Innlevering av artikkel

Her leverer dere artikkelen deres om energi, miljø og klima. Del evt. med meg i 365 eller send til meg på mail: bon@amot.kommune.no. Gruppa leverer èn felles artikkel.