Innlevering

Emne Innlevering Innleveringsfrist Innlevering Karakter
Naturfag Innlevering MEIOSE OG MITOSE tirsdag, 28 august 2018, 00:00 -
Det genetiske hjulet; RAPPORT tirsdag, 4 september 2018, 00:00 -
Norsk Innlevering NYHETSARTIKKEL mandag, 3 september 2018, 23:55 -
Innlevering av kåseri fredag, 5 oktober 2018, 10:00 -
Samfunnsfag Innlevering av oppgaver tilknyttet Nord-Korea og menneskerettigheter fredag, 5 oktober 2018, 21:55 -
2.språk - Norsk fordypning Sammendrag/filmanmeldelse - -
VF - Innsats for andre Refleksjonsnotat mandag, 12 januar 2015, 12:00 -
Refleksjonsnotat UKM tirsdag, 24 februar 2015, 17:00 -
Rapport fra eget IFA-prosjekt tirsdag, 5 mai 2015, 23:00 -
Powerpoint til muntlig fremføring av IFA-prosjekt onsdag, 6 mai 2015, 23:00 -
Kunst og håndverk Innlevering A. Warhol søndag, 27 mai 2018, 21:00 -
Matematikk Tentamen - Innlevering av Excel fil mandag, 15 januar 2018, 14:00 -
VF - Sal og scene Evaluering av teaterprosessen som gruppeprosjekt inkl. egenvurdering onsdag, 10 juni 2015, 00:00 -
Innlevering av gitar - veiledning onsdag, 9 desember 2015, 15:00 -