Emne Navn Beskrivelse
Nettlenke KULTUR FOR LÆRING

Her kan du svare på undersøkelsen

Fil Velkomstbrev 10. trinn

Velkomstbrev 10. trinn

Fil Aktivitesdag i Digeråsen 15.03.19

Aktivitetsdag i Digeråsen 15.03.19

Fil Julelunsj

Vedlagt er en oversikt over mat elevene ønsker å bidra med til julelunsjen på torsdag. I tillegg kan de ha med 1/2 l brus hver (ikke energidrikk).

Fil Det er oppdaget hodelus
Fil Viktige datoer
Fil Regler for orden og oppførsel

Oversikt

Fil Vurderingskriterier i orden og oppførsel

Oversikt

Fil Timeplan 10A
Fil Timeplan 10B
Mappe Ulike gruppeinndelinger

Her finner du gruppeinndeling i 2-deling og 3-deling.

Fil PowerPoint fra foreldremøtet 11.02.19

PowerPoint fra foreldremøtet 11.02.19

Fil Foreldremøte 10. trinn 11.02.19

Foreldremøte 10. trinn 11.02.19

Fil PowerPoint fra foreldremøtet 11.09. inkl. valg av foreldrerepresentanter

PowerPoint fra foreldremøtet 11.09. inkl. valg av foreldrerepresentanter

Fil Utviklingssamtaler Bente - HØSTEN 2018

Her finner dere tidspunkt for utviklingssamtale. Dersom oppsatt tid ikke passer, prøv å bytte innbyrdes og informer meg om evt. bytter. Om du ikke får det til, så ta kontakt, så finner vi et annet tidspunkt for samtalen.

Fil Utviklingssamtaler GEIR - HØSTEN 2018

Informasjon om høstens utviklingssamtaler.

Fil Utviklingssamtaler Linda HØSTEN 2018

Utviklingssamtaler Linda HØSTEN 2018

Fil Utviklingssamtaleskjema

.

Fil Tidsplan veiledningssamtaler 10. trinn, oppdatert 02.02.

Tidsplan veiledningssamtaler 10. trinn, oppdatert 02.02.

Fil Presentasjon om videregående skole fra møtet 08.01.19

Presentasjon om videregående skole fra møtet 08.01.19

Fil Infoskriv om MinId

Infoskriv om MinId

Engelsk Fil Power Point Shadows of the Past

P

Fil Periodeplan 1

.

Fil The Absolute True Diary of a Part-time Indian - text

.

Nettlenke The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian - lydbok

.

Fil The Absolute True Diary of a Part-Time Indian - Tasks

.

Nettlenke Native Americans further reading

.

Nettlenke Native Americans today

lekse til tirsdag (10A), onsdag (10B).

Kroppsøving Fil Regler for kroppsøving

Her er reglene du må forholde deg til.

Fil Vurderingskriterier i kroppsøving

Se vurderingskriterier - vurder deg selv

Fil Svømming 2018/2019

Etter høstferien starter vi med svømming. A-klassen starter første mandagen etter ferien, og svømmer mandager i perioden 15.oktober til 29.november. B-klassen svømmer mandager fra 03.desember til 28.januar. Vi tar buss opp til Rena leir sammen, alle møter utenfor ungdomsskolen så vi går samlet opp til bussen. Ta en titt i periodeplanen for de ulike aktivitetene vi skal ha denne perioden.

HUSK BADETØY!!!!

Mvh Linda Merete og Bodil

Fil Elevinstruksjon - hvem skal ha når?

Sjekk når DU skal ha elevinstruksjon.

Fil Informasjon om elevinstruksjonen

Sjekk denne.

Fil Momenter å huske på.

Har dere fått med disse momentene?

Fil Øktplan

Dere kan benytte denne øktplanen. Levers pr. e-post til Geir, senest fredagen før instruksjonen.

Fil Vurderingsskjema

Her er lærerens vurderingsskjema.

Naturfag Fil Årsplan 2018-19

Her finner du en oversikt over tema med mål som skal gjennomgås i løpet av 10. trinn.

Fil Vurderingskriterier NATURFAG

Elevene får halvårsvurdering og standpunkt etter disse kriteriene.

Fil Huskeliste til rapport

.

Fil Periodeplan

Her finner du periodeplanen med mål. Bruk disse aktivt i din egen læringsprosess.

Fil PP; Arbeid, energi og effekt

Denne er benyttet i undervisningen. Bruk den gjerne til repetisjon til prøven. Se også på filmene om "Arbeid" og "Effekt" som det er lagt til lenker til på PP. Svar på spørsmålene til filmene, som dere finner på eget ark nedenfor eller direkte på nettsiden. Her finner dere også quizen om temaet.

Fil Spørsmål til filmene "Arbeid" og "Effekt"

Svar skriftlig på spørsmålene.

Fil Prøveforberedende spørsmål

Her finner dere prøveforberedende spørsmål og oppgaver. I tillegg er det lurt å svare på nøkkelspørsmålene i kap. 10, samt oppgave 26-35 s. 208 i læreboka. Husk også PP som ligger i moodle.

Fil Sammendrag kap. 10
Fil Periodeplan

.

Fil PP Kraft og bevegelse

Her er PP som er benyttet ved gjennomgang av fagstoffet.

Fil Sammendrag kap. 9
Fil Prøveforberedende spørsmål

Spørsmål til forberedelser til prøven.

Nettlenke Repetisjon; oppgaver på nett
Nettlenke Fysikk med Eivind; Fart og akselerasjon
Nettlenke Fysikk med Eivind; Friksjon
Nettlenke Fysikk med Eivind; Newtons 1. lov
Nettlenke Fysikk med Eivind; Newtons 2. lov
Nettlenke Fysikk med Eivind; Newtons 3. lov
Fil Periodeplan

Her er målene for perioden.

Fil FASIT KAPITTELPRØVE 8
Fil Prøveforberedende spørsmål

Mange spørsmål, men stort sett korte svar. Lykke til med forberedelsene

Fil Sammendrag kap. 8
Fil Gruppeoppgave m. vurderingskriterier
Nettlenke Film; Sammenhengen mellom kosthold og helse

.

Nettlenke Film; Infeksjoner, microorganismer og antistoffer

.

Fil Oppgaver til filmene
Fil Periodeplan

Kap. 7; Karbohydrater

Fil PP Fokus på karbohydrater

.

Fil Prøveforberedende spørsmål kap. 7

Benytt prøveforberedende spørsmål i forberedelsene til kapittelprøva.

Fil Periodeplan

Her finner du periodeplanen med målene for emnet. Bruk den flittig i arbeid med temaet.

Fil Gruppeinndeling PRAKTISK PRØVE
Fil Pensum periode 2

Her finner dere pensumet som hører til perioden "ORGANISK KJEMI" + ordforklaringer og oppgaver

Fil PP Organisk kjemi

PP brukt i undervisningen. Denne er fin å benytte repetisjon til prøver.

Fil Periodeplan

Her finner dere målene for perioden.

Fil Prøveforberedende spørsmål

Svar på disse oppg. når du forbereder deg til prøve TORSDAG 03.12.15

Fil PP Arv og miljø

Her finner dere PP som er brukt i undervisningen.

Fil PP Evolusjon og klassifisering

PP om emnet som er gjennomgått i klassen.

Fil Mitose og meiose; bilde
Fil Celledeling - utdyping av fagstoffet
Fil Arvelige egenskaper - utdyping av fagstoffet
Mappe Celledeling; en grundigere forklaring av bildet

Her finner du en grundigere og utdypende forklaring av hvordan MITOSE og MEIOSE foregår.

Fil Det genetiske hjulet; OPPGAVE
Nettlenke Arv og miljø; video
Nettlenke DNA - arvestoffet
Nettlenke Celledeling - mitose

Her finner dere en veldig god animasjon og skriftlig forklaring på hva som skjer ved celledeling. Her vekstdeling = mitose. Dette må kunnes.

Nettlenke Celledeling - meiose

Her finner dere en veldig god animasjon og forklaring på celledeling, reduksjonsdeling = MEIOSE = kjønnet formering.

Nettlenke Mitose og meiose: en grundigere forklaring
Nettlenke Evolusjon

Her finner du forklaring av viktige begreper og noen oppgaver om temaet.

Nettlenke Film; "Galapagos-øyene"
Nettlenke Film: "Hvorfor ser dyr ut som de gjør?"

God forklaring på NATURLIG UTVALG OG MUTASJON

Nettlenke Oppgaver arv og miljø

Vet du dette?

Nettlenke Oppgave arv av egenskaper

Kan du dette?

Nettlenke Evolusjon og klassifisering
Norsk Fil Årsplan norsk 2018/19

Årsplanen er veiledende og endringer kan forekomme.

Fil Vurderingskriterier NORSK SKRIFTLIG
Fil Vurderingskriterier NORSK MUNTLIG
Fil Forberedelsesheftet; KRITISK

Alle tekstene finner du som lydfil på: http://podium.gyldendal.no/nyekontekst/elev/ressursbank  (se 2019 VÅR 10. trinn) - logg inn med Feide.

Nettlenke Lydfiler ulike tekster fra forberedelsesheftet
Fil Vurderingskriterier norsk skriftlig
Nettlenke "Er ei god bok god for både barn og vaksne?"

Sjå rett kjeldevisning i førebuingsheftet nederst s. 3.

Nettlenke "Greta (15) under klimaoppmøtet: - Forandringa kjem, anten de likar det eller ikkje"

Sjå rett kjeldevisning i førebuingsheftet nederst s. 3.

Nettlenke Rettskriving, grammatikk, tegnsetting og sjangerkunnskap
Nettlenke Skriveregler og råd om rettskriving og tegnsetting
Fil Periodeplan
Fil Oppgave; Skriv en nyhetsartikkel
Fil Vurderingskriterier; Skriv en nyhetsartikkel
Fil Mal nyhetsartikkel/brev
Nettlenke Norsksidene - nyhetsartikkel
Nettlenke Eksempeltekster
Fil Fordypningsoppgaven
Fil Fordypningsoppgave; Ulike emner og innfallsvinkler

Her finner du de ulike emnene du kan velge mellom, samt ulike innfallsvinkler under hvert emne. I tillegg er det tips til hvordan du bør arbeide med fordypningsoppgaven

Fil Planlegging av fordypningemne
Nettlenke Hvordan jobbe med en fordypningsoppgave?
Fil Kildehenvisninger - hvordan oppgi kilder?

Her er en mal for hvordan du bør føre kilder.

Fil Skrivekurs

Hvordan strukturere en fagtekst (pptx)

Fil Prøve i språk og dialekter

Last ned oppgaven til egen pc. Den ferdige besvarelsen lastes opp i Moodle.

Nettlenke Rettssak: "Diskriminerende språkbruk"
Nettlenke Analyse av språkbruk i sosiale medier

Bruk lenken ovenfor for å analysere språkbruken, og svar på oppgavene  på utdelt ark. 

Fil Språket i endring - lånord, avløserord, norvagisering

Powerpoint fra timene..

Nettlenke Mer om dialekter, etnolekter, sosiolekter og multietnolekter

Les denne!

Fil Dialektområder - målmerker

Her er en oversikt over områder i Norge med ulike målmerker.

Fil Periodeplan- Språket i dag og dialekter

.

Nettlenke Dialekter og målmerker; TEST DEG SELV

Test hva du kan om dialekter og målmerker.

Nettlenke Dokumentar om ulike dialekter

.

Fil Periodeplan

.

Fil Tips til analyse av blogg

Lurt å se nærmere på dette..

Nettlenke Hva er en blogg?

.

Fil Ekstra pensum ESSAY
Nettlenke Repetisjon nynorsk
Nettlenke Lær deg nynorsk på 15 min.
Nettlenke Grammatikk og rettskriving

Ta først kartleggingstesten. Lag deretter ditt eget øvingsprogram. Forklaring finner du på nettsiden.

Nettlenke NYNORSK ØVING I GRAMMATIKK

HER KAN DU ØVE MEIR PÅ GRAMMATIKK I NYNORSK

Fil Grammatikkregler sidemål

.

Nettlenke Øving nokon, noko og nokre

.

Nettlenke Pronomen og determinativ

.

Nettlenke Ordliste bokmål/nynorsk

.

Fil Periodeplan
Fil Språktreet
Nettlenke Språkutvikling film del 1

Filem skal sees hjemme i lekse.

Nettlenke Språkutvikling film del 2

Denne skal sees hjemme i lekse.

Fil Språkhistorie; utdypende teori

Bruk gjerne dette i arbeidet med tidslinjen.

Nettlenke Eksempel tidslinje SPRÅKHISTORIE
Fil Lag en digital tidslinje

Se vedlegg for oppgavebeskrivelse

Fil Sjekkliste - terminprøve

Gå gjennom lista.

Nettlenke Norsk Språkhistorie; ei tidslinje

Her får dere en oversikt over språkhistorien fra ca. år 200-2005.

Nettlenke Hva svarer vi sidemålsmotstanderne?

Fra Norsk målungdom.

Fil Periodeplan litteraturhistorie
Fil Barokken og opplysningstiden
Nettlenke Hvordan lykkes med skriftlig eksamen i norsk?

Nyttif informasjon før eksamen.

Nettlenke Riksmålsforbundet - Hvordan skrive gode tekster?

Riksmålsforbundets sider.

Nettlenke Hjelp til rettskrivning - Korrekturavdelingen

Ta en titt. Skriv gjerne ut det viktigste.

Nettlenke Øvingsrom på Kontekst
Nettlenke Skrivekurs
Nettlenke Norsksidene

Følg lenken og jobb med oppgaver om tegnsetting og grammatikk. Les reglene nøye først slik at det ikke bare blir en "gjettekonkurranse".

Fil Teksteksempel 1

Arbeid med tekst

RLE Fil Årsplan 2018/2019

Her er årsplanen, den vil bli oppdatert på arbeidsmåter før hver periode da jeg vil at dere selv skal være med å si hva dere ønsker.

Fil Vurderingskriterier
Fil Periodeplan Religiøst mangfold
Fil Periodeplan for Kristendommen

Periodeplan for Kristendommen 

Nettlenke Dokumentar om dødsstraff

Dokumentar om dødsstraff

Samfunnsfag Fil Årsplan i samfunnsfag 2018/2019

Årsplan i samfunnsfag 2018/2019

Fil Periodeplan 1 - Samfunnet - der kulturer møtes
Nettlenke Sway-presentasjon om deler av kapittelet

Sway

Fil Møter mellom kulturer - kollisjon eller dialog (Artikkel og oppgaver)

Artikkel og oppgaver

Fil Samfunnet - der kulturer møtes - begreper (oppgave)

Begreper

Nettlenke "Jana (6) møter endelig pappaen sin igjen" - NRK

Migrasjon

Fil Oppgaver til filmen om Jana

Oppgaver til filmen om Jana

Fil Spørsmål til fagsamtalen

Fagsamtale

Fil Periodeplan 3 - Menneskerettigheter - likeverd og verdier

Menneskerettigheter - likeverd og verdier

Fil FN - Verdenserklæring om menneskerettigheter

Verdenserklæring om menneskerettigheter

Fil Oppgaver til "Nord-Korea og menneskerettigheter"

Artiklene elevene har jobbet med i forkant: 

https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/e1ppR/Skrekkens-Nord-Korea

https://www.nrk.no/urix/fn-fordommer-nord-korea-for-grove-brudd-pa-menneskerettighetene-1.13778846

Fil Periodeplan - Den kalde krigen
Fil PP-presentasjon om den kalde krigen

Den kalde krigen

Fil PP-presentasjon om Berlinmuren

Berlinmuren

Fil Fordypninsoppgave: Øst og vest - fra splittelse til samarbeid

Fordypningsoppgave

Fil PP-presentasjon med oppgaver underveis: Koloniene blir selvstendige

Oppgaver

Nettlenke NRK-artikkel om Apartheid

Artikkel

Fil PP-presentasjon: Konflikter etter den kalde krigen

Konflikter 

Nettlenke Bakgrunn og beskrivelse av konflikter (FN)

Konflikter

Nettlenke Borgerkrigen i Syria på 3,5 minutter (NRK)

Borgerkrigen i Syria

Fil Vurderingskriterier - muntlige fremføringer om konflikter etter den kalde krigrn

Kriterier

Utdanningsvalg Fil Oppdatert info om videregående opplæring

Oppdatert info om videregående opplæring

2.språk - Norsk fordypning Fil Årsplan i norsk fordypning 2017/2018

Årsplan i norsk fordypning

Nettlenke Prøve i kommaregler

http://norsknettskole.no/globalskolen/jpg/arnes/0708/komma/bm/prove/1_bm.htm

. Fil Årsplan i spansk - trinn 10
Fil Periodeplan 1

Trinn 10

VF- Teknologi i praksis Fil Oppgave 1; Lag en bro-guide
Fil Oppgave 2; Design og bygg ei bro
2.språk - Spansk Side Período 3 (semana 2-6)

Periode 3 (uke 2-6)

Side Período 2 (semana 43-46)
Side Período 1 (semana 34-38)
Nettlenke Trailer de Star Wars: el verbo TENER

Trailer de Star Wars: el verbo TENER

Fil LATINOAMERICA
Fil LATINOAMERICA
2.språk - Tysk Fil Årsplan tysk 10. trinn 2018-19

Årsplan tysk 10. trinn 2018-19

Mappe Periodeplaner tysk 10. trinn, 2018-19

Periodeplaner tysk 10. trinn, 2016-17

Fil Oversettelse norsk-tysk, 15.01.19

Oversettelse norsk-tysk, 15.01.19

Friluftsliv Fil Årsplan
Fil Periodeplan uke 34-40

Her er oversikt over hva som skjer hver uke frem til høstferie.

Fil Periodeplan uke 42 - 51
Fil Sammendrag før underveistest
Fil Miljødebatt 31.01.19
Fil Tur til Hemsjøen - informasjon

Informasjon om vår tur til Hemsjøen, torsdag 4. oktober 2018.

Medier og informasjon Fil Årsplan

.

Fil Egenvurdering

.

VF - Innsats for andre Fil Muffinsartikkel under arbeid til webside

Artikkel under arbeid til  ungdomsskolens webside

Mappe Årsplan 2014-2015

Årsplan for Innsats for andre

Mappe Artikler fra aviser

Presseoppslag om aktivitet i faget

Mappe UKM-timeplan

Plan for rigging og forberedelse 23. og 24. januar

Mappe Oppgavetekst til rapport fra eget IFA-prosjekt
VF - Utholdenhet Fil Periodeplan 1: Skolestart - høstferie

Aktivitetsplan

Fil Tur til Hemsjøen - informasjon

Informasjon om vår tur til Hemsjøen, torsdag 4. oktober 2018.

Norsk 2 Fil Årsplan

årsp

Fil Periodeplan periode 2

Periode

Kunst og håndverk Fil Oppgave gipsmake
Fil Periodeplan - timelapse

Informasjon om timelapse-perioden

Fil Diverse lenker og eksempler

Mye nyttig her..

Fil Vurderingsskjema

Skjema for vurdering av timelapse

Fil Periode - Sveiping

.

Fil Periode - Portrett

Periode

Matematikk Fil Periodeplan Tall
Fil Periodeplan Algebra

Periodeplan Algebra

Fil Periodeplan Funksjoner og likninger med to ukjente
Fil Periodeplan Likninger
Fil Årsplan 10. trinn 2018-2019
Nettlenke 4.1 Vi løser ligninger
Nettlenke Eksamens eksempler + sammendrag m.m.
Fil Ekstra oppgaver, geometri
Nettlenke Metematikk.net
Nettlenke Campus Inkrements
Nettlenke Formlikhet, forklaring
Fil Excel sparing-lån
Fil Trekanter
VF - Sal og scene Fil Egenvurdering

S&S

VF - Ballspill Fil Årsplan ballspill 2018-19

Årsplan ballspill 2018-19

VF - Fysak og helse for alle Fil Gruppearbeid
VF - Levende kulturarv Fil Årsplan i levende kulturarv 2018/2019 (I arbeid)
Nettlenke Nettstedet vårt i Wordpress

Wordpress

Fil Verdensarvliste - fordypningsoppgave

Selvvalgt kultursted eller natursted

Nettlenke Sway-presentasjon om Verdensarven

Sway-presentasjon om Verdensarven

Nettlenke 7000 år gammel landsby i Nildeltaet, Egypt

Nildeltaet, Egypt

Fil PP-presentasjon: Immateriell kulturarv (lenker)

Verdensarven

Fil Vikinger: Mat

Mat

VF - Turn Fil Plan til 6. des