Emne Navn Beskrivelse
Nettlenke Elevundersøkelsen
Fil Juleballkomiteer
Fil Velkomstbrev

.

Fil TIMEPLAN 10A HØST 2017

.

Fil TIMEPLAN 10B HØST 2017

.

Fil Klasseliste

.

Fil Kontaktlærergrupper

Oversikt over elever og kontaktlærere for 10. trinn.

Mappe Kantinekortet

Kantinekortet

Fil Karaktersetting og klagebehandling

Informasjon fra Fylkesmannen

Fil Kristine utviklingssamtaler høst 2017

Bytt innbyrdes om din oppsatte tid ikke passer. Ta kontakt om dette ikke lar seg gjøre så finner vi en tid.

Fil Utiklingssamtaler Ellen høst 2017
Fil Utviklingssamtaleskjema

.

Fil Infokveld ELVIS 21.11.17

Infokveld ELVIS 21.11.17

Fil Oppdatert info om videregående opplæring
Fil Power Point fra foreldremøtet 29.08.17, med utfyllende kommentarer

Her er Power Pointen fra foreldremøtet 29.08.17 - med utfyllende kommentarer vedrørende det som ble tatt opp.

Fil Velkommen til foreldremøte 29.08.17

Invitasjon

Engelsk Fil Periodeplan - The English Speaking World

Oversikt over hva du skal lære i perioden.

Mappe AUSTRALIA

Her finner du alt som aktuelt for Australia.

Mappe India

.

Nettlenke Perspectives Magazine

Her ligger forberedelsen til terminprøve høsten 2017.

Logg på med Feide.

Fil Periodeplan 1

.

Fil The Absolute True Diary of a Part-time Indian - text

.

Nettlenke The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian - lydbok

.

Fil The Absolute True Diary of a Part-Time Indian - Tasks

.

Nettlenke Native Americans further reading

.

Nettlenke Native Americans today

lekse til tirsdag (10A), onsdag (10B).

Kroppsøving Fil Pakkeliste til telttur 6.sept

Pakkeliste til telttur, ta kontakt ved spørsmål :-)

Mathias

Fil SVØMMING 2017/2018

Periodeplan for svømming 2017/18 for 10.trinn.

MERK: 10A starter med svømming i uke 45. 10B har svømming fra uke 2.
Husk svømmetøy!

Mathias

Fil Elevinstruksjon - informasjon

Viktige opplysninger om elevinstruksjonen

Fil Momenter å huske på

Har dere sjekket følgende:

Fil Skjema for vurdering

Dette er skjemaet dere blir vurdert etter.

Fil Øktplan

Denne kan dere benytte  og levere lærer i forkant av økta.

Fil Årsplan kroppsøving 10. trinn, 2017-18

Årsplan kroppsøving 10. trinn, 2017-18

Fil Vurderingskriterier i kroppsøving

Se vurderingskriterier - vurder deg selv

Fil Regler i kroppsøving

Dette er momenter du må forholde deg til i kroppsøving.

Naturfag Fil 10AB - spørsmål om olje og gass

Her er spørsmålene dere har laget så langt. Det kommer flere.

Fil Huskeliste til rapport

.

Nettlenke Olje og gass
Mappe Olje og gass
Fil 10 AB - Spørsmål til prøven

Her er spørsmålene dere har laget. Noen av dem kommer på prøven.

Fil Fasit til miniprøve om hydrokarboner

fasit

Mappe Powerpoint fra 9.kl

.

Fil Nyttige formler til prøva. "ENERGI"

.

Nettlenke Sol til lyspære

.

Fil Vurderingskriterier NATURFAG

Elevene får halvårsvurdering og standpunkt etter disse kriteriene.

Fil PP Fokus på karbohydrater

.

Fil PP Kraft og bevegelse

Her er PP som er benyttet ved gjennomgang av fagstoffet.

Fil Periodeplan

Her finner du periodeplanen med målene for emnet. Bruk den flittig i arbeid med temaet.

Fil PP Karbonatomets kjemi

PP brukt i undervisningen. Denne er fin å benytte repetisjon til prøver.

Fil Periodeplan

Her finner dere målene for perioden.

Fil Prøveforberedende spørsmål

Svar på disse oppg. når du forbereder deg til prøve TORSDAG 03.12.15

Fil PP Arv og miljø

Her finner dere PP som er brukt i undervisningen.

Fil PP Evolusjon og klassifisering

PP om emnet som er gjennomgått i klassen.

Nettlenke Celledeling - mitose

Her finner dere en veldig god animasjon og skriftlig forklaring på hva som skjer ved celledeling. Her vekstdeling = mitose. Dette må kunnes.

Nettlenke Celledeling - meiose

Her finner dere en veldig god animasjon og forklaring på celledeling, reduksjonsdeling = MEIOSE = kjønnet formering.

Nettlenke Kromozoom

En fin animasjon av blant annet meiose og mitose.

Fil PP Elektrisitet og magnetisme

.

Fil Periodeplan - Karbonets kjemi

plan

Fil Periodeplan - Fossilt brensel og miljø
Norsk Fil Periodeplan- Språket i dag og dialekter

.

Fil Radioprogram om språket i endring
Nettlenke Dialekter og målmerker; TEST DEG SELV

Test hva du kan om dialekter og målmerker.

Nettlenke Dokumentar om ulike dialekter

.

Nettlenke Dokumentar om ulike dialekter

.

Fil Vurderingskriterier NORSK MUNTLIG

.

Fil Vurderingskriterier NORSK SKRIFTLIG

Elevene får halvårsvurdering og standpunkt i faget etter disse kriteriene.

Fil Terminprøveheftet høst 2017

.

Nettlenke Tekst 8: Kunstig kreativitet: Kan ein robot skrive ein roman?

.

Nettlenke Tekst 9: Slik møtar du nedsettande ytringar på nett

.

Nettlenke Tekst 10: Skal bekjempe kroppspress med post-it lapper

.

Nettlenke Tekst 11: Aftenposten- redaktør tordner mot Ulrikke..
Fil Oppgaver til drøftende artikkel

Her finner du oppgaver til drøftende artikkel. Du skal velge en av oppgavene. Vi bruker 5 norsktimer til skrivingen- du prøves i drøftende artikkel på egenhånd. Det vi bli satt av tid til å gi respons på utkast etter 2. skrivetime. Innlevering for 10A fredag 22.09 og 10B 25.09( innlevering i norsktimen).

Fil PERIODEPLAN- SAKTEKST
Nettlenke Kontekst- øverom til kurs 4 saktekster

Her finner du noen oppgaver som kan være lurt å øve på.

Nettlenke Grammatikk- bokmål

Her finner du grammatikkoppgaver  i bokmål

Fil Periodeplan 1 Blogg

.

Nettlenke Hva er en blogg?

.

Mappe Blogg

.

Nettlenke NYNORSK ØVING I GRAMMATIKK

HER KAN DU ØVE MEIR PÅ GRAMMATIKK I NYNORSK

Fil Grammatikkregler sidemål

.

Nettlenke Øving nokon, noko og nokre

.

Nettlenke Pronomen og determinativ

.

Nettlenke Ordliste bokmål/nynorsk

.

Fil Reklame

Nyttig info om reklame

Nettlenke Mer om reklame

Les her

Nettlenke Drøftende artikkel

Her får du en repetisjon, eksempel og viktige ting å huske på når du skal skrive en drøftende artikkel.

Nettlenke God nettside med eksempler på kåseri

Nettside hvor virkemidler i et kåseri beskrives, samt eksempler på elevtekster.

Fil PP Ibsen

.

Fil Sjangerlære - novelle

Dette er en oppsummering av sjangerlære med hovedvekt på novellesjangeren.

Fil Virkemidler i novelle

Dette bør du tenke på når du skriver novelle.

Fil Skjema for nynorsk prøve
Fil Novelle - Powerpoint m/tips

Her er noen elementer å huske på..

Fil Eksempeltekst; Analyse av skjønnlitterære tekster

Denne teksten kan du bruke som hjelp i all analyse av skjønnlitterære tekster. Det er en analyse av novellen "Karen" av Alexander Kielland, og er skrevet av en elev på ungdomstrinnet. Lykke til med analysen.

Nettlenke Sjangerkunnskap - novelle

Her er mange gode tips!

Nettlenke Norsksidene

Følg lenken og jobb med oppgaver om tegnsetting og grammatikk. Les reglene nøye først slik at det ikke bare blir en "gjettekonkurranse".

Nettlenke Hjelp til rettskrivning

Ta en titt. Skriv gjerne ut det viktigste.

Nettlenke Grammatikk og rettskriving

Ta først kartleggingstesten. Lag deretter ditt eget øvingsprogram. Forklaring finner du på nettsiden.

Fil Skjema nynorsk sterke verb
Nettlenke Radioprogram
RLE Fil ÅRSPLAN 2017-2018

Årsplan 2017-2018

Fil Periodeplan i tema etikk og filosofi

Periodeplan i tema etikk og filosofi

Samfunnsfag Fil Samfunnsfagprøve om velferdsstaten 10B
Fil Periodeplan- Velferdsstat og oljeeventyr
Nettlenke Lag tankekart i Creaza om den kalde krigen

Bruk oppgaven "Den kalde krigen 1945- 1990".

Nettlenke Tv2 skole: Korea og vietnamkrigen
Fil Periodeplan- Den kalde krigen
Utdanningsvalg Fil Oppdatert info om videregående opplæring
2.språk - Norsk fordypning Fil Årsplan i norsk fordypning 2017/2018

Årsplan i norsk fordypning

Nettlenke Prøve i kommaregler

http://norsknettskole.no/globalskolen/jpg/arnes/0708/komma/bm/prove/1_bm.htm

. Fil Årsplan i spansk - trinn 10
Fil Periodeplan 1

Trinn 10

VF- Teknologi i praksis Fil Oppgave 1; Lag en bro-guide
Fil Oppgave 2; Design og bygg ei bro
2.språk - Spansk Side Período 1 (semana 34-38)
Side Período 2 (semana 39-46)
Nettlenke Trailer de Star Wars: el verbo TENER

Trailer de Star Wars: el verbo TENER

2.språk - Tysk Fil Årsplan tysk 2017-18

Årsplan tysk 2017-19

Mappe Periodeplaner tysk 10. trinn, 2017-18

Periodeplaner tysk 10. trinn, 2016-17

Fil Muntlig gruppeoppgave nov. 2017

Muntlig gruppeoppgave nov. 2017

Friluftsliv Fil Årsplan
Fil Periodeplan uke 34-40

Her er oversikt over hva som skjer hver uke frem til høstferie.

Fil Periodeplan friluftsliv uke 42-51 - Revidert
Fil Periodeplan FL uke 1-12

Periodeplan FL uke 1-12

Medier og informasjon Fil Årsplan

.

Fil Egenvurdering

.

VF - Innsats for andre Fil Muffinsartikkel under arbeid til webside

Artikkel under arbeid til  ungdomsskolens webside

Mappe Årsplan 2014-2015

Årsplan for Innsats for andre

Mappe Artikler fra aviser

Presseoppslag om aktivitet i faget

Mappe UKM-timeplan

Plan for rigging og forberedelse 23. og 24. januar

Mappe Oppgavetekst til rapport fra eget IFA-prosjekt
VF - Utholdenhet Fil Periodeplan: Høstferie - jul, OPPDATERT!

Oppdatert versjon

Fil Periodeplan: Høstferie - jul

Sjekk aktivtetene her.

Fil Periodeplan: Skolestart - høstferien

Aktivitetsoversikt

Norsk 2 Fil Årsplan

årsp

Fil Periodeplan periode 2

Periode

Kunst og håndverk Fil Oppgave gipsmake
Fil Dreiebok Timelapse MAL

Mal dreiebok

Fil Kjennetegn på måloppnåelse

Vurderingskriterier timelapse

Nettlenke Creative Commons.no

Creative Commons.no

Nettlenke Musikk til din timelapse

Her kan du finne "lovlig" musikk.

Fil Beregning av filmtid - EXCELdokument

Her finner du et regneark slik at du enkelt kan regne ut hvor lenge du må filme for å få lang nok film.

Fil Periode - Sveiping

.

Fil Periode - Portrett

Periode

Matematikk Nettlenke 4.1 Vi løser ligninger
VF: Sal og scene Fil Egenvurdering

S&S

VF - Ballspill Fil Plan frem til jul
Fil Årsplan VF ballspill
Fil Kompetansemål - Basketball