Innlevering

Emne Innlevering Innleveringsfrist Innlevering Karakter
Innlevering samtaleskjema fredag, 23 oktober 2020, 23:00 -
Engelsk Innlevering av terminprøve vår 2020 fredag, 29 mai 2020, 15:00 -
Innlevering Gandhi-oppgave_Samskriving onsdag, 8 januar 2020, 21:00 -
Innlevering av Musikkoppgave_NY fredag, 17 januar 2020, 19:00 -
Naturfag Det genetiske hjulet; RAPPORT fredag, 28 august 2020, 20:00 -
Norsk "Adams epler" onsdag, 23 september 2020, 23:00 -
KRLE Innlevering prøve 10.sept søndag, 13 september 2020, 00:00 -
Samfunnsfag Innlevering av PP_Mellomkrigstia mandag, 18 november 2019, 00:00 -
Innlevering av parprøven torsdag, 6 desember 2018, 11:25 -
Innlevering av oppgaven "Fra splittelse til samarbeid" mandag, 21 januar 2019, 20:55 -
Innlevering av refleksjonsnotat (Konflikter etter den kalde krigen) søndag, 17 februar 2019, 22:00 -
2.språk - Norsk fordypning Sammendrag/filmanmeldelse - -
2.språk - Spansk Muntlig oppgave - utkast til manus tirsdag, 29 september 2020, 00:00 -
Innlevering spanskoppgave LA CASA torsdag, 19 desember 2019, 00:00 -
2.språk - Tysk Innlevering av dialoger - -
Kunst og håndverk Innlevering A. Warhol biografi fredag, 23 oktober 2020, 23:00 -
Matematikk Innlevering - Koselig selvevalueringstest i Geogebra, geometri og funksjoner torsdag, 24 september 2020, 00:00 -
VF - Sal og scene Evaluering av teaterprosessen som gruppeprosjekt inkl. egenvurdering onsdag, 10 juni 2015, 00:00 -
Innlevering av gitar - veiledning onsdag, 9 desember 2015, 15:00 -
A-fag Innlevering søknad søndag, 20 september 2020, 23:00 -
Forventninger søndag, 20 september 2020, 00:00 -