Innlevering

Emne Innlevering Innleveringsfrist Innlevering Karakter
Engelsk Terminprøve SHADOWS OF THE PAST vår 2017 fredag, 2. juni 2017, 15:00 -
9.trinn engelsk lekse: Avsnitt om Malcolm X eller Martin Luther King torsdag, 27. april 2017, 16:00 -
9AB engelsk lekse fredag, 7. april 2017, 00:00 -
Book review - innlevering fredag, 3. mars 2017, 12:00 -
Skriveprøve fredag 3. februar fredag, 3. februar 2017, 14:00 -
9A opplesing av dikt tirsdag, 6. desember 2016, 08:30 -
innlevering av terminprøve høst 2016 del A - -
Innlevering av rettet terminprøve onsdag, 21. desember 2016, 21:00 -
Hand-in: text about Rugby fredag, 9. september 2016, 13:00 -
Kroppsøving Egentrening/treningsdagbok - innlevering torsdag, 25. mai 2017, 21:05 -
Matematikk Terminprøve matematikk - Regneark tirsdag, 30. mai 2017, 14:00 -
Mat og helse Innlevering - selvvalgt meny 9. trinn torsdag, 16. mars 2017, 22:00 -
Musikk Musikkanalyse onsdag, 21. desember 2016, 21:00 -
Naturfag Innlevering nervesystemet: Reaksjonstid s. 72 - -
Innlevering av forsøks-rapport: Den Magiske mynten fredag, 27. januar 2017, 00:00 -
Norsk Skrivedag 12.05.17 - -
Terminprøve norsk oppsamling 09.06.17 mandag, 12. juni 2017, 14:00 -
Fagartikkel tirsdag, 25. april 2017, 23:00 -
SØKNAD TIL PRYOUKA torsdag, 27. april 2017, 00:00 -
Innlevering av novelle vår 2017 fredag, 10. mars 2017, 23:00 -
TERMINPRØVE fredag, 16. desember 2016, 00:00 -
RLE PRØVE I EMNET "JESUS OG EVANGELIENE" - -
Fagartikkel i tema ISLAM - -
Muntlig presentasjon i tema Islam tirsdag, 7. mars 2017, 00:00 -
Innlevering KRLE prøve 31.mars fredag, 31. mars 2017, 14:00 -
Gard fredag, 31. mars 2017, 15:00 -
Nora onsdag, 5. april 2017, 00:00 -
Samfunnsfag Prøve om første verdenskrig torsdag, 26. januar 2017, 00:00 -
Innlevering av Europa erobrer verdenen søndag, 11. desember 2016, 00:00 -
Fagsamtale prøve om "Fra union til selvstendighet" torsdag, 29. september 2016, 00:00 -
VF - Innsats for andre Refleksjonsnotat fredag, 9. januar 2015, 14:00 -
Refleksjonsnotat UKM mandag, 9. februar 2015, 17:00 -
Powerpoint til muntlig fremføring av IFA-prosjekt onsdag, 6. mai 2015, 22:30 -
Rapport fra eget IFA-prosjekt tirsdag, 5. mai 2015, 23:00 -
VF - Produksjon av varer og tjenester Dokumentasjon av arbeidsprosessen med gjenbruk av plastposer torsdag, 5. november 2015, 00:00 -
VF - Sal og scene Gitar veiledning onsdag, 9. desember 2015, 15:00 -