 1 - Samfunnet - der kulturer møtes
Nettlenke Sway-presentasjon om deler av kapittelet

Sway

Fil Møter mellom kulturer - kollisjon eller dialog (Artikkel og oppgaver)

Artikkel og oppgaver

Fil Samfunnet - der kulturer møtes - begreper (oppgave)

Begreper

Nettlenke "Jana (6) møter endelig pappaen sin igjen" - NRK

Migrasjon

Fil Oppgaver til filmen om Jana

Oppgaver til filmen om Jana

Fil Spørsmål til fagsamtalen

Fagsamtale

Fil Periodeplan 3 - Menneskerettigheter - likeverd og verdier

Menneskerettigheter - likeverd og verdier

Fil FN - Verdenserklæring om menneskerettigheter

Verdenserklæring om menneskerettigheter

Fil Oppgaver til "Nord-Korea og menneskerettigheter"

Artiklene elevene har jobbet med i forkant: 

https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/e1ppR/Skrekkens-Nord-Korea

https://www.nrk.no/urix/fn-fordommer-nord-korea-for-grove-brudd-pa-menneskerettighetene-1.13778846

Fil Periodeplan - Den kalde krigen
Fil PP-presentasjon om den kalde krigen

Den kalde krigen

Fil PP-presentasjon om Berlinmuren

Berlinmuren

Fil Fordypninsoppgave: Øst og vest - fra splittelse til samarbeid

Fordypningsoppgave

Fil PP-presentasjon med oppgaver underveis: Koloniene blir selvstendige

Oppgaver

Nettlenke NRK-artikkel om Apartheid

Artikkel

Fil PP-presentasjon: Konflikter etter den kalde krigen

Konflikter 

Nettlenke Bakgrunn og beskrivelse av konflikter (FN)

Konflikter

Nettlenke Borgerkrigen i Syria på 3,5 minutter (NRK)

Borgerkrigen i Syria

Fil Vurderingskriterier - muntlige fremføringer om konflikter etter den kalde krigrn

Kriterier

Nettlenke FN - SAMMENLIGN VERDENS LAND

Sammenlign verdens land

Fil Sammenligning av Niger og Norge

Sammenligning

Utdanningsvalg Fil Oppdatert info om videregående opplæring

Oppdatert info om videregående opplæring

2.språk - Norsk fordypning Fil Årsplan i norsk fordypning 2017/2018

Årsplan i norsk fordypning

Nettlenke Prøve i kommaregler

http://norsknettskole.no/globalskolen/jpg/arnes/0708/komma/bm/prove/1_bm.htm

. Fil Årsplan i spansk - trinn 10
Fil Periodeplan 1

Trinn 10

VF- Teknologi i praksis Fil Oppgave 1; Lag en bro-guide
Fil Oppgave 2; Design og bygg ei bro
2.språk - Spansk Side Dagligdagse rutiner - rutinas diarias

Her lærer du å snakke om hva man gjør en vanlig dag.

Side Período 3 (semana 2-6)

Periode 3 (uke 2-6)

Side Período 2 (semana 43-46)
Side Período 1 (semana 34-38)
Nettlenke Trailer de Star Wars: el verbo TENER

Trailer de Star Wars: el verbo TENER

Fil LATINOAMERICA
Fil LATINOAMERICA
2.språk - Tysk Fil Årsplan tysk 10. 2019-20

Årsplan tysk 10. 2019-20

Mappe Periodeplaner tysk 10. 2019-20

Periodeplaner tysk 10. 2019-20

Friluftsliv Fil Tur Løpsjøen 9.-10.mai

Her er informasjon og anbefalt pakkeliste til overnattingsturen i år.

Fil Årsplan
Fil Periodeplan uke 34-40

Her er oversikt over hva som skjer hver uke frem til høstferie.

Fil Periodeplan uke 42 - 51
Fil Sammendrag før underveistest
Fil Miljødebatt 31.01.19
Fil Tur til Hemsjøen - informasjon

Informasjon om vår tur til Hemsjøen, torsdag 4. oktober 2018.

Medier og informasjon Fil Årsplan

.

Fil Egenvurdering

.

VF - Utholdenhet Fil Periodeplan 1: Skolestart - høstferie

Aktivitetsplan

Fil Tur til Hemsjøen - informasjon

Informasjon om vår tur til Hemsjøen, torsdag 4. oktober 2018.

Norsk 2 Fil Årsplan

årsp

Fil Periodeplan periode 2

Periode

Kunst og håndverk Fil Oppgave gipsmake
Fil Periodeplan - timelapse

Informasjon om timelapse-perioden

Fil Diverse lenker og eksempler

Mye nyttig her..

Fil Vurderingsskjema

Skjema for vurdering av timelapse

Fil Periode - Sveiping

.

Fil Periode - Portrett

Periode

Matematikk Fil Periodeplan Tall
Fil Årsplan 10. trinn 19/20
Nettlenke 4.1 Vi løser ligninger
Nettlenke Eksamens eksempler + sammendrag m.m.
Fil Ekstra oppgaver, geometri
Nettlenke Metematikk.net
Nettlenke Campus Inkrements
Nettlenke Formlikhet, forklaring
Fil Excel sparing-lån
Fil Trekanter
Fil Eksamen Del 1
Fil Eksamen del 2
VF - Sal og scene Fil Egenvurdering

S&S

VF - Ballspill Fil Årsplan ballspill 2018-19

Årsplan ballspill 2018-19

VF - Fysak og helse for alle Fil Gruppearbeid
VF - Levende kulturarv Fil Årsplan i levende kulturarv 2018/2019 (I arbeid)
Nettlenke Nettstedet vårt i Wordpress

Wordpress

Fil Verdensarvliste - fordypningsoppgave

Selvvalgt kultursted eller natursted

Nettlenke Sway-presentasjon om Verdensarven

Sway-presentasjon om Verdensarven

Nettlenke 7000 år gammel landsby i Nildeltaet, Egypt

Nildeltaet, Egypt

Fil PP-presentasjon: Immateriell kulturarv (lenker)

Verdensarven

Fil Vikinger: Mat

Mat