Innlevering

Emne Innlevering Innleveringsfrist Innlevering Karakter
Engelsk Written task about rugby fredag, 24 november 2017, 18:00 -
Musikk Innlevering av Analyseoppgave fredag, 1 desember 2017, 22:00 -
Naturfag Innlevering RAPPORT - Måling av blodsukker onsdag, 7 februar 2018, 14:00 -
Norsk Innlevering TERMINPRØVE HOVEDMÅL onsdag, 6 desember 2017, 14:00 -
Innlevering TERMINPRØVE NORSK SIDEMÅL (nynorsk) torsdag, 14 desember 2017, 14:40 -
9A og 9B: Innlevering "Adams epler" mandag, 30 oktober 2017, 23:00 -
KRLE Innlevering - Pavevalg mandag, 29 januar 2018, 20:00 -
Samfunnsfag Innlevering av fordypningsoppgaven - "Adolf Hitlers vei til makten" fredag, 23 mars 2018, 20:55 -
Innlevering av brosjyrenInnlevering i samfunnsfag fredag, 20 oktober 2017, 20:55 -
Innlevering av skriftlig oppgave "Et forbruksmønster i endring" mandag, 27 november 2017, 20:55 -
VF - Sal og scene Gitar veiledning onsdag, 9 desember 2015, 15:00 -