Innlevering av rapport; PÅVISNING AV DRUESUKKER

Her laster du opp rapporten din. Husk overskrift (navn på rapporten), navnet ditt, dato for forsøket, hensikt med forsøket, hypotese (hva tror du vil skje - gjelder ikke gr. 2), utstyrsliste, fremgangsmåte, observasjon, tegning/skisse/bilder, forklaring av resultatet (hvorfor skjedde det du observerte - knyttes til teorien), konklusjon (stemte det som skjedde med hypotesen din). Bruk gjerne eksemplet/huskelisten på en rapport som du finner øverst på siden (da får du hjelp til hvordan en rapport skal skrives). Aktivitet 1 i læreboka di s. 142 er også til hjelp for utfylling av overskrift, hensikt, utstyrsliste, framgangsmåte. Husk å få med oppg. "Til ettertanke" i rapporten din (oppg. a hører til under observasjon, oppg. b og c svarer du på under forklaring av resultat. Lykke til!