Innlevering

Emne Innlevering Innleveringsfrist Innlevering Karakter
Engelsk Innlevering av Power Point - en stat tirsdag, 1 oktober 2019, 00:00 -
Matematikk Innlevering av ferdig skriftlig del av matematikkprosjekt mandag, 1 april 2019, 01:00 -
Innlevering av ferdig presentasjon av matematikkprosjekt mandag, 1 april 2019, 01:00 -
Naturfag Innlevering: Å bygge kulepinnemodeller av noen molekyler. - -
Forsøksrapport - Reaksjon mellom kalsium og vann - -
Forsøksrapport - Forsøk med syn fredag, 18 januar 2019, 20:00 -
9A - Innlevering oppsummering av kapittel 7 fredag, 1 mars 2019, 20:00 -
9B - Innlevering oppsummering av kapittel 7 mandag, 4 mars 2019, 20:00 -
Naturfag - Innlevering av presentasjon om temaene fra periode 7 mandag, 1 april 2019, 00:00 -
9B - Innlevering av rapport om forsøk rundt massetetthet mandag, 3 juni 2019, 20:00 -
KRLE Innlevering i tema filosofi og etikk - -
Ny innlevering etikk - -
Samfunnsfag Innlevering prøve 27.09 - -
Innlevering Samf fredag 4.0kt fredag, 11 oktober 2019, 15:00 -