10A/B; NATURFAG - innlevering av rapport LØFTEEFFEKT

Dere skal gjøre ferdig rapporten fra aktiviteten om LØFTEEFFEKT vi hadde på torsdag 25.04. I rapporten skal følgende være med:

 1. Rapport nr. 10 
 2. Overskrift = LØFTEEFFEKT
 3. Navnet ditt og gjennomføring av forsøket (25.04.19)
 4. Hensikt med forsøket (se s. 209)
 5. Utstyrsliste (se s. 209)
 6. Framgangsmåte - (se pkt. s. 209), men skriv det som en sammenhengende tekst.
 7. Resultat (her legger du inn tabellen du skrev på torsdag - dere skal ha minst tre målinger)
 8. Forklaring av resultat - her svarer du på følgende spørsmål:
  1. Hvilken påvirkning har massen til gjenstanden i forhold til effekten? Blir effekten større eller mindre, jo større massen er? Har strekningen/høyden noe å si forhold til effekten? Blir det større eller mindre effekt dersom tiden øker?
  2. Hva er sammenhengen mellom energi, arbeid og effekt? (se s. 203 i læreboka).
  3. Når du løfter en sekk opp på et bord, utfører du et arbeid. Arbeidet krever energi. Energien kommer fra maten du har spist. Blir all energien du bruker mens du holder på med løftingen, brukt på å utføre arbeidet? Eller hvor blir evt. energien av?