Det genetiske hjulet; RAPPORT

Her laster du opp rapporten fra elevaktiviteten " DET GENETISKE HJULET" . Du finner et eksempel på en elevrapport i innleveringsmappa (se nedenfor) + i OneNote. Følgende må være med i rapporten:

 1. Navnet ditt, dato for gjennomføring av forsøket (28.08.18) + overskrift på forsøket.
 2. Hensikt
  1. Undersøke seks ulike egenskaper for å finne fordelingen av ulike fenotyper og genotyper som er lette å observere hos oss selv.
 3. Framgangsmåte
  1. Her skriver du kun det du gjorde, f.eks. kan du starte slik: Først fant vi ut hvilken øyenfarge vi hadde, om de var blå (bb), brune eller en annen øyenfarge (BB/Bb). Deretter skulle vi sjekke om vi hadde haiketommel osv.
 4. Resultat/observasjon
  1. Her får du fram hva du kom til fram til, f. eks: Jeg hadde blå øyne (bb) og en tydelig haiketommel hvor det ytterste leddet pekte 45 grader eller mer utover. Osv.
 5. Bilde av det genetiske hjulet ditt
 6. Forklaring av resultatet - her forklarer du følgende:
  1. Hva menes med fenotype og genotype? Bruk nettet og finn det ut. Skriv en enkel forklaring slik at du forstår det selv.
  2. Hva kan dette forsøket fortelle oss om ulikheter mellom mennesker?
  3. Er det sannsynlig å finne to mennesker som har alle egenskaper felles? Begrunn svaret ditt.
 7. Konklusjon
  1. Hvilke konklusjoner kan du trekke etter å ha gjennomført dette forsøket?