• Startside- 9. klasse

  Informasjon om smittevernsrutiner ved EBUS

  VIKTIGE HENSYN FOR ELEVER OG ANSATTE PÅ EBUS VED COVID-19

  •  Alle ansatte fjerner smykker – spesielt håndsmykker, skjerf og slikt som «flagrer» litt.
  •  Alle ansatte har kortklipte negler
  •  Bruk albuen på døråpnerknappene på ytterdøren
  •  Alle ansatte er tilknyttet sin faste gruppe(kohort) : Max 15 elever er anbefalt i 1.-4.kl
  •  Småtrinnet deles i 4 grupper; blå, grønn, gul og rød. Alle grupper har hvert sitt oppmøtested på morgenen, disse er fargekodet. I tillegg har hver gruppe sine egne toaletter og håndvasker som kun skal brukes av gruppen. Disse vil også være fargekodet. Hver gruppe får også hver sin inngang til skolen som de skal bruke, også fargekodet.
  •  Ett av toalettene på u.trinn er fargekodet for s.trinn. Elev(er) som hører til på u.trinn skal bruke det toalettet som ikke er fargekodet. Alle elever skal kun bevege seg på eget klasserom og eget toalett innendørs.

  Alle har ansvar for å lære elevene i sin gruppe gode håndvask- og hosterutiner.
  Elever og ansatte skal vaske hender:

  • o Før man drar hjemmefra og når man kommer hjem
  • o Når man kommer til skole/SFO
  • o Etter hosting/nysing
  • o Etter toalettbesøk
  • o Før og etter måltider
  • o Etter man kommer inn fra uteaktivitet/friminutt
  • o Ved synlig skitne hender

  Områder der kø kan oppstå er markert med 1 m mellomrom.
   Alt utstyr en gruppe trenger skal være fast på klasserommet, utstyr SKAL IKKE brukes på tvers av grupper.
   Leker som ikke kan vaskes er ryddet bort.
   Alle barn og ansatte har med matpakke, drikke og evt frukt til lunsj.
   Elevene får ikke frukt på skola i denne perioden
   Ansatte må også ta med kaffe/te. Kjøkkenet på personalrommet stenger fra mandag, når det blir flere på huset. Dere kan sitte på personalrommet med god avstand, men bruk kjøkkenet minst mulig.
   Holde avstand (minst en meter) til kolleger i møter og pauser.

   Bruke videokonferanser i stedet for fysiske møter med kolleger der det er mulig.
   IKKE bruk fasttelefoner på teamrom dersom dette ikke er helt nødvendig, det er typisk smittekilde
   SFO får innskrenket åpningstid 08.00 – 15.30. Dette pga at vi skal klare å dekke dette opp innenfor normal arbeidstid for Tone og Turid, som allerede er på småtrinnet.
   Rens berørte flater på kopimaskin etter bruk. Tørkepapir og sprayflaske med sprit står ved kopimaskinene
   Ikke gå inn på andre arbeidsrom eller kontorer enn ditt eget hvis det ikke er høyst nødvendig
   Det er satt opp håndspritdispenser på hvert teamrom. Det vil også bli satt opp på personalrommet.

  Informasjon om fjernundervisning: 

  Velkommen til fjernundervisning!

  For å komme i gang med fjernundervisning har vi oppretta to plattformer som du må lære deg å bruke:

  - ClassNotebook

  - Teams

  Begge disse har du allerede tilgang til i Open Office 365. 

  Vi har laget en egen ClassNotebook for din klasse, og målet nå er at du kommer deg inn på denne. Se videoene under, disse vil vise deg hvordan du skal gå frem. Hvis du synes det er vanskelig å få til forsøker du å få kontakt med noen av oss lærere på en eller annen måte (telefon, mail, el.).

  Når du har kommet deg inn skal du finne frem til dagsplanen for i dag (16.03), og gjøre oppgavene der som best du kan.  Lykke til!

   

   ELEVRÅDSREPRESENTANTER : TORSTEIN (Meyyar vara) og JULIE (Moshahed vara)

  ELEVUNDERSØKELSEN 2019

  EGENEVALUERING før UTVIKLINGSSAMTALE (Klikk her og svar på spørsmålene! Gjør gjerne dette med noen av dine forledre tilstede, hvis ønskelig. Vi skla ta utgangspunkt i dine svar på vår samtale, i uke 44) 

  NASJONALE PRØVER for 9. trinn 2019

  UkeDatoerHva
  32  5. august Påmelding til nasjonale prøver starter.
  36-39 2. - 27.  september

  Gjennomføringsuker for nasjonale prøver 9. trinn i

  • Lesing  blir den 19/9
  • Regning  blir den 23/9   (Den 20/9 er dere på Hamar med Siv Inger og Mari Anne på matfestival)
   39 27. september

  Frist for registrering av fritatt og ikke deltatt for alle prøvene.

  Frist for å vurdere og skåre åpne elevbesvarelser i nasjonale prøver i lesing og nasjonale prøver i lesing samisk.