Innlevering sidemål

Last opp prøven din her.

Husk at du også skal skrive en kort egenvurdering, basert på det du har gjort av forberedelser og skriveoppgavene.

1. Forklar hvordan du har forberedt deg til terminprøven i sidemål.

2. Hva har du gjort annerledes i denne terminprøven i forhold til den vi hadde før jul?

3. Hvordan har du brukt Ordnett og kontekst nynorsk i denne prøven?

4. Hva tipper du resultatet blir og hvorfor?