Innlevering

Emne Innlevering Innleveringsfrist Innlevering Karakter
Engelsk Innlevering av en stat Power Point søndag, 28 oktober 2018, 00:00 -
Innlevering av en stat søndag, 28 oktober 2018, 00:00 -
Innlevering av Power Point presentasjon SPORT mandag, 18 mars 2019, 08:00 -
Innlevering av tekst RUGBY fredag, 8 februar 2019, 21:00 -
Matematikk Innlevering av ferdig skriftlig del av matematikkprosjekt mandag, 1 april 2019, 01:00 -
Innlevering av ferdig presentasjon av matematikkprosjekt mandag, 1 april 2019, 01:00 -
Mat og helse Mat tradisjoner mandag, 14 januar 2019, 00:00 -
Naturfag Forsøksrapport - Fremstilling og påvisning av oksygen onsdag, 7 november 2018, 20:00 -
Forsøksrapport - Forsøk med syn fredag, 18 januar 2019, 20:00 -
9A - Innlevering oppsummering av kapittel 7 fredag, 1 mars 2019, 20:00 -
9B - Innlevering oppsummering av kapittel 7 mandag, 4 mars 2019, 20:00 -
Naturfag - Innlevering av presentasjon om temaene fra periode 7 mandag, 1 april 2019, 00:00 -
9B - Innlevering av rapport om forsøk rundt massetetthet mandag, 3 juni 2019, 20:00 -
KRLE Innlevering av prøven om islam onsdag, 22 mai 2019, 00:00 -
Samfunnsfag Den Industrielle Revolusjonen - innlevering fredag, 26 oktober 2018, 21:30 -