Innlevering av fortelling på nynorsk

Innleveringen skal ikke karaktersettes, men vi skal sjekke rettskriving og bruke teksten til kameratvurdering.