Innleveringsoppgave om valget av virkemidler og retorikk i reklamefilmen

Innlevering av teksten dere har skrevet. Filmen leveres enklest til Monika eller Ylva via Messenger. :)