9B - Innlevering av rapport om forsøk rundt massetetthet