Innlevering MEIOSE OG MITOSE

Her leverer du forklaringen din om hvordan mitose/vekstdeling og meiose/reduksjonsdeling foregår. Bruk bildet som ligger i Moodle, legg til tekstbokser for hvert trinn i celledelingen (må trykke "tett" for å få tekstboksen til å legge seg ved siden av bildet) og skriv hva som skjer i hvert trinn. Bruk lærebok og nettlenker til hjelp, evt. søk på nettet selv.